Ervaringen van deelnemers

Willem Wolter, zorginkoper Coöperatie VGZ (deelnemer 2018):
“Ben je bestuurlijk of beleidsmatig betrokken bij de ouderenzorg, wil je de kwaliteit verbeteren en ben je bereid je eigen denkbeelden ter discussie te stellen? Schrijf je dan meteen in voor deze leergang.”

“De inleidende colleges van Joris Slaets zijn echt geweldig en ook de andere sprekers zijn top. Ik krijg er enorme energie van.”

“Rode draad in de leergang en een echte eyeopener voor mij: we moeten de medische bril afzetten in de (ouderen)zorg en veel meer uitgaan van wat mensen belangrijk en prettig vinden in hun leven.”

Annemieke de Vries, gebiedsmanager Topaz Overduin (deelnemer 2018):
“De strategische presentaties gaven mij inzichten om mijn eigen beleid op te stellen. De discussies en ethische verdiepingen hebben mijn visie op de ouderenzorg verder versterkt.”

“Dankzij de executive leergang heb ik mijn netwerk vergroot. Je kunt met vraagstukken bij elkaar te rade gaan.”

“De studiereis was heel goed georganiseerd, de organisaties die we bezochten in Finland waren zeer divers waardoor je een compleet beeld kreeg.”

Wout Oldhoff, Raad van Bestuur Vreedenhoff, Arnhem (deelnemer 2017):
“Een leergang die het gezonde boerenverstand combineert met wetenschappelijke inzichten, waarin gepraat wordt over en vooral ook met ouderen en die stemt tot nadenken. En dat met een evenwichtig samengestelde gevarieerde groep sprekers en luisteraars uit de gezondheidszorg. Een aanrader!”

Esther Vink, directeur-eigenaar De Zorgspecialist, Santpoort (deelnemer 2017):
“Ik heb mijn hart opgehaald tijdens een gevarieerd programma. Kennis, wijsheid en inspiratie.”

Lies Zuidema, voorzitter Raad van Bestuur Brentano, Amstelveen (deelnemer 2016):
“In de leergang worden zaken consequent vanuit wetenschappelijk perspectief benaderd. Dit heeft mij geïnspireerd om binnen Brentano meer onderzoek op te zetten. Het onderwerp? Minder interventies, minder geneesmiddelen, meer geluk!”

“Het fijne van de leergang is de wisselwerking in de groep, met managers en bestuurders vanuit alle werkvelden, beleidsadviseurs gemeente, ziekenhuis en zorgkantoren.”

“De studiereis naar Stockholm was super goed georganiseerd. We hebben veel gezien en daarbij kreeg ik sterk het gevoel dat wij het in Nederland nog niet zo slecht doen.”

Dian Paasman, beleidsadviseur ouderengeneeskunde Isala klinieken, Zwolle (deelnemer 2016):
“Om goede zorg te organiseren voor een steeds grotere groep ouderen, móet je breder kijken dan je eigen organisatie. De leergang heeft mij inspiratie en handvatten gegeven om het beleid voor ouderen in ons ziekenhuis verder te verbeteren.”

“De colleges waren veelzijdig en relevant, met sprekers van topniveau.”

“De studiereis was een verrijkende ervaring. Nederland en Zweden delen dezelfde uitdaging: niet het systeem dienen, maar de mens.”

Marius van de Veen, locatiemanager Vivium Zorggroep (deelnemer 2015):
“Ik kan de executive leergang van harte aanbevelen. Het programma is afwisselend en biedt diverse invalshoeken, ontmoetingen en dilemma’s. Verwacht visie, wetenschap, trends en toekomst.”

“De opgedane inzichten nodigen uit om kritisch te reflecteren op je eigen werkomgeving en werkzaamheden.”

“De studiereis was verrijkend en bood zicht op de gehele keten van de ouderenzorg, die in Denemarken zeer vooruitstrevend is ingericht. Mooi om samen met de groep te ontdekken.”

Bekijk ook de blogs van oud-deelnemers Renske Siezen (studiereis naar Londen, 2014), Marc Vieten (werkbezoek aan Zorghotel De Kim, 2013) en Monique Spierenburg (executive leergang 2013).