EIT Health

Vanuit het European Institute of Innovation & Technology (EIT) wordt pan-Europese innovatie en ondernemerschap gestimuleerd, onder andere op het gebied van gezondheid, energie en digitalisering. EIT Health is een consortium die is gericht op bevordering van ondernemerschap en innovatie op het gebied van gezond leven en vitaal ouder worden. Het consortium bestaat uit bedrijven, universiteiten en kenniscentra uit zes landen, met meer dan 50 partners en 90 geassocieerde partners, waaronder Leyden Academy.

Binnen het EIT Health-onderwijsprogramma heeft Leyden Academy een bijdrage geleverd aan de hub ‘Professional & Executive Education’. Dit omvat de volgende elementen:

  • Beter begrip van de wensen, gewoonten en waarden van 55-plussers in de Europese Unie, inclusief methoden om hun welbevinden te meten (in  dit kader is onder meer in april 2016 het rapport Ambitions of 55+ Europeans in selected countries verschenen)
  • Aanpassingen op de werkvloer en in wet- en regelgeving voor oudere werknemers
  • Persoonsgerichte zorg en leefplezier
  • Innovatief leiderschap voor grote organisaties
  • Interactieve en creatieve manieren om professionals over ouderen te laten denken

Leyden Academy werkt samen met partners uit Portugal, Frankrijk en Scandinavië aan educatieve trajecten die ondersteuning bieden aan vitaal ouder worden en gezond leven. Het onderwijsprogramma bestaat onder andere uit de cursus Welbeing of seniors/(Her)ontdek uw oudere cliënt, de online cursus Healthy ageing in 6 steps en de blended cursus Start-up Plus.

Naast deze CAMPUS-projecten is Leyden Academy, samen met Philips, Achmea, de Universiteit van Newcastle en het Leids Universitair Medisch Centrum, betrokken bij een innovatieproject over leefstijlcoaching.

Meer informatie over EIT Health vindt u hier.

EIT-Health