Sonja over de toekomst begint nu: “Ik zie mezelf als een activistische dame op leeftijd”

In iedere kwartaalnieuwsbrief stellen we een medewerker van Leyden Academy voor. Deze keer is dat onderzoeker Sonja Wendel. Sonja heeft veel expertise in de marketingkant van de gezondheidszorg. De afgelopen jaren heeft ze zich gericht op de motivaties en de activiteiten tijdens pensionering. Als onderzoeker is ze binnen het speerpunt Verbonden betrokken bij diverse projecten, waaronder Caringstories en ‘De toekomst begint nu’.

Kan je iets meer vertellen over het project ‘De toekomst begint nu’?
“’De toekomst begint nu’ richt zich voornamelijk op het ondersteunen van mensen bij het maken van betere keuzes die overeenkomen met wat zij belangrijk vinden voor hun toekomst. We merken dat de focus vaak ligt op financiële voorbereiding voor de toekomst, maar er is minder aandacht voor wat men zelf waardevol en belangrijk vindt en nastreeft. Binnen het project zijn we geïnteresseerd in hoe mensen de overgang van werk naar pensioen ervaren. Hierbij kan je denken aan vragen als: Wat zijn uw wensen voor als u met pensioen bent? Bent u goed voorbereid op uw pensionering? Wat vindt u belangrijk voor de toekomst? Hoe ervaart u het om met pensioen te zijn? Ook willen we mensen graag helpen om hun beter naar hun toekomst te laten kijken.”

Zou je een bijvoorbeeld kunnen geven hoe je dat doet? Hoe kan je mensen naar hun toekomst laten kijken?
“De literatuur biedt verschillende methoden om mensen te stimuleren na te denken over hun toekomst. Een van deze methoden is het schrijven van een brief aan hun toekomstige gepensioneerde zelf. In deze brief worden deelnemers uitgenodigd om vragen te beantwoorden zoals: Wie zou je willen zijn? Welke thema’s vind je belangrijk? Hoe sta je in het leven? Deze benadering om mensen te laten reflecteren op hun toekomst hebben we onlangs tijdens een workshop bij Leyden Academy met collega’s uitgevoerd. Dit leverde veel inzichten op, zoals een bewustwording bij de deelnemers over hoe confronterend het kan zijn om stil te staan bij de eigen toekomst. Het bracht ook de vraag naar boven over hoe we in het hier en nu betekenis geven aan ons leven.”

Wat zou jij aan je gepensioneerde zelf schrijven? Hoe zie jij je toekomst voor je?
“Ik heb inderdaad ook deelgenomen aan deze oefening. Een belangrijk inzicht voor mij was dat ik me omringd zie door gelijkgestemden om ervaringen mee te delen en hopelijk samen een verschil te kunnen maken in kwesties die we belangrijk vinden voor de maatschappij. Ik zie mezelf nog steeds een beetje als een activistische dame op leeftijd. Ook stel ik me voor dat ik aan de kust woon, in het gezelschap van een hond.”

Ben je het type Zwitser Leven-gevoel en wil je met prepensioen of wil je ook na je pensioen blijven doorwerken?
“Op dit moment voel ik een enorme passie voor mijn werk; het geeft zin en betekenis aan mijn leven. Elke dag biedt nieuwe leermogelijkheden. Deze inspiratie zou ik niet willen missen in de toekomst. Daarom zou mijn antwoord op de vraag nu zijn dat ik zou willen blijven werken, zelfs als ik de pensioengerechtigde leeftijd bereik.

Wat is je ‘Moet je doen na je pensioen’-tip?
“Ik ben van mening dat iedereen zichzelf deze vraag zou moeten stellen. Door het schrijven van de brief aan mijn gepensioneerde zelf werd ik me er vooral van bewust dat ik al in het hier en nu moet en kan beginnen met het realiseren van de dingen die ik voor mijn toekomst voor ogen heb.”

Nieuwsberichten 2024Archief
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009