Grijs is niet zwart wit. Ambities van 55+

Oud, dat is lelijk, sip, saai, traag, onhandig en vooral duur, heel duur. De denkkracht van Medical Delta (vijf universitaire instellingen in Delft, Leiden en Rotterdam, alsook de lokale overheden) moet het tij keren. Attentie: Grijs is niet zwart-wit!

Presentatie van het onderzoeksrapport
Medical Delta presenteerde in het kader van het VITALITY!-programma op woensdag 22 mei in Nieuwspoort in Den Haag, de resultaten van een diepgaand onderzoek onder 650 Nederlanders tussen 55 en 85 jaar. Het doel van het onderzoek was de opvattingen, wensen en behoeften van ouderen in beeld te brengen met betrekking tot werk, wonen, sociale contacten en zelfredzaamheid. De resultaten zij ook in het magazine Zin verschenen. De leider van het onderzoek, professor Rudi Westendorp, nam op basis van de resultaten stelling over hoe we met de veroudering om moeten gaan. Het rapport van het onderzoek werd aan staatssecretaris Jetta Klijnsma aangeboden. Debatleider Jort Kelder sprak vervolgens met o.a. top-econoom Herman Wijffels, 50+partijleider Henk Krol en emancipatie-expert Cisca Dresselhuys over hoe we ons leven anders moeten inrichten nu we allemaal ouder worden.

De resultaten
Vanuit medisch oogpunt zijn oudere mensen ‘zieker’, maar zelf ervaren ze dat helemaal niet zo. Dit komt doordat de deelnemers een oordeel gaven over hun gezondheid maar ook over hun levenskwaliteit. Die is op hoge leeftijd zelfs licht hoger. Meer dan 60% van de ondervraagden die nu wer­ken wil daarmee doorgaan, zelfs met 25% minder salaris. Echter, dan wel graag onder eigen voor­waarden, zoals in een meer adviserende rol en met een eigen tijdsindeling. Bijna alle ondervraagden (95%) willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Minst popu­lair is bij de eigen kinderen wonen, vooral omdat deze generatie de volgende niet wil belasten. Ook blijkt dat ouderen zich niet eenzamer voelen dan hun jongere land­genoten. De helft noemt het eigen welzijn ‘optimaal’.

Klik hier om het rapport te downloaden.

Zie ook het nieuwsbericht Kwart gepensioneerden wil weer aan de slag

Archief 2013Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009