Deelname aan Silver Starters bevordert het welzijn

Deelname aan Silver Starters bevordert het welzijn

In juli 2021 heeft Julia Heidstra met succes haar MSc Vitality & Ageing in Leiden afgerond. Voor haar scriptie deed Julia bij Leyden Academy onderzoek naar de impact op het welzijn van ouderen die begin dit jaar deelnamen aan Silver Starters, een intensieve online ondernemerscursus voor vijftigplussers. Uit Julia’s onderzoek bleek dat deelname aan de cursus het welzijn en de persoonlijke groei van de deelnemers bevorderde.

Eudaimonisch welzijn
Op het gebied van de gezondheid is mondiaal een trend waarneembaar waarbij de focus van zorg steeds meer richting welzijn gaat. Eudaimonisch welzijn wordt geassocieerd met mentale gezondheid en is gekoppeld aan fysieke gezondheid. Het verbeteren van het eudaimonische welzijn kan dus positief bijdragen aan het verbeteren van de algehele wereldgezondheid. Leyden Academy loopt met de speerpunten vitaal, betekenisvol en verbonden voorop als het gaat om het stimuleren van aandachtsgebieden van welzijn. Een van onze recente interventies is het onderwijsprogramma Silver Starters. Het is namelijk aangetoond dat maatschappelijke betrokkenheid, zoals vrijwilligerswerk of werken op hogere leeftijd (al dan niet in een eigen bedrijf), bijdraagt ​​aan zingeving en betekenisvol leven.

Over Silver Starters
Leyden Academy en Aegon N.V. hebben Silver Starters ontwikkeld en in 2021 voor de tweede maal georganiseerd. In dit gratis, persoonlijke programma leren vijftigplussers de basis om hun idee om te zetten in hun eigen bedrijf gedurende verschillende modules van online leren en persoonlijke coaching door experts. Bijna 100 deelnemers werkten van januari tot en met maart aan hun start-up-ideeën, variërend van longfunctietesten, virtual reality-leertoepassingen tot levensloopbestendig/intergenerationeel wonen en het verbeteren van de zelfvoorziening van landbouwproducten op Curaçao. Hoewel het nog te vroeg is om te beoordelen of één van deze start-up-ideeën daadwerkelijk zal uitgroeien tot een bloeiende onderneming, toont het onderzoek van Julia de positieve impact en de verschillende voordelen van de cursus voor de deelnemers. Klik hier voor meer informatie over Silver Starters.

Onderzoeksmethode
Julia gebruikte kwalitatieve en kwantitatieve methoden. De veertig respondenten vulden Diener’s Satisfaction With Life Scale in en beantwoordden de vraag of de cursus hun welzijn had beïnvloed. De antwoorden werden genoteerd op een Likert-achtige schaal. Verder zijn er tien diepte-interviews gehouden om de impact vanuit de deelnemers verder te onderzoeken. Hierbij waren vragen leidend als: heeft deelname aan Silver Starters impact op uw welzijn? En hoe beoordeelt u dit welzijn?

Resultaten
Deelnemers rapporteerden een hoog basisniveau van welbevinden dat positief werd beïnvloed door deelname aan Silver Starters. Een van de redenen voor dit hoge niveau waren de proactieve coping – probleem- en emotiegerichte – strategieën die de deelnemers lieten zien. Dergelijke strategieën waren gericht op persoonlijke groei en aanpassing, bijvoorbeeld het reflecteren op ervaringen, zoeken naar leermogelijkheden en relativeren. Gevoelens van verbondenheid en zingeving werden geassocieerd met vitaliteit. Deze bevindingen suggereren dat een cursus ondernemerschap zoveel meer kan toevoegen aan de samenleving dan economische waarden, en dat het zelfs positief kan bijdragen aan de volksgezondheid.

‘Je kunt altijd opnieuw beginnen, maar er kan altijd iets mis gaan. Ik dacht, ik heb een betere basis nodig, hoe het moet, want op school leer je alleen nutteloze dingen, formules, Frans en dingen die je nooit nodig zult hebben. Je leert niets over het leven. Ondernemerschap staat een stuk dichter bij het leven dan alle kennis die je op school moet leren.’ – 57-jarige deelnemer

Klik hier om Julia’s (Engelstalige) proefschrift te lezen.

Op weg naar een eigen bedrijf

Op weg naar een eigen bedrijf

Het online leerprogramma Silver Starters is halverwege, een mooi moment voor een digitaal ‘midterm event’. Tijdens de bijeenkomst van vandaag werden de deelnemers door innovatiespecialist Wendy Woelders bijgepraat over het belang van het invullen en aanpassen van het Business Model Canvas en door financieel expert Oskar Barendse over zijn persoonlijke ondernemerstocht.

Geef structuur aan je idee
Om te bepalen of het idee van je eigen bedrijf kans van slagen heeft, is het belangrijk om  een Business Model Canvas in te vullen, aldus Wendy Woelders. Dit is als het ware een ondernemersplan op één A4’tje dat structuur geeft. Gedurende het invullen ga je steeds meer vakjes invullen, vervolgens ga je aannames toetsen en indien nodig aanpassen. Hierbij is het raadzaam om contact met potentiele klanten te leggen. Voer enkele gesprekken om te achterhalen waar de behoefte ligt, scherp je vragen aan en voer vervolgens meer gesprekken. Je zult zien dat bepaalde aannames niet juist zijn. Uiteindelijk zullen alle vragen veranderen in uitroeptekens. Ook ging Wendy in op het bepalen van de doelgroep. Dit kan lastig zijn. Zo denk je bijvoorbeeld dat het slim is om het breed te houden en zo een groter bereik te hebben. Maar met hagel schieten blijkt vaak juist niet effectief, gerichter de doelgroep bepalen is kansrijker. In een later stadium kun je altijd nog aanvullende doelgroepen benaderen.

Ken je cijfers
Oskar Barendse, financieel expert bij Knab, vertelde over zijn tocht van het samen met een partner opzetten van een eigen onderneming, naar het alleen verder gaan met de onderneming, naar heel hard werken, naar even op adem komen, tot de vraag om te helpen bij het opzetten van een online bank. De start van Knab ging niet over rozen, zo bleven de gewenste klantenaantallen uit en moesten ze zich heroriënteren. Vervolgens hebben ze de zakelijke markt aantrekkelijker gemaakt en veroverd met lage kosten, hoge service en goede toegankelijkheid. Oskar beëindigde zijn verhaal met drie tips: analyseer de markt, ken je cijfers (zakelijk en privé) en volg je hart!

Ben je geïnspireerd geraakt en lijkt het je leuk om aan een volgende editie van Silver Starters deel te nemen? Neem dan contact op met Ineke Vlek via e-mail. Je wordt dan op de hoogte gehouden van een eventuele volgend editie. Meer informatie over het programma vind je op silverstarters.org.

Silver Starters in finale Smart Ageing Prize

Silver Starters in finale Smart Ageing Prize

Vandaag is bekendgemaakt dat Silver Starters, een initiatief van Leyden Academy en Aegon en ondersteund door EIT Health, één van de vijf finalisten is van de 2020 Smart Ageing Prize. De ideeën zijn geselecteerd door een jury van deskundigen vanuit een groep van 15 halve finalisten, die samen een divers palet bieden aan innovatieve oplossingen met als doel ouderen aan te moedigen om te gaan ondernemen. De vijf finalisten zijn hierin volgens de jury het meest veelbelovend.

Silver Starters
Silver Starters (voorheen Start-up Plus) is een online trainingsprogramma dat erop is gericht senioren te helpen een eigen onderneming op te zetten. We hebben het programma samen met ouderen ontwikkeld, om die zoveel mogelijk te laten aansluiten op hun wensen en behoeften. De cursus maakt gebruik van adaptieve leerpaden, zodat elke deelnemer een persoonlijke leerervaring krijgt. Na een succesvolle pilot editie in het najaar van 2019, staat nu de tweede editie van Silver Starters open voor inschrijving, die in januari 2021 van start zal gaan. Bekijk hier onze ‘pitch video’, met in de hoofdrol onder anderen Jolanda Lindenberg namens Leyden Academy en ondernemer Han van Doorn (84) die deelnam aan de eerste editie.

Over de Smart Ageing Prize
De Smart Ageing Prize wordt georganiseerd door het Britse Nesta Challenges en AAL, een Europees fonds gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen en het ondersteunen van het bedrijfsleven bij het ontwikkelen van innovaties en nieuwe technologie op het gebied van gezond ouder worden.

En de finalisten zijn…
Naast Silver Starters zijn de andere vier baanbrekende ideeën in de finale van de Smart Ageing Prize:

 • Diaspo: live, interactieve en persoonlijke kooklessen
 • Grandnanny: een nieuw soort kinderopvang dat gemeenschappen verbindt
 • Parlangi: mensen in contact brengen die een nieuwe taal willen leren
 • The Care Hub: betekenisvol werk voor oudere mensen vinden in de zorg

De winnaar wordt begin november bekendgemaakt in een virtuele prijsuitreiking tijdens de European Online Week of Active & Healthy Ageing 2020. Spannend!

Prijs voor meest vindingrijke olderpreneur

Prijs voor meest vindingrijke olderpreneur

Gisteren vond de finale plaats van Start-up Plus, een gratis leerprogramma dat Leyden Academy en Aegon hebben opgezet om vijftigplussers die een eigen bedrijf willen opzetten op weg te helpen. Inspirerende woorden en praktische tips kwamen van televisiemaker Jan Slagter en onderneemster Annemarie van Gaal. Aan het eind van de dag verzorgden de deelnemers pitches aan een vakkundige jury, die de meest kansrijke start-up beloonde met – een door Aegon beschikbaar gesteld – bedrag van 10.000 euro voor het verder ontwikkelen van het eigen bedrijf.

And the winner is ……
Van de ruim veertig gepresenteerde start-ups gingen er zes door naar de zogeheten Dragon’s Den. Onder de finalisten Han van Doorn, Klaartje Gisolf, Ilse Puls, Saskia Danen, Robert Jan Everts en Inge Letschert en Diek van Laarhoven. De tweede prijs werd gewonnen door Inge Letschert en Diek van Laarhoven met hun mantelzorgplatform. Uiteindelijk koos zowel het publiek als de jury voor de 82-jarige Han van Doorn met zijn idee, de ‘Are You Okay Today’-app. Deze app leert via een draadje in de meterkast het gedrag van de oudere en geeft bij afwijkend gedrag eerst een seintje aan de oudere en vervolgens aan de mantelzorger. Dit geeft zowel de bewoner als de mantelzorger een bepaalde rust. Han spreekt uit eigen ervaring: “Mijn zoon wil graag een oogje in het zeil houden bij zijn oude vader. Maar ik wil geen alarmknop om mijn nek of camera’s en sensoren in mijn huis.” Han heeft de app samen met zijn zoon ontwikkeld, deze al in de praktijk getest en contacten gelegd met een zorgverzekeraar en energiebedrijf. De jury ziet zijn start-up dan ook als kansrijk en ziet veel potentie voor Han’s app.

Start-up Plus in het kort
Uit onderzoek blijkt dat vijftigplussers die een eigen bedrijf beginnen, twee- tot driemaal succesvoller zijn dan dertigers. Toch zijn vrijwel alle startup-programma’s gericht op jongere ondernemers. Uit Aegon’s internationale pensioenonderzoek blijkt dat mensen niet alleen langer blijven doorwerken, maar dat ouderen ook in toenemende mate geïnteresseerd zijn in het opzetten van een eigen bedrijf. Leyden Academy en Aegon ontwikkelden daarom Start-up Plus. De ruim vijftig deelnemers hebben een digitaal leerprogramma van acht weken doorlopen. Tijdens dit traject hebben ze met behulp van een persoonlijke coach naar zelfstandig ondernemerschap toe gewerkt. Duidelijk is geworden dat niet enkel de jeugd de toekomst heeft. Projectleider dr. Jolanda Lindenberg: “Vijftigplussers bruisen van de ideeën en met hun ervaring, expertise en netwerk hebben ze een grotere kans van slagen.”

Nooit te oud om te ondernemen
Een ander mooi initiatief is dat van de 52-jarige Klaartje Gisolf, namelijk de ‘Upcycle Fabriek’, een werkplek waar afgedankte materialen worden omgezet in ambachtelijke en duurzame producten: “Mijn doelgroep is 65- tot 99-jarigen, mensen die vaak als kwetsbaar worden gezien. Ik wil juist laten zien wat ze wél kunnen”, aldus Klaartje, die tot de finale reikte en met vijf andere deelnemers haar idee mocht pitchen aan de jury.

We danken alle deelnemers van deze eerste editie van Start-up Plus voor hun inzet en enthousiasme en wensen hen heel veel succes bij de verdere stappen in het ondernemerschap. Mocht u interesse hebben in een mogelijke volgende editie van dit leertraject, we horen het graag.

Start-up Plus in de media
– Artikel in NRC Handelsblad
– Artikel en video op de website van RTL Z
Uitzending van Pauw

Start-up Plus is ontwikkeld door Leyden Academy en Aegon en mede mogelijk gemaakt door EIT Health. Met veel dank aan partners Instituto Pedro Nunes, Medical University of Lodz en University of Naples Federico II. Kijk voor meer informatie op de website: www.startupplus.eu.

Jolanda Lindenberg met oudere ondernemers bij Pauw

Jolanda Lindenberg met oudere ondernemers bij Pauw

Gisteravond mocht Jolanda Lindenberg aanschuiven bij talkshow Pauw om te vertellen over Start-up Plus: het nieuwe, gratis onderwijsprogramma dat Leyden Academy en Aegon met ondersteuning van EIT Health hebben ontwikkeld voor oudere aspirant-ondernemers. De circa vijftig deelnemers doorlopen op dit moment een pittige cursus van acht weken en presenteren op donderdag 12 december a.s. hun business idee aan een kritische jury in het hoofdkantoor van Aegon in Den Haag. Jolanda ontzenuwde bij Pauw het heersende beeld dat succesvolle start-ups vooral door jongeren worden opgezet: “Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat oudere ondernemers vaak een grotere groei laten zien in omzet en aantal personeelsleden, en de onderneming blijft langer bestaan. Maar het beeld is heel anders. Dat is een van de redenen waarom we deze cursus zijn gestart.”

Ook Han van Doorn (82), deelnemer aan Start-up Plus, zat bij Pauw aan tafel om zijn idee toe te lichten: een slimme app waarmee mantelzorgers een oogje in het zeil kunnen houden, op basis van het stroomgebruik van hun naaste. Hij bedacht de app vanuit een eigen behoefte: “wie vindt mij als ik van de trap zou vallen, en hoe lang duurt dat?” Nu kan zijn zoon op afstand meekijken of alles OK is, zonder dat Han camera’s of sensoren in zijn huis moet ophangen of een alarmknop moet dragen. Ondernemer Evert van Voorst vertelde over zijn succesvolle onderneming: hij bracht op 85-jarige leeftijd de ‘druppelbril’ op de markt en heeft er in twee jaar al 20.000 van verkocht.

De uitzending van Pauw op woensdag 4 december 2019 is door bijna 1 miljoen mensen bekeken. U kunt het fragment van Jolanda, Han en Evert hier terugkijken.

Start-up Plus in NRC Handelsblad

Start-up Plus in NRC Handelsblad

In NRC Handelsblad wordt vandaag aandacht besteed aan het onderwijsprogramma Start-up Plus, ontwikkeld door Leyden Academy in samenwerking met Aegon en met ondersteuning van EIT Health. Twee deelnemers komen aan het woord: Han van Doorn (82) wil een app op de markt brengen die mantelzorgers helpt om op afstand een oogje in het zeil te houden en Beatrijs van Agt (57) overweegt een praktijk voor mindfulness op te richten voor mensen “in de marges van de samenleving”, zoals nieuwkomers en mensen met een laag inkomen. In totaal doen ongeveer vijftig aspirant-ondernemers mee aan het intensieve programma van acht weken, dat uitmondt in een pitch voor een kritische jury tijdens de Grande Finale op 12 december a.s. in het hoofdkantoor van Aegon in Den Haag.

Oudere ondernemers zijn succesvoller
Een belangrijk doel van Start-up Plus is om bestaande stereotypen van ouderen te doorbreken. Onderzoeker Jolanda Lindenberg van Leyden Academy benadrukt in NRC dat veel vooroordelen onterecht zijn en “dat je als oudere nog lang niet bent uitgespeeld.” Lindenberg legt uit dat oudere ondernemers vaak wat voorzichtiger zijn dan hun jongere evenknieën: “Ouderen zijn vaak beter bekend met de risico’s en proberen die te mijden.” Die eigenschap helpt bij het overleven van een bedrijf: vijftigplussers die een eigen bedrijf beginnen zijn twee- tot driemaal succesvoller dan dertigers, zo blijkt uit recent Amerikaans onderzoek. Wel kunnen ze door die voorzichtigheid vaak een extra zetje gebruiken om die eerste stap te zetten. Start-up Plus hoopt mensen over de drempel te helpen en de stap naar het ondernemerschap te wagen.

U kunt het NRC-artikel ‘Senior maakt app voor senioren’ hier teruglezen.

De kick-off van Start-up Plus: van idee naar eigen bedrijf

De kick-off van Start-up Plus: van idee naar eigen bedrijf

Gisteren was de kick-off bijeenkomst van Start-up Plus, een persoonlijk (kosteloos) leertraject waar vijftigplussers in acht weken de basis leren om hun ondernemingsidee om te zetten in een eigen bedrijf. Presentatrice Catherine Keyl was uitgenodigd om haar verhaal voor de circa zestig aspirant-ondernemers te doen en om een aantal praktische tips te geven:

 • Laat je niet uit het veld slaan. Durf risico’s te nemen en geloof in je passie (ook al doen de mensen om je heen dat niet).
 • Begin niet een eigen bedrijf om geld te verdienen. Niet alleen is dat niet realistisch maar het is ook geen goede motivator.
 • Spaar 10% van je inkomen voor magere tijden. Want die kunnen helaas ook komen.
 • Wees goed op de hoogte van ieder onderdeel van je bedrijf. Ook al besteed je bepaalde diensten, zoals financiën, uit aan derden, je blijft zelf verantwoordelijk.

De rest van de dag werd op fantastische wijze begeleid door innovatiecoach Wendy Woelders, en bestond uit interactieve opdrachten, zoals het tekenen van je biografie, het in teamverband doen van de marshmallow challenge en door middel van post-its het aangeven van de klantbeleving. Daarnaast werd een aantal video’s getoond met wijze lessen, waarbij de video over het Jefferson Memorial duidelijk maakte dat je vanuit het probleem moet denken en niet vanuit de oplossing.

Het was een enerverende dag met veel nieuwe gezichten en inzichten. Dat de kick-off werd gewaardeerd, blijkt uit de reactie van de deelnemers: “Wat een enthousiaste en gemotiveerde mensen, zowel deelnemers als organisatoren en coaches. Wat een geweldige eerste dag; zoveel bevlogenheid, passie, uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën. Ik ben ontzettend dankbaar voor deze geweldige kans.”

Wat houdt de Start-up Plus cursus nu eigenlijk in?
Tijdens acht intensieve weken van online leren en coaching zullen een veelvoud aan onderwerpen aan bod komen, waaronder klantbehoeften, verdienmodellen, marketing en prototyping. Tot slot leren de deelnemers op de afsluitende bijeenkomst op 12 december 2019 hun idee bij een deskundige jury te pitchen. De top zes start-ups zullen daarna hun pitch voor een groot publiek doen tijdens de ‘Dragon’s Den’. De meest kansrijke start-up zal uiteindelijk met een geldprijs van 10.000 euro worden beloond voor het verder opzetten van het eigen bedrijf.

Waarom een start-up-cursus specifiek voor vijftigplussers?
Veel mensen lopen rond met het idee om ooit nog voor zichzelf te beginnen, tijdens of na hun pensionering, maar kunnen een zetje gebruiken om dit daadwerkelijk te doen. Uit onderzoek blijkt dat vijftigplussers die een eigen bedrijf beginnen, een twee- tot driemaal grotere kans van slagen hebben dankzij hun ervaring, expertise en netwerk. Toch zijn vrijwel alle start-up programma’s gericht op jongere ondernemers. Leyden Academy en partners zien juist veel ambitie en passie bij vijftigplussers en introduceren daarom de gratis cursus Start-up Plus.

Start-up Plus wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese consortium EIT Health en is ontwikkeld door Leyden Academy, AegonInstituto Pedro Nunes, Medical University of Lodz en Università degli Studi di Napoli Federico II. Kijk voor meer informatie op de website: www.startupplus.eu.

Silver Starters

Silver Starters

 

Veel vijftigplussers lopen rond met het idee om ooit nog voor zichzelf te beginnen, tijdens of na hun pensionering, maar kunnen een zetje gebruiken om dit daadwerkelijk te doen. Uit onderzoek blijkt dat vijftigplussers die een eigen bedrijf beginnen, twee- tot driemaal succesvoller zijn dan dertigers. Toch zijn vrijwel alle start-up programma’s gericht op jongere ondernemers. Daarom organiseerden we samen met Aegon een aantal keer het gratis leerprogramma Silver Starters, waarin we vijftigplussers die dromen van een eigen bedrijf verder op weg hielpen.

“Het voordeel van deze cursus is dat het online is en dat je het in je eigen tempo kunt doen. Deze cursus is een van de beste die ik heb gedaan.” – Han (83 jaar)

Van idee naar start-up
Silver Starters is een persoonlijk, digitaal leerprogramma waar vijftigplussers gedurende acht modules van online leren en coaching door experts de basis leren om hun idee om te zetten in een eigen bedrijf. Voorkennis is hierbij niet noodzakelijk en men leert in eigen tempo. De studiebelasting is circa zestien uur per module en bestaat onder andere uit onderstaande onderwerpen:

 • Verkennen van de markt.
 • Ontdekken van en inzicht krijgen in klantbehoeften en -problemen.
 • Het vermogen om design thinking toe te passen.
 • Leren om aannames snel te testen.
 • Basiskennis van verdienmodellen.
 • Basiskennis van (online) marketing.
 • Inleidende kennis van verandermanagement en zelfstartende mindset.
 • Kennismaken met online hulpmiddelen om prototypen te ontwikkelen.
 • Leren pitchen en een passend vervolgtraject in te zetten.

“Door Silver Starters realiseer ik me dat ik me in eerste instantie vooral moet richten op het probleem van de klant en niet op mijn oplossing!” – Marian (60 jaar)

We hopen een volgende editie van Silver Starters te kunnen aanbieden. Wilt u uw interesse in een mogelijk volgende editie kenbaar maken, neem dan contact op met Jacqueline Leijs.

Meer over Silver Starters

Het programma is ontwikkeld door Leyden Academy, Medical University Lodz, University of Naples Federico II, Instituto Pedro Nunes en Aegon, en wordt ondersteund door EIT Health.