EIT Health-rapport: Ambitions of 55+ Europeans in selected countries

Een van de pijlers onder EIT Health is het streven naar een paradigmaverschuiving in de gezondheidszorg, door uitdrukkelijk uit te gaan van een persoonsgerichte aanpak. Een essentiële eerste stap in die verschuiving is niet alleen het betrekken van de burger, maar het daadwerkelijk ontwikkelen van een zorgmodel dat is gebaseerd op de context en behoeften van oudere mensen. Bij het verkennen van bestaand onderzoek bleek al snel dat er nog weinig bekend is over oudere mensen en hun attitudes, behoeften en verlangens.

Om deze reden is een studie uitgevoerd in vier EU-landen – Nederland, Frankrijk, Polen en Portugal – als een eerste verkenning van de Europese burger van 55 jaar en ouder. De samenvatting van de bevindingen van deze studie, getiteld Ambitions of 55+ Europeans in selected countries, geeft inzicht in de belangrijkste thema’s die EIT Health wil agenderen: werk, financiën, leefomstandigheden, sociale contacten en gezondheid.

De studie is uitgevoerd door Leyden Academy on Vitality and Ageing, in nauwe samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum, in het kader van het EIT Health Executive & Professional Education Programme (annex 2.2.1: Towards citizen-centred active ageing and well-being). De survey is ontwikkeld door Leyden Academy, vertaald in samenwerking met diverse partners in de betreffende landen, en uitgevoerd door bureau Trendbox en partners.

U kunt het rapport hier bekijken.

 

Archief 2016



Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009