Oorlogsverhalen in de klas

Vanaf september 2024 tot en met augustus 2025 wordt er speciale aandacht gegeven aan 80 jaar herdenken en het vieren van de vrijheid. Dit wordt groots aangepakt met herdenkingen, vieringen en activiteiten in heel Nederland. Het project Oorlogsverhalen in de klas (Mijn verhaal! Jouw verhaal?) sluit aan bij de ambitie van het Vfonds om kennis over oorlog en conflicten in de wereld te vergroten, het belang van en waardering voor de democratische rechtsstaat te benadrukken en mensen vaardigheden te leren om zelf een actieve bijdrage te leveren.

Kenniscentrum Leyden Academy on Vitality and Ageing heeft de interviews afgenomen bij ouderen met een oorlogsverleden. Confronterende ervaringen die vaak laten zien dat de oorlog van lang geleden nog steeds impact heeft op hun leven en dat van hun kinderen.

Insteek van dit project is om kinderen te laten zien dat alle ouderen ook kind zijn geweest. En dat kinderrechten van alle tijden zijn, of je toen geboren bent in voormalig Nederlands-Indië of nu een vluchteling uit Syrië bent. Op verschillende manieren worden deze verhalen toegankelijk gemaakt en naar deze tijd vertaald. Dit kan via filmpjes, theater en podcasts. Ook kunnen ouderen (en kinderen) zelf hun verhaal in de klas vertellen.

De basis van verhalen die Lot’s Foundation gaat gebruiken voor haar digitale lesprogramma over burgerschap en kinderrechten zijn diepgaande gesprekken met ouderen.

“Ik wist altijd wel dat mijn moeder in Indonesië geboren was. En dat haar eigen moeder daar overleden is. Maar ik wist niet het verhaal erachter. Ik begreep dan ook helemaal niet waarom mijn moeder, zeven jaar geleden, heel plotseling het contact met mij verbrak. En ook met haar twee kleinkinderen, mijn dochters. Ik denk nu dat haar oorlogsverleden heeft gezorgd voor een hechtingstrauma. En dat zij dat nu weer op haar beurt aan mij heeft doorgegeven…

Citaat deelneemster interviewsessie

Het Jo Visser fonds heeft van het Vfonds subsidie ontvangen om samen met Lot’s Foundation de al eerder afgenomen interviews met ouderen om te zetten in pakkende verhalen voor kinderen van basisscholen. Hiervoor zet Wereldwijs met Lot haar onderwijsexperts in die in het kader van het vak burgerschap speciale lesprogramma’s maken. Insteek is de vraag: ‘Dit is mijn verhaal. Wat is jouw verhaal?’.

Scholen kunnen zich abonneren op dit educatieve platform voor kinderrechten, burgerschap en cultuur. Het lespakket met oorlogsverhalen door ouderen wordt aangeboden aan kinderen in groep 6 t/m 8.

 

 

 

Nieuwsberichten 2024



Archief
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009