Schildpad sprint bestsellerlijst binnen

Schildpad sprint bestsellerlijst binnen

Op woensdag 11 september jl. was de officiële presentatie van David van Bodegom’s nieuwe boek Het geheim van de schildpad. Wat dieren ons leren over lang leven. Hoewel de schildpad niet bekend staat als een bijster snel dier, kwam het boek deze week met stip binnen op nummer 29 in de Bestseller60. In de categorie non-fictie staat het boek op de 7e plaats.

In het boek onderzoekt David waarom sommige diersoorten trager verouderen dan anderen. Hoe het kan dat een muis in twee jaar veroudert, een mens in tachtig jaar en een schildpad wel 255 jaar kan worden? Wat is hun geheim, en wat kunnen wij ervan opsteken? In het boek komen fascinerende schepsels langs zoals de brughagedis: een levend fossiel dat honderd keer zo oud wordt als andere hagedissen. Vleermuizen die tien keer zo oud worden als gewone muizen en kreeften die juist jonger lijken te worden naarmate ze verjaren.

Schildpad in de media
De media besteedden al veel aandacht aan Het geheim van de schildpad. Zo was David te gast op Radio 1 bij Vroege Vogels en Nooit meer slapen. Ook waren er interviews en boekbesprekingen in onder meer De TelegraafRTL NieuwsPlus OnlineNEMO Kennislink en Mixed Grill. In de komende weken wordt nog meer publiciteit verwacht in diverse dagbladen, tijdschriften, op radio en televisie. Ook spreekt David op woensdag 18 september a.s. tijdens de 50Plus Beurs en verzorgt hij lezingen in boekhandels door het hele land.

Tineke Abma nieuwe directeur Leyden Academy

Tineke Abma nieuwe directeur Leyden Academy

Leiden, 11 september 2019 – Prof. dr. Tineke Abma, hoogleraar Participatie & Diversiteit aan Amsterdam UMC, treedt per 1 december 2019 in dienst als directeur-bestuurder van Leyden Academy on Vitality and Ageing. Zij is de opvolgster van prof. dr. Joris Slaets, die op dezelfde datum met pensioen gaat.

Tineke Abma doet al meer dan twintig jaar onderzoek naar thema’s die raken aan het ouder worden, zoals patiënt- en burgerparticipatie, langdurige zorg, ethiek en diversiteit. Zij is opgeleid als verpleegkundige, promoveerde in 1996 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is sinds 2009 actief als hoogleraar Participatie & Diversiteit aan het Amsterdam UMC, voorheen als bijzonder hoogleraar Cliëntenparticipatie in de ouderenzorg. Abma ziet ernaar uit om Leyden Academy te leiden: “Ik zie veel parallellen in mijn eigen onderzoeksthema’s en die van Leyden Academy. In hun streven om de kwaliteit van leven van oudere mensen te verbeteren, bestrijken zij het hele spectrum van vitaliteit tot goede zorg en beeldvorming. Waarbij het perspectief van de oudere zelf altijd het vertrekpunt is, met respect voor ieders eigenheid. Dit is ook wat mij drijft. Ik verheug me erop om met het team aan de slag te gaan en voort te bouwen op het goede werk van voorgangers Rudi Westendorp en Joris Slaets.” Abma blijft naast haar aanstelling bij Leyden Academy voor één dag per week als hoogleraar actief in Amsterdam.

Joris Slaets treedt per 1 december a.s. terug als directeur-bestuurder van Leyden Academy, een rol die hij sinds 1 januari 2015 bekleedde. Slaets blijft wel voor één dag per week aan het instituut verbonden als onderzoeker in het project Leefplezierplan op locatie. Slaets is verheugd met zijn opvolgster: “Ik zie veel raakvlakken in onze wetenschappelijke interesses en persoonlijke drijfveren. Oog hebben voor de verschillen tussen mensen, hun stem serieus nemen en zonodig bereid zijn de gevestigde orde ter discussie te stellen. Ook delen we de overtuiging dat kwaliteit schuilt in persoonlijke verhalen en ervaringen. Ik wens Tineke veel succes en werkplezier.”

Dr. Wim van den Goorbergh, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “In de afgelopen vijf jaar heeft Joris Slaets zijn stempel gedrukt op Leyden Academy, onder meer met ambitieuze onderzoeken en projecten gericht op het welbevinden van oudere mensen in de verpleeghuiszorg. We zijn Joris bijzonder erkentelijk voor zijn visie en leiderschap. Wij zijn ervan overtuigd dat ook Tineke Abma haar eigen accenten zal toevoegen aan de signatuur van Leyden Academy, vanuit haar rijke ervaring in participatief actieonderzoek binnen zorg en welzijn. Tineke is praktijkgericht, verbindend en zeer gedreven om iets te betekenen voor kwetsbare burgers. Eigenschappen die haar geknipt maken om Leyden Academy naar een volgende fase te leiden.”

In geval van vragen kunt u contact opnemen met Niels Bartels, manager communicatie, via tel. (071) 524 0960 of via e-mail.

Op zoek naar het ‘nieuwe gezicht’ van Leyden Academy 2019-2020

Op zoek naar het ‘nieuwe gezicht’ van Leyden Academy 2019-2020

Ieder jaar vertegenwoordigt een vitale oudere ons als het ‘gezicht’ van Leyden Academy (afwisselend een vrouw en een man). We streven hierbij naar een afspiegeling van de samenleving. Voor het nieuwe jaar, dat loopt van 11 november 2019 tot 11 november 2020, zijn we op zoek naar een vitale heer (vanaf ongeveer 75 jaar) die plezier en levenslust uitstraalt. Het winnende portret zal dan een jaar lang de homepage van onze website, sociale media-accounts en diverse communicatiemiddelen sieren.

Procedure

 • Meerdere foto’s van meerdere geportretteerden mogen worden ingediend.
 • De directie en communicatie-afdeling van Leyden Academy kiezen het winnende portret.
 • Daarna zal mogelijk een professionele fotograaf het ‘model’ portretteren.
 • De foto is rechtenvrij door Leyden Academy te gebruiken.
 • Foto’s kunnen tot 7 oktober 2019 worden gemaild aan Yvonne Schinkel-Koemans: koemans@leydenacademy.nl.

 

 

Nieuw boek: Het geheim van de schildpad

Nieuw boek: Het geheim van de schildpad

Bij Uitgeverij Atlas Contact verschijnt vandaag (3 september 2019) het nieuwste boek van arts en verouderingswetenschapper David van Bodegom: Het geheim van de schildpad. Wat dieren ons leren over lang leven. In het boek onderzoekt David hoe het komt dat een muis in twee jaar veroudert, een mens in tachtig jaar en een schildpad wel 255 jaar kan worden. Waarom verouderen sommige diersoorten zo langzaam en andere zo snel, en wat kunnen wij van hun leren?

In het boek komen fascinerende schepsels langs, zoals de brughagedis, een levend fossiel dat honderd keer zo oud wordt als andere hagedissen. Of de naakte molrat, die zelden kanker krijgt en tot op heel hoge leeftijd gezonde bloedvaten houdt. Aan de hand van talloze voorbeelden uit het dierenrijk, gecombineerd met de laatste wetenschappelijke inzichten uit verouderingsonderzoek, helpt David de lezer om de eigen veroudering beter begrijpen. Ook biedt het boek nieuwe inzichten over eten, werken, sporten en slapen die ons kunnen helpen om langer gezond en gelukkig te leven. Zo leren hongerige apen ons wat een gezond eetpatroon is, laten honingbijen met gewichtjes zien of hard werken goed of juist slecht voor ons is en toont de hazelmuis ons het belang van een goede nachtrust.

Adri de Groot: “Er staan zoveel, soepel geschreven, interessante en tot nadenken gestemde passages in, over de zin van het leven en over de veroudering van mens en dier, dat het niet in enkele alinea’s is samen te vatten. Het is een fascinerend epistel dat je een onthullend inzicht geeft in je bestaan.” Bekijk de volledige recensie.

Klik hier voor de trailer. Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Yvette Cramer van Atlas Contact via tel. (020) 524 9826 of e-mail.

David van Bodegom werkt sinds 2009 bij Leyden Academy, waar hij leiding geeft aan de activiteiten binnen het speerpunt Vitaal. Hij schreef eerder de roman Nood breekt wet (2012), de bestseller Oud worden in de praktijk (2015, samen met Rudi Westendorp) en Ontpillen (2018).

Resultaten woonplezier-onderzoek: Ouderen geven hun woning een 8,3

Resultaten woonplezier-onderzoek: Ouderen geven hun woning een 8,3

Ouderen zijn positief over hun woning en hun woonomgeving. Zij geven hun huis gemiddeld een 8,3. Dat blijkt uit onderzoek van ANBO en Leyden Academy on Vitality and Ageing. De meerderheid van de respondenten geeft ook aan te willen blijven wonen in hun huidige woning. Maar wat maakt een huis voor ouderen nu écht hun thuis?
Onderzoek naar woonwensen van ouderen
De meeste onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan over hoe ouderen willen wonen, gaan over de functionele aspecten van een huis: hoe zorgen we ervoor dat iemand langer thuis kan blijven wonen? Hoe maken we ruimte voor de beperkingen waar ouderen mee te maken krijgen? Zo weten we inmiddels uit allerlei onderzoek dat het merendeel van de Nederlandse ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wil blijven wonen. Daarvoor moet hun woning soms worden aangepast, bijvoorbeeld een ruimere douche en een hoger toilet.
Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “In bestaande onderzoeken is weinig aandacht voor het ‘thuisgevoel’, terwijl voor de meeste mensen dat het belangrijkste is: of ze zich ergens thuis voelen. Daarom hebben we ons in dit onderzoek daarop gericht. Wat maakt een huis een thuis? Welke woonaspecten, zoals ruimtes binnen en de omgeving buiten, zijn van invloed op dat thuisgevoel? Op die manier kunnen we beter begrijpen hoe een huis een thuis wordt en op welke wijze mensen voor zichzelf een thuis creëren, ook wanneer ze (noodgedwongen) moeten verhuizen.” Lex van Delden, onderzoeker bij Leyden Academy: “Met dit onderzoek vergaren we niet alleen informatie over wonen en thuisgevoel, maar hopen we ook dat we mensen laten nadenken over wat zij nu echt belangrijk vinden in, aan en rondom hun woning om zelf het woonplezier te kunnen vergroten.”

Gevoelens bij wonen
Uit het onderzoek blijkt dat het met het thuisgevoel bij de meeste mensen wel goed zit. Op een schaal van nul tot tien geven respondenten gemiddeld een 8,3 voor hoe tevreden ze met hun woning zijn. Op de vraag welke gevoelens ze ervaren als ze na enige tijd (bijvoorbeeld na een vakantie) weer terugkomen in hun woning, geven verreweg de meeste deelnemers (63%) aan blij te zijn en vertrouwen te ervaren; slechts enkelen ervaren negatieve gevoelens als verdriet en boosheid.

Het Thuisgevoel
Tweederde van de respondenten geeft aan het meest positieve gevoel te hebben over de woonkamer; de ruimte waar 81% dan ook de meeste tijd binnenshuis doorbrengt. Daarnaast vroegen we wat voor ouderen hun huis een thuis maakt. Mensen geven aan dat het gaat om een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, zich kunnen ontspannen en zich op hun gemak en veilig voelen. Mensen vinden het heel belangrijk dat het gezellig is, warm en geborgen. Het thuisgevoel hangt samen met veel verschillende aspecten, die mensen meestal zelf in handen hebben. Een voor de hand liggend voorbeeld is het inrichten van de woning naar eigen smaak met dierbare, betekenisvolle spullen die herinneringen en vertrouwdheid oproepen. Zo ontstaat een eigen sfeer en identiteit. Respondenten noemden daarbij schilderijen, foto’s, boeken, muziek en bloemen genoemd (‘Erg gezellig, mijn eigen spulletjes, mooie kunst!’).
Een groot deel van de respondenten geeft daarnaast aan dat betekenisvolle relaties ook erg belangrijk zijn voor het thuisgevoel, zoals het contact met naasten die in de omgeving wonen en uiteraard het samenzijn met een partner (‘Dat we met z’n tweeën zijn’). Juist het gemis van een overleden partner of een verandering in de samenstelling van de buurt kan daarentegen het thuisgevoel verminderen (‘Sinds het overlijden van mijn vrouw is mijn huis een huis, geen thuis meer’). Andere veelgenoemde aspecten die belangrijk zijn voor een thuisgevoel zijn het leven met huisdieren en factoren in de omgeving van de woning, zoals een tuin, bos, de buurt, groen, landelijk, uitzicht en bereikbaarheid (‘Huis, tuin en natuur in de omgeving’).

Verhuizen
Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de verhuisintentie van ouderen weliswaar iets toeneemt, maar nog steeds niet hoog is. In 2009 had 6% van de 65-plussers de intentie om te verhuizen en in 2015 was dat 16%. Wij vroegen het ook en de meeste respondenten aangaven ook nu aan niet te willen verhuizen (67%). Zij zijn over het algemeen tevreden met hun woning en woonomgeving en positieve gevoelens als blijheid en vertrouwen overheersen. Toch denkt bijna een kwart (23%) binnen nu en enkele jaren te verhuizen.

Over het onderzoek
In totaal hebben 3212 mensen de vragenlijst ingevuld. De deelnemers waren gemiddeld 73,8 jaar. De jongste deelnemer is 29 jaar en de oudste 97 jaar. Er hebben bijna evenveel mannen als vrouwen meegedaan. Het merendeel van de deelnemers is getrouwd en/of woont samen. Op een schaal van nul tot tien geven deelnemers gemiddeld een 7,8 aan hun leven. Tweederde ervaart hun gezondheid als goed tot zeer goed. Bijna zestig procent geeft aan een koopwoning te hebben. De rijtjes-/hoekwoning komt het meeste voor.

Dansen en aanraken als medicijn

Dansen en aanraken als medicijn

Leyden Academy, Jo Visser fonds en Melman Producties willen met Kom in Beweging (toekomstige) zorgprofessionals leren hoe ze kunnen communiceren met de bewoner en zijn of haar naasten en op welke manier dans en muziek hieraan kan bijdragen. 

Leidse editie
Op maandag 20 mei 2019 vond ‘Kom in Beweging’ plaats, een actieve dans- en beweegmiddag rondom vernieuwende communicatievormen in de (ouderen)zorg voor de circa 150 aanwezigen uit zorg, welzijn, onderwijs en de culturele sector. Tijdens deze middag in de Stadsgehoorzaal in Leiden stonden workshops en informatie rondom de dansprogramma’s van Dance for Health en HuidHonger centraal. Ook was er een paneldiscussie met enkele experts uit de zorg: waaronder Joris Slaets (Leyden Academy) die benadrukte dat professionals zich verplaatsen in wensen en verlangens van ouderen om zo het leefplezier te vergroten en Ronnie van Diemen (inspecteur-generaal) die onder de indruk was van het sociale belang dat samen dansen teweeg brengt; niet alleen goed voor het lijf, maar ook om elkaar onderling te kunnen steunen bij chronische ziekten. Tot slot riep bijzonder hoogleraar Jet Bussemaker (LUMC-Campus Den Haag) betrokken partijen op om te richten op meer liefdevolle en persoonsgerichte zorg. Niet alleen zal dat het werkplezier van de professionals vergroten, maar ook het leefplezier van bewoners.

Klik hier voor het artikel ‘Dansen en aanraken als medicijn’ van Annemarie de Jong dat op woensdag 22 mei jl. in het Leidsch Dagblad verscheen.

Ook in beweging komen?
Deze editie is mede mogelijk gemaakt door Leiden Kennisstad die kennisontwikkeling in de regio wil stimuleren en de (ouderen)fondsen Gravin van Bylandt Stichting, RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. Wilt u ook een Kom in Beweging-bijeenkomst organiseren, samen met lokale zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente? Melman Producties wil het programma graag in meer steden organiseren, zodat de waarde van aanraking uiteindelijk in heel Nederland een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de opleiding en de praktijk van zorg en welzijn.

Summer School: innovatieve interventies voor chronische ziekten

Summer School: innovatieve interventies voor chronische ziekten

De toekomst van de zorg veranderen: dit was de ambitieuze uitdaging voor de 35 promovendi, master studenten en young professionals die van 21 juli t/m 2 augustus 2019 deelnamen aan de euVENTION Summer School in Heidelberg, Duitsland. Na een geslaagde editie vorig jaar in Leiden, was de EIT Health Summer School dit jaar gericht op de preventie en bestrijding van chronische ziekten. In een uitdagend programma van twee weken leerden de studenten in teams om hun ideeën om te zetten in levensvatbare business modellen, in nauwe samenwerking met hun (oudere) doelgroepen.

Muziek maken met eyetracking bril
Op vrijdag 2 augustus jl. mochten de teams hun ideeën pitchen aan een deskundige jury. De innovaties varieerden van het maken van muziek met een eyetracking bril, tot apps die slim gebruik maken van elektronische patiënten dossiers. Een team presenteerde een interventie om kunstmatige intelligentie in te zetten voor de preventie van psychische gezondheidsproblemen, een ander team zette in op het ontwikkelen van software en draagbare technologie om oudere mensen en hun familie te ondersteunen bij het zo lang als mogelijk zelfstandig wonen.

Deelnemers van over de hele wereld
De 35 deelnemers vormden een zeer diverse groep. Hun studie-achtergrond varieerde van Informatica tot Geneeskunde, en van Biomedische wetenschappen tot Reumatologie. Ook kwamen de deelnemers van over de hele wereld naar Heidelberg. Naast verschillende EU-landen waren de studenten onder meer afkomstig uit Brazilië, China, Ecuador, Libanon en India. Wat alle deelnemers gemeen hadden was een ongelofelijke drive om te leren en te slagen.

euVENTION 2019 was een EIT Health Summer School, georganiseerd door Universität Heidelberg, Universitätsklinikum Heidelberg, Leyden Academy, SAP en Universidade de Coimbra.

Blog Skipr: Vier tips voor beweging in verpleeghuis

Blog Skipr: Vier tips voor beweging in verpleeghuis

Bewegen is gezond, ook voor de bewoners van verpleeghuizen. Beweegactiviteiten kunnen het risico op valincidenten en depressie verkleinen en kunnen bovenal veel plezier geven. Lex van Delden van Leyden Academy deed in de periode 2017-2019 drie verschillende onderzoeken naar beweging in de ouderenzorg, bij in totaal tien verschillende zorgorganisaties. Wat doen de bewoners gedurende de dag en komt dit overeen met het beleid? Wat zijn de ervaringen van medewerkers? Lex ziet volop kansen om bewoners te activeren en vatte deze samen in vier tips voor de lezers van zorgblog Skipr.

De blog is op 31 juli 2019 gepubliceerd op Skipr. U kunt deze hier teruglezen.

Educatieve videoreeks over liefdevolle zorg

Educatieve videoreeks over liefdevolle zorg

Onder de titel ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’, brengt Leyden Academy in samenwerking met het Jo Visser fonds een educatieve leerlijn uit over de thema’s leefplezier en liefdevolle zorg voor medewerkers zorg en welzijn in de ouderenzorg. De reeks van ca. 20 video’s wordt naar verwachting in het najaar van 2019 als online lesmateriaal gratis beschikbaar gesteld aan o.a. zorg- en onderwijsinstellingen en zelfstandige trainers in de zorgsector.

Voor kwetsbare ouderen zijn waardigheid, kwaliteit van leven en welbevinden minstens zo belangrijk als goede medische zorg. Wat maakt het leven de moeite waard in de laatste fase van het leven in een verpleeghuis? Kunnen we mensen de ruimte geven om zoveel mogelijk te doen wat zij graag willen doen en de persoon te zijn die zij graag willen zijn? Het centraal stellen van persoonlijke wensen en verlangens van bewoners en het vergroten van het bewustzijn over leefplezier en liefdevolle zorg, zijn thema’s die nog onvoldoende aan bod komen in het huidige lesmateriaal, terwijl het essentieel is voor goede zorg.

Filmen op zorglocaties
Onderzoek in 2019 onder honderden zorgmedewerkers leerde ons hoe zij het liefst leren en waarin ze zich kunnen herkennen: authentieke filmpjes van echte situaties in de dagelijkse praktijk, in de vorm van microlearnings van 1 tot 2 minuten. Filmmaker Tessa Steenbergen en antropologe Sanne Schweers filmen op diverse zorglocaties het contact tussen bewoners en zorgverleners en alledaagse voorbeelden die leefplezier en liefdevolle zorg illustreren. Inhoudelijk zal de serie educatieve video’s antwoord geven op vragen als:

 • Wat zorgt voor leefplezier?
 • Wat is kwaliteit van zorg?
 • Hoe ga je om met belangrijke anderen zoals familie en vrienden?
 • Hoe kom je erachter wat belangrijk is voor de persoon?
 • Hoe schep je kansen voor zorg- en leefplezier?
 • Hoe los je samen dilemma’s op?
 • Volg je je intuïtie of niet?

De videoreeks komt tot stand dankzij de financiële steun van het Jo Visser fonds. Het Jo Visser fonds zet zich in voor beter onderwijs en onderwijsvernieuwing in de ouderenzorg en steunt initiatieven die zichtbaar bijdragen aan de waardigheid van leven van kwetsbare ouderen.

Neem voor meer informatie contact op met Marie-Louise Kok, digital learning expert bij Leyden Academy via tel. (071) 524 0964 of e-mail.