Beeld: CliniClowns

PAR-onderzoek toont de professional achter de clownsneus

In Amsterdam en Appelscha hebben we PAR-onderzoek verricht naar samenwerking op de werkvloer tussen clowns, zorgmedewerkers en familieleden van mensen met dementie. Dit bracht belangrijke inzichten. In plaats van overtuigen met bewijs of filmpjes van de positieve kanten van clownsbezoek, willen medewerkers vooral gehoord worden. De boodschap? Ga met elkaar in gesprek en neem angsten en weerstand van zorgmedewerkers serieus.

Vertrouwen
Clowns en welzijnsmedewerkers in Appelscha gingen in gesprek op een afdeling waar het clownsspel wat stroef verliep. De medewerkers voelden zich gehoord en gezien, en hebben ‘de professionals achter de clownsneus’ leren kennen. Verder gaf een relatiebeheerder aan dat ze, naar aanleiding van het onderzoek, veel bewuster alle medewerkers in een zorgorganisatie bij de clownsbezoeken meeneemt. Bij een nieuwe locatie waar clowns gaan starten, wordt eerst een gesprek ingepland met álle geïnteresseerde medewerkers en de clowns. Wie komen hier, wat verwachten we van elkaar en hoe kunnen we elkaar ondersteunen? Het met elkaar in gesprek gaan schept vertrouwen; een belangrijke basis voor goede samenwerking.

“Het onderzoek resoneert echt. Door de praatplaat die gemaakt is, denk je toch altijd aan de driehoek; oh ja, je moet én clowns én zorgmedewerkers én familieleden meenemen in wat je doet.” – Relatiebeheer

Een goede samenwerking
Naar aanleiding van het onderzoek zijn binnen Cliniclowns veel processen van ‘grenswerk’ aangepast. Van planning tot relatiebeheer en de clowns zelf, is men zich veel bewuster van het werk dat nodig is in de context van clownsbezoek. Het belang van werken aan goede samenwerking met zorg- en familieleden op de locaties waar zij spelen is nu ook opgenomen in de opleiding van de clowns.
Clowns zijn zich meer bewust van alle mensen in de ruimte, en dat het belangrijk is om zowel bewoner als zorgmedewerker als familie zich veilig te laten voelen en hen waar mogelijk mee te nemen in hun spel.

“Door het onderzoek ben ik me bewust geworden dat het niet altijd aan mij ligt als ik slecht speel. Het heeft echt veel effect hoe de (zorg)omgeving op je regeert.” – Clown

Ben je (junior) onderzoek en benieuwd naar het doen van kunstzinnig, participatief actie-onderzoek? Lees hier meer over de kleinschalige training die we van 9 t/m 11 september in het Poortgebouw in Leiden organiseren! Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Lieke de Kock via e-mail.

Nieuwsberichten 2024Archief
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009