Ervaringen van deelnemers

Camiel Hoek, directeur-bestuurder Park Zuiderhout (deelnemer 2023)
“Leyden Academy geeft een mooi en diepgaand inzicht in verschillende aspecten van de ouderenzorg. Zowel over het fysieke gestel, de emotionele gesteldheid van mensen die ouder worden, maar vooral ook kijkend naar zingeving en culturele aspecten die het leven waardevol maken! Het is een collectie van goede sprekers met veel expertise. Precies wat ik zocht, een verrijking als bestuurder, een leergang die aandacht geeft aan het brede en mooie werkveld van de ouderenzorg.”

Lia de Jongh, voorzitter Raad van Bestuur Topaz (deelnemer 2023)
“Een mooie verbredende blik op ouderenzorg en oud worden. Topsprekers die over alle facetten van ouderdom zorgen voor reflectie en verdieping. Een aanrader voor iedere bestuurder.”

Willy de Groot-van Saane, Raad van Bestuur Stichting Bethanië (deelnemer 2022)
“Een interessante leergang die ruimte biedt voor het uitwisselen van ideeën en ervaring, maar ook uitdaagt om op kritische wijze eigen ervaring te analyseren. Samen met de rijke en diverse inhoud wordt kennis verbreed en brengt het waardevolle inzichten die van belang zijn voor een duurzame toekomst van de ouderenzorg.”

Monique Janus, directeur Zorg Laverhof (deelnemer 2022)
“De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen, dat weten we allemaal. Deze leergang biedt een goede combinatie van diepgang vanuit verschillende theoretische perspectieven en onderlinge discussies in de groep. Dit heeft mij vernieuwende en eig
entijdse inzichten gebracht, ondanks dat ik al heel wat jaren meeloop in dit werkveld. Het geeft veel inspiratie om er mee aan de slag te gaan!”

Gideon Alewijnse, voorzitter Raad van Bestuur Livio (deelnemer 2021)
“De executive leergang is een must voor iedere bestuurder, manager of beleidsmaker in de ouderenzorg. De laatste wetenschappelijke inzichten en innovaties komen aan bod, over de volle breedte van de ouderenzorg. Ik heb het als een cadeautje ervaren.”

“We hadden een mooie diverse groep, met bestuurders uit de ouderenzorg maar ook uit de eerste lijn en beleidsmakers van het ministerie en de IGJ. Die multifocale reflectie en discussie past mij uitstekend.”

“Als bestuurder doe je vooral opleidingen die je versterken op gebieden als leiderschap en governance. Ik vond het juist een verademing om me inhoudelijk te verdiepen in de ouderenzorg.”

“Wat ik heel goed vond, was de focus op de kracht en vitaliteit van ouderen. We zijn in de zorg nog heel erg geneigd om in beperkingen te denken.”

“Sommige colleges gaan echt de diepte in en zetten je aan het denken. Ik merk dat ik nu anders door de afdelingen loop, dat ik op andere dingen let. Echt een verrijking.”

Shequita Kalloe, bestuurder Argos Zorggroep (deelnemer 2021)
“Na ruim twintig jaar binnen de gezondheidszorg, is dit mijn eerste functie binnen de ouderenzorg. Ik was nadrukkelijk op zoek naar onderbouwde kennis over wat goede zorg aan ouderen vraagt en hoe de toekomst van de ouderenzorg eruit ziet. Het sterke aan deze leergang vind ik dan ook de theoretische opzet en de sterk inhoudelijke focus. De leergang levert kennis op die je niet makkelijk langs andere wegen tot je krijgt. De thema’s die worden behandeld zijn relevant en bieden de beloofde verdieping.”

“Binnen de Raad van Bestuur heb ik de portefeuille Zorg & Behandeling. Het helpt om met de kennis vanuit de leergang te kijken naar de zorg binnen Argos Zorggroep. Wat gaat goed, wat verdient mogelijk meer aandacht? Het vergemakkelijkt om dieper en beter in gesprek te raken met zorgprofessionals over de ontwikkelingen in de zorg.”

“Ook digitaal was er een goede onderlinge interactie met de andere cursisten en docenten. Bij de laatste collegedagen bleek wel weer hoe waardevol het is om fysiek bij elkaar te komen. De informele gesprekken tijdens de koffiemomenten en lunch leveren erg veel op, naast de meer natuurlijke interacties tijdens de colleges.”

Saskia Danen, eigenaar Dementie Academie (deelnemer 2020)
“De executive leergang heeft me gesterkt in mijn ideeën over de noodzaak van persoonsgerichte zorg en welbevinden in de ouderenzorg, en deze van wetenschappelijke onderbouwing voorzien. Nog altijd overheerst het medische model, terwijl ouderen zelf steeds duidelijk aangeven dat vooral welbevinden en zingeving belangrijk zijn. Juist in tijden van crisis! De coronatijd, die we als cursisten gezamenlijk hebben beleefd, heeft dit nog eens extra benadrukt.”

“Naast de leerzame colleges vond ik vooral de gesprekken na afloop met docent, medecursisten en stafleden van Leyden Academy heel inspirerend. Overdag hangen aan de lippen van de bijzondere en afwisselende gastdocenten en ’s avonds, onder het genot van lekker eten, goede gesprekken voeren met medecursisten.”

“Los van de inhoud en de professionele en prettige begeleiding, is de ambiance van de Leyden Academy in hartje Leiden ook bijzonder. Ik voelde me af en toe echt weer een student, terug in de collegebanken.”

Armand Lagrouw, regiomanager bij Surplus (deelnemer 2020)
“De executive leergang heeft mij als regiomanager meer inzicht gegeven in de sociale, mentale, sociale en fysieke context van de doelgroep waar ik voor mag werken. Het verruimt je blik, ik stel nu vragen die ik anders nooit zou hebben gesteld.”

“Ik heb genoten van de wisselwerking met mijn mede-cursisten. Mooi om alles zo met elkaar te kunnen delen, de openhartigheid van een ieder is opmerkelijk.”

“Veel waardering voor de Leyden Academy, hoe zij in een ingewikkelde corona context zijn omgegaan met de cursus en de cursisten. Ondanks de verbrokkeling van de leergang die onvermijdelijk was, blijf ik de leergang zeker aanbevelen.

Ans Haagsma, locatiemanager Patyna (deelnemer 2019)
“De leergang is inspirerend en verrijkend, steeds weer redenerend vanuit wetenschappelijk perspectief. Gecombineerd met de brede ervaring en visie van mijn medecursisten leverde dit interessante discussies op.”

“Heel boeiende en interessante lezingen door topsprekers! Echt een compliment waard.”

“We hadden een erg leuke groep cursisten, we blijven elkaar ontmoeten en weten elkaar inmiddels te vinden bij vraagstukken zoals huisvesting en het goed inzetten van geldstromen.”

Hassan Najja, bestuurder woningcorporatie SOR, Rotterdam (deelnemer 2019)
“Ik zoek geen bevestiging van wat ik al weet, maar verrassende invalshoeken en intervisie met collega’s uit andere sectoren. Ik heb heel veel uit de executive leergang kunnen putten.”

“Voor elke woningcorporatie zijn senioren een belangrijke, snel groeiende en relatief kwetsbare doelgroep. Ik raad elke collega-bestuurder dan ook aan om deze leergang te volgen en zo senioren beter te begrijpen.”

“De fysieke aspecten van wonen hebben we goed in beeld: veiligheid, mobiliteit in en rondom het huis. Wat ik meeneem uit de executive leergang is hoe belangrijk welzijn en ontmoetingen zijn. Als je dat kunt organiseren, dan doet dat echt iets voor de kwaliteit van leven van oudere mensen.”

“De studiereis naar Zweden was helemaal top. Een paar dagen samen optrekken, geïnspireerd raken door bijzondere projecten, hierover doorpraten met elkaar. De omgeving doet ook wat.”

Willem Wolter, zorginkoper Coöperatie VGZ (deelnemer 2018)
“Ben je bestuurlijk of beleidsmatig betrokken bij de ouderenzorg, wil je de kwaliteit verbeteren en ben je bereid je eigen denkbeelden ter discussie te stellen? Schrijf je dan meteen in voor deze leergang.”

“De inleidende colleges zijn echt geweldig en ook de andere sprekers zijn top. Ik krijg er enorme energie van.”

“Rode draad in de leergang en een echte eyeopener voor mij: we moeten de medische bril afzetten in de (ouderen)zorg en veel meer uitgaan van wat mensen belangrijk en prettig vinden in hun leven.”

Annemieke de Vries, gebiedsmanager Topaz Overduin (deelnemer 2018)
“De strategische presentaties gaven mij inzichten om mijn eigen beleid op te stellen. De discussies en ethische verdiepingen hebben mijn visie op de ouderenzorg verder versterkt.”

“Dankzij de executive leergang heb ik mijn netwerk vergroot. Je kunt met vraagstukken bij elkaar te rade gaan.”

“De studiereis was heel goed georganiseerd, de organisaties die we bezochten in Finland waren zeer divers waardoor je een compleet beeld kreeg.”

Wout Oldhoff, Raad van Bestuur Vreedenhoff, Arnhem (deelnemer 2017)
“Een leergang die het gezonde boerenverstand combineert met wetenschappelijke inzichten, waarin gepraat wordt over en vooral ook met ouderen en die stemt tot nadenken. En dat met een evenwichtig samengestelde gevarieerde groep sprekers en luisteraars uit de gezondheidszorg. Een aanrader!”

Esther Vink, directeur-eigenaar De Zorgspecialist, Santpoort (deelnemer 2017)
“Ik heb mijn hart opgehaald tijdens een gevarieerd programma. Kennis, wijsheid en inspiratie.”

Lies Zuidema, voorzitter Raad van Bestuur Brentano, Amstelveen (deelnemer 2016)
“In de leergang worden zaken consequent vanuit wetenschappelijk perspectief benaderd. Dit heeft mij geïnspireerd om binnen Brentano meer onderzoek op te zetten. Het onderwerp? Minder interventies, minder geneesmiddelen, meer geluk!”

“Het fijne van de leergang is de wisselwerking in de groep, met managers en bestuurders vanuit alle werkvelden, beleidsadviseurs gemeente, ziekenhuis en zorgkantoren.”

Dian Paasman, beleidsadviseur ouderengeneeskunde Isala klinieken, Zwolle (deelnemer 2016)
“Om goede zorg te organiseren voor een steeds grotere groep ouderen, móet je breder kijken dan je eigen organisatie. De leergang heeft mij inspiratie en handvatten gegeven om het beleid voor ouderen in ons ziekenhuis verder te verbeteren.”

“De colleges waren veelzijdig en relevant, met sprekers van topniveau.”

“De studiereis was een verrijkende ervaring. Nederland en Zweden delen dezelfde uitdaging: niet het systeem dienen, maar de mens.”

Marius van de Veen, locatiemanager Vivium Zorggroep (deelnemer 2015)
“Ik kan de executive leergang van harte aanbevelen. Het programma is afwisselend en biedt diverse invalshoeken, ontmoetingen en dilemma’s. Verwacht visie, wetenschap, trends en toekomst.”

“De opgedane inzichten nodigen uit om kritisch te reflecteren op je eigen werkomgeving en werkzaamheden.”

“De studiereis was verrijkend en bood zicht op de gehele keten van de ouderenzorg, die in Denemarken zeer vooruitstrevend is ingericht. Mooi om samen met de groep te ontdekken.”

Bekijk ook de blogs van oud-deelnemers Renske Siezen (studiereis naar Londen, 2014), Marc Vieten (werkbezoek aan Zorghotel De Kim, 2013) en Monique Spierenburg (executive leergang 2013).