Executive leergang: over de organisatie van de ouderenzorg

Executive leergang: over de organisatie van de ouderenzorg

In de afgelopen week stond het derde collegeblok van onze executive leergang Goed leven, goede zorg voor ouderen in het teken van de organisatie van de ouderenzorg. Is het huidige stelsel toekomstbestendig? Hoe kan er in de zorg meer rekening worden gehouden met de individuele wensen en verlangens van cliënten en bewoners? Hoe ziet goede kwaliteit van zorg eruit, thuis en in het verpleeghuis?

Het online collegeblok omvatte onder meer een openhartige bijdrage van Jet Bussemaker, hoogleraar LUMC en voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, over de afstemming tussen de informele en formele zorg: “Ik was nog maar acht weken minister af toen ik fulltime mantelzorger werd.”

Patrick Jeurissen, hoogleraar Betaalbaarheid van zorg aan het Radboudumc, sprak over de houdbaarheid van de ouderenzorg in internationaal perspectief, waarna Tineke Abma het recente gezamenlijke working paper ‘Houdbare ouderenzorg – Ervaringen en lessen uit andere landen’ toelichtte.

Emeritus hoogleraar Jenny Gierveld, zelf inmiddels 82 jaar oud, gaf een college over eenzaamheid. Naast vele onderzoeksresultaten bracht ze haar ervaringen in zoals de ‘sociaal konvooi’-gedachte: het belang van het vergaren en behouden van vrienden gedurende het leven, zodat je later niet eenzaam hoeft te zijn.

Job Kievit, emeritus hoogleraar medische besliskunde, deelde zijn rijke kennis en ervaring over wat passende zorg is, en hoogleraar Anne Stiggelbout (LUMC) vertelde over shared decision-making. Bestuurder Ronald Schmidt (Cordaan) bracht een mooi gesprek op gang over de kwaliteit van zorg, en hoe om te gaan met toezichthouders. Ondernemer Jan Willem Stellingwerf nam de deelnemers ten slotte mee in de filosofie van franchiseformule De Herbergier.

De deelnemers, een twaalftal bestuurders vanuit de ouderenzorg en aanverwante sectoren, waardeerden de dagen met kwalificaties als “stof tot nadenken”, “afwisselend” en “persoonlijk geraakt”.

Het volgende collegeblok in mei heeft als thema ‘de laatste fase van het leven’. Kijk voor meer informatie over de executive leergang op de cursuspagina.

Silver Starters kiest meest kansrijke olderpreneur

Silver Starters kiest meest kansrijke olderpreneur

Zojuist vond de finale plaats van Silver Starters, een gratis leerprogramma dat Leyden Academy en Aegon hebben opgezet voor vijftigplussers die een eigen bedrijf willen opzetten. Maar liefst 83 enthousiaste deelnemers hebben het programma doorlopen en zijn geïnspireerd geraakt door de modules, lezingen van experts en begeleiding door coaches. Uiteindelijk bereikten vijf deelnemers de finale en gaven zij een inspirerende pitch, waarna een deskundige jury het meest kansrijke idee koos en het digitaal aanwezige publiek ook een winnaar koos. Beide winnaars werden beloond met een prijzenpakket.

De winnende ideeën
De deskundige jury, bestaande uit Tineke Abma, Hendrik Halbe (CEO Unknown Group), Nadine Klokke (CEO Knab) en Arjan in ’t Veld (partner Bureauvijftig), was onder de indruk van alle finalisten maar koos uiteindelijk voor het idee voor een longfunctiecentrum van de 57-jarige Karin Lammering. Karin wil geavanceerd longfunctieonderzoek laagdrempelig en betaalbaar maken. Natuurlijk is dat, zeker gezien het huidige coronavirus, goed nieuws voor mensen met longproblemen, maar ook voor huisartsen, praktijkondersteuners, sportartsen, bedrijven etc. Niet alleen vindt de jury haar plan goed doordacht, ook zijn ze onder de indruk van de doortastendheid van Karin, die reeds haar baan heeft opgezegd. “Ik geloof in mijn idee en ga er met heel mijn hart en vol passie voor”, aldus Karin. De 55-jarige Willy de Heer werd de overtuigende publiekswinnares. Met behulp van een serious learning game wil ze mensen helpen elkaar te begrijpen en zodoende gedragsverandering teweeg te brengen. Hierbij valt te denken aan kinderen die moeilijk of makkelijk leren, aan autisme, ADHD, depressie of discriminatie. Volgens Willy kan je iemand beter helpen als je hem of haar beter begrijpt.

Deelnemersperspectief
Het programma heeft de deelnemers handvatten gegeven om hun idee onder de loep te nemen, indien wenselijk aan te passen en om te zetten in een eigen bedrijf. “Daarnaast zien we ook een maatschappelijke winst; zo voelen deelnemers zich actiever, zijn ze beter voorbereid op hun toekomst en nam hun zelfvertrouwen toe”, aldus programmaleider Jolanda Lindenberg. Dat de deelnemers Silver Starters erg waarderen, blijkt wel uit de enthousiaste reacties: “Het programma van Silver Starters was een geweldige ontdekking. In eigen tempo kennis opdoen en zoeken naar mogelijkheden. Het leerde mij om een keuze te maken en een focus te vinden. Dit mede dankzij waardevolle overleggen met bijzondere mededeelnemers en een deskundige coach. Een cadeautje!” “Door Silver Starters realiseer ik me dat ik me in eerste instantie vooral moet focussen op het probleem van de klant en niet op mijn oplossing!” Klik hier voor de interviews met deelnemers Marian Wezenbeek en Willy de Heer. Benieuwd naar de ervaring van een coach? Klik dan hier!

Voorbeeld van het veelgebruikte Business Model Canvas (door: Wendy Woelders)

Van idee naar bedrijf
Oudere ondernemers zijn de snelst groeiende groep ondernemers, in Nederland en ook internationaal. Desondanks zijn er vrijwel geen startup-programma’s gericht op die doelgroep. Leyden Academy, Aegon en Hands on Innovation ontwikkelden daarom het gratis leerprogramma Silver Starters. Gedurende het traject kregen de deelnemers onder andere inzicht in klantbehoeften en -wensen, verdienmodellen, marketing en prototyping, en hebben ze met behulp van een coach naar zelfstandig ondernemerschap toegewerkt.

Leyden Academy en partners hebben het voornemen om Silver Starters in 2022 weer mogelijk te maken. Wilt u uw interesse kenbaar maken? Laat het ons weten!

Silver Starters vanuit het perspectief van een deelnemer

Silver Starters vanuit het perspectief van een deelnemer

Maar liefst 83 enthousiaste deelnemers hebben het gratis leerprogramma Silver Starters in dertien weken doorlopen. Wij kunnen wel van alles over het programma vertellen, maar beter nog is om te horen van een deelnemer zelf. Aan het woord: Marian van Wezenbeek.

Kunt u in het kort het idee van uw bedrijf beschrijven?
Zoals bekend is er een groot tekort aan woningen voor starters. Ook is het zo dat veel 50-plussers in een huis wonen dat halfleeg staat omdat de kinderen de deur uit zijn (empty nesters). Veel van deze senioren willen toch wel zo lang mogelijk in hun vertrouwde woning en omgeving blijven wonen maar zien ook de nadelen van traplopen, een inrichting die niet ‘levensloopbestendig’ is, hoge onderhoudskosten etc. Afhankelijk van de plattegrond van de woning en de ruimte eromheen is het soms mogelijk om een woning te splitsen in een ‘seniorenwoning’ op de begane grond en een starterswoning op de verdieping(en). Behalve voor starters is verhuur natuurlijk ook mogelijk voor een inwonende ouder of (zelfstandig) inwonende kinderen. Ik wil mensen hierin adviseren: hoe zou je de woning kunnen aanpassen, zijn er vergunningen nodig, waar moet je allemaal rekening mee houden (belasting, huurbescherming, privacy), wat kost het en wat levert het op, etc.

Hoe bent u op dit idee gekomen?
Ik woon zelf op deze manier en ben hier erg enthousiast over. Twintig jaar geleden hebben we een groot huis in Leiden gekocht omdat we graag mijn vader bij ons in huis wilden laten wonen, in een appartement boven met traplift. Nadat onze drie zonen het huis uit waren en mijn vader was overleden, hebben we getwijfeld of we niet op zoek moesten naar een appartement omdat het huis voor ons tweeën veel te groot is. We hebben besloten te blijven omdat het een fijne plek is. We wonen op de begane grond en verhuren de eerste verdieping aan twee starters. Dat betekent een mooie aanvulling op ons inkomen. Ik denk dat veel meer senioren op deze manier zouden kunnen wonen maar er om allerlei redenen van af zien. Daar wil ik ze bij helpen. Afgezien van mijn eigen woonsituatie ben ik stedenbouwkundige en dus altijd al bezig geweest met bouwen en wonen.

Kan het coronavirus en de daarmee samenhangende beperkingen uw idee beïnvloeden?
Dat denk ik niet. In eerste instantie zal overleg met potentiële klanten en andere partijen (bijvoorbeeld gemeente en/of architect) online moeten maar dat hoeft niet direct een probleem te zijn.

Hoe ervaart u het volgen van een online cursus in tijden van corona?
Ik vind het erg fijn. Ik hou van zelfstandig werken en een zekere vrijheid, en door een online programma kun je helemaal zelf bepalen wanneer je wat doet. Ook als je door omstandigheden wat achter loopt is dat niet erg; je hebt zelf in de hand of en wanneer je inhaalt. Ik moet wel zeggen dat ik een paar jaar geleden een ‘fysieke’ cursus heb gevolgd gedurende een aantal avonden. Het contact met mede-cursisten en de docenten was ook wel erg leuk. Er is voor allebei dus wel wat te zeggen, maar ik geloof dat mijn voorkeur toch bij een online cursus ligt.

Wat heeft u van de reeds doorlopen modules geleerd en hoopt u nog te leren?
Ik vond de onderdelen die gaan over je ‘persoon als ondernemer’ erg leuk om te doen. Wat voor type ben ik, past ondernemerschap bij mij, etc. We zijn oud genoeg om onszelf wel enigszins te kennen maar door de testen wordt dat nog wel wat duidelijker. En zaken als Business Model Canvas; ik had er nog nooit van gehoord. Ik twijfel zelf nog steeds wel of ik wel ‘ondernemend’ genoeg ben. Ik vind mijn idee ‘zonde om te laten liggen’ maar anderzijds, of ik daar ‘helemaal voor wil gaan’ qua tijd, energie weet ik nog niet. Hoop dat het vervolg daar nog wat meer over leert.

Wat heeft u aan uw idee veranderd, sinds u met het leerprogramma bent gestart?
Het is me inmiddels wel duidelijk – en dat is een belangrijk inzicht – dat ik in eerste instantie vooral moet focussen op het probleem van de klant en niet op mijn oplossing. Ik was vooral erg gefocust op praktische oplossingen voor mensen die hun woning willen splitsen en de verdieping willen verhuren, zoals de plattegrond, vergunning, financiering etcetera. Maar voor de klant zijn misschien sociale en emotionele zaken nog belangrijker.

Aan welke onderdelen van het leerprogramma heeft u het meeste profijt gehad?
Iedere module bestaat uit drie onderdelen: de ondernemer, het idee, het bedrijf. De onderdelen over ‘het idee’ hebben mij het meest geleerd omdat je veel meer gedwongen wordt na te denken over de problemen van potentiële klanten en welke waarde je hen kan bieden. De onderdelen over ‘de ondernemer’ (past het ondernemerschap bij je) vond ik het leukst om te doen.

Heeft u al potentiële klanten benaderd en zo ja, wat heeft u daarvan geleerd?
Ik heb verschillende mensen geïnterviewd. Daar zat wel een eyeopener bij. Ik ging er steeds van uit dat ouderen het liefst op de begane grond willen wonen maar een oudere mevrouw gaf aan dat ze zich juist op de verdieping veiliger voelt dan beneden. En een echtpaar wilde liever boven wonen vanwege het mooiere uitzicht. Iets om rekening mee te houden. Wat ik wel wist maar extra aandacht vraagt, zijn zaken als privacy, regelgeving en financiering.

Wat zijn uw vervolgstappen als dit leerprogramma is afgelopen?
Ik wil mezelf nog even de tijd gunnen om goed na te denken over het vervolg. Ik ben er door het programma wel achter gekomen dat een onderneming beginnen meer inhoudt dan ik dacht. En ook dat ik bepaalde onderdelen leuk vind (bijvoorbeeld analyse/onderzoek en het ontwikkelen van een website) maar dat andere onderdelen mij minder liggen (bijvoorbeeld netwerken en onderhandelen). Ik denk dus dat ik daar een samenwerking met anderen moet zoeken, als ik door wil gaan. Ik heb inmiddels al kennisgemaakt met een andere Silver Starter die ongeveer hetzelfde bedrijfsidee heeft, dus wie weet?

Wat voor advies zou u andere starters willen geven?
Als er een volgende editie van Silver Starters komt, dan raad ik mensen die met een bedrijfsidee rondlopen zeker aan de cursus te gaan volgen. Ik denk dat je door het volgen van Silver Starters de kans van slagen aanzienlijk vergroot. Zorg er wel voor dat je voldoende tijd kunt vrijmaken, want het programma is best intensief.

Meer weten over de finale van Silver Starters waarin vijf deelnemers een pitch over hun idee hebben verzorgd? Klik dan op deze link!

Silver Starters-deelnemer Willy de Heer: concreet aan de slag met virtual reality

Silver Starters-deelnemer Willy de Heer: concreet aan de slag met virtual reality

Deelnemer Willy de Heer (56) deelt haar ervaringen tot dusver in de huidige editie van Silver Starters, het gratis onderwijsprogramma voor ondernemende 50-plussers ontwikkeld door Leyden Academy en Aegon.

Willy de Heer (56) heeft een achtergrond in zorg, onderwijs en de publieke sector. Zij wil een VR game ontwikkelen om mensen te helpen elkaar beter te begrijpen en aan te zetten tot gedragsverandering.

Hoe gaat het tot nu toe?
Willy: We hebben het bedrijf geselecteerd dat het uiteindelijke product voor ons gaat bouwen. We gaan virtual reality (VR)-technologie gebruiken en ons productconcept is nieuw voor hen, dus we werken nauw samen. Het gaat stapje voor stapje, want alles moet zorgvuldig worden gedaan. Ik verdeel mijn tijd tussen het opzetten van ons bedrijf en de cursus Silver Starters. Het is hard werken, maar ook erg leuk. Het heeft voor mij bevestigd dat ik beschikte over bepaalde vaardigheden en methoden die nodig zijn om te ondernemen, maar dat ik op andere vlakken nog tekort kom.

Ik leer nieuwe dingen, zoals het Business Model Canvas. Dit is een hulpmiddel om alle bouwstenen in kaart te brengen die je nodig hebt voor je onderneming, zoals je klanten, kanalen, waardeproposities, kostenstructuur en inkomstenstromen.

Het midterm event op 18 februari, halverwege het Silver Starters-programma, was inspirerend omdat we veel voorbeelden kregen van andere ondernemingen. Eén van de sprekers was Oskar Barendse, een van de oprichters van Knab, de online bank van Aegon in Nederland.

Het mooiste is dat je er nooit helemaal alleen voor staat. Elke deelnemer aan Silver Starters maakt deel uit van een klein groepje met een coach. Mijn groepje is heel interessant, we hebben vergelijkbare achtergronden. Een van onze groepsleden heeft al ervaring als ondernemer dus we leren veel van elkaar.

Lukt het je om je idee zo aan te scherpen dat je er de markt mee op kunt?
Willy: Mijn idee is zeker concreter geworden. Tijdens de cursus leer je dat je je concept moet aanpassen aan de specifieke behoeften in je markt. Een goed idee alleen is niet genoeg, het moet worden afgestemd op je potentiële afnemers. Daarom gaan we onze pilot testen bij verschillende onderwijsinstellingen in Nederland om er zeker van te zijn dat we op de goede weg zijn.

De pandemie helpt zeker niet, maar het geeft ons wel extra tijd om toekomstige markten te identificeren. Want we zijn ervan overtuigd dat ons bedrijf Serious Learning Games® dit concept/product niet alleen in het onderwijs, maar ook in andere markten kan uitrollen.

Wat zijn je ideeën bij het aantrekken van klanten en financiers?
Willy: We zijn nu ons eerste scenario aan het afronden. Dit wordt het script dat de acteurs gebruiken als we de game gaan filmen. Vervolgens wordt de film zo gemonteerd dat het voor spelers echt voelt als een game. We zijn ervan overtuigd dat deze pilot potentiële klanten zal helpen om te visualiseren hoe ons product werkt en welke voordelen het biedt.

Het is echt een klus hoor, om voor zo’n VR-game een heel scenario te schrijven. Het vereist heel veel details. Er moet een leerdoel zijn, maar ook een speldoel en het mag allemaal niet teveel voor de hand liggen. Je moet uitleggen waarom iets goed is en waarom niet. Je moet een beetje spanning opbouwen en ook effecten zodat de speler voelt dat hij of zij een keuze kan maken en nieuwe niveaus kan bereiken.

Tot nu toe betalen we alles zelf. We deden mee aan een challenge georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), maar zijn helaas niet door naar de volgende ronde. We gaan potentiële investeerders benaderen zo gauw we een ‘proof of concept’ kunnen presenteren, na de testfase van de pilot.

Wat wil je vooral uit het Silver Starters-programma halen?
Willy: Ik wil echt alle geweldige materialen en lessen in me opnemen, of het nu gaat om het Business Model Canvas of het pitchen van je idee. Stiekem hoop ik dat ik in de finale mag pitchen voor de jury [op donderdag 25 maart, red.]. Dat zou echt gaaf zijn.

Mijn zakenpartner deed vorig jaar mee en zij was super enthousiast over Start Up Plus, zoals het programma toen nog heette. Ze raadde me aan om mee te doen en ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Ik snap nu waar ze het eerder over had. Nu herken ik de terminologie!

Het programma zit goed in elkaar, er is veel te doen en het digitale aspect is niet per se moeilijk. Het is wel heel jammer dat je de andere deelnemers en de coaches niet persoonlijk kunt ontmoeten.

Welk advies heb je voor andere startende ondernemers?
Willy: Het is zeker aan te raden om de Silver Starters cursus te volgen als je wat ouder bent, het is echt de moeite waard. De mentorgroep werkt ook echt, als de een wel eens een dipje heeft, kan de ander ondersteuning bieden. Het Business Model Canvas is een prima startpunt, net als de waardevolle inzichten over het interviewen en pitchen. Zitten mensen op je product of dienst te wachten, en hoe dan? Zo kun je je aannames over je potentiële klanten toetsen. Dit zijn allemaal punten die moeten worden overwogen en beantwoord voordat je de sprong waagt en de markt op gaat!

Klik hier voor de website van Serious Learning Games en Willy’s pitch.

Interview door Arthur van Ree (Aegon). Foto: VR googles door JESHOOTS.COM 

Gratis minicursus Liefdevolle zorg in de praktijk

Gratis minicursus Liefdevolle zorg in de praktijk

Veel organisaties in de ouderenzorg maken momenteel de omslag naar persoonsgerichte zorg, met meer ruimte en aandacht voor de persoonlijke wensen en verlangens van bewoners. Aandacht voor leefplezier is echter een stuk moeilijker te borgen dan ‘tastbare’ activiteiten rondom gezondheid, veiligheid en hygiëne. Terwijl het minstens zo belangrijk is! Liefdevolle zorg is niet iets wat je via theorie in een boek kan leren. Dat leer je vooral door te ervaren en te doen. Leyden Academy heeft daarom de gratis minicursus ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ ontwikkeld voor medewerkers zorg en welzijn in de ouderenzorg. Met praktische kijk- en doe-opdrachten die je zelf of samen met je team kunt doen.

Een nieuwe reeks in 2021
Na een eerste zeer geslaagde editie eind vorig jaar, waaraan ruim 300 zorgmedewerkers deelnamen, bieden we de geüpdatete minicursus opnieuw aan. “Ik vond de filmpjes en opdrachten fijn. Het zorgde voor zelfreflectie en bevestiging.” “Ik zou wel meer van zulke minicursussen willen!” en “Ik vind het een mooie en concrete cursus. En raad het alle zorgmedewerkers aan!” zijn een greep uit de enthousiaste reacties van de deelnemers van vorig jaar.

Wat en wanneer?
De minicursus bestaat uit vijf wekelijkse edities per e-mail, en behandelt de volgende onderwerpen:

 1. Inleiding ‘Liefdevolle zorg’ (u ontvangt deze e-mail direct nadat u zich heeft ingeschreven)
 2. Leren kennen van de bewoner (u ontvangt deze e-mail een week na nr. 1)
 3. Bijdragen aan leefplezier (u ontvangt deze e-mail een week na nr. 2)
 4. Delen van ervaringen (u ontvangt deze e-mail een week na nr. 3)
 5. Omgaan met dilemma’s (u ontvangt deze laatste e-mail een week na nr. 4)

Iedere editie, met een studiebelasting van circa 1 uur per week, bevat een:

 • kijkopdracht (een korte video van circa 1,5 minuut);
 • doe-opdracht (bijvoorbeeld je dagelijkse werkroutine onder de loep nemen of creatief foto’s maken);
 • bespreekopdracht (met collega, naaste, team) en
 • verwijzing naar verdiepende literatuur, video of podcast.

Voor wie?
Deze cursus is met name ontwikkeld voor zorgverleners en/of teammanagers in een verpleeghuis of zorgorganisatie, maar is ook geschikt als lesmateriaal. Lijkt het u leuk om deel te nemen? Vul dan het formulier onder aan deze pagina in. U ontvangt direct na inschrijving de eerste editie, waarna de cursus na vijf weken automatisch stopt. Mocht u vragen hebben over de inhoud van de cursus, neem dan contact op met Sanne Schweers via e-mail.

De gratis minicursus ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ is gebaseerd op het Leefplezierplan voor de zorg en ontwikkeld door Leyden Academy in samenwerking met het Jo Visser fonds.

Hier kunt u zich inschrijven:

* veld is verplicht

Minicursus Liefdevolle zorg in de praktijk

Veel organisaties in de ouderenzorg maken momenteel de omslag naar persoonsgerichte zorg, met meer ruimte en aandacht voor de persoonlijke wensen en verlangens van bewoners. Aandacht voor leefplezier is echter een stuk moeilijker te borgen dan ‘tastbare’ activiteiten rondom gezondheid, veiligheid en hygiëne. Terwijl het minstens zo belangrijk is! Liefdevolle zorg is niet iets wat je via theorie in een boek kan leren. Dat leer je vooral door te ervaren en te doen. Leyden Academy heeft daarom de gratis minicursus ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ ontwikkeld voor medewerkers zorg en welzijn in de ouderenzorg. Met praktische kijk- en doe-opdrachten die je alleen of samen met je team kunt doen.

Een nieuwe reeks in 2021
Na een eerste zeer geslaagde editie eind vorig jaar, waaraan ruim 300 zorgmedewerkers deelnamen, bieden we de geüpdatete minicursus opnieuw aan. “Ik vond de filmpjes en opdrachten fijn. Het zorgde voor zelfreflectie en bevestiging.” “Ik zou wel meer van zulke minicursussen willen!” en “Ik vind het een mooie en concrete cursus. En raad het alle zorgmedewerkers aan!” zijn een greep uit de enthousiaste reacties van de deelnemers van vorig jaar.

Wat en wanneer?
De minicursus bestaat uit vijf wekelijkse edities per e-mail, en behandelt de volgende onderwerpen:

 1. Inleiding ‘Liefdevolle zorg’ (u ontvangt deze e-mail direct nadat u zich heeft ingeschreven)
 2. Leren kennen van de bewoner (u ontvangt deze e-mail een week na nr. 1)
 3. Bijdragen aan leefplezier (u ontvangt deze e-mail een week na nr. 2)
 4. Delen van ervaringen (u ontvangt deze e-mail een week na nr. 3)
 5. Omgaan met dilemma’s (u ontvangt deze laatste e-mail een week na nr. 4)

Iedere editie, met een studiebelasting van circa 1 uur per week, bevat een:

 • kijkopdracht (een korte video van circa 1,5 minuut);
 • doe-opdracht (bijvoorbeeld je dagelijkse werkroutine onder de loep nemen of creatief foto’s maken);
 • bespreekopdracht (met collega, naaste, team) en
 • verwijzing naar verdiepende literatuur, video of podcast.

Voor wie?
Deze cursus is met name ontwikkeld voor zorgverleners en/of teammanagers in een verpleeghuis of zorgorganisatie, maar is ook geschikt als lesmateriaal. Lijkt het u leuk om deel te nemen? Vul dan het formulier onderaan deze pagina in. U ontvangt direct na inschrijving de eerste editie, waarna de cursus na vijf weken automatisch stopt. Mocht u vragen hebben over de inhoud van de cursus, neem dan contact op met Sanne Schweers via e-mail.

De gratis minicursus ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ is gebaseerd op het Leefplezierplan voor de zorg en is ontwikkeld door Leyden Academy in samenwerking met het Jo Visser fonds.

Hier kunt u zich inschrijven:

* veld is verplicht


Omgaan met stress met mindfulness

Omgaan met stress met mindfulness

We weten allemaal dat bewegen, gezond eten, slaap en sociale contacten belangrijk zijn als het gaat om vitaliteit, maar stress is dat ook! Ouder worden brengt de nodige uitdagingen met zich mee. En nu met het heersende coronavirus helemaal. Zijn ouderen gebaat bij technieken van mindfulness om met stress om te gaan? Kan het ouderen weerbaarder maken?

Mindfulness cursus en onderzoek
Deze vragen brachten Berit Lewis ertoe om onderzoek te doen naar de veerkracht van ouderen en om hen coping-strategieën te leren. Wilt u meer leren over mindfulness en het omgaan met stress? Dat kan via de gratis, Engelstalige cursus ‘Thriving life’ die Berit in de veiligheid van uw eigen huis (online) voor een kleine groep ouderen aanbiedt. De cursus zal gebaseerd zijn op Mindfulness Based Stress Reduction, de gouden standaard van mindfulnesscursussen.

Specificaties
Leeftijd: 55+
Tijdsbestek: acht woensdagen van 10.00-11.30 uur, vanaf 17 maart 2021
Taal: Engels
Kosten: gratis
Ervaring: niet nodig, wel enigszins digitaal vaardig zijn (online cursus via Zoom)

Meer informatie
Bekijk de website voor meer informatie of neem contact op met Berit Lewis: tel. 06-54202862, info@thrivinglife.eu. Klik hier voor de flyer (Engelstalig).

De cursus en het onderzoek is in samenwerking met Leyden Academy en is onderdeel van de Master Vitality and Ageing van Universiteit Leiden.

Op weg naar een eigen bedrijf

Op weg naar een eigen bedrijf

Het online leerprogramma Silver Starters is halverwege, een mooi moment voor een digitaal ‘midterm event’. Tijdens de bijeenkomst van vandaag werden de deelnemers door innovatiespecialist Wendy Woelders bijgepraat over het belang van het invullen en aanpassen van het Business Model Canvas en door financieel expert Oskar Barendse over zijn persoonlijke ondernemerstocht.

Geef structuur aan je idee
Om te bepalen of het idee van je eigen bedrijf kans van slagen heeft, is het belangrijk om  een Business Model Canvas in te vullen, aldus Wendy Woelders. Dit is als het ware een ondernemersplan op één A4’tje dat structuur geeft. Gedurende het invullen ga je steeds meer vakjes invullen, vervolgens ga je aannames toetsen en indien nodig aanpassen. Hierbij is het raadzaam om contact met potentiele klanten te leggen. Voer enkele gesprekken om te achterhalen waar de behoefte ligt, scherp je vragen aan en voer vervolgens meer gesprekken. Je zult zien dat bepaalde aannames niet juist zijn. Uiteindelijk zullen alle vragen veranderen in uitroeptekens. Ook ging Wendy in op het bepalen van de doelgroep. Dit kan lastig zijn. Zo denk je bijvoorbeeld dat het slim is om het breed te houden en zo een groter bereik te hebben. Maar met hagel schieten blijkt vaak juist niet effectief, gerichter de doelgroep bepalen is kansrijker. In een later stadium kun je altijd nog aanvullende doelgroepen benaderen.

Ken je cijfers
Oskar Barendse, financieel expert bij Knab, vertelde over zijn tocht van het samen met een partner opzetten van een eigen onderneming, naar het alleen verder gaan met de onderneming, naar heel hard werken, naar even op adem komen, tot de vraag om te helpen bij het opzetten van een online bank. De start van Knab ging niet over rozen, zo bleven de gewenste klantenaantallen uit en moesten ze zich heroriënteren. Vervolgens hebben ze de zakelijke markt aantrekkelijker gemaakt en veroverd met lage kosten, hoge service en goede toegankelijkheid. Oskar beëindigde zijn verhaal met drie tips: analyseer de markt, ken je cijfers (zakelijk en privé) en volg je hart!

Ben je geïnspireerd geraakt en lijkt het je leuk om aan een volgende editie van Silver Starters deel te nemen? Neem dan contact op met Ineke Vlek via e-mail. Je wordt dan op de hoogte gehouden van een eventuele volgend editie. Meer informatie over het programma vind je op silverstarters.org.

Elfde editie executive leergang van start

Elfde editie executive leergang van start

Deze week is de elfde editie van start gegaan van onze executive leergang Goed leven, goede zorg voor ouderen. Het eerste collegeblok, over de nieuwste inzichten van de ouderengeneeskunde, vond vanwege de coronarestricties digitaal plaats. Ook hebben we dit jaar gekozen voor een kleinere opzet van de leergang, met slechts twaalf deelnemers, onder wie bestuurders uit de ouderenzorg en senior management vanuit o.a. de IGJ, het ministerie van VWS en een huisartsencoöperatie.

De centrale vraag in dit eerste blok was: ‘Hoe bieden we goede zorg aan oudere patiënten, zonder over- of onder te behandelen, met het oog op genezing en herstel van de kwaliteit van leven?’ Terugkerend thema was de interdisciplinaire afstemming tussen ziekenhuis, eerstelijn en verpleeghuizen. En niet te vergeten de rol van mantelzorgers en ouderen zelf als partners. De opening werd verzorgd door ons ‘gezicht’ Margaretha (88, zie foto) die aanstekelijk vertelde over het plezier dat zij heeft in haar leven. Ook de deelnemers gaven aan dat leef- en werkplezier steeds meer centraal staan in de zorg.

Met dank aan de inspirerende sprekers: prof. dr. Wilco Achterberg (Ouderengeneeskunde, LUMC), dr. Simon Mooijaart (Gerontologie en Geriatrie, LUMC), prof. dr. Bianca Buurman (Acute Ouderenzorg, Amsterdam UMC en voorzitter V&VN), prof. dr. Jacobijn Gussekloo (Eerstelijnsgeneeskunde, LUMC) , dr. Jolanda Lindenberg (themaleider Verbonden, Leyden Academy), dr. Sven Schiemanck (Revalidatiegeneeskunde, LUMC) en dr. Monica van Eijk (Ouderengeneeskunde, Haaglanden Medisch Centrum en Geriatrische revalidatie, LUMC).

Kijk hier voor meer informatie over de executive leergang Goed leven, goede zorg voor ouderen.

Het gratis leerprogramma Silver Starters is van start gegaan

Het gratis leerprogramma Silver Starters is van start gegaan

Na een succesvolle eerste editie in 2019 zijn vandaag bijna honderd deelnemers van start gegaan met het gratis leerprogramma Silver Starters, welke door Leyden Academy on Vitality and Ageing en Aegon is ontwikkeld. De vijftigplussers zullen gedurende twaalf weken middels online leren en coaching de basis leggen om hun idee in een eigen bedrijf om te zetten.

Online kick-off
Tijdens de online kick-off vertelden de programmaleiders dr. Jolanda Lindenberg (Leyden Academy) en Mike Mansfield (Aegon) vanochtend over de initiatiefnemers en de totstandkoming van Silver Starters. Wendy Woelders ging in op het curriculum en wat de vijftigplussers kunnen verwachten tijdens de twaalf weken van online leren en coaching. Ook aan het woord kwam de winnaar van het programma in 2019, de 83-jarige Han van Doorn: “Het voordeel van deze cursus is dat het online is en dat je het in je eigen tempo kunt doen. Tijdens de cursus heb ik onder andere geleerd over verdienmodellen en marketing. Deze cursus is een van de beste die ik heb gedaan.” Van Doorn eindigde zijn verhaal met een advies: “Iedereen zou zich de vraag moeten stellen: Wat wil ik worden na mijn pensioen!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
“We hebben verrassend veel aanmeldingen ontvangen vanuit het sociaal ondernemerschap en rondom het thema duurzaamheid,” vertelt Lindenberg. “Vandaar dat we in het programma extra aandacht hebben voor het opzetten van een non-profit organisatie.” Zoals het idee van Marian Wezenbeek: “Het lijkt mij mooi als ik een rol kan spelen in het samenbrengen van senioren en starters, met als doel voor beiden een fijne woning te creëren. Naast het financiële voordeel voor ouderen die woonruimte aanbieden, verlaagt het de druk op de woningnood voor studenten en starters, en kan het voor ouderen fijn zijn om aanspraak te hebben.”

Diversiteit aan ideeën
Daarnaast zijn er ideeën om afval te recyclen en daar nieuwe producten van te maken en om interieurs te veranderen door gebruik te maken van wat er al in huis is en wat van kringloopwinkels en Marktplaats komt. Of van een heel andere orde: een serious game die mensen helpt elkaar beter te begrijpen en die aanzet tot gedragsverandering. Lindenberg: “Het is inspirerend om de diversiteit aan ideeën en het enthousiasme van de deelnemers te zien. Net als de deelnemers hebben de coaches en organisatoren veel zin in deze editie van Silver Starters.”

Nooit te oud om te ondernemen
Veel vijftigplussers lopen rond met het idee om ooit nog voor zichzelf te beginnen maar kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken om dit daadwerkelijk te doen. Silver Starters wil hen helpen om hun droom te verwezenlijken. In acht modules leren de deelnemers de denkwijze en vaardigheden die nodig zijn om een eigen bedrijf te beginnen en te onderzoeken of een idee levensvatbaar is. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer klantbehoeften, verdienmodellen, marketing, prototyping en pitchen.

To be continued ……
Ben je geïnspireerd geraakt en lijkt het je leuk om aan een volgende editie van Silver Starters deel te nemen? Neem dan contact op met Ineke Vlek (e-mail netherlands@silverstarters.org). Dan word je op de hoogte gehouden in geval het programma weer wordt aangeboden.

Het programma Silver Starters is ontwikkeld door Leyden Academy on Vitality and Ageing en Aegon, en wordt ook door partners in Italië, Polen en Portugal georganiseerd. Meer informatie vindt u op silverstarters.org.