Silver Starters kiest meest kansrijke olderpreneur

Zojuist vond de finale plaats van Silver Starters, een gratis leerprogramma dat Leyden Academy en Aegon hebben opgezet voor vijftigplussers die een eigen bedrijf willen opzetten. Maar liefst 83 enthousiaste deelnemers hebben het programma doorlopen en zijn geïnspireerd geraakt door de modules, lezingen van experts en begeleiding door coaches. Uiteindelijk bereikten vijf deelnemers de finale en gaven zij een inspirerende pitch, waarna een deskundige jury het meest kansrijke idee koos en het digitaal aanwezige publiek ook een winnaar koos. Beide winnaars werden beloond met een prijzenpakket.

De winnende ideeën
De deskundige jury, bestaande uit Tineke Abma, Hendrik Halbe (CEO Unknown Group), Nadine Klokke (CEO Knab) en Arjan in ’t Veld (partner Bureauvijftig), was onder de indruk van alle finalisten maar koos uiteindelijk voor het idee voor een longfunctiecentrum van de 57-jarige Karin Lammering. Karin wil geavanceerd longfunctieonderzoek laagdrempelig en betaalbaar maken. Natuurlijk is dat, zeker gezien het huidige coronavirus, goed nieuws voor mensen met longproblemen, maar ook voor huisartsen, praktijkondersteuners, sportartsen, bedrijven etc. Niet alleen vindt de jury haar plan goed doordacht, ook zijn ze onder de indruk van de doortastendheid van Karin, die reeds haar baan heeft opgezegd. “Ik geloof in mijn idee en ga er met heel mijn hart en vol passie voor”, aldus Karin. De 55-jarige Willy de Heer werd de overtuigende publiekswinnares. Met behulp van een serious learning game wil ze mensen helpen elkaar te begrijpen en zodoende gedragsverandering teweeg te brengen. Hierbij valt te denken aan kinderen die moeilijk of makkelijk leren, aan autisme, ADHD, depressie of discriminatie. Volgens Willy kan je iemand beter helpen als je hem of haar beter begrijpt.

Deelnemersperspectief
Het programma heeft de deelnemers handvatten gegeven om hun idee onder de loep te nemen, indien wenselijk aan te passen en om te zetten in een eigen bedrijf. “Daarnaast zien we ook een maatschappelijke winst; zo voelen deelnemers zich actiever, zijn ze beter voorbereid op hun toekomst en nam hun zelfvertrouwen toe”, aldus programmaleider Jolanda Lindenberg. Dat de deelnemers Silver Starters erg waarderen, blijkt wel uit de enthousiaste reacties: “Het programma van Silver Starters was een geweldige ontdekking. In eigen tempo kennis opdoen en zoeken naar mogelijkheden. Het leerde mij om een keuze te maken en een focus te vinden. Dit mede dankzij waardevolle overleggen met bijzondere mededeelnemers en een deskundige coach. Een cadeautje!” “Door Silver Starters realiseer ik me dat ik me in eerste instantie vooral moet focussen op het probleem van de klant en niet op mijn oplossing!” Klik hier voor de interviews met deelnemers Marian Wezenbeek en Willy de Heer. Benieuwd naar de ervaring van een coach? Klik dan hier!

Voorbeeld van het veelgebruikte Business Model Canvas (door: Wendy Woelders)

Van idee naar bedrijf
Oudere ondernemers zijn de snelst groeiende groep ondernemers, in Nederland en ook internationaal. Desondanks zijn er vrijwel geen startup-programma’s gericht op die doelgroep. Leyden Academy, Aegon en Hands on Innovation ontwikkelden daarom het gratis leerprogramma Silver Starters. Gedurende het traject kregen de deelnemers onder andere inzicht in klantbehoeften en -wensen, verdienmodellen, marketing en prototyping, en hebben ze met behulp van een coach naar zelfstandig ondernemerschap toegewerkt.

Leyden Academy en partners hebben het voornemen om Silver Starters in 2022 weer mogelijk te maken. Wilt u uw interesse kenbaar maken? Laat het ons weten!

Archief 2021Archief
2024
2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009