Barbara Groot

Barbara Groot werkt al ruim vijftien jaar op het snijvlak van zorg en welzijn, (wetenschappelijk) onderzoek en verandering. In haar onderzoek betrekt ze vaak mensen in kwetsbare posities om samen te leren over thema’s die relevant zijn in de levens van deze mensen. Een creatieve benadering is belangrijk in haar werk. Bij Leyden Academy, waar Barbara sinds 1 mei 2021 werkt, komt dit alles goed samen. Zo werkt ze samen met collega’s en kunstenaars aan het onderzoek naar Kunst in de Zorg, waarin wordt gekeken naar de waarde die kunstactiviteiten kunnen hebben voor ouderen in de langdurige zorg. Daarnaast is ze betrokken bij allerlei participatieve onderzoeken en citizen science-projecten, zoals participatiekoren, clownerie, bijzondere ontmoetingen en ontmoetingen in de buurt. Naast haar werk bij Leyden, ontwikkelt Barbara ook in het Leids Universitair Medisch Centrum een methodologie voor dynamische kennissynthese. Het thema van dit onderzoek is age-friendly planet.

Barbara promoveerde op 18 maart 2021. In haar proefschrift focuste zij zich op de ethiek van participatief actieonderzoek. Hierin onderzocht ze bijvoorbeeld hoe ouderen, onderzoekers en beleidsmakers het beste samen onderzoek kunnen doen. Wat is ‘goed’ participatief onderzoek volgens alle partijen? Hoe werk je op een goede manier samen? Wordt iedereen gezien, gehoord en erkend als persoon met relevante kennis?

In 2017 was zij betrokken bij Ouderenvriendelijk Buitenveldert, een project in het kader van Age Friendly Cities van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). De groep ouderen die toen is opgestart met een groep, is momenteel nog steeds actief in de wijk en hebben inmiddels belangrijke veranderingen in de wijk kunnen bewerkstellingen.

Thema’s
Participatie van (oudere) burgers in zorg, beleid en onderzoek, kunst in de zorg, mantelzorg, participatief actieonderzoek, ethiek, citizen science.

Contact
E-mail
LinkedIn

Publicaties