Perspectieven op ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is een complex sociaal fenomeen dat volop in de belangstelling staat. Toch valt er nog veel te leren over de definities, risicofactoren, percepties en ervaringen van betrokkenen.

Leyden Academy verrichte onderzoek naar de perspectieven op ouderenmishandeling op basis van diepte-interviews met mishandelde en niet-mishandelde oudere mensen, experts en professionals. Ook zijn er groepsgesprekken met experts, beleidsmakers, hulpverleners en belangenorganisaties gevoerd, en vond er literatuuronderzoek naar definities en verklaringsmodellen plaats. Het onderzoek toont onder meer aan dat betrokkenen bij ouderenmishandeling dit niet alleen zien als een individueel maar juist ook als een maatschappelijk probleem. De gezondheidszorg en de samenleving als geheel zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van omstandigheden waarin mishandeling kan optreden. Daarbij geven oudere mensen opvallend vaak aan zich gekwetst en beschadigd te voelen door de wijze waarop instituties in onze maatschappij functioneren en georganiseerd zijn.

De publicatie van een artikel over ouderenmishandeling in British Medical Journal in juni 2015, leidde tot berichtgeving in de Nederlandse media en gaf aanleiding tot Kamervragen van de 50PLUS-fractie. Staatssecretaris Martin van Rijn (ministerie van VWS) gaf in een reactie aan vervolgonderzoek te laten doen, waarbij hij de aanbeveling van Leyden Academy onderschrijft om oudere mensen actiever te betrekken bij het beleid, de preventie en de interventie in ouderenmishandeling. Zie ook het persbericht Ouderen ervaren mishandeling door instituties.

Leyden Academy leverde ook een bijdrage aan het rapport Ouderenmishandeling in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat op 14 juni 2015 is gepresenteerd. U vindt het rapport hier.

Op 5 november 2015 is Leyden Academy-promovenda Yuliya Mysyuk in Leiden gepromoveerd op het onderwerp ‘Perspectives on elder abuse in the Netherlands’.

Archief 2015Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009