Prijs voor meest vindingrijke olderpreneur

Gisteren vond de finale plaats van Start-up Plus, een gratis leerprogramma dat Leyden Academy en Aegon hebben opgezet om vijftigplussers die een eigen bedrijf willen opzetten op weg te helpen. Inspirerende woorden en praktische tips kwamen van televisiemaker Jan Slagter en onderneemster Annemarie van Gaal. Aan het eind van de dag verzorgden de deelnemers pitches aan een vakkundige jury, die de meest kansrijke start-up beloonde met – een door Aegon beschikbaar gesteld – bedrag van 10.000 euro voor het verder ontwikkelen van het eigen bedrijf.

And the winner is ……
Van de ruim veertig gepresenteerde start-ups gingen er zes door naar de zogeheten Dragon’s Den. Onder de finalisten Han van Doorn, Klaartje Gisolf, Ilse Puls, Saskia Danen, Robert Jan Everts en Inge Letschert en Diek van Laarhoven. De tweede prijs werd gewonnen door Inge Letschert en Diek van Laarhoven met hun mantelzorgplatform. Uiteindelijk koos zowel het publiek als de jury voor de 82-jarige Han van Doorn met zijn idee, de ‘Are You Okay Today’-app. Deze app leert via een draadje in de meterkast het gedrag van de oudere en geeft bij afwijkend gedrag eerst een seintje aan de oudere en vervolgens aan de mantelzorger. Dit geeft zowel de bewoner als de mantelzorger een bepaalde rust. Han spreekt uit eigen ervaring: “Mijn zoon wil graag een oogje in het zeil houden bij zijn oude vader. Maar ik wil geen alarmknop om mijn nek of camera’s en sensoren in mijn huis.” Han heeft de app samen met zijn zoon ontwikkeld, deze al in de praktijk getest en contacten gelegd met een zorgverzekeraar en energiebedrijf. De jury ziet zijn start-up dan ook als kansrijk en ziet veel potentie voor Han’s app.

Start-up Plus in het kort
Uit onderzoek blijkt dat vijftigplussers die een eigen bedrijf beginnen, twee- tot driemaal succesvoller zijn dan dertigers. Toch zijn vrijwel alle startup-programma’s gericht op jongere ondernemers. Uit Aegon’s internationale pensioenonderzoek blijkt dat mensen niet alleen langer blijven doorwerken, maar dat ouderen ook in toenemende mate geïnteresseerd zijn in het opzetten van een eigen bedrijf. Leyden Academy en Aegon ontwikkelden daarom Start-up Plus. De ruim vijftig deelnemers hebben een digitaal leerprogramma van acht weken doorlopen. Tijdens dit traject hebben ze met behulp van een persoonlijke coach naar zelfstandig ondernemerschap toe gewerkt. Duidelijk is geworden dat niet enkel de jeugd de toekomst heeft. Projectleider dr. Jolanda Lindenberg: “Vijftigplussers bruisen van de ideeën en met hun ervaring, expertise en netwerk hebben ze een grotere kans van slagen.”

Nooit te oud om te ondernemen
Een ander mooi initiatief is dat van de 52-jarige Klaartje Gisolf, namelijk de ‘Upcycle Fabriek’, een werkplek waar afgedankte materialen worden omgezet in ambachtelijke en duurzame producten: “Mijn doelgroep is 65- tot 99-jarigen, mensen die vaak als kwetsbaar worden gezien. Ik wil juist laten zien wat ze wél kunnen”, aldus Klaartje, die tot de finale reikte en met vijf andere deelnemers haar idee mocht pitchen aan de jury.

We danken alle deelnemers van deze eerste editie van Start-up Plus voor hun inzet en enthousiasme en wensen hen heel veel succes bij de verdere stappen in het ondernemerschap. Mocht u interesse hebben in een mogelijke volgende editie van dit leertraject, we horen het graag.

Start-up Plus in de media
– Artikel in NRC Handelsblad
– Artikel en video op de website van RTL Z
Uitzending van Pauw

Start-up Plus is ontwikkeld door Leyden Academy en Aegon en mede mogelijk gemaakt door EIT Health. Met veel dank aan partners Instituto Pedro Nunes, Medical University of Lodz en University of Naples Federico II. Kijk voor meer informatie op de website: www.startupplus.eu.

Archief 2019Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009