Leyden Academy’s missverkiezing: op zoek naar ons nieuwe gezicht

Leyden Academy’s missverkiezing: op zoek naar ons nieuwe gezicht

Ieder jaar vertegenwoordigt een vitale oudere ons als het ‘gezicht’ van Leyden Academy (afwisselend een vrouw en een man). We streven hierbij naar een afspiegeling van de samenleving. Voor het nieuwe jaar, dat loopt van 11 november 2020 tot 11 november 2021, zijn we op zoek naar een vitale dame (vanaf ongeveer 75 jaar) die plezier en levenslust uitstraalt. “Het model hoeft geen gladgestreken kop te hebben, liever niet zelfs. We houden van groeven en rimpels en de twinkeling in de ogen, zodat je het leven in het gezicht kan zien,” aldus Yvonne Schinkel-Koemans van de communicatie-afdeling van Leyden Academy.

Tot 11 november 2020 hebben we het genoegen naar het gezicht van de 95-jarige Loek Middel uit Rosmalen te kijken. Loek is in Indonesië geboren en is dankzij zijn Nederlandse vader en Indonesische moeder met beide culturen opgegroeid. Na zijn huwelijk verhuisde hij naar Nederland. Loek heeft twee zoons, vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Zijn hobby’s zijn onder andere Tai Chi en line-dansen, en tot corona toesloeg ging hij graag met de trein naar een leuke stad om daar rond te wandelen, indrukken op te doen en naar mensen te kijken. De portretfoto van Loek is  gemaakt door fotograaf Henk Aschman.

“De uitermate vitale 95-jarige Loek is niet alleen ons boegbeeld, maar ook voor ouderen in het algemeen!”

Tot maandag 28 september kunt u uw foto(‘s) via e-mail sturen naar koemans@leydenacademy.nl. Het winnende portret wordt op woensdag 11 november a.s. onthuld op de twaalfde ’verjaardag’ van Leyden Academy, en zal vervolgens een jaar lang de homepage van de website, sociale media-accounts en diverse communicatiemiddelen van Leyden Academy sieren.

Inschrijving geopend voor conferentie Een nieuwe generatie ouderen, Langer Thuis

Inschrijving geopend voor conferentie Een nieuwe generatie ouderen, Langer Thuis

We worden met z’n allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende, heel diverse groep ouderen? Hoe organiseren we een passend hulp- en ondersteuningsaanbod voor als de kwetsbaarheid toeneemt? Hoe zorgen we dat mantelzorgers het volhouden? Wat kunnen we leren van verbindende initiatieven vanuit zorg, ondersteuning, wonen, cultuur, welzijn en ouderen zelf?

Op woensdag 25 november 2020 delen professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land hun kennis, ervaringen en leerpunten rond deze urgente vragen in congrescentrum NBC in Nieuwegein. Het betreft een samenwerking tussen de jaarlijkse conferentie Een nieuwe generatie ouderen(zorg), waarvan Leyden Academy al jaren inhoudelijk partner is, en het programma Langer Thuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij hebben de handen ineengeslagen om een mooi en gevarieerd programma neer te zetten, met zowel een live als online aanbod. Daarbij gaan we ook in op de vraagstukken, kansen en dilemma’s die de coronacrisis met zich meebrengt.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze conferentie, hetzij fysiek in Nieuwegein, hetzij online. Op de website van de conferentie kunt u terecht voor meer informatie en programma-updates.

Aanmelden
Deelname aan de conferentie is gratis. U kunt zich vanaf vandaag aanmelden via deze link. De definitieve vorm van de conferentie stemmen wij af op wat er t.z.t. mogelijk is binnen de coronamaatregelen, maar ook op de behoefte van de deelnemers.

Over de partners

  • De conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ verbindt sinds 2015 jaarlijks inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) aan elkaar. Op de conferentie staan ouderen zelf, en hun eigen leefwereld, centraal. Leyden Academy is kennispartner van deze conferentie.
  • Het programma Langer Thuis van het Ministerie van VWS initieert en versnelt lokale, regionale en landelijke initiatieven op het gebied van ondersteuning en zorg thuis, mantelzorgers & vrijwilligers en wonen. Zodat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven.
Kunst in de zorg ten tijde van corona

Kunst in de zorg ten tijde van corona

Positieve gezondheid en welbevinden
Een week na de kick-off van het onderzoek ‘Kunst in de Zorg’ op 5 maart 2020 zorgde het coronavirus voor een koerswijziging. Met de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen, zijn veel van de vijftien kunstinitiatieven en de vier kunstprogramma’s die aan het onderzoek meewerken niet tot nauwelijks haalbaar. Toch weten de diverse kunstenaars een alternatieve invulling te geven aan hun activiteiten. Amsterdam UMC en Leyden Academy on Vitality and Ageing doen vervolgens onderzoek naar de waarde van kunst in crisistijd, en wat kunstenaars in deze moeilijke tijden kunnen betekenen voor medewerkers in de (mantel)zorg.

“Nu met corona komen nog heel veel problemen natuurlijk. En je zou bijna denken voordat mensen straks een psychiater of een psycholoog nodig hebben, breng er maar een doek naartoe en een hoop penselen en verf, en laat mensen daar gewoon van genieten.” – deelnemer kunst in de zorg

Link met de buitenwereld
Juist in deze moeilijke tijd hebben ouderen – en ook het zorgpersoneel – een sterke behoefte aan afleiding, inspiratie, troost en contact, om zo uiting te geven aan gevoelens van verdriet, angst en eenzaamheid. Want op dit moment mist deze doelgroep niet alleen de link met de buitenwereld, maar ook die met beweging, met cultuur, met kunst. Ze krijgen geen bezoek meer van familie en vrienden, en ook de dagbestedingsactiviteiten zijn vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroep tot een minimum beperkt. Daarom bieden bijvoorbeeld PRA Muziektheater en Dance Connects Community nu bewoners van verzorgingshuizen kleine dansvoorstellingen aan die in de tuin of voor de deur worden opgevoerd. “Op deze manier brengen we dans naar de mensen toe in een tijd dat vooral ouderen niet naar buiten kunnen. Het is een liefdevolle activiteit die mensen in en rondom het verzorgingshuis inspireert en daarnaast ontspanning, afleiding en troost biedt”, aldus Floortje Rous (dansdocent en oprichtster van Dance Connects Community).

Positieve impact
Er is steeds meer bewijs voor de positieve impact van kunst en cultuur op de gezondheid en het sociale welbevinden van senioren. Hoewel de positieve impact van kunstinitiatieven op senioren veelal wordt herkend en nationaal en internationaal wordt ondersteund in de literatuur, is het bewijs versnipperd. Bovendien ontbreekt het aan passend onderzoek naar de implementatie en continuatie van kunstinitiatieven. Met onderzoeksproject ‘Kunst in de zorg ten tijde van corona’ willen Amsterdam UMC en Leyden Academy inzicht krijgen in de impact van kunst op het welbevinden van ouderen in deze crisistijd, en mogelijk ook ondersteuning aan de zorg bieden.

‘Kunst in de Zorg ten tijde van corona’ is een onderdeel van het bredere ‘Kunst in de Zorg’-onderzoek. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en mede mogelijk gemaakt door Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman-Van Loo. Ga voor meer informatie over het onderzoek en de programma’s en initiatieven naar www.kunstindezorg.com.

Bekijk ook deze mooie voorbeelden van ‘coronazorgkunst’  uit binnen- en buitenland.

 

Waarom is de ouderenzorg het kind van de rekening?

Waarom is de ouderenzorg het kind van de rekening?

Vandaag besteedt de Volkskrant aandacht aan de achtergestelde positie van de ouderenzorg ten opzichte van de ziekenhuizen. De verpleeghuizen kwamen pas laat op de radar van het Outbreak Management Team, kregen weinig media-aandacht en stonden achterin de rij bij de verdeling van beschermingsmiddelen en in het testbeleid. De deskundigen die in het artikel aan het woord komen wijten dit aan het statusverschil tussen de ‘cure’ en de ‘care’, tussen genezen en zorgen, tussen de hightech-wereld van het ziekenhuis en de bedachtzaamheid van het verpleeghuis. Deze hiërarchie in de zorg is niet nieuw en wordt dan ook in een bredere historische context geplaatst.

In het 2-pagina artikel komen experts aan het woord als Conny Helder (bestuurslid TanteLouise en branchevereniging Actiz), Jeroen van den Oever (bestuursvoorzitter Fundis), Henk Nies (Vilans) en Tineke Abma namens Leyden Academy. Tineke neemt ook de optimistische slotconclusie voor haar rekening: “Het stilleggen van de economie om de kwetsbaren te beschermen, kun je zien als een ultieme daad van solidariteit. Die waardering die er nu komt, dat is het wenkend perspectief dat we vast zullen moeten houden.”

U vindt het volledige artikel op de website van de Volkskrant.

Versoepeling bezoekverbod verpleeghuizen in Hart van Nederland

Versoepeling bezoekverbod verpleeghuizen in Hart van Nederland

Sinds maandag 11 mei mogen de bewoners in 25 Nederlandse verpleeghuizen weer voorzichtig bezoek ontvangen. Actualiteitenprogramma Hart van Nederland op SBS6 besteedde hier ’s avonds aandacht aan met onder meer een reportage vanuit woonzorgcentrum Lelypark in Wieringerwerf.

In de studio mocht Tineke Abma, directeur van Leyden Academy, een toelichting geven op de versoepeling van het bezoekverbod. Het gaat om een heel moeilijke afweging tussen enerzijds de veiligheid van bewoners en zorgmedewerkers, en anderzijds de kwaliteit van leven van bewoners waarbij het contact met geliefden en familie onmisbaar is. “Het accent is gelegd op het beschermen van mensen en het voorkomen van besmetting, maar er zijn natuurlijk ook andere waarden die belangrijk zijn. Zoals het contact met je naasten, de aanraking, het welbevinden,” zei Tineke. Zij pleitte in het interview dan ook voor ruimte voor maatwerk, en meer luisteren naar de wensen en behoeften van bewoners en familie. De uitzending is door circa 550.000 mensen bekeken.

U kunt het studio-interview met Tineke Abma hier terugkijken (vanaf 07:30).

Japan deelt ervaringen Nederlandse senioren in coronatijd

Japan deelt ervaringen Nederlandse senioren in coronatijd

Samen met stichting GetOud verzamelen we sinds eind maart de verhalen van Nederlandse senioren op het platform Wij & corona. Inmiddels hebben zo’n 130 mensen op de website gedeeld hoe zij de coronatijd ervaren, hoe hun leven is veranderd en hij zij de toekomst zien. De verhalen trekken ook de aandacht in het buitenland: zo zijn negen verhalen naar het Japans vertaald door International Longevity Center (ILC) Japan.

“We strongly believe that the project by Leyden Academy is extremely valuable in showing how older adults handle the COVID-19 pandemic,” aldus Shinichi Ogami van ILC-Japan. Zij delen de verhalen met Japanse senioren, en bereiden zelf ook een project voor waarbij ouderen worden geïnterviewd over hun ervaringen in coronatijd. Hopelijk kunnen we die verhalen op termijn ook een plek geven op Wij & corona.

De negen naar het Japans vertaalde verhalen van Nederlandse senioren kunt u hier lezen. De originele verhalen van Dick (99), Netty (74), Pieter (82), Jeltje (82), Truus (85), Wil (76), Nancy (74), Mieke (94) en Hans (80, zie hieronder) vindt u op platform Wij & corona.

 

Vijf “goedgemutste senioren” in De Telegraaf

Vijf “goedgemutste senioren” in De Telegraaf

Dagblad De Telegraaf besteedt vandaag aandacht aan verhalenplatform Wij & corona, een initiatief van Leyden Academy en stichting GetOud. In een fraai 2-pagina artikel komen vijf senioren aan het woord die eerder hun verhaal deelden op Wij & corona. Zoals 99-jarige Dick uit Den Haag, die zijn dagelijkse uitje naar het casino mist maar de moed erin houdt. ‘Ouwe rocker’ Hans (71) stond in december nog op de planken in Paradiso, maar nu is het zijn beurt om te applaudisseren voor zijn Annemiek, die hem thuis liefdevol verzorgt.

De 95-jarige Loek uit Rosmalen vertelt in het artikel hoe hij zijn huis brandschoon houdt, en hoe hij ernaar uitkijkt om straks weer te kunnen linedancen. Misschien herkent u Loek van de zwart-wit foto op de homepage van deze website? Zijn portret fungeert dit jaar immers als het ‘gezicht’ van Leyden Academy.

Klik hier voor het Telegraaf-artikel ‘Senioren goedgemutst in kleine wereld’.

Bekijk ook de video van Dick (99) die zichzelf in de krant terugziet: “Wel jammer dat de foto in tweeën gedeeld is.”

 

Leyden Academy presenteert jaarbericht 2019

Leyden Academy presenteert jaarbericht 2019

“Als je met pensioen gaat, dan moet je jezelf afvragen: wat zal ik worden?” Deze uitspraak van een 82-jarige deelnemer aan ons onderwijsprogramma Start-up Plus, illustreert treffend welke mogelijkheden we in Nederland hebben om vitaal en betekenisvol invulling te geven aan ons leven. Met de nodige kanttekeningen natuurlijk. Want niet iedereen krijgt dezelfde kansen: er is een grote diversiteit onder ouderen in hun ambities, verlangens, gezondheid, inkomen en sociaal netwerk. Ook zorgen negatieve stereotypen nog steeds voor barrières voor ouderen om te doen wat zij graag willen doen en te zijn wie zij willen zijn.

Onze missie om de kwaliteit van leven van oudere mensen te verbeteren, is dus onverminderd actueel en relevant. In dit jaarbericht leest u wat wij in dit kader in 2019 hebben ondernomen en bereikt in onze onderzoeken, projecten en in ons onderwijs, aan de hand van de drie speerpunten Vitaal, Betekenisvol en Verbonden.

We hebben in het afgelopen jaar ook onze strategie tegen het licht gehouden: wat willen we de komende vijf jaar bereiken? Interviews met belangrijke relaties gaven ons hierbij richting. Leyden Academy wordt ervaren als deskundig, onafhankelijk, gedreven en vernieuwend – kwalificaties die we willen blijven waarmaken. Er zijn ook verbeterpunten: zo kunnen we nadrukkelijker de verbinding zoeken met collega-wetenschappers en instituten in binnen- en buitenland. Een mooie opdracht voor het team en voor de nieuwe directeur Tineke Abma, om deuren te openen naar nieuwe academische netwerken en kansrijke coalities te smeden.

We zijn de Vereniging Aegon, het Jo Visser fonds en onze andere partners bijzonder dankbaar voor hun steun en vertrouwen. Ziet u in dit jaarbericht aanknopingspunten voor samenwerking, laat het ons vooral weten.

Prof. dr. Joris P.J. Slaets (tot 1 december 2019)
Ir. Marieke A.E. van der Waal (tot 1 januari 2020)
Prof. dr. Tineke Abma (per 1 december 2019)
Directeuren Leyden Academy on Vitality and Ageing

Marjan Berk op RTL4 over Wij & corona

Marjan Berk op RTL4 over Wij & corona

“Op Wij & corona kunnen oudere mensen hun belevenissen en hun ervaringen kwijt,” aldus schrijfster Marjan Berk (87) vanmiddag bij het programma 5 Uur Live op RTL4. Via een live-verbinding vertelde Marjan enthousiast over het platform dat Leyden Academy en stichting GetOud ontwikkelden om een podium te geven aan de verhalen van senioren.

Marjan Berk schreef zelf ook een verhaal voor Wij & corona, over hoe zij deze tijd beleeft. Ze is niet bang voor het virus, maar wil het ook niet krijgen. Meer zorgen maakt ze zich over de mensen in de culturele sector die nu geen werk meer hebben, of over de dreigende economische crisis: “De boekwinkels zijn zelfs dicht. Dat vind ik heel erg, want je denkt een hoop mensen zonder werk die zullen misschien een boek lezen. Maar als zelfs de bibliotheken gesloten zijn, waar moet je die boeken dan halen?”

Bekijk hier het fragment terug van 5 Uur Live met Marjan Berk. U vindt het verhalenplatform Wij & corona hier.