Collegereeks voor ouderen: Vitaal en betekenisvol leven

Collegereeks voor ouderen: Vitaal en betekenisvol leven

Bijna iedereen kan zich wel verplaatsen in de uitdrukking ‘Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn’. De vraag is dan ook: hoe blijf je zo lang mogelijk vitaal, scherp en sociaal actief? Leyden Academy on Vitality and Ageing heeft wetenschappelijke inzichten op het gebied van gezond en gelukkig oud worden gekoppeld aan praktische tips en adviezen. Vanaf 10 maart zal de collegereeks ‘Vitaal en betekenisvol leven’ tijdens zeven dinsdagochtenden in het Poortgebouw in Leiden plaatsvinden.

Wat?
De invulling van de collegereeks zal grotendeels anders zijn dan die van voorgaande jaren, en zal er als volgt uit zien:

  • 10 maart – Biologie van veroudering en vitaal verouderen met minder pillen, door verouderingswetenschapper dr. David van Bodegom
  • 17 maart – Kunst in de langdurige zorg, door hoogleraar Participatie & Diversiteit prof. dr. Tineke Abma en kunstenaar Janine Schrijver
  • 24 maart – Participatie, mantelzorg en familierelaties, door hoogleraar Participatie & Diversiteit prof. dr. Tineke Abma, sociologe dr. Nina Conkova en auteur en columnist Mohammed Benzakour
  • 31 maart – Leef- en woonplezier, door klinisch psychologe dr. Josanne Huijg en neurowetenschapper dr. Lex van Delden
  • 7 april – Leven lang leren, pensioen en financiën, door digital learning expertMarie-Louise Kok en programmadirecteur van het AEGON Center for Longevity and Retirement Mike Mansfield
  • 14 april – Beeldvorming van ouderen en sociaal welbevinden, door antropologe dr. Jolanda Lindenberg
  • 21 april – Veroudering van het brein, door neurowetenschapper Lex van Delden

Wie?
De collegereeks staat open voor iedereen, maar is primair gericht op 55-plussers. Een vooropleiding of voorkennis is niet vereist. De kosten bedragen 199 euro, en is inclusief lesmateriaal, koffie/thee en een certificaat. Het lesmateriaal bevat een syllabus met achtergrondmateriaal en verwijzingen, een samenvatting per e-mail met video en artikelen en de boeken ‘Oud worden in de praktijk’ van prof. dr. Rudi Westendorp en dr. David van Bodegom en ‘Het geheim van de schildpad’ van dr. David van Bodegom.

“Ouder worden is sterker aan leefstijl gerelateerd dan ik had verwacht. Met preventie kan er veel gezondheid en welbevinden worden gewonnen en kosten worden bespaard.” – deelnemer aan de collegereeks ‘Vitaal verouderen’ in 2019

Waarom?
Als academisch kennisinstituut zet Leyden Academy wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en ontwikkeling in om invulling te geven aan haar missie: het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen verbeteren door het scheppen van kansen voor een vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen de gemeenschap. Hierbij is het perspectief van de oudere persoon zelf altijd leidend. We benaderen vraagstukken multidisciplinair en combineren hierbij biologische, sociologische, antropologische, psychologische, economische en/of medische invalshoeken.

Neem voor meer informatie, of om aan te melden contact op met Jacqueline Leijs: leijs@leydenacademy.nl, 071-5240960.

Hoe houd je je goede voornemens vol?

Hoe houd je je goede voornemens vol?

Veel mensen beginnen het nieuwe jaar met goede voornemens. Bijvoorbeeld om vaker te sporten, minder te snacken en te drinken. Toch blijkt het vaak lastig om die voornemens lang vol te houden. Naar aanleiding van het boek 10 jaar cadeau dat David van Bodegom schreef samen met Rudi Westendorp, werd hij op vrijdagmiddag 17 januari jl. uitgenodigd om bij 5 Uur Live op RTL4 te vertellen hoe je gezonde gewoontes wél kunt volhouden.

In gesprek met Daphne Bunskoek en Gallyon van Vessem benadrukte David dat het niet je eigen schuld is, als het niet lukt om je leefstijl duurzaam te veranderen. Het is de schuld van je omgeving, die je voortdurend verleidt tot ongezond gedrag. De kunst is dus om je omgeving naar je hand te zetten en te zorgen voor een gezonde dagelijkse routine. In het boek worden hiertoe de vier V’s geïntroduceerd: verwijder of vervang ongezonde prikkels, dus zet die pot met chocolate chip cookies uit het zicht of vul de pot met snoeptomaatjes. In de openbare ruimte kun je verleidingen beter vermijden (loop een blokje om) of je voorbereiden (maak b.v. een tuttig boodschappenlijstje en ga niet met trek naar de supermarkt).

U kunt het gesprek met David hier terugkijken (vanaf 33:00).

Beelden en de stem van ouderen bij afscheid Marieke van der Waal

Beelden en de stem van ouderen bij afscheid Marieke van der Waal

Op woensdag 15 januari jl. nam Marieke van der Waal afscheid van Leyden Academy, na er ruim negen jaar actief te zijn geweest als directeur-bestuurder. Ter gelegenheid van haar afscheid werd in Scheltema te Leiden de bijeenkomst ‘Beelden van jong en oud’ georganiseerd. In het programma kwamen wetenschap, beleid en praktijk samen op twee thema’s die Marieke en Leyden Academy na aan het hart liggen: positieve beeldvorming over ouderen en het ouder worden, en het centraal stellen van het perspectief van oudere mensen.

Contact tussen generaties
Jolanda Lindenberg ging in haar voordacht in op de ‘generatiestrijd’ die zou woeden tussen babyboomers en millennials. Zij gaf aan dat het denken in generaties nuttig kan zijn, het geeft context en duiding bij wat mensen uit dezelfde levensfase verbindt, maar tegelijk werkt het beperkend. Generaties zijn niet vastomlijnd, de grenzen zijn arbitrair en mensen blijven zich ontwikkelen. Volgens Jolanda moeten we generaties en kalenderleeftijden sowieso niet als uitgangspunt nemen in ons denken. Om beeldvorming over en weer positief te beïnvloeden, is contact tussen jongeren en ouderen op zichzelf niet genoeg. Voorwaarden zijn persoonlijk, langdurig contact, op gelijkwaardige basis, bijvoorbeeld op basis van gedeelde interesses. Mooie voorbeelden van dergelijke ontmoetingen toonde Ingrid Meijering van stichting GetOud. Zij presenteerde enkele originele initiatieven die jong en oud verbinden, vaak ontwikkeld in samenwerking met Marieke van der Waal namens Leyden Academy en het Jo Visser fonds. Projecten als LevensLes en TattooAge brachten scholieren op een creatieve wijze in contact met inspirerende ouderen.

De stem van ouderen
Hoe geven we structureel ruimte aan de stem van ouderen, bijvoorbeeld in beleid? De derde spreekster Marilyn Haimé is lid van de Raad van Ouderen, die de minister gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. Zij vertelde over het ontstaan van de Raad en de adviezen die in het afgelopen jaar zijn uitgebracht. Haimé is raadslid als afgevaardigde van Netwerk NOOM en behartigt onder meer de belangen van oudere migranten, een groep die “net zo divers is als de rest van de samenleving.” Uiteraard mocht de stem van ouderen zelf ook niet ontbreken op het podium. Zoals zij eerder gewend was te doen binnen de executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg, interviewde Marieke zelf een bijzonder echtpaar uit het Haagse Laakkwartier. Leo en Netty Olffers zetten sinds 2012 hun deuren voor ouderen uit de buurt, voor een kopje koffie, steun en gezelligheid. Inmiddels telt de Laakse Lente zo’n 80 leden en is hun huiskamer het kloppend hart van de buurt. Motto van Leo en Netty: “Aandacht is het mooiste dat je een mens kan geven.” Je zou elke wijk zo’n echtpaar wensen.|

Als verrassing voor Marieke kreeg ten slotte haar eigen koor het podium, het Lelystad Kamerkoor. Tien koorleden zongen voor Marieke ‘An Irish Blessing’ van James E. Moore, met de toepasselijke tekstregels: ‘May the road rise to meet you (…) and until we meet again, may you keep safe’.

DansPark: een ontmoetingsplek vol dans, muziek en plezier

DansPark: een ontmoetingsplek vol dans, muziek en plezier

Elke woensdagochtend verandert de collegezaal van Leyden Academy in een dansvloer voor de heren en dames van DansPark (voorheen Dance for Health). De zeer gewaardeerde ontmoetingsplek met dans en muziek is speciaal voor mensen met een chronische bewegingsbeperking zoals Parkinson, MS of reuma.

Profijt in het dagelijks leven
Naast het plezier dat de danslessen opleveren, werken de deelnemers ook aan hun conditie, souplesse, kracht, houding en balans. Dit alles zal bewegen in het dagelijks leven wat makkelijker en plezieriger maken. Door het vergroten van het lichaamsbewustzijn en het denken in mogelijkheden, wordt ook het zelfvertrouwen gesterkt.
Alle lessen starten met een zittende opwarming, zodat het lichaam op een rustige en verantwoorde manier in beweging kan komen. Het tweede deel van de les is wat actiever, en kan naar behoefte staand of zittend worden uitgevoerd.

Positieve ervaring
Natuurlijk zijn wij en de dansdocenten enthousiast over dit mooie en effectieve initiatief, maar de positieve reacties van de deelnemers zeggen genoeg. Bijvoorbeeld de ervaring van Ger: “Ik kon niet bevroeden wat een positieve invloed deze dansexpressie op mij heeft. Echt fantastisch! Het heeft een positieve invloed op mijn stemming en fysiek word ik sterker. Zo kan ik beter omgaan met mijn verstoorde balans (evenwicht). De docenten zijn heel invoelend. Weten ook wat de neurologische aandoeningen voor jou kunnen betekenen. Zij zijn prima opgeleid met een mooie dansachtergrond. De muziek is door de docenten fijnzinnig uitgezocht. Samen met het bewegen ontstaat een eenheid die zich niet laat vangen met woorden. Er ontstaat al snel een prettig groepsgevoel. Fijn is ook dat je geen fouten kunt maken. Alles is goed binnen jouw mogelijkheden. Een ding vind ik wel jammer: Had ik maar eerder geweten dat dit bestond!”

DansPark is niet alleen mogelijk in Leiden, maar ook in andere steden. Voor de andere locaties en voor meer informatie kan je terecht op de website: danspark.org.

Start 11e editie executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg

Start 11e editie executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg

Vandaag is een nieuwe editie van de executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg van start gegaan. De groep van twintig deelnemers, bestaande uit bestuurders en managers vanuit diverse organisaties in de (ouderen)zorg, verdiept zich de komende maanden in vijf collegeblokken in alle facetten van goede zorg voor oudere mensen. De studiereis in mei leidt dit jaar naar Stockholm, Zweden. In het eerste collegeblok op donderdag 9 en vrijdag 10 januari staat het verouderingsproces centraal. Wat is veroudering eigenlijk? Waarom leven we steeds langer, en welke factoren zijn van invloed op onze levensverwachting?

Coming out op je 68ste
Naast wetenschappelijke bijdragen van onder meer David van Bodegom, Fanny Janssen (NIDI) en Diana van Heemst (LUMC) krijgt tijdens elk collegeblok ook een ervaringsdeskundige het podium. Directeur van Leyden Academy Tineke Abma ging vandaag samen met de cursisten in gesprek met Leny Wiggers (86), een kleurrijke en avontuurlijke dame: “Mijn moeder was een feministe, zij ging haar eigen gang. Een voorbeeld voor mij”. Leny had op haar 68ste haar ‘coming out’, toen ze op fietsvakantie in Nieuw-Zeeland de liefde van haar leven ontmoette. Haar nichtje Tara Fallaux maakte er een indrukwekkende korte documentaire over, Over the Rainbow. Leny is er trots op en ziet het als een “statement voor tolerantie over seksuele diversiteit”.

Meer informatie over het programma van de executive leergang vindt u hier.

Jonge dokters op de bres voor beter onderwijs over levenseindezorg

Jonge dokters op de bres voor beter onderwijs over levenseindezorg

Op 27 december jl. verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) het artikel Toekomstige artsen beter voorbereiden op levenseindezorg. De auteurs Josefien de Bruin, Mary-Joanne Verhoef, Joris Slaets en David van Bodegom roepen hierin de medische beroepsgroep op om ervoor te zorgen dat jonge artsen goede levenseindezorg kunnen verlenen, onder meer door dit te verankeren in de medische curricula en het Raamplan Artsopleiding dat op dit moment wordt herzien.

Een goed slot aan het leven
Voor De Bruin en Verhoef is het pleidooi persoonlijk gemotiveerd. Tijdens hun bijbanen in een verpleeghuis en hospice leerden zij hoe de laatste levensfase voor veel mensen verloopt en wat daarbij komt kijken. Deze leermomenten waren afwezig in hun geneeskundeopleiding, die is gericht op ziekten genezen en het leven verlengen. Verhoef: “Ook tijdens de coschappen was er nauwelijks aandacht voor, met als gevolg dat slechtnieuwsgesprekken op de werkvloer voor het eerst geoefend werden, dat ik coassistenten eronderdoor zag gaan vanwege de heftige eerste confrontatie met het levenseinde en dat zorgbehoeften niet werden herkend en dus ook niet behandeld.”
De Bruin: “In onze studie ontbrak een wezenlijk onderdeel: een goed slot aan het leven. Iedere patiënt sterft uiteindelijk en iedere arts krijgt hiermee te maken. Onbeantwoorde vragen waren voor ons onder meer: hoe sterft een mens? Hoe zorg ik voor een patiënt die niet meer beter wordt of niet meer behandeld wil worden? En hoe denk ik zelf eigenlijk over de dood en goede levenseindezorg?” Eenmaal afgestudeerd, besloten de twintigers in het kader van hun masteropleiding Vitality and Ageing te onderzoeken in hoeverre en op welke wijze de zorg rond het einde van het leven van patiënten aan bod komt in de Nederlandse geneeskundeopleidingen. De onderzoekers concludeerden dat het aanbod niet voldoet aan internationale criteria, dat de invulling sterk verschilt tussen de acht medische faculteiten en dat het onderwerp over de gehele linie onderbelicht blijft. Zij publiceerden hun bevindingen in september 2018 in het wetenschappelijke tijdschrift Perspectives on Medical Education.

Levenseindezorg in het Raamplan
Om te zorgen dat jonge dokters met vertrouwen passende levenseindezorg kunnen verlenen, is goed onderwijs cruciaal. In het Raamplan Artsopleiding 2009, dat op dit moment wordt herzien, wordt het levenseinde slechts summier benoemd. In hun artikel in het NTvG roepen de auteurs de commissies achter het nieuwe Raamplan dan ook op om alle vijf de domeinen van goed onderwijs over levenseindezorg expliciet in het verplichte curriculum op te nemen: psychologische, sociale, culturele en spirituele aspecten; communicatie en gespreksvaardigheden; pathofysiologie en behandeling van symptomen; juridische en ethische aspecten; en zelfreflectie op persoonlijke en professionele ervaringen met de dood en verlies. De Bruin: “We zijn ervan overtuigd dat al deze vaardigheden je sowieso een betere dokter maken. We moeten ons ook in de opleiding afvragen: als genezing niet (meer) aan de orde is, wat kun je dan nog voor de patiënt betekenen? Hoe zorg je voor een goed levenseinde? Ik heb als kind van dichtbij meegemaakt hoe heftig een sterfbed kan zijn en dat een arts in deze fase heel veel voor patiënten en hun naasten kan betekenen. Dit was voor mij de voornaamste reden om geneeskunde te studeren.”

Meer aandacht voor én na het genezen
Volgens mede-onderzoeker David van Bodegom, arts en verouderingswetenschapper bij Leyden Academy, is de geneeskundeopleiding nu vooral gericht op het genezen van zieke mensen. Maar wat erna én ervoor gebeurt, blijft in de studie onderbelicht: “We pleiten voor beter onderwijs over goede zorg als mensen niet meer beter worden. Maar ook de fase vóór de ziekte is nog onderbelicht in de geneeskundeopleidingen. De helft van de Nederlanders heeft overgewicht en dat aandeel zal nog verder stijgen. Dit is een van de voornaamste redenen waarom meer dan een miljoen Nederlanders diabetes type 2 hebben en we massaal pillen slikken tegen kwalen als hoge bloeddruk en hoog cholesterol. We bekwamen onze jonge dokters in het behandelen van deze symptomen, maar geven hen nauwelijks handvatten om mensen te helpen deze ziekten te voorkomen of vertragen door hun leefstijl te veranderen. In de politiek en het publieke domein is hier steeds meer aandacht voor, neem bijvoorbeeld het Nationale Preventieakkoord dat eind 2018 is gesloten en de leefstijlcoach die sinds dit jaar in het basispakket zit. Naast levenseindezorg zou dus ook preventie een prominentere plek moeten krijgen in het medische onderwijs.”

Het artikel ‘Toekomstige artsen beter voorbereiden op levenseindezorg’ door Josefien de Bruin, Mary-Joanne Verhoef, Joris P.J. Slaets en David van Bodegom is op 27 december 2019 gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: https://www.ntvg.nl/artikelen/toekomstige-artsen-beter-voorbereiden-op-levenseindezorg

Neem voor meer informatie contact op met Niels Bartels, manager communicatie, via tel. (071) 524 0960 / (06) 3461 4817 of via e-mail.

Leyden Academy en Amsterdam UMC onderzoeken waarde kunst in de zorg

Leyden Academy en Amsterdam UMC onderzoeken waarde kunst in de zorg

Dans, tekenen, muziek, zang, poëzie, theater en beeldende vorming samen met een kunstenaar en andere senioren. Welke waarde heeft dat op individueel, sociaal en maatschappelijk niveau? Vanuit het programma Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning heeft ZonMw besloten een subsidie toe te kennen aan Leyden Academy en Amsterdam UMC om samen onderzoek te doen naar de waarde van kunst in de langdurige zorg. De onderzoekers gaan bestaande kunstinitiatieven in de zorg beschrijven, de impact evalueren en op zoek naar de onderliggende werkzame principes. Met als uiteindelijk doel deze voor een breder publiek inzichtelijk en bruikbaar te maken, om de zorgpraktijk te versterken én bij te dragen aan de kwaliteit van leven van oudere mensen. Het project sluit aan op een wereldwijde beweging voor meer kunst in de zorg, ondersteund door de Wereld Gezondheidsorganisatie.

Waarde van kunst en creativiteit
De programmacommissie van ZonMw ontving zes subsidieaanvragen, waarbij de aanvragers de gelegenheid kregen om hun voorstel te pitchen. De keuze viel op de inzending ‘Art for Senior Positive Health and Well-Being. Capturing the Impact of Art(s)- based Initiatives and Arts-based Program’ onder leiding van Tineke Abma, directeur van Leyden Academy en tevens hoogleraar Participatie & Diversiteit in Amsterdam UMC. Abma is verheugd met de toekenning: “Er zijn in Nederland veel kunstinitiatieven in de langdurige zorg en ook binnen zorgorganisaties zijn er diverse programma’s ontwikkeld. We voelen allemaal dat kunst en creativiteit in de zorg heel waardevol kunnen zijn: om jezelf te kunnen uiten, je verbonden te voelen met anderen, even je te beperkingen vergeten en benaderd te worden vanuit wat je nog wél kunt. Maar die waarde is best lastig om goed te meten. We willen ons graag inzetten om die waarde wetenschappelijk te onderbouwen en bestaande en nieuwe kunstprojecten in de zorg zo een steviger fundament te geven.”

Unieke samenwerking
Leyden Academy en Amsterdam UMC starten in 2020 met een participatief actieonderzoek waarbij wordt gezocht naar verhalen en beelden over de waarde van kunst in de zorg. Daarnaast biedt het onderzoek de mogelijkheid om samen te leren met betrokkenen in de diverse bestaande initiatieven en programma’s, wat direct kan leiden tot concrete acties met een positieve impact. Het team bestaat uit onderzoekers vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines en senioren die er als co-onderzoekers op toezien dat het perspectief van ouderen in alle fasen wordt meegenomen. Ook maakt kunstenares Janine Schrijver (Stichting B.a.d. Rotterdam) deel uit van het team, waarbij zij ook haar netwerk zal inzetten. De Hogeschool van Amsterdam en het Verwey-Jonker Instituut maken deel uit van het bredere consortium. Een unieke samenwerking, volgens Abma: “De directe betrokkenheid van ouderen en een ‘scholarly artist’, al vanaf de aanvraag, is heel bijzonder. Voor mij persoonlijk is de samenwerking tussen Leyden Academy en Amsterdam UMC speciaal, gezien mijn verbondenheid met beide instituten, maar deze combinatie is ook onmisbaar om dit project goed te kunnen doen. We hadden dit afzonderlijk nooit gekund.”

Veel enthousiasme
Betrokkenen vanuit de initiatieven en programma’s zijn enthousiast om mee te werken aan het project. Abma signaleert: “Mensen staan te popelen om te beginnen, liever gisteren dan vandaag. Ook ouderen met een passie voor kunst melden zich al bij ons, omdat ze een bijdrage willen leveren. Zo sprak ik gisteren met een oud-docente Kunst en Cultuur die na haar pensioen weer met glaskunst is begonnen en graag met ons meedenkt. We gaan in gesprek hoe deze betrokkenheid vorm te geven, zodat we ouderen een stem kunnen geven.”

Neem voor meer informatie contact op met Jolanda Lindenberg.

Prijs voor meest vindingrijke olderpreneur

Prijs voor meest vindingrijke olderpreneur

Gisteren vond de finale plaats van Start-up Plus, een gratis leerprogramma dat Leyden Academy en Aegon hebben opgezet om vijftigplussers die een eigen bedrijf willen opzetten op weg te helpen. Inspirerende woorden en praktische tips kwamen van televisiemaker Jan Slagter en onderneemster Annemarie van Gaal. Aan het eind van de dag verzorgden de deelnemers pitches aan een vakkundige jury, die de meest kansrijke start-up beloonde met – een door Aegon beschikbaar gesteld – bedrag van 10.000 euro voor het verder ontwikkelen van het eigen bedrijf.

And the winner is ……
Van de ruim veertig gepresenteerde start-ups gingen er zes door naar de zogeheten Dragon’s Den. Onder de finalisten Han van Doorn, Klaartje Gisolf, Ilse Puls, Saskia Danen, Robert Jan Everts en Inge Letschert en Diek van Laarhoven. De tweede prijs werd gewonnen door Inge Letschert en Diek van Laarhoven met hun mantelzorgplatform. Uiteindelijk koos zowel het publiek als de jury voor de 82-jarige Han van Doorn met zijn idee, de ‘Are You Okay Today’-app. Deze app leert via een draadje in de meterkast het gedrag van de oudere en geeft bij afwijkend gedrag eerst een seintje aan de oudere en vervolgens aan de mantelzorger. Dit geeft zowel de bewoner als de mantelzorger een bepaalde rust. Han spreekt uit eigen ervaring: “Mijn zoon wil graag een oogje in het zeil houden bij zijn oude vader. Maar ik wil geen alarmknop om mijn nek of camera’s en sensoren in mijn huis.” Han heeft de app samen met zijn zoon ontwikkeld, deze al in de praktijk getest en contacten gelegd met een zorgverzekeraar en energiebedrijf. De jury ziet zijn start-up dan ook als kansrijk en ziet veel potentie voor Han’s app.

Start-up Plus in het kort
Uit onderzoek blijkt dat vijftigplussers die een eigen bedrijf beginnen, twee- tot driemaal succesvoller zijn dan dertigers. Toch zijn vrijwel alle startup-programma’s gericht op jongere ondernemers. Uit Aegon’s internationale pensioenonderzoek blijkt dat mensen niet alleen langer blijven doorwerken, maar dat ouderen ook in toenemende mate geïnteresseerd zijn in het opzetten van een eigen bedrijf. Leyden Academy en Aegon ontwikkelden daarom Start-up Plus. De ruim vijftig deelnemers hebben een digitaal leerprogramma van acht weken doorlopen. Tijdens dit traject hebben ze met behulp van een persoonlijke coach naar zelfstandig ondernemerschap toe gewerkt. Duidelijk is geworden dat niet enkel de jeugd de toekomst heeft. Projectleider dr. Jolanda Lindenberg: “Vijftigplussers bruisen van de ideeën en met hun ervaring, expertise en netwerk hebben ze een grotere kans van slagen.”

Nooit te oud om te ondernemen
Een ander mooi initiatief is dat van de 52-jarige Klaartje Gisolf, namelijk de ‘Upcycle Fabriek’, een werkplek waar afgedankte materialen worden omgezet in ambachtelijke en duurzame producten: “Mijn doelgroep is 65- tot 99-jarigen, mensen die vaak als kwetsbaar worden gezien. Ik wil juist laten zien wat ze wél kunnen”, aldus Klaartje, die tot de finale reikte en met vijf andere deelnemers haar idee mocht pitchen aan de jury.

We danken alle deelnemers van deze eerste editie van Start-up Plus voor hun inzet en enthousiasme en wensen hen heel veel succes bij de verdere stappen in het ondernemerschap. Mocht u interesse hebben in een mogelijke volgende editie van dit leertraject, we horen het graag.

Start-up Plus in de media
– Artikel in NRC Handelsblad
– Artikel en video op de website van RTL Z
Uitzending van Pauw

Start-up Plus is ontwikkeld door Leyden Academy en Aegon en mede mogelijk gemaakt door EIT Health. Met veel dank aan partners Instituto Pedro Nunes, Medical University of Lodz en University of Naples Federico II. Kijk voor meer informatie op de website: www.startupplus.eu.

Zomervisite, een mooi en dankbaar project

Zomervisite, een mooi en dankbaar project

Regelmatig ontvangen we hartverwarmende verhalen van jongeren die in 2019 aan Zomervisite hebben deelgenomen. Leyden Academy en het Jo Visser fonds brengen zo sinds drie jaar, samen met enkele betrokken zorgorganisaties, jongeren op een laagdrempelige manier met ouderen in contact. Door deze ontmoetingen ontstaat persoonlijk, gelijkwaardig contact en waardering, en worden beelden bijgesteld.

Hieronder leest u de ervaring van Judith bij Woon- en Zorgcentrum Groot Hoogwaak in Noordwijk:

“Alvorens de persoon-specifieke bevindingen te delen, wil ik vermelden dat ik het een erg geslaagd project vind. Ik heb gedurende de afgelopen weken gemerkt dat meedoen aan dit project zoveel teweegbrengt bij de ouderen. Ondanks dat je eigenlijk een vreemde bent genieten ze zichtbaar van de persoonlijke aandacht en kijken ze echt uit naar de volgende keer dat je komt. Die dankbaarheid die ze uitstralen is zoveel waard. Zo vreemd als je in het begin dan ook was, zo bekend ben je aan het einde van het traject met elkaar. In een zeer korte tijd creëer je een band. Niet alleen met de bewoners/ouderen zelf, maar ook met de familie die je (per toeval) ontmoet. Ook zij waarderen zichtbaar dat er iemand persoonlijke aandacht geeft aan hun naaste en daarmee bijdraagt aan hun welzijn.

Gedurende dit project ben ik op bezoek geweest bij drie oudere dames, waarvan twee wonend op de dementie-afdeling. Bij de dame die niet op de dementie-afdeling woont ben ik maar twee keer geweest. Deze mevrouw vond het een erg leuk project, maar gaf heel eerlijk aan dat zij zelf zoveel bezoek kreeg van familie dat ze vrijwel zeker wist dat er iemand in het huis was die de aandacht ‘beter kon gebruiken’.

Een bewoonster van Kleinschalig Wonen (dementie-afdeling) wilde erg graag een sigaretje roken en een lekker bakkie doen in het grand café. Dat heeft ze sinds haar 16e gedaan en dat doet ze dan ook nog steeds erg graag. Helaas mag ze dit niet meer zonder begeleiding. Ik was dan ook haar beste vriendin als ik haar kwam ophalen. Daarnaast benadrukte zij ook meermaals dat ze het onwijs leuk vond om zo goed contact te hebben met iemand van mijn generatie en dat ze het toch wel erg goed vond klikken met mij. Dit deed mij natuurlijk deugd, maar wat me nog het meest raakte was de lach die op haar gezicht ontstond als ze mij zag binnenkomen.

Van een andere dame die ik bezocht was het gehoor erg slecht en praten doet ze eigenlijk ook niet (tot mijn en de zusters verbazing vroeg ze halverwege de zomer opeens waar ik woon, maar hier is het bij gebleven). Dit vond ik wel uitdagend, want anders dan bij de andere dame is het krijgen van bevestiging of ze jouw aanwezigheid en de dingen die je met haar doet waardeert een stuk lastiger doordat ze het niet met woorden uitdrukt. Desalniettemin was het vrij snel duidelijk dat deze vrouw het ook enorm kon waarderen. Het handje dat de lucht in ging om te zwaaien als ze me zag, de guitige oogjes en meest lieve, aandoenlijke lach als je naast haar ging zitten waarop ze me altijd een aai over mijn arm gaf of even mijn hand vastpakte. Naast het drinken van een kopje thee hebben we ook geregeld door prentenboeken of natuurtijdschriften gebladerd, en zijn we met goed weer in de rolstoel naar buiten gegaan om lekker door de duinen of over de boulevard te wandelen. Eén keer zijn we tezamen met haar oude overbuurman (ook een bewoner van Groot Hoogwaak, maar op een andere afdeling) wezen wandelen, ook dit waardeerde zij (beiden overigens) enorm.

Al met al, een geslaagd project, niet alleen voor mij (ik heb onwijs genoten van de tijd die ik met ze heb doorgebracht), maar vooral voor de ouderen zelf, die hier zichtbaar van hebben genoten waardoor je ze dit eigenlijk elke week, het gehele jaar door zou gunnen.”

Het Jo Visser fonds en Leyden Academy hebben het voornemen om in juli en augustus 2020 Zomervisite weer mogelijk te maken. Neem voor meer informatie contact op met Danielle Swart, manager Jo Visser fonds.

Jolanda Lindenberg met oudere ondernemers bij Pauw

Jolanda Lindenberg met oudere ondernemers bij Pauw

Gisteravond mocht Jolanda Lindenberg aanschuiven bij talkshow Pauw om te vertellen over Start-up Plus: het nieuwe, gratis onderwijsprogramma dat Leyden Academy en Aegon met ondersteuning van EIT Health hebben ontwikkeld voor oudere aspirant-ondernemers. De circa vijftig deelnemers doorlopen op dit moment een pittige cursus van acht weken en presenteren op donderdag 12 december a.s. hun business idee aan een kritische jury in het hoofdkantoor van Aegon in Den Haag. Jolanda ontzenuwde bij Pauw het heersende beeld dat succesvolle start-ups vooral door jongeren worden opgezet: “Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat oudere ondernemers vaak een grotere groei laten zien in omzet en aantal personeelsleden, en de onderneming blijft langer bestaan. Maar het beeld is heel anders. Dat is een van de redenen waarom we deze cursus zijn gestart.”

Ook Han van Doorn (82), deelnemer aan Start-up Plus, zat bij Pauw aan tafel om zijn idee toe te lichten: een slimme app waarmee mantelzorgers een oogje in het zeil kunnen houden, op basis van het stroomgebruik van hun naaste. Hij bedacht de app vanuit een eigen behoefte: “wie vindt mij als ik van de trap zou vallen, en hoe lang duurt dat?” Nu kan zijn zoon op afstand meekijken of alles OK is, zonder dat Han camera’s of sensoren in zijn huis moet ophangen of een alarmknop moet dragen. Ondernemer Evert van Voorst vertelde over zijn succesvolle onderneming: hij bracht op 85-jarige leeftijd de ‘druppelbril’ op de markt en heeft er in twee jaar al 20.000 van verkocht.

De uitzending van Pauw op woensdag 4 december 2019 is door bijna 1 miljoen mensen bekeken. U kunt het fragment van Jolanda, Han en Evert hier terugkijken.