Arts & Health Festival 2022

Arts & Health Festival 2022

Op 20 en 21 juni 2022 organiseren Leyden Academy en het Jo Visser fonds het Arts & Health Festival met de focus op Dans & Gezondheid. Samen met dansers, zorg- en welzijnsprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers, docenten, fondsen en internationale gasten besteden we aandacht aan de waarde en werkzame mechanismen van dans en gezondheid. Het gaat hierbij zowel over dans voor ouderen als voor professionals in de zorg.

Programmaonderdelen
Dit participatieve en cross-disciplinaire festival wil de beweging van kunst in de zorg in Nederland stimuleren en mensen samenbrengen. Vanwege het kleinschalige karakter is het aanmelden voor de diverse activiteiten van belang. Aanmelden kan op de pagina’s van onderstaande programmaonderdelen:

Over de initiatiefnemers
Het Jo Visser fonds steunt duurzame vernieuwing in de zorg voor ouderen, via onderzoek, onderwijsprojecten en waardevolle ontmoetingen tussen jong en oud. Nadruk op welzijn en praktijkgericht leren staat hierbij voorop. Leyden Academy beweegt zich al jaren in het participatieve onderzoek naar rondom Arts & Health en is betrokken bij diverse onderzoeken waar dans en andere kunstvormen centraal staan.

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met Barbara Groot.

Foto: Ik en de Ander, de performance van ReDiscoverMe op het symposium op 21 juni 2022

Leefplezierplan op locatie: Tussen droom en daad

Leefplezierplan op locatie: Tussen droom en daad

Vandaag vond het congres ‘Leefplezierplan op locatie’ in Arnhem plaats. Marieke Braks, directeur Langdurige zorg van VGZ en host van het congres, vertelde dat het leefpleziercontact eigenlijk begon met een kopje koffie. Ze is trots op dat wat sindsdien met alle betrokkenen tot stand is gekomen. Tineke Abma, directeur van Leyden Academy en hoogleraar Ouderenparticipatie bij het Leids Universitair Medisch Centrum, ging vervolgens in op goede zorg en  zorgethiek:

 • Dat wat zorg goed maakt, is heel persoonlijk.
 • Het is een wederkerigheid, in afstemming met bewoners en naasten.
 • Goede zorg begint met aandacht en vanuit die relatie krijg je zicht op wensen en verlangens.

Naast ‘aandacht’ is volgens Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ‘vertrouwen’ ook een sleutelwoord. Hij vindt het Leefplezierplan een bron van inspiratie dat de ouderen in regie brengt en de schaalbaarheid kansrijk. Wel moeten we bedacht zijn op, aan de ene kant het groeiende aantal mensen met dementie (van 300.000 naar ongeveer 500.000 in 2040) en aan de andere kant de krapte op de arbeidsmarkt.
Na het plenaire deel gingen de deelnemers in diverse workshops met elkaar in gesprek over onder andere de naaste als samenwerkingspartner, over het verantwoorden van persoonsgerichte zorg, over het ECD en over in gesprek gaan met bestuurders.

“Twee jaar geleden was ik ook iemand met ‘oogkleppen’ op, ik richtte me vooral op het uitvoeren van de zorgtaken. Voor mij is wat dat betreft eigenlijk alles veranderd. Dat heeft heel veel gedaan met mijn werkplezier. Het voelt niet meer als iets wat ‘moet’. Ook al hebben we een route, het voelt niet meer als een lijst die ik af moet werken. Ik vind het nu gewoon leuk om te doen.” – Medewerker

Boek over persoonsgerichte zorg
Naar aanleiding van het project Leefplezierplan op locatie is een boek gemaakt, bomvol treffende foto’s (met dank aan Janine Schrijver), ervaringen, verhalen en praktische tips. Tineke Abma overhandigde de eerste exemplaren aan Wendy van der Ven van locatie Vita van Zorggroep Elde Maasduinen in Rijen en aan Gwendolyn Graven van locatie Den Es van Stichting Azora in Varsseveld. Tineke vroeg hen om een reflectie op het Leefplezierproject. Wendy: Leefplezier brengt dat je elkaar ziet en met elkaar deelt. Je kan het niet alleen, je hebt elkaar nodig en iedereen is waardevol; bewoners, naasten en medewerkers. Gwendolyn: Leefplezier is een proces, het is nooit klaar. Je moet elkaar leren kennen en elkaar de ruimte geven, ook als het gaat om dilemma’s.
Tineke bedankte beide locaties en is blij dat Leefplezier een praktische verankering krijgt.

Klik hier voor het boek, dat een handleiding is voor bestuurders, managers, beleidsmakers en medewerkers die met leefplezier aan de slag willen. Laten we met elkaar leefplezier de norm in ouderenzorg maken!

“Afgelopen zomer was ik jarig. De verpleging had een cadeautje gekocht, dat lieten ze mijn moeder geven. En die zei: ‘Dat is van ons allemaal!’. Dat vond ik zo prachtig, ze voelt zich hier thuis, ze zijn hier echt familie geworden voor haar, zowel de zorgmedewerkers als de bewoners zelf. Ik ben niet meer het belangrijkste voor haar. En dat vind ik niet erg, helemaal niet erg.” – Naaste

Een film met liefde
Leefplezier moet je ervaren en beleven. De korte film ‘Met liefde’, welke door Tessa Steenbergen in opdracht van Leyden Academy is gemaakt, ging tijdens het congres in première. ‘Met liefde’ volgt Piet en Annemarie en haar Bernard, en toont dat wat niet in woorden te vangen is. Leefplezier is als het ware het leren kennen van de mens achter de bewoner. Wat zou je met je hart voor de bewoner kunnen doen? Zo hebben de medewerkers voor een aanhaakbed gezorgd, zodat Bernard zo nu en dan bij zijn vrouw kan blijven logeren. En Piet raakt geëmotioneerd door een Doodle-bord dat een zorgmedewerker na een gezellig gesprek – en een dansje – voor hem heeft gemaakt. Aandacht geeft erkenning.

“In het contact met de verpleging vind ik het belangrijk dat je elkaar goed kent. Dat je een beetje op elkaar kunt vertrouwen. En ik vind het belangrijk dat er goed contact is. Goed contact is [voor mij] dat mensen nakomen wat ze beloven.” – Bewoner

Actieonderzoek
De implementatie van leefplezier in de praktijk is niet eenvoudig: tussen droom en daad staan soms (praktische) bezwaren in de weg. Van 2019 tot en met 2021 onderzochten we dan ook in én samen met de praktijk wat het proces betekent voor zowel werkwijzen binnen zorgorganisaties als tussen zorgorganisaties en andere betrokkenen. In het actieonderzoek stonden de training en coaching van medewerkers alsook de herinrichting van het elektronisch cliëntendossier, werkprocessen en verantwoordingskaders centraal.
Het onderzoek is begeleid door Leyden Academy en ondersteund door de zorgkantoren van Menzis en Coöperatie VGZ, het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het programma KIK-V van Zorginstituut Nederland. Kijk voor meer informatie op leefplezierindezorg.nl.

“Wij hadden een mevrouw die per se niet gedoucht wilde worden. Het was iedere keer een gevecht. De familie kon het bijna niet geloven. De zoon werd uitgenodigd om er een keer bij te zijn. Wat bleek? Mevrouw liet zich absoluut niet door een vreemde douchen, maar genoot ervan als haar kinderen het deden. De afspraak werd gemaakt dat de kinderen haar voortaan zouden douchen. Voor hen was dat een fijne manier om contact te maken, voor de verzorging was het een verlichting.” – Leidinggevende

Zomervisite: betekenisvol vakantiewerk in de ouderenzorg

Zomervisite: betekenisvol vakantiewerk in de ouderenzorg

Over het algemeen hebben jongeren een vrij negatief beeld van ouderen. Ook als het gaat om werken in de ouderenzorg. Leyden Academy on Vitality and Ageing en het Jo Visser fonds willen met Zomervisite laten zien hoe leuk werken met ouderen kan zijn. Want juist door ontmoetingen tussen jong en oud ontstaat waardering en worden beelden bijgesteld. We nodigen dan ook graag 16- tot 25-jarigen uit om in juli en augustus samen met een bewoner van een zorgorganisatie iets gezelligs te ondernemen.

Een klein gebaar, een groot plezier
Door Zomervisite komen jongeren op een laagdrempelige manier in contact met ouderen en hun woon- en leefwereld. Tijdens dat contact ligt de focus op welzijn en niet op zorg. Met alleen al een wandelingetje maken, koffiedrinken, een ijsje eten, een spelletje spelen of foto’s bekijken en kletsen wordt men al erg blij. Het positieve effect is meerledig: de ervaring levert jongeren voldoening en een vergoeding van 6,50 euro per uur. De zorglocaties zijn blij met de extra aandacht voor bewoners tijdens de rustige zomerperiode. En voor de ouderen zijn de ontmoetingen waardevol omdat de jonge mensen een andere energie meebrengen en ze samen andere activiteiten ondernemen. Kortom, een win-winsituatie!

Ik ging altijd met een enorme glimlach weg en kwam blijer thuis na Zomervisite.” – Anton, 16 jaar

Meer ouderen, minder zorgprofessionals
Minder dan 5% van de zorgstudenten kiest uiteindelijk voor een baan in de ouderenzorg. Met het groeiende aantal ouderen is dat zorgwekkend. In Nederland wonen ongeveer 145.000 mensen in een verzorgingshuis. En dat terwijl er nu al ruim 55.000 vacatures in de ouderenzorgsector onvervuld zijn. Wij geloven dat de sleutel in ontmoetingen tussen jong en oud ligt: in persoonlijk contact ontstaat waardering en worden beelden bijgesteld. Dat geeft hoop dat meer jongeren de weg naar de ouderenzorg weten te vinden.

“Aan het begin van mijn studie riep ik dat ik nooit met ouderen zou willen werken. Mijn beeld is door Zomervisite echt totaal anders.” – Sietske, 18 jaar

In juli en augustus 2022 organiseren we weer een editie van Zomervisite. Ben je tussen de 16 en 25 jaar oud en wil je op Zomervisite of wil jouw zorgorganisatie jongeren ontvangen? Neem dan contact op met Danielle Swart, manager Jo Visser fonds of met stichting JOW!

David van Bodegom benoemd in Raad van Toezicht Omring en Vrijwaard

David van Bodegom benoemd in Raad van Toezicht Omring en Vrijwaard

David van Bodegom treedt toe tot de Raad van Toezicht van zorgorganisaties Omring en Vrijwaard. Omring en Vrijwaard hebben samen al meer dan honderd jaar hun wortels in West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op Texel, en bieden goede zorg of ondersteuning. Van verzorging tot gespecialiseerde verpleging. Van behandeling tot revalidatie.

“Ik zie ernaar uit om bij te kunnen dragen aan het realiseren van de ambities van Omring en Vrijwaard. Een waardige oude dag, gezond en gelukkig ouder worden is immers van groot belang. We weten steeds meer over preventie en vitaliteit en ik deel mijn kennis daarover graag met de zorgprofessionals”, aldus Van Bodegom.

Voorzitter van de Raad van Toezicht Anita Wydoodt: “We zijn blij met de komst van David en zijn kennis van de geneeskunde, inzicht in vitaliteit en de rol van de omgeving als het gaat over verouderen.”

Uitvraag (kunst)activiteiten ouderen met een migratieachtergrond

Uitvraag (kunst)activiteiten ouderen met een migratieachtergrond

Wij zijn op zoek naar professionals of organisaties die creatieve/culturele/kunstzinnige activiteiten organiseren voor ouderen met een migratieachtergrond.

Wat is ons doel?
Wij streven ernaar dat alle ouderen met creatieve of kunstzinnige activiteiten bezig kunnen zijn, ongeacht hun achtergrond. Wij hebben de indruk dat de groep ouderen met een migratieachtergrond nog onvoldoende wordt bereikt. Daarom vragen we hulp vanuit de praktijk. Als eerste stap willen we initiatieven en de personen er achter graag leren kennen, zodat we van hen kunnen leren.

Hoe gaat het in zijn werk?
Organiseert u zelf creatieve of kunstzinnige activiteiten voor ouderen met een migratieachtergrond? En wil u uw kennis en ervaring delen? Vul dan dit korte vragenlijstje in (dat kost maximaal 3 minuten). Na ontvangst van uw reactie, nemen we contact met u op. Kent u iemand anders die zulke activiteiten organiseert? Het doorsturen van deze oproep zouden we erg waarderen. Of u kunt ons de contactgegevens doorgeven, zodat wij met diegene contact op kunnen nemen.

Wie zijn wij?
Lang Leve Kunstfonds, gericht op het stimuleren van kunstbeoefening door (kwetsbare) ouderen in Nederland.
LKCA, landelijk kennisinstituut voor cultuureducatie en amateurkunst.
Leyden Academy, onderzoeksinstituut gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen.

Voor meer informatie of tips kunt u contact opnemen met Rieke Schouten, Barbara Groot, Angela van Dijk of Ingrid Smit.

Prachtig boek over persoonsgerichte zorg

Prachtig boek over persoonsgerichte zorg

Het Leefplezier boek is uit! Naast een schitterend beeldessay van fotograaf Janine Schrijver, staat het bomvol verhalen, praktische tips en dilemma’s. Het boek gaat over het organiseren van persoonsgerichte zorg met leefplezier voor ouderen, hun verwanten en werkplezier voor zorgverleners. Het is ook bruikbaar voor teamleiders, managers, bestuurders en beleidsmakers.

Op 10 mei aanstaande gaat zowel het boek als de film in première op het Leefpleziercongres dat plaats zal vinden bij Coöperatie VGZ in Arnhem. Op deze dag staan we samen met onder andere prof. dr. Tineke Abma en Theo van Uum stil bij Leefplezier in de breedste zin van het woord. We gaan samen in gesprek over onder andere de samenwerking met naasten, verantwoording, opleiding, het ECD maar ook over inzetten van het beeldessay als leidraad bij een gesprek over Leefplezier.

Bent u als manager of bestuurder hier graag bij? Laat het ons weten via plasmeijer@leydenacademy.nl!

“Voor kwetsbare mensen in de laatste fase van hun leven zijn welbevinden en leefplezier minstens zo belangrijk als veiligheid en goede medische zorg. In het project ‘Leefplezierplan voor de zorg’ (2017-2019), is samen met medewerkers zorg en welzijn de leefplezier-benadering ontwikkeld: een werkwijze om in de dagelijkse praktijk, structureel, op een narratieve manier (op basis van verhalen), aandacht te hebben voor de zorg en ondersteuning van bewoners en er ook op deze manier verantwoording over af te leggen. – Jan Megens, Manager Zorgkantoor Menzis en Marieke Braks, Directeur Langdurige Zorg Coöperatie VGZ

Betrokken organisaties: Zorggroep Elde Maasduinen, Azora, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland, Menzis.

Ondernemende Silver Starters zijn goed op weg

Ondernemende Silver Starters zijn goed op weg

Vanochtend was het online mid event van de derde editie van Silver Starters; het gratis leerprogramma voor mensen van 50 jaar en ouder die de uitdaging aangaan om een eigen onderneming te starten. Allegra van Hövell-Patrizi, CEO van Aegon Nederland heette de zestig deelnemers welkom en complimenteerde hen met hun lef en inzet. “Onze levensverwachting stijgt nog steeds. Dit biedt kansen en uitdagingen, én het houdt ons langer jong. In de tweede helft van je leven een onderneming starten, is daar een goed voorbeeld van.”

Aan de hand van het Business Model Canvas vertelde Wendy Woelders over de weg van haar idee (klik op de afbeelding). Waarom is dat bedrijfsmodel zo belangrijk? “Het is een ondernemingsplan op één A4, waarin je gestructureerd en systematisch aan je eigen bedrijf werkt. De lege vakjes staan eigenlijk gelijk aan aannames. En dat is best gevaarlijk. Je moet je aannames toetsen door bijvoorbeeld met mogelijke klanten in gesprek te gaan. Zo worden alle lege vakjes ingevuld. Het is een levend document. Dingen veranderen, en niet alleen in je eigen bedrijf maar juist ook in de buitenwereld.”, aldus Woelders.

Verder ging holistische geldcoach Mariska Reinerink in op de emotionele kant van geld, als het ware de psychologie achter geld. Het praten over geld zit in de taboesfeer, terwijl geld gedurende het hele leven, wonen, werken, vakantie etc. een rol speelt. Van onderstaande acht geldtypes gaf Reinerink aan wat de kracht is, wat de valkuilen zijn en gaf ze tips hoe dat om te zetten:

 • Naïeveling: gespannen, bang, afhankelijk
 • Slachtoffer: emotioneel, machteloos, onverantwoord
 • Strijder: loyaal, zelfverzekerd, doelgericht
 • Martelaar: compassievol, perfectionist, controlerend
 • Dwaas: impulsief, ongedisciplineerd, optimistisch
 • Creatieveling: authentiek, niet-materialistisch, creatief
 • Tiran: onverzoenlijk, materialistisch, kritisch
 • Magiër: krachtig, genereus, zelfverzekerd

Benieuwd naar wat voor type jij bent? Doe de gratis quiz op yourmoneywellness.com.

Silver Starters is ontwikkeld door Leyden Academy on Vitality and Ageing en wordt ondersteund door Aegon. Meer informatie vindt u op www.silverstarters.org.

Hoe moeilijk is het om gezond op te groeien?

Hoe moeilijk is het om gezond op te groeien?

De Gezondheidskloof
Kinderen in een gezin met een laag inkomen en lage opleiding leven gemiddeld zes jaar korter en vijftien jaar langer in minder goede gezondheid. Is dat eigen schuld? Je kunt toch ook gezond eten met een kleine portemonnee? Ja, laat Chris (53) uit Amsterdam-Noord ons zien, maar het wordt haar niet makkelijk gemaakt. De meeste producten in supermarkten zijn ongezond en in buurten met veel lage inkomens zitten twee keer zoveel junkfoodlocaties als in buurten met veel hoge inkomens. Je moet dus veel tijd en kennis hebben om gezonde keuzes te maken. Wie gaat de kinderen die hier opgroeien helpen? Is het tijd voor de politiek om in te grijpen? In het programma De Gezondheidskloof van Pointer gisterenavond gaat Teun van de Keuken in op deze vragen en meer. Zo gaat hij op pad met hoogleraar Vitaliteit David van Bodegom. Klik hier om de aflevering terug te kijken.

Ongezond voedselaanbod twee keer zo groot in arme buurten

Op 31 maart besteedde Pointer in hun radio-uitzending al aandacht aan hoe moeilijk het is om gezond op te groeien. Van Bodegom waarschuwt voor de gevolgen van ons Westerse luilekkerland. “De helft van de kinderen die nu geboren worden, gaat de 100 jaar halen. Maar wel met allerlei ziektes.” Van Bodegom heeft onderzoek gedaan naar hoe mensen verouderen. “Dit is Hans”, Van Bodegom toont een foto van een 68-jarige Nederlander met overgewicht, diabetes, vaatziekten, een hoog cholesterol en een hoge bloeddruk. “En dit is Kwakoe”, wijst Van Bodegom. We zien een gezonde 88-jarige Ghanese boer, die nog op het land werkt. “In Ghana is de situatie vergelijkbaar met Nederland 150 jaar geleden: veel infectieziekten en hoge kindersterfte, maar dus níet de verouderingsziekten die we hier nu elke dag in de spreekkamer zien.” Van Bodegom onderzocht niet alleen Kwakoe, maar ook zo’n 1000 andere Ghanese ouderen. Hoe komt het nou dat Hans en Kwakoe zo anders oud geworden zijn? Is het omdat Hans dom is en de verkeerde keuzes maakt? “Nee”, zegt Van Bodegom, “Want als je Kwakoe neerzet op de plek waar Hans is opgegroeid, dan zou Kwakoe die ouderdomsziekten hebben gekregen. En als je Hans neerzet in Ghana, dan wordt hij op zijn beurt een Kwakoe.”

Luilekkerland
Het zit ‘m dus in de omgeving, meent Van Bodegom. In een omgeving van schaarste word je gewoon heel anders oud dan in ons moderne Westerse luilekkerland. “Eten is overal en bewegen hoeven we juist niet. Het is dus niet gek dat de helft van de Nederlanders overgewicht heeft.” We gaan bijvoorbeeld met de auto naar kantoor, met de lift vanuit de parkeergarage naar de werkvloer, ‘s middags nemen we de lift naar de kantine waar we twee kroketten eten en daarna gaan we met de lift weer naar onze auto om naar huis te rijden en de avond op de bank te netflixen, stelt Van Bodegom: “Hoe wij leven, werken en ontspannen lijkt wel een soort bio-industrie. We zijn plofkippen geworden en we moeten weer scharrelkippen worden.”


Terug naar op het land werken?
Moeten we dan weer met z’n allen op het land gaan werken? Is dat de oplossing voor de kinderen van nu? “De stijging van de welvaart heeft ons veel goeds gebracht, maar we zijn doorgeslagen. Door het luilekkerland wat we hebben gecreëerd, zijn we gegaan van een land waar een derde overgewicht had naar de helft, en we stevenen af op twee derde.” Dat is geen fatshaming of kwestie van mooi of lelijk, benadrukt Van Bodegom, maar het is een gezondheidskwestie die hij als dokter erg vindt: “Dit is een van de redenen waarom we inmiddels een miljoen Nederlanders hebben met type 2 diabetes, en dat hart- en vaatziekten een groot probleem zijn.” Het betekent dat we gemiddeld misschien wel ouder worden, maar wel langer ongezond. “De helft van de kinderen die nu geboren worden, gaan de 100 jaar halen”,” legt Van Bodegom uit. “Maar wel met allerlei ziektes. Die krijgen we nu al op ons 65ste, denk aan Hans, terwijl dat met een andere leefstijl ook 85 zou kunnen zijn.”

De ILC-werkgroep ‘Women & Ageing’ maakt zich sterk voor een leeftijdsvriendelijke wereld

De ILC-werkgroep ‘Women & Ageing’ maakt zich sterk voor een leeftijdsvriendelijke wereld

Op 16 maart heeft de werkgroep van International Longevity Centre Global Alliance (ILC-GA) Women & Ageing een internationaal event georganiseerd in het kader van het 66ste forum van de Comission on the Status of Women van de VN. Het thema van de bijeenkomst was: Women Working Towards Later Life: Expectations and Inspirations.

Gendergelijkheid
De voorbereiding op een lang leven is belangrijk voor iedereen, maar vooral voor vrouwen, die niet alleen langer leven dan mannen, maar ook gedurende hun hele leven telkens voor unieke uitdagingen komen te staan. De economische empowerment van meisjes en vrouwen heeft een lange weg afgelegd, maar als het gaat om het ouder worden, is er nog een pad te banen. Het forum stond in het teken van hoe oudere vrouwen van vandaag hun leven als kansrijk kunnen beschouwen en hoe ze jongere vrouwen kunnen inspireren om de regie over hun toekomst in eigen handen te nemen. De inzichten die zijn besproken, stoelen op het onderzoek van ILC Global Alliance over levensloop en gendergelijkheid in het kader van intergenerationele benadering. ILC Nederland wordt vertegenwoordigd door Leyden Academy.

Leeftijdsvriendelijke wereld
Vijf prominente sprekers deelden hun visie op beleid en onderzoek, dat gerelateerd is aan levensloop, gezondheid, diversiteit en gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor vrouwen van alle leeftijdsgroepen, met de nadruk bij het ouder worden. Professor Julie Byles, co-president van ILC-GA en ILC Australia, benadrukte het belang van het zoeken naar een juiste balans tussen de behoeftes en het vermogen van vrouwen op leeftijd. Deze vrouwen kunnen belangrijke pilaren van hun gemeenschappen worden en blijven, zoals de Knitting Nanas, de rolmodellen in milieuactivisme. De presentie van Claudia Mahler, de onafhankelijke expert van de VN voor de rechten van ouderen, focuste op de mensenrechten en in het bijzonder op de rechten van oudere vrouwen. Een van dr. Mahler’s doelen is dat de stem van de vrouw weerklank vindt in haar werk: “Global ageing really has a female face”. Ondanks de belangrijke maatschappelijke bijdrage van oudere vrouwen wereldwijd, worden ze meestal over het hoofd gezien wanneer het gaat om beleid. Monica Ferro, directeur van het VN bevolkingsfonds (UNFPA), pleitte voor meer gedesaggregeerde data en meer aandacht voor seksuele en reproductieve gezondheid. Beide aandachtspunten zullen vrouwen in staat stellen om langer in de arbeidsmarkt en de maatschappij te participeren. Sylvia Perel-Levin, voorzitter van de NGO Committee on Ageing, pleitte ervoor om de bestaande internationale wetgeving rond ageing te gaan vertalen in concrete acties. Susana Harding, directeur van ILC Singapore, bracht een belangwekkend onderwerp naar voren over de vrouwelijke levensloop en intergenerationele verbinding: meer onderwijs voor jongere vrouwen, inclusief ‘financiële geletterdheid’, en een uitwisseling van informatie tussen de verschillende generaties van vrouwen kunnen resulteren in een langer en stabiel later leven, in goede gezondheid en in welvaart. De bijeenkomst kan gezien worden als een mijlpaal in de internationale beweging in de richting van een leeftijdsvriendelijke wereld voor alle mensen, met bijzondere aandacht voor oudere vrouwen. Binnenkort is de link naar de sessie beschikbaar.

Over ILC
International Longevity Centre Global Alliance (ILC-GA) is een onafhankelijke wereldwijde beweging dat als doel heeft om mensen tijdig te laten nadenken over actief en gezond ouder worden met een grotere keuzevrijheid en zelfredzaamheid. In Nederland wordt ILC vertegenwoordigd door Leyden Academy. Verder zijn er afvaardigingen in onder meer Argentinië, Australië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, India, Japan,  Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Healthcare Clowning International Meeting: 20-22 april in Den Haag

Healthcare Clowning International Meeting: 20-22 april in Den Haag

CliniClowns Nederland organiseert op 20, 21 en 22 april 2022 de Healthcare Clowning International Meeting (HCIM) in Den Haag. Tijdens het event worden er lezingen en workshops gegeven door experts uit het vak zoals Lead of Arts & Health bij The World Health Organisation Christopher Bailey en Hoogleraar Gezondheidspsychologie Andrea Evers. Het evenement draait om het samenbrengen van professionals die onderdeel zijn van of werken met clowns in de zorg vanuit de hele wereld. Onderwerpen die dit jaar centraal staan, zijn de impact van clowns in de zorg op de samenleving, de kunst van professioneel clownen, innovatie in de zorg en fondsenwerving. HCIM brengt alle mensen samen die deel uitmaken van het levensveranderende beeld van clownerie in de gezondheidszorg, die werelden verbindt, mensen verbindt en ruimtes verandert.

Het programma
Experts van over de hele wereld met verschillende specialismen vertellen over hun eigen ervaringen, en ontwikkelingen binnen het vak. De deelnemers worden geïnspireerd door lezingen en sessies over (innovatieve) co-creatie tussen zorgprofessionals, clowns in de gezondheidszorg en andere kunstdisciplines en wat daarvan de impact is op de patiënt/cliënt.  Vanuit Leyden Academy is professor Tineke Abma keynote speaker en zijn Barbara Groot en Lieke de Kock panelleden. Daarnaast kunnen bezoekers kiezen uit meer dan 100 workshops om te bezoeken tijdens het evenement. Het programma van de plenaire sessies staat hieronder weergegeven.

Woensdag 20 april 2022: Zorg voor kinderen
09.30-10.30 – ‘Fool for Love: The Healing Power of Clowning’ door Christopher Bailey, Lead of Health & Arts bij de World Health Organisation.
14.15-15.45 – ‘Strengthening our Connections in Challenging Times’ door onder andere Andrea Evers, hoofd van de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie aan de Universiteit van Leiden.

Donderdag 21 april 2022: Dementie en neurodiversiteit
14.15-14.30 – ‘More than Memory’ Creativity… the Life-long Language of Connection’ door Anne Basting, Voorzitter van TimeSlips Creative Storytelling.
14.30-15.45 – ‘Dementia and Human Flourishing’ door o.a. Julie Meerveld & Magdalena Schamberger.

Vrijdag 22 april 2022 – Fondsenwerving
09.30-10.30 – ‘Giving makes people feel good’ door Sylvia Costantini, managing director van Philanthropy & Fundraising International.
14.45-15.45 – ‘Into the Future’ door onder anderen Machteld Huber, oprichter en onderzoeker bij Institute for Positive Health.

Lees meer informatie, bekijk het volledige programma of koop tickets op www.hcim2021.com.

Over CliniClowns
CliniClowns zijn er voor iedereen die bang, onzeker, eenzaam of verdrietig is en de kracht van een lach hard nodig heeft. Een zorgeloos moment met CliniClowns maakt dat zieke kinderen even vergeten dat ze ziek zijn en mensen met dementie of een beperking zich gezien en begrepen voelen. Dat maakt écht een wereld van verschil; het haalt de positieve kracht in henzelf naar boven. En dat heeft een blijvend effect. De CliniClowns spelen in bijna alle Nederlandse ziekenhuizen met een kinderafdeling, de psychiatrie, revalidatieklinieken, hospices, speciale scholen, kinderdagverblijven, online en in zorginstellingen voor mensen met dementie.

Hieronder een kort (Engelstalig) interview van moderator Laura Koppenberg met keynote speaker Christopher Bailey (hoofd van de Kunst & Gezondheid-afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie). Hij legt uit hoe clowns een magische ruimte creëren waar verbinding mogelijk is. Clowns zien mensen wanneer ze emotioneel zijn en nemen ze mee op een geweldige reis.