Basisfuncties van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem

Hoewel het Nederlandse gezondheidszorgsysteem een complexe structuur met veel nadelen heeft, zijn veel landen erin geïnteresseerd. Dit is niet verrassend. De medische zorgmarkt heeft een nieuw semi-vrij marktsysteem, en het medische zorgsysteem is een van de meest kwalitatieve en efficiënte systemen in de wereld. Het Nederlandse systeem voor langdurige zorg is het duurste in de wereld. Reden voor de Nederlandse regering om de wetgeving voor langetermijnzorg drastisch te veranderen en te pionieren met het sociale supportsysteem. Sinds 2013 wordt de gezondheidszorg geregeld door drie belangrijke wetten: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

In het Engelstalige verslag Basic features of the Dutch health care system geven wij een overzicht van de werking en financiën van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem op basis van bovenstaande wetten. Verder worden plannen voor de toekomst gepresenteerd.

Dit verslag werd geschreven op verzoek van ‘Institute of Future Welfare Japan’ en gepresenteerd aan de Waseda Universiteit in Tokio.

Archief 2013Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009