Ouderenzorg hoger op de onderwijsagenda

In de wachtkamers van Nederlandse artsen zitten veel oudere mensen en door de vergrijzing zal dit aandeel verder toenemen. Naar verwachting zal in 2040 het aantal Nederlandse 65-plussers tot 4,7 miljoen zijn gestegen. Dit betekent dat de zorg in bijna alle geneeskundige disciplines zich in toenemende mate op oudere mensen zal richten. Toch blijkt uit een inventarisatie die Leyden Academy in 2011 op de acht faculteiten heeft uitgevoerd, dat er in de medische opleidingen nog relatief weinig aandacht is voor oudere mensen.

rapport banner 8

 

Om die reden heeft Leyden Academy in samenwerking met ZonMw het initiatief genomen om te komen tot basiscompetenties; alle kennis en vaardigheden die een pas afgestudeerde basisarts op het gebied van ouderengeneeskunde in huis moet hebben. Het rapport is tot stand gekomen op basis van een internationale inventarisatie en in samenspraak met een panel van Nederlandse ouderenartsen, wetenschappers, studenten, onderwijsdeskundigen en ouderen zelf. Het rapport kan dienen als leidraad voor de faculteiten om te waarborgen dat hun curriculum de toekomstige artsen met deze competenties uitrust. Klik hier voor het rapport ‘Basiscompetenties ouderengeneeskunde voor basisartsen’ en hier voor de samenvattingskaart.

De daadwerkelijke implementatie van deze basiscompetenties in het medisch onderwijs is een grote uitdaging, zeker zolang nog niet op alle faculteiten een coördinator voor het ouderengeneeskundig onderwijs is aangesteld.

Meer weten? Neem contact op met Marieke van der Waal.