Dynamische kennissynthese lokale netwerken samenhangende ouderenzorg

We worden ouder en diverser, en dat brengt uitdagingen met zich mee. Die uitdagingen kunnen we niet alleen vanuit de zorg oplossen. We hebben ook gemeenten, scholen, bedrijven, woningbouwcorporaties en ouderen zelf nodig om te komen tot een leeftijdsvriendelijke samenleving. Dit vraagt om domein overstijgend samenwerken. Maar hoe doe je dat?

Een onderzoekende blik
Op 25 april presenteerden onderzoekers Tineke Abma en Barbara Groot van Leyden Academy, en Mariëlle Schuurman van het LUMC de dynamische kennissynthese lokale netwerken samenhangende ouderenzorg. Deze synthese is in samenwerking met betrokkenen uit 110 lokale netwerken en in opdracht van ZonMw tot stand gekomen. Het doel was om de professionals in de netwerken handvatten te bieden om naar hun eigen praktijk te kijken met een onderzoekende blik en de samenwerking tussen zorg, ondersteuning en welzijn in de wijk verder te ontwikkelen.

Geleerde lessen systematiseren
Moniek Willemstein, programmamanager van het ZonMw-programma Lokale Netwerken: “Er werd veel ervarings- en praktijkkennis opgedaan in de verschillende netwerken. Er werd bijvoorbeeld gekeken naar hoe door samenwerking tussen zorg en welzijn de valpreventie beter te organiseren of naar alles wat nodig is om een ontmoetingsplek voor ouderen in de wijk goed vorm te geven. Maar tussen de netwerken werd weinig kennis en ervaring uitgewisseld. We wilden de verschillende inzichten, lessen en ervaringen bundelen en beschikbaar maken voor lokale netwerken om te kunnen benutten voor hun lokale praktijk. Daarnaast wilden we ook graag inzicht verwerven in de aanpak van de synthese zelf. Het leren over meerdere projecten heen, hoe pak je dat aan? Via georganiseerde ontmoetingen hebben betrokkenen hierover kennis en ervaringen uitgewisseld.”

Een terugblik op het proces en de resultaten
Prof. dr. Tineke Abma, hoogleraar Ouderenparticipatie en directeur van Leyden Academy, over de uitdagingen en verworven inzichten: “We hadden de opdracht om een dynamisch leerproces tussen de mensen uit de netwerken op gang te brengen. Geen statische kennisbank. Maar hoe doe je dat? Mensen leren van en met elkaar als er ‘productieve interacties’ ontstaan. Oftewel, mensen willen graag anderen ontmoeten die met dezelfde vraagstukken worstelen. Verschillende perspectieven zijn cruciaal, net als veiligheid om niet alleen succesverhalen te delen, maar ook twijfels, vragen en teleurstellingen.”
Eén van de belangrijkste bevindingen is dat lokaal samenwerken vraagt om investeren in relaties, elkaar leren kennen en nieuwe verbindingen aangaan. Dat gaat vaak gepaard met spanningen. Zeker als domeinen die ‘verschillende talen spreken’ bij elkaar komen, bijvoorbeeld zorg en welzijn. En soms zelfs nog breder met woningbouwcorporaties, sociale ondernemers en gemeenten. ZonMw deelde het inzicht: resultaten zijn van belang, maar het proces is minstens zo belangrijk!

Participatie oudere deelnemers cruciaal
De meeste netwerken startten vanuit de zorg, bijvoorbeeld een huisartspraktijk of thuiszorginstelling. Maar er is meer nodig om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren. De acht domeinen van het age-friendly communities-model van de WHO was hierbij behulpzaam. Het bleek dat ouderen vaak niet in het lokale netwerk waren opgenomen. Bij de netwerken waar ouderen wel actief participeerden ontstonden er nieuwe inzichten. Professionals realiseerden zich dat niet alle vragen op te lossen zijn met zorg. Bijvoorbeeld bij het ervaren van verlies en eenzaamheid gaven ouderen aan dat aandacht en een luisterend oor in veel gevallen belangrijker was dan het oplossen van (zorg)vragen. Een ‘goed leven’ wordt namelijk niet alleen via goede zorg bereikt. Ook burgerparticipatie, inclusie, goede communicatie en de indeling van de gebouwde omgeving zijn belangrijk.

“De waarde van samenwerken is soms moeilijk te benoemen. Het heeft waarde, dat is wat veel mensen ervaren, maar waar zit dat in? ‘Het elkaar leren kennen en daardoor elkaar makkelijker kunnen vinden, juist ook bij problemen, is bij samenwerken heel waardevol” – Barbara Groot, onderzoeker

Positieve energie
Het enthousiasme om deel te nemen aan het traject was ongekend groot. Ook de oudere deelnemers participeerden actief. Het dynamische karakter van de kennissynthese heeft positieve energie losgemaakt en veel in beweging gezet. Met name het werken met creatieve methoden maakte heel veel los. Samen met de deelnemers is de kaartenset ‘Samenwerken als een bos’ ontworpen, waarbij het ecosysteem van een bos gebruikt wordt om naar verschillende aspecten van netwerken te kijken en erover te praten. Dit helpt bij de reflectie, om te evalueren of om na te denken over de gemeenschappelijke visie.

Aansluiting met onderwijs
Tijdens de afsluitende bijeenkomst met de projectleiders waren ook veel studenten en docenten uit het onderwijs aanwezig (MBO/HBO/WO). De deelnemers concludeerden dat het belangrijk is dat de professionals van de toekomst leren werken met zogeheten wicked skills; luisteren, open vragen stellen, je in de ander verplaatsen, met conflict omgaan etc. Die zijn – naast inhoudelijke vakkennis – namelijk hard nodig om duurzame domein-overstijgende samenwerking toekomstbestendig te maken.

De bevindingen zijn gebundeld in de inspirerende website: agefriendlycommunity.org. Benieuwd naar een best practice? Bezoek de website van Ouderenvriendelijk Buitenveldert.

Bron: ZonMw

Nieuwsberichten 2024Archief
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009