Tom Maassen

Tom Maassen studeerde filosofie aan de University van Amsterdam en in Jena (Duitsland). Na zijn studie werkte hij vanaf 2010 als docent-onderzoeker bij de vakgroep Metamedica van Maastricht University. Thema’s die hem daar bezighielden waren biomedische ethiek en gezondheidsrecht, fenomenologie van het lichaam en wetenschapsfilosofie. Vanaf 2016 werkte hij aan De Haagse Hogeschool voor de opleiding Verpleegkunde aan de ontwikkeling van het ethiekonderwijs, en was hij verantwoordelijk voor de samenwerking tussen opleiding en werkveld. Samen met Andries Hiskes schreef en gaf hij het keuzevak The Art of Caring, waarin studenten van zorgopleidingen samenwerkten met studenten van verschillende kunstacademies. Ook was Tom in die tijd als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Change Management van Jacco van Uden. Daar werkte hij onder andere aan het begrip ‘zorgesthetiek’. Een zorgesthetische benadering van zorgpraktijken stelt vragen bij de waarneming en lichamelijkheid van professionals, een zwaar onderbelicht thema in het zorgonderwijs, volgens Tom. Het lichaam van de zorgprofessional wordt doorgaans, zowel in onderwijs als in praktijk, gekenmerkt door afwezigheid. De vraag is hoe er dan sprake kan zijn van presentie.

Sinds juli 2022 werkt Tom bij Leyden Academy. Hier werkt hij het begrip ‘zorgesthetiek’ theoretisch en praktisch verder uit voor de ouderenzorg. Dit doet hij in samenwerking met kunstenaars (performance, dans, muziek, social design) en met theaterwetenschappers. Een van zijn voorliefdes is houtbewerking, wat hij tevens graag inzet in zijn onderzoek. Daarnaast werkt hij samen met het practoraat ‘praktische wijsheid’ van Desiree Bierlaagh (MBO Rijnland) aan onderwijsvernieuwing, en verkent hij de mogelijkheid van een levenskunst voor mensen die ogenschijnlijk niets (meer) nastreven.

Thema’s
Zorgesthetiek, lichamelijkheid, onderwijsvernieuwing, levenskunst

Contact
E-mail
LinkedIn

In de media