Executive leergang (virtueel) uit de startblokken

Executive leergang (virtueel) uit de startblokken

Op donderdag 13 en vrijdag 14 januari jl. is de twaalfde leergang van start gegaan van de executive leergang Goed leven, goede zorg voor ouderen voor bestuurders in de (ouderen)zorg. Uit oogpunt van de coronabeperkingen is de groep dit jaar iets compacter gehouden, met veertien in plaats van twintig deelnemers. Ook werd besloten om dit eerste collegeblok, waarin de wetenschap achter veroudering centraal stond, online te organiseren.

Betekenisvolle bijdrage
Opvallend dit jaar is dat ongeveer de helft van de deelnemers recent een overstap maakte van het (internationale) bedrijfsleven naar de ouderenzorg. Een bewuste keuze, omdat zij hun werk te commercieel en zakelijk vonden. Zij kiezen voor leiderschap in de ouderenzorg omdat zij graag een betekenisvolle bijdrage willen leveren aan de samenleving. Velen zien de executive leergang hierbij als een ideale opleiding om snel ingewerkt te raken in de (ouderen)zorg. Dit gold ook voor bestuurder Shequita Kalloe, zij nam deel aan de leergang in 2021 en zei hierover: “Dit is mijn eerste functie binnen de ouderenzorg. Ik was nadrukkelijk op zoek naar onderbouwde kennis over wat goede zorg aan ouderen vraagt en hoe de toekomst van de ouderenzorg eruit ziet. Het sterke aan deze leergang vind ik dan ook de theoretische opzet en de sterk inhoudelijke focus. De leergang levert kennis op die je niet makkelijk langs andere wegen tot je krijgt. De thema’s die worden behandeld zijn relevant en bieden de beloofde verdieping.” (klik hier voor meer ervaringen van alumni)

Veroudering als ziekte?
In dit eerste collegeblok over gerontologie kwamen sprekers aan het woord als prof. dr. David van Bodegom, dr. Jolanda Lindenberg, prof. dr. Fanny Janssen (NIDI) en social designer Joost van Wijmen. Hoogleraar Andrea Maier deelde vanuit Singapore haar kennis over veroudering. Ze is ervan overtuigd dat veroudering is tegen te gaan met leefstijlinterventies, supplementen en medicijnen. Het klinkt aantrekkelijk om jong en gezond te blijven (“Doe mij maar zo’n pil”, zei een van de deelnemers), maar het leidde ook tot een boeiende discussie over de maakbaarheid van de mens, en de vraag of een gezond en lang leven een doel op zich is. Want wie wil er 140 worden? Wat ga je met al die jaren doen? Ten slotte kwam de vraag op of we ouderen dan niet allemaal tot patiënt maken.

Leven met laaggeletterdheid
De 75-jarige Theo Warmenhoven (op de foto in gesprek met prof. dr. Tineke Abma) is taalambassadeur bij Stichting ABC, en deelde zijn ervaringen met laaggeletterdheid. Hij vertelde indringend hoe ingewikkeld het leven is als je basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en schrijven onvoldoende beheerst. Over hoeveel stress hij in zijn leven heeft ervaren, hoe hij mensen om de tuin leidde, en hoe moeilijk hij het vindt om steeds weer hulp van zijn dochter te vragen. Maar Theo is ook trots: dat hij veertig jaar heeft gewerkt zonder financiële steun van de overheid, dat hij de discipline heeft om elke dag te sporten, en dat nota bene prinses Laurentien hem een voorbeeld noemde.

Seksualiteit bij ouderen
Ook de sociaal-maatschappelijke positie van ouderen kwam uitgebreid aan bod. Dr. Elena Bendien besprak de beeldvorming van seksualiteit bij ouderen: in onze samenleving worden ouderen voorgesteld als post- of aseksuele wezens. Seksualiteit bij ouderen wordt gezien als iets zeldzaams en vreemds. Er is zelfs een term voor: ageist erotofobie. En heteroseksualiteit is nog steeds de norm, daardoor is er nog weinig aandacht voor andere seksuele oriëntaties. De deelnemers gingen in discussie over de (on)wenselijkheid van beleid, de Roze loper, en morele dilemma’s in de zorg voor mensen met dementie.

Het volgende collegeblok is op 10 en 11 februari a.s. en behandelt de nieuwste inzichten van de ouderengeneeskunde. Kijk voor meer informatie over de executive leergang op de cursuspagina en klik hier voor het programma van 2022.

Eline Slagboom: “Koester je cellen als je kinderen”

Eline Slagboom: “Koester je cellen als je kinderen”

Hoe komt het dat sommige mensen heel lang gezond blijven zonder er veel voor te doen, en anderen al vroeg oud worden? En is daar iets aan te doen? In dagblad De Telegraaf geeft prof. dr. Eline Slagboom vandaag tekst en uitleg, en vertellen twee senioren wat zij zelf doen om vitaal te blijven.

Eline Slagboom is hoogleraar Moleculaire Epidemiologie aan het LUMC en voorzitter van DuSRA-VOILA, het grootste samenwerkingsverband op het gebied van verouderingsonderzoek in Nederland waarvan ook Leyden Academy deel uitmaakt. Slagboom vertelt in het artikel waar dit onderzoek op is gericht: “Een heleboel mensen halen gezond de 85, maar er zijn ook veel mensen die van binnenuit heel snel verouderen. Of ze nou gezond leven of niet. En dat is oneerlijk. Eigenlijk zouden we aan hun biologie willen sleutelen. Ik kan me voorstellen dat we bij deze ‘gewone’ stervelingen de genen die het lange leven stimuleren, een zetje geven. Dan geven we gezonde cellen meer kans en we verwijderen verouderde cellen. In het DuSRA-VOILA netwerk proberen we dus de kwetsbaarheid vroeg te herkennen en deze af te remmen, met leefstijlveranderingen en door stofjes die de biologische schade herstellen.”

Leefstijl vóór medicatie
Slagboom vertelt over veelbelovend verouderingsonderzoek: straks kunnen we op celniveau zien hoe snel iemand veroudert, en dan medicatie voorschrijven die de veroudering afremmen of mensen helpen met duidelijk haalbare leefstijlveranderingen. Leefstijl gaat wat Slagboom betreft altijd vóór medicijnen. Haar belangrijkste boodschap is dat je op elke leeftijd je eigen verouderingsproces kunt beïnvloeden: “Koester je cellen zoals je kinderen, daar wil je ook alleen het beste voor.”

Niet snaaien
De twee ouderen die in het Telegraaf-artikel aan het woord komen, geven het goede voorbeeld. Theo (75) uit IJmuiden, die u wellicht herkent als het ‘gezicht’ van Leyden Academy in 2022, volgt een strak sportschema en probeert verleidingen te vermijden: “Niet snaaien. Ik kan me ook op de bank gaan zitten volproppen met chocola, maar dan kom ik niet meer overeind.” Leonie (81) uit Leiderdorp heeft wat pech gehad met haar gezondheid en probeert nu actief te blijven, al valt dat in coronatijd niet mee. Ze vindt het ook belangrijk om mentaal fit te blijven: “Met het koppie is niks mis. Ik ga straks op uitzending gemist De Slimste Mens kijken, hersengymnastiek, je moet je brein ook trainen.”

Het artikel ‘Gezond oud: je kunt er wat aan doen’ is geschreven door Marie-Thérèse Roosendaal. U kunt het artikel lezen op de website van de Telegraaf of via deze link.

Hiep hiep hoera, LAFV honderd jaar

Hiep hiep hoera, LAFV honderd jaar

Dit jaar bestaat de Leidse Amateur Fotografen Vereniging (LAFV) honderd jaar. Om precies te zijn: op 24 november 1922 werd de LAFV opgericht in een van de zaaltjes van het gebouw van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen aan de Steenschuur in Leiden. Dit eeuwfeest zal gedurende 2022 met tal van activiteiten worden gevierd, waarbij iedereen van harte welkom is. Op de site van de LAFV wordt u op de hoogte gehouden van de verschillende evenementen. Hier een kort overzicht.

Op 8 januari 2022 is er afgetrapt met de foto-expositie 1922-2022. Deze expositie is het hele jaar te bewonderen in de etalage van het voormalig V&D gebouw in de Maarsmansteeg in Leiden. Hier worden honderd foto’s geëxposeerd die gerelateerd zijn aan bijzondere gebeurtenissen van de afgelopen honderd jaar in Leiden en omgeving, zoals de foto van Henk Aschman hiernaast bij het Poortgebouw waar Leyden Academy is gevestigd. In 1925 begon de bouw van het hoofdgebouw van het Academisch Ziekenhuis Leiden. Andere gebouwen zijn inmiddels verdwenen en vervangen door nieuwbouw van het LUMC.

Een van de hoogtepunten van het jubileumjaar zal het symposium ‘Photography meets Science and the City’ zijn, dat op 11 juni a.s. wordt gehouden in het Lipsiusgebouw van de Universiteit. Dit symposium wordt georganiseerd in samenwerking met de eveneens 100-jarige Fotobond en de Masteropleiding Fotografie van Universiteit Leiden, en vindt plaats in het kader van de European City of Science Leiden 2022. Het wordt een uniek ontmoetingspunt voor amateurfotografen, wetenschappers en studenten met de bedoeling van elkaar te leren en nieuwe samenwerking op te zetten. Op het programma staan onder andere bijdragen van wetenschapsfotograaf Jos Jansen, van Mattie Boom van het Rijksmuseum en van microfotograaf Wim van Egmond. In de middag zijn er presentaties over astrofotografie, microfotografie, stereofotografie, dronefotografie, straatfotografie en experimentele fotografie. Ook kunt u deelnemen aan een workshop smart phone fotografie, uw portfolio laten beoordelen door Leidse fotoprofs of een bezoek brengen aan de fotocollectie van Universiteit Leideb. Fotograaf de Vaderlands Jan Dirk van der Burg zorgt voor een komisch intermezzo. Dit alles onder voorzitterschap van fotografe en presentatrice Sacha de Boer, die ook haar eigen werk laat zien.

Op 19 augustus organiseren we een photowalk in de Leidse binnenstad. Onder leiding van ervaren LAFV-fotografen kunt u op pad om de kneepjes van het fotograferen in de stad te leren, aan de hand van een thema. De foto’s worden direct na afloop besproken.

In het najaar wordt in samenwerking met de gemeente en de Leidse cultuurcoaches een fotowedstrijd gehouden voor de hoogste groepen van de basisscholen in Leiden. De mooiste foto’s worden geëxposeerd in buurthuizen en de centrale bibliotheek in de Nieuwstraat. Voorafgaande aan de wedstrijd worden workshops gegeven op de scholen en in buurthuizen

Op 11 november wordt in samenwerking met Leyden Academy de expositie ‘Een dag uit het leven van een 100-jarige’ geopend, welke tot en met december te bewonderen zal zijn. Leden van de LAFV fotograferen 100-jarigen uit Leiden en omgeving in hun dagelijks leven. Dit is een vervolg op de succesvolle expositie van 90-jarigen, die tien jaar geleden in het Poortgebouw plaatsvond. Leuk detail: uit de inzendingen werd het tevens door Henk Aschman gemaakte portret van Lenie (hier rechts) gekozen als ‘gezicht’ van Leyden Academy op onze website en de diverse communicatie-uitingen in 2013.

Ten slotte geeft de LAFV een jubileumboek uit dat het wel en wee van de LAFV in de afgelopen honderd jaar zal beschrijven. Uiteraard met veel foto’s, maar ook aandacht voor anekdotes, buitenlandse belevenissen en fotowedstrijden.

Voor vragen en nadere informatie over het LAFV jubileum kunt u mailen naar jubileum@lafv.nl.

Vacature: (junior) participatief actie onderzoeker/OIO

Vacature: (junior) participatief actie onderzoeker/OIO

Binnen onze speerpunten Verbonden en Betekenisvol werken we in de komende jaren in verschillende contexten door middel van participatief actieonderzoek. We doen dit in nauwe samenwerking met ouderen zelf en met de projectleiders van diverse projecten in het land die het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen als doel stellen.

We zijn hiervoor per 1 februari 2022 voor 0,6 FTE/24 uur per week op zoek naar een (junior) participatief actie onderzoeker/OIO.

Een voorbeeld van een project waaraan de beoogde (junior) onderzoeker zal meewerken, is de begeleiding van en kennisontwikkeling door projecten uit de tweede subsidieronde van ZonMw ‘Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid’. Leyden Academy zal in 2022 de kennis die binnen de gehonoreerde ZonMw-projecten is opgedaan, verzamelen en vertalen in een kennissynthese en een advies aan ZonMw.

De diverse onderzoeksprojecten zullen de basis vormen van een promotieonderzoek. Binnen dit laatste vallen verschillende projecten op het snijvlak van zingeving, dementie, kunst en welzijn.

Je vindt de volledige vacature hier. Ben je geïnteresseerd, dan zien we je sollicitatie graag vóór vrijdag 28 januari a.s. tegemoet.

Leiden European City of Science: 365 dagen nieuwsgierig

Leiden European City of Science: 365 dagen nieuwsgierig

Na een knallend Oud & Nieuw, barst er in Leiden een festival los vol verleidelijke kennisactiviteiten. Vanaf 1 januari is de stad 365 dagen lang ‘European City of Science’. Veel wetenschappers en instituten, waaronder Leyden Academy, doen enthousiast mee.

Universiteit Leiden, het LUMC, Hogeschool Leiden en gemeente Leiden zijn de hoofdpartners in het wetenschapsfestival. Ook onderzoekers van Leyden Academy leveren een bijdrage. Zo maken we onder meer op donderdag 3 februari een (online?) stadwandeling op zoek naar verleidingen, staan we op woensdag 28 februari stil bij de levensloop, en gaan we op dinsdag 31 mei de Ecotuin in – uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.

Citizen science
Het Leiden City of Science wordt ook een festival van citizen science. Leidenaren kunnen zelf onderzoeker zijn, zo zal het Citizen Science Lab het hele jaar actief zijn en mensen via allerlei kanalen betrekken en vragen laten stellen aan de wetenschap, van sociale media tot ouderwetse brievenbussen achterop tuktuks. Daarnaast zijn er in de stad het hele jaar door tentoonstellingen, workshops, excursies, activiteiten en evenementen.

Wat het nieuwe jaar allemaal brengen zal? Het thema van Leiden City of Science 2022 zegt genoeg: ‘Who knows?’

Kijk voor meer informatie op leiden2022.nl.

Medewerkers aantrekken en behouden voor de ouderenzorg

Medewerkers aantrekken en behouden voor de ouderenzorg

De ouderenzorg kampt met toenemende personeelstekorten. Het is dus belangrijk om de komende jaren voldoende gekwalificeerd personeel te werven én te behouden. Wat opvalt is dat veel van de mensen die nu instromen, bestaan uit oudere verpleegkundigen en vrijwilligers en medewerkers die op latere leeftijd terugkeren in de ouderenzorg. Toch is er nog relatief weinig aandacht voor de drijfveren en ervaringen van deze groepen om in deze sector te (blijven) werken. Om die reden start Leyden Academy met ondersteuning van het Jo Visser fonds een onderzoek naar herintreders, zij-instromers en oudere werknemers en vrijwilligers in de ouderenzorg.

In een interview op de website van Radicale vernieuwing zorg vertellen onderzoekers Jolanda Lindenberg, Belia Schuurman en Evelien Kelfkens over de aanleiding en opzet van het onderzoek. Volgens Jolanda stroomt nu maar liefst 42 procent van de gediplomeerde zorgprofessionals na twee jaar alweer uit het vak: “Het is dus essentieel om het werk aantrekkelijker te maken. In de discussiegroepen die we eerder hebben bevraagd, hoorden we van zorgprofessionals terug dat ze op een gegeven moment uitgekeken raakten op hun werkzaamheden. Het lijkt dus verstandig om binnen de langdurige zorg na te denken over hoe je eraan bijdraagt dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen, op de werkvloer of bijvoorbeeld via bij- en nascholing. Welke concrete middelen kun je inzetten om mensen aan te spreken op hun talenten? Hoe kun je zorgen dat zij hun vaardigheden verder kunnen ontplooien en zo behouden blijven voor de zorg?”

Om meer inzicht te krijgen in wat ervaren zorgmedewerkers motiveert en hoe het werk volgens hen aantrekkelijker kan worden gemaakt, organiseren we in februari 2022 focusgroepen. Vervolgens willen we in enkele ontwerpsessies samen met de doelgroep tot passende oplossingen komen.

Lees hier het artikel ‘Medewer­kers aantrekken en behouden voor de ouderen­zorg’ van 12 december 2021.

De Telegraaf: ‘Vol levenslust de crisis door’

De Telegraaf: ‘Vol levenslust de crisis door’

Eerder deze week maakten we bekend dat de meer dan 350 persoonlijke verhalen van ouderen die we samen met stichting GetOud sinds de start van de coronacrisis hebben verzameld op het platform Wij & corona, worden ondergebracht in de online collectie van het Historisch College FNI. Dit was aanleiding voor dagblad De Telegraaf om vijf senioren die hun ervaringen eerder op Wij & corona hebben gedeeld, opnieuw te interviewen. In het 2-pagina artikel dat vandaag is verschenen, komen Loek Middel (96), Nel ‘Omi’ van Dieten (85), Albertina ‘Bep’ van Gaalen-Bazuin (84), Henna Niamath (80) en Dave ‘Opa Hooligan’ Wolf (73) aan het woord.

In hun verhalen klinkt door dat corona hun leven beïnvloedt, maar dat zij zich niet uit het veld laten slaan. Zo heeft Loek wel voor heter vuren gestaan, en zegt: “Corona is niet leuk, maar het is gewoon een van de vele dingen die het leven met zich meebrengt.” Albertina maakt van de nood een deugd; van het geld dat ze uitspaarde omdat de bingo niet doorging, heeft ze nieuwe gordijnen gekocht en “er was nog genoeg voor een nieuwe bril ook, dus zie ik de vitrages extra goed”. Henna stelt vast dat zij en haar man in coronatijd naar elkaar toe zijn gegroeid: “We zijn meer met elkaar gaan praten”.

Het Telegraaf-artikel ‘Vol levenslust de crisis door’ is geschreven door Marie-Thérèse Roosendaal. U kunt het artikel lezen op de website van de Telegraaf of via deze link.

Vitaliteit en verbondenheid voor jong en oud

Vitaliteit en verbondenheid voor jong en oud

Hou je van dansen en ben je vaak te vinden op TikTok en Instagram? Dan ben jij misschien wel degene die we zoeken! Met Danstalent willen we laten zien wat ouderen in hun mars hebben en dagen we jongeren en jongvolwassenen (13-30 jaar) uit om de gefilmde dansjes van ouderen na te doen en te delen. Durf jij het aan?

Hoe werkt het?

  1. Bezoek ons TikTok– of Instagram-account; in de periode van december 2021 tot en met april 2022 zullen we hier maandelijks een dansfilmpje posten. Op 17 december a.s. posten we om 14.00 uur op TikTok het eerste filmpje, en wel van de 76-jarige Annie!
  2. Oefen erop los en daag je vrienden uit om ook mee te doen.
  3. Gebruik duet op TikTok of remix onze Instagram Reel om samen met onze oudere talenten te dansen. Doe zo vaak mee als je wilt.
  4. Tag ons @ladanstalent zodat we het kunnen delen en gebruik #danstalent en #leydenacademy.

Wat levert het (jou) op?

  • Een leuke danschallenge.
  • Shares, likes en views via TikTok en Instagram = aandacht voor jouw talent en wie weet ben jij één van de winnaars van de cadeaubonnen.
  • Voor ons: het samenbrengen van de talenten van jong en oud en een positief effect op de beeldvorming over ouderen.

Wil je meer weten over dit initiatief van Leyden Academy en het Jo Visser fonds? Neem dan contact op met Evelien Kelfkens via e-mail: kelfkens@leydenacademy.nl.

Collectie verhalen Wij & corona overgedragen aan Historisch College FNI

Collectie verhalen Wij & corona overgedragen aan Historisch College FNI

Hoe beleven Nederlandse senioren de coronacrisis? Hoe is hun leven veranderd, waar maken zij zich zorgen over, wat geeft hen hoop en troost? Wat zijn de ervaringen van medewerkers in de ouderenzorg? Onder de noemer Wij & corona besloten Leyden Academy en stichting GetOud bij het uitbreken van de coronapandemie een podium te bieden aan senioren, hun familieleden en zorgverleners om hun stem te laten horen. Sinds de lancering op 31 maart 2020 tot de zomer van 2021 hebben meer dan 350 ouderen, hun familieleden en zorgverleners hun verhaal aan Wij & corona toevertrouwd. Deze collectie persoonlijke verhalen, die samen een rijk geschakeerd beeld geven van deze bijzondere tijd, wordt vandaag overgedragen aan het Historisch College FNI (voorheen Florence Nightingale Instituut), het kenniscentrum voor de geschiedenis van verpleging en verzorging. Het FNI presenteert een selectie van twaalf verhalen in een online expositie en archiveert de collectie als geheel, zodat deze behouden en voor onderzoek beschikbaar blijft.

Verhalen uit de ouderenzorg
Naast de verhalen van ouderen zelf, zijn op Wij & corona in de eerste en tweede coronagolf ook veel, vaak aangrijpende verhalen gepubliceerd vanuit de ouderenzorg. Veel medewerkers voelden sterk de behoefte om hun ervaringen te delen in deze heftige periode. De bemoedigende reacties op hun verhalen van collega’s en op sociale media gaven vaak troost, herkenning en het gevoel er niet alleen voor te staan. In de week van 16 t/m 20 november 2020 stond het verhalenplatform zelfs geheel in het teken van de zorg: tientallen verpleegkundigen, verzorgenden, medewerkers welzijn, teamleiders en locatiemanagers uit de verpleeghuiszorg en thuiszorg, maar ook mantelzorgers, familieleden en bewoners zelf deelden er hun ervaringen.

Internationaal perspectief
De ervaringen op het verhalenplatform beperkten zich niet tot onze landsgrenzen. Op Wij & corona staan verhalen vanuit alle windstreken, verzameld vanuit ons internationale netwerk en de samenwerking met HelpAge International en de ILC Global Alliance, waarvan ook Leyden Academy deel uitmaakt. Zo was er een levendige uitwisseling met ILC Japan: zij deelden met ons interviews met Japanse ouderen en zorgmedewerkers, terwijl verhalen van Nederlandse ouderen in Japan werden verspreid (uiteraard vertaald in Japanse karakters).

Volop in de belangstelling
De pagina’s op de website Wij & corona zijn in anderhalf jaar meer dan 100.000 keer bekeken. Het verhalenplatform kreeg aandacht in onder meer De Telegraaf, op NPO Radio 1 en bij 5 Uur Live op RTL4. Daarnaast leidden de persoonlijke verhalen van ouderen en zorgmedewerkers regelmatig tot interviewverzoeken vanuit lokale en regionale media, en tot spontane reacties online en in het echte leven. Zoals bij Job (84): “Vanmorgen bij de AH vertelde de caissière mij dat ze ons stukje zo mooi vond.”

Het initiatief Wij & corona is mede mogelijk gemaakt door Jo Visser fonds, Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en Fonds 1818.

Lees ook het artikel ‘Vol levenslust de crisis door’ in De Telegraaf van 18 december 2021 naar aanleiding van dit nieuws, met mooie portretten van vijf senioren die eerder hun verhaal deelden op Wij & corona.

In gesprek over toekomst ouderenzorg: “Straks is nu begonnen”

In gesprek over toekomst ouderenzorg: “Straks is nu begonnen”

Op maandag 6 december jl. vond het vierde en laatste Waardigheid en trots-congres van 2021 plaats. Na bijeenkomsten over innovatie, werkplezier en persoonsgerichte zorg, stond nu de toekomst van de verpleeghuiszorg centraal. Hoe ziet goede zorg voor ouderen er straks uit en hoe zorgen we dat deze toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit blijft? En welke rol speelt het verpleeghuis hierin?

In het online congres, live uitgezonden vanuit congrescentrum 1931 in Den Bosch, ging dagvoorzitter Lennart Booij in een talkshow-setting in gesprek met hoogleraar Ouderenparticipatie Tineke Abma namens Leyden Academy, Gonny de Vries (lid Raad van Ouderen), Jolanda Buwalda (bestuursvoorzitter Omring) en Jan Megens (manager zorgkantoor Menzis en lid Taskforce Wonen en Zorg). Veel vraagstukken voor de toekomst, zoals het verwachte personeelstekort, zijn nu al acuut. In de woorden van Jolanda Buwalda: “Straks is nu begonnen.” In het geanimeerde gesprek komen diverse oplossingen ter tafel, zoals het inzetten op preventie, de verbinding tussen onderwijs en praktijk en het belang van een soepelere overgang van thuis naar het verpleeghuis.

Tineke pleit voor het inzetten op community care, waarbij de zorg in wijken en buurten wordt georganiseerd: “We hebben de verpleeghuiszorg afgeschaald, maar onvoldoende geïnvesteerd in de zorg thuis. Ouderen oriënteren zich ook op hun eigen buurt en wijk. Als dat goed op orde is, dan kunnen mensen zich heel lang zelf redden.” Volgens Jolanda kan de gebouwde omgeving hierbij helpen: “Als je nieuwbouw niet alleen voor ouderen ontwerpt maar voor een mix van inwoners, en je stimuleert dat mensen participeren, versterk je als community de krachten. Denk aan samen boodschappen doen, of hulp bij internetbankieren. Eigenlijk wat er van oudsher in veel dorpen ook gebeurde.”

Daarbij is het belangrijk te beseffen dat maar zes procent van de ouderen in het verpleeghuis woont; veruit de meeste ouderen wonen thuis. Tineke: “Laten we niet de hele groep afschilderen als ziek en kwetsbaar. Er is een enorme potentie in de groep van ouderen, laten we daar meer ruimte voor bieden.” Volgens Jan Megens moeten we niet teveel in systemen denken maar een maatschappelijke discussie starten vanuit de vraag: ‘hoe zorgen we nu voor elkaar?’. “Laten we de denkkracht van ouderen aanwenden om tot goede oplossingen te komen.”

Lees het verslag en bekijk de video’s van het congres op de website van Waardigheid en trots, met onder meer bijdragen van Bianca Buurman (hoogleraar Acute ouderenzorg en bestuursvoorzitter V&VN) en Henk Nies (hoogleraar Organisatie en beleid van zorg en directeur Strategie en ontwikkeling bij Vilans).

Bekijk ook de inspiratiesessie van Josanne Huijg over het Leefplezierplan tijdens het eerdere congres over persoonsgerichte zorg.