Summer School: innovatieve interventies voor chronische ziekten

Summer School: innovatieve interventies voor chronische ziekten

De toekomst van de zorg veranderen: dit was de ambitieuze uitdaging voor de 35 promovendi, master studenten en young professionals die van 21 juli t/m 2 augustus 2019 deelnamen aan de euVENTION Summer School in Heidelberg, Duitsland. Na een geslaagde editie vorig jaar in Leiden, was de EIT Health Summer School dit jaar gericht op de preventie en bestrijding van chronische ziekten. In een uitdagend programma van twee weken leerden de studenten in teams om hun ideeën om te zetten in levensvatbare business modellen, in nauwe samenwerking met hun (oudere) doelgroepen.

Muziek maken met eyetracking bril
Op vrijdag 2 augustus jl. mochten de teams hun ideeën pitchen aan een deskundige jury. De innovaties varieerden van het maken van muziek met een eyetracking bril, tot apps die slim gebruik maken van elektronische patiënten dossiers. Een team presenteerde een interventie om kunstmatige intelligentie in te zetten voor de preventie van psychische gezondheidsproblemen, een ander team zette in op het ontwikkelen van software en draagbare technologie om oudere mensen en hun familie te ondersteunen bij het zo lang als mogelijk zelfstandig wonen.

Deelnemers van over de hele wereld
De 35 deelnemers vormden een zeer diverse groep. Hun studie-achtergrond varieerde van Informatica tot Geneeskunde, en van Biomedische wetenschappen tot Reumatologie. Ook kwamen de deelnemers van over de hele wereld naar Heidelberg. Naast verschillende EU-landen waren de studenten onder meer afkomstig uit Brazilië, China, Ecuador, Libanon en India. Wat alle deelnemers gemeen hadden was een ongelofelijke drive om te leren en te slagen.

euVENTION 2019 was een EIT Health Summer School, georganiseerd door Universität Heidelberg, Universitätsklinikum Heidelberg, Leyden Academy, SAP en Universidade de Coimbra.

Silver Starters

Silver Starters

 

Veel vijftigplussers lopen rond met het idee om ooit nog voor zichzelf te beginnen, tijdens of na hun pensionering, maar kunnen een zetje gebruiken om dit daadwerkelijk te doen. Uit onderzoek blijkt dat vijftigplussers die een eigen bedrijf beginnen, twee- tot driemaal succesvoller zijn dan dertigers. Toch zijn vrijwel alle start-up programma’s gericht op jongere ondernemers. Daarom organiseerden we samen met Aegon een aantal keer het gratis leerprogramma Silver Starters, waarin we vijftigplussers die dromen van een eigen bedrijf verder op weg hielpen.

“Het voordeel van deze cursus is dat het online is en dat je het in je eigen tempo kunt doen. Deze cursus is een van de beste die ik heb gedaan.” – Han (83 jaar)

Van idee naar start-up
Silver Starters is een persoonlijk, digitaal leerprogramma waar vijftigplussers gedurende acht modules van online leren en coaching door experts de basis leren om hun idee om te zetten in een eigen bedrijf. Voorkennis is hierbij niet noodzakelijk en men leert in eigen tempo. De studiebelasting is circa zestien uur per module en bestaat onder andere uit onderstaande onderwerpen:

  • Verkennen van de markt.
  • Ontdekken van en inzicht krijgen in klantbehoeften en -problemen.
  • Het vermogen om design thinking toe te passen.
  • Leren om aannames snel te testen.
  • Basiskennis van verdienmodellen.
  • Basiskennis van (online) marketing.
  • Inleidende kennis van verandermanagement en zelfstartende mindset.
  • Kennismaken met online hulpmiddelen om prototypen te ontwikkelen.
  • Leren pitchen en een passend vervolgtraject in te zetten.

“Door Silver Starters realiseer ik me dat ik me in eerste instantie vooral moet richten op het probleem van de klant en niet op mijn oplossing!” – Marian (60 jaar)

We hopen een volgende editie van Silver Starters te kunnen aanbieden. Wilt u uw interesse in een mogelijk volgende editie kenbaar maken, neem dan contact op met Jacqueline Leijs.

Meer over Silver Starters

Het programma is ontwikkeld door Leyden Academy, Medical University Lodz, University of Naples Federico II, Instituto Pedro Nunes en Aegon, en wordt ondersteund door EIT Health.

EPIcenter Summer School van start

EPIcenter Summer School van start

Vandaag is de EPIcenter Summer School on Healthy Living and Happy Ageing van start gegaan. In een programma van twee weken gaan dertig studenten aan de slag om oplossingen te verzinnen voor echte vraagstukken uit de praktijk, met als doel de kwaliteit van leven van (kwetsbare) oudere mensen te verbeteren. Na een succesvolle eerste Summer School vorig jaar in Heidelberg, zijn de studenten nu te gast bij Leyden Academy. De EPIcenter Summer School wordt mede mogelijk gemaakt door EIT Health en wordt georganiseerd door Leyden Academy, het LUMC, Zilveren Kruis, Universität Heidelberg en Ireland Smart Ageing Exchange (ISAX).

De studenten zijn uit alle windstreken naar Leiden gekomen: vanuit Spanje, Rusland, China, Duitsland, Roemenië, Taiwan, India, Iran, Zweden, Ecuador, Portugal, Kroatië, Pakistan, Frankrijk, Indonesië, Nederland en zelfs Australië. In vijf teams doorlopen zij in twee weken een intensief programma om te komen tot innovatieve en werkbare oplossingen voor de vraagstukken die zijn ingediend door organisaties als Aegon, ledenorganisatie Espria, Achmea Zilveren Kruis en gemeente Leiden. De teams worden ondersteund door coaches, mentors en experts.

Kijk voor meer informatie op de Summer School website of volg het laatste nieuws via Twitter.

VN selecteert MOOC Healthy Ageing in 6 Steps

VN selecteert MOOC Healthy Ageing in 6 Steps

Cursusplatform Class Central en de SDG Academy van de Verenigde Naties hebben een lijst samengesteld van Massive Open Online Courses (MOOC’s) die bijdragen aan de 17 Sustainable Development Goals die de VN zich voor 2030 heeft gesteld. De lijst bevat meer dan honderd MOOC’s van universiteiten als Harvard, Stanford, Oxford en MIT. Ook Leyden Academy is vertegenwoordigd met de MOOC Healthy Ageing in 6 Steps. Let your environment do the work, die we ontwikkelden in samenwerking met TU Delft en de Universiteit van Kopenhagen als onderdeel van de EIT Health Campus. Deze MOOC ondersteunt volgens de samenstellers van de lijst Sustainable Development Goal nummer 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all ages. U kunt de complete selectie hier bekijken.

Sinds de lancering in december 2016 hebben meer dan 10.000 mensen uit 152 landen de gratis online cursus Healthy Ageing in 6 Steps gevolgd. In de cursus worden in zes modules wetenschappelijke tips en inzichten aangereikt voor een gezonder en gelukkiger lang leven. De MOOC kan nog steeds worden gevolgd op onderwijsplatform edX.

EIT Health Summer School

2019-editie: Innovation in chronic disease intervention
Tijdens het euVENTION-programma, dat van 21 juli tot 2 augustus in Heidelberg heeft plaatsgevonden, ontwikkelden multidisciplinaire teams van studenten businessmodellen voor zogeheten challenges voor interventies op het gebied van chronische ziekte. Deze challenges zijn door diverse organisaties, de industrie, partners in de academische wereld of door de deelnemers zelf aangedragen. De innovaties waar ze tijdens het twee weken durende programma aan hebben gewerkt, zullen bijdragen aan gezond leven en actief ouder worden voor mensen met chronische ziekten.

2018-editie: Healthy living and happy ageing
In navolging van de EIT Health euVENTION Summer School (Heidelberg, Duitsland, september 2017) vond in augustus 2018 in Leiden de EIT Health EPIcenter Summer School plaats. Het overkoepelende thema was ‘Healthy living and happy ageing’. Leyden Academy had het genoegen gastheer te zijn en nam de organisatie op zich. Niet alleen de medewerkers, maar ook de gastdocenten, de challenge owners, het seniorenpanel en vooral de deelnemers, die van over de hele wereld naar Leiden waren afgereisd, waren erg enthousiast over dit geslaagde onderwijsproject.

Serieuze uitdagingen afkomstig van organisaties als Aegon, Zilveren Kruis, Espria Ledenvereniging, gemeente Leiden en Leyden Academy zelf werden voorgelegd aan de deelnemers. In vijf groepen werd twee weken lang gewerkt aan innovatieve oplossingen. De deelnemers werden geschoold door inspirerende gastdocenten, praktisch getraind in design thinking, stemden hun ideeën af met een seniorenpanel en leerden een business model op te stellen voor hun oplossingen. Tot slot werden de plannen door de groepen in flitsende pitches gepresenteerd aan een kritische jury en een zaal vol enthousiaste toehoorders met senioren, medewerkers van challenge organisaties, gastdocenten en vertegenwoordigers van EIT Health.

2017-editie: Stop imagining – startup realizing your ideas
In september 2017 vond in het Duitse Heidelberg de EIT Health Summer School euVENTION plaats. Een selecte groep van 36 gemotiveerde en creatieve studenten met diverse achtergronden en afkomstig uit twaalf verschillende landen kwam bijeen om te werken aan uitdagingen die het bedrijfsleven had geformuleerd. Zoals: hoe maken we alarmsensoren voor ouderen aantrekkelijk en draagbaar? Hoe zorgen we ervoor dat mensen gezonder gaan leven? Hoe voorkomen we dat senioren ten val komen? Bekijk deze impressie van de editie 2017.

 

Nieuwe cursus: (Her)ontdek uw oudere cliënt

Nieuwe cursus: (Her)ontdek uw oudere cliënt

Wat vinden ouderen belangrijk, wat zijn hun waarden en wensen? Hoe kunnen professionals of (startende) ondernemers zich nog beter inleven in hun belevingswereld en hen betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten? Deze vragen staan centraal in de cursus ‘(Her)ontdek uw oudere cliënt’ die plaatsvindt in Leiden op maandag 30 en dinsdag 31 oktober 2017. De cursus wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden en maakt onderdeel uit van het EIT Health Campus programma.

Beter inspelen op oudere individuen
De cursus is ontwikkeld op basis van de succesvolle pilot-cursus ‘Wellbeing of Seniors’ in 2016 en bedoeld voor professionals van zowel profit als non-profit organisaties die zoeken naar manieren om hun organisatie te heroriënteren op de groeiende doelgroep van ouderen. In 2050 zal bijna één op de drie inwoners van landen met hogere inkomens boven de zestig jaar oud zijn. Maar het (her)ontdekken van oudere cliënten en klanten gaat niet alleen over marketing, zegt Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing: “Het is van cruciaal belang om te weten wat er écht toe doet voor oudere burgers. Wat zijn hun verlangens, doelen en waarden? Alleen zo kunnen we de innovatieve producten en diensten ontwikkelen die van waarde zijn voor ouderen zelf én voor de samenleving als geheel.”

Leren in eigen tempo
(Her)ontdek uw oudere cliënt is een ‘blended’ cursus: na de twee klassikale lesdagen in Leiden volgt een online leertraject dat deelnemers in hun eigen tempo kunnen volgen. De opgedane kennis en expertise wordt toegepast bij het schrijven van een actieplan of beleidsplan met betrekking tot oudere klanten of cliënten, waarbij de deelnemers worden ondersteund door ervaren coaches.

Meer informatie over het programma, de instructeurs en praktische details vindt u op deze website. U kunt zich hier ook inschrijven.

Meld je aan voor de EIT Health Summer School

Meld je aan voor de EIT Health Summer School

11-22 september 2017
Heidelberg, Duitsland

Deze gratis, twee weken durende Summer School heeft betrekking op alle nodige maatregelen en hulpmiddelen die bij een startup van toepassing zijn, met als ultiem doel chronische ziekten bij oudere mensen te helpen voorkomen en genezen.

Ter voorbereiding op de Summer School, volgen de deelnemers de MOOC ‘Gezond ouder worden in 6 stappen’. Tijdens het programma in Heidelberg zullen teams bestaande uit drie tot vijf deelnemers samenwerken om uitdagingen om te zetten in innovatieve oplossingen, die weer in producten of diensten zullen resulteren. Hierbij is het algemene doel het verbeteren van de preventie en behandelopties voor 50- tot 70-jarigen met een (verhoogd risico op) chronische ziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en psychische stoornissen.

Doelgroep: Master-, PhD- en MD-studenten met verschillende achtergronden zijn welkom. Ook mogen toegewijde en gemotiveerde individuen zich aanmelden. Ze vormen de multidisciplinaire teams, bestaande uit ten minste één persoon met een medisch-wetenschappelijke achtergrond, één persoon met een achtergrond in het bedrijfsleven en één persoon met een sociaal-wetenschappelijke achtergrond.
Uitdagingen: De uitdagingen worden aangedragen door bedrijven of jonge professionals en academici. Klik hier voor meer informatie over het aanmelden van een uitdaging. Aanmelden kan tot 15 augustus via http://www.euvention.eu/.
Beurzen: Deelname is kosteloos. Voor reis- en verblijfskosten kan een beurs worden aangevraagd. De eventuele toezegging en de hoogte van het bedrag zal worden bepaald nadat het selectieproces is voltooid.
Partners: Universiteit van Heidelberg; Heidelberg University Hospital; Heidelberg startup partners e.V.; Leyden Academy on Vitality and Ageing; Universiteit van Maastricht; SAP.
Voertaal:
Engels.
Locatie: Marsilius-Kolleg, Universiteit van Heidelberg, institutionele hub voor interdisciplinaire samenwerking.
Deadline voor aanvragen: 15 juni 2017.
Contactpersoon: Mr. Raoul Haschke, raoul.haschke@zuv.uni-heidelberg.de.
Meer informatie en/of registratie: http://www.euvention.eu/.