Promoties

2022
Het afgelopen jaar hebben we weer veelbelovende stagiaires en onderzoekers mogen begeleiden en werken er binnen ons instituut zes promovendi die onderzoek doen naar een verscheidenheid aan onderwerpen:

  • Belia Schuurman, beeldvorming over ouderen en het ouder worden;
  • Charlotte van den Eijnde, het moreel relationeel leren van (toekomstige) zorgprofessionals;
  • Lieke de Kock, de waarde van kunstparticipatie voor ouderen;
  • Marleen Dohmen, de dialogische afstemming tussen medewerkers, bewoners en hun naasten over goede verpleeghuiszorg;
  • Miriam Verhage, sociale inclusie en laaggeletterdheid onder ouderen;
  • Mirjam de Leede, collectieve preventie in de wijk.

Paul van de Vijver en Petra Pijnakker gingen hen reeds voor. Op 12 april 2022 promoveerde Paul op zijn onderzoek naar de rol van peer-coaching bij gezond oud worden. Petra Pijnakker promoveerde op 25 oktober 2022. De titel van haar promotieonderzoek is ‘In vertrouwen. Normatieve beschouwing over euthanasie, dementie en de schriftelijke wilsverklaring.’

Daarnaast begeleiden we ook extern promovendi bij hun promotieonderzoek. Zo is David van Bodegom promotor van Gali Albalak die haar promotieonderzoek in het LUMC verricht naar het effect van bewegen op verschillende momenten op de dag op slaap en de biologische klok. Tineke Abma is onder andere promotor van Annet van Harten (onderwerp: patiëntveiligheid, Simona Karbounauris (onderwerp: ervaringsdeskundigheid), Lucia Thielman (onderwerp: age-friendly communities) en Saskia Duijs (onderwerp: ouderenzorg). Jolanda Lindenberg is onderdeel van de doctoraatscommissie van Anna Willems aan de Universiteit van Antwerpen die de relatie en interacties tussen familiare en overheidssteun tijdens het ouder worden onderzoekt.

2021
Senior onderzoeker Barbara Groot promoveerde op 18 maart 2021 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In haar proefschrift focuste zij zich op de ethiek van participatief actieonderzoek. Hierin onderzocht ze bijvoorbeeld hoe ouderen, onderzoekers en beleidsmakers het beste samen onderzoek kunnen doen. Wat is ‘goed’ participatief onderzoek volgens alle betrokkenen? Hoe werk je op een goede manier samen? Wordt iedereen gezien, gehoord en erkend als persoon met relevante kennis? Barbara’s promotor was hoogleraar ouderenparticipatie Tineke Abma, haar copromotor was professor S.J. Banks (VU Amsterdam).

Promotor Tineke Abma zag in 2021 nog drie van haar promovendi in Amsterdam hun graad van doctor behalen en een bul in ontvangst nemen: