EPIcenter Summer School van start

EPIcenter Summer School van start

Vandaag is de EPIcenter Summer School on Healthy Living and Happy Ageing van start gegaan. In een programma van twee weken gaan dertig studenten aan de slag om oplossingen te verzinnen voor echte vraagstukken uit de praktijk, met als doel de kwaliteit van leven van (kwetsbare) oudere mensen te verbeteren. Na een succesvolle eerste Summer School vorig jaar in Heidelberg, zijn de studenten nu te gast bij Leyden Academy. De EPIcenter Summer School wordt mede mogelijk gemaakt door EIT Health en wordt georganiseerd door Leyden Academy, het LUMC, Zilveren Kruis, Universität Heidelberg en Ireland Smart Ageing Exchange (ISAX).

De studenten zijn uit alle windstreken naar Leiden gekomen: vanuit Spanje, Rusland, China, Duitsland, Roemenië, Taiwan, India, Iran, Zweden, Ecuador, Portugal, Kroatië, Pakistan, Frankrijk, Indonesië, Nederland en zelfs Australië. In vijf teams doorlopen zij in twee weken een intensief programma om te komen tot innovatieve en werkbare oplossingen voor de vraagstukken die zijn ingediend door organisaties als Aegon, ledenorganisatie Espria, Achmea Zilveren Kruis en gemeente Leiden. De teams worden ondersteund door coaches, mentors en experts.

Kijk voor meer informatie op de Summer School website of volg het laatste nieuws via Twitter.

EIT Health Summer School

2019-editie: Innovation in chronic disease intervention
Tijdens het euVENTION-programma, dat van 21 juli tot 2 augustus in Heidelberg heeft plaatsgevonden, ontwikkelden multidisciplinaire teams van studenten businessmodellen voor zogeheten challenges voor interventies op het gebied van chronische ziekte. Deze challenges zijn door diverse organisaties, de industrie, partners in de academische wereld of door de deelnemers zelf aangedragen. De innovaties waar ze tijdens het twee weken durende programma aan hebben gewerkt, zullen bijdragen aan gezond leven en actief ouder worden voor mensen met chronische ziekten.

2018-editie: Healthy living and happy ageing
In navolging van de EIT Health euVENTION Summer School (Heidelberg, Duitsland, september 2017) vond in augustus 2018 in Leiden de EIT Health EPIcenter Summer School plaats. Het overkoepelende thema was ‘Healthy living and happy ageing’. Leyden Academy had het genoegen gastheer te zijn en nam de organisatie op zich. Niet alleen de medewerkers, maar ook de gastdocenten, de challenge owners, het seniorenpanel en vooral de deelnemers, die van over de hele wereld naar Leiden waren afgereisd, waren erg enthousiast over dit geslaagde onderwijsproject.

Serieuze uitdagingen afkomstig van organisaties als Aegon, Zilveren Kruis, Espria Ledenvereniging, gemeente Leiden en Leyden Academy zelf werden voorgelegd aan de deelnemers. In vijf groepen werd twee weken lang gewerkt aan innovatieve oplossingen. De deelnemers werden geschoold door inspirerende gastdocenten, praktisch getraind in design thinking, stemden hun ideeën af met een seniorenpanel en leerden een business model op te stellen voor hun oplossingen. Tot slot werden de plannen door de groepen in flitsende pitches gepresenteerd aan een kritische jury en een zaal vol enthousiaste toehoorders met senioren, medewerkers van challenge organisaties, gastdocenten en vertegenwoordigers van EIT Health.

2017-editie: Stop imagining – startup realizing your ideas
In september 2017 vond in het Duitse Heidelberg de EIT Health Summer School euVENTION plaats. Een selecte groep van 36 gemotiveerde en creatieve studenten met diverse achtergronden en afkomstig uit twaalf verschillende landen kwam bijeen om te werken aan uitdagingen die het bedrijfsleven had geformuleerd. Zoals: hoe maken we alarmsensoren voor ouderen aantrekkelijk en draagbaar? Hoe zorgen we ervoor dat mensen gezonder gaan leven? Hoe voorkomen we dat senioren ten val komen? Bekijk deze impressie van de editie 2017.

 

Meld je aan voor de EIT Health Summer School

Meld je aan voor de EIT Health Summer School

11-22 september 2017
Heidelberg, Duitsland

Deze gratis, twee weken durende Summer School heeft betrekking op alle nodige maatregelen en hulpmiddelen die bij een startup van toepassing zijn, met als ultiem doel chronische ziekten bij oudere mensen te helpen voorkomen en genezen.

Ter voorbereiding op de Summer School, volgen de deelnemers de MOOC ‘Gezond ouder worden in 6 stappen’. Tijdens het programma in Heidelberg zullen teams bestaande uit drie tot vijf deelnemers samenwerken om uitdagingen om te zetten in innovatieve oplossingen, die weer in producten of diensten zullen resulteren. Hierbij is het algemene doel het verbeteren van de preventie en behandelopties voor 50- tot 70-jarigen met een (verhoogd risico op) chronische ziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en psychische stoornissen.

Doelgroep: Master-, PhD- en MD-studenten met verschillende achtergronden zijn welkom. Ook mogen toegewijde en gemotiveerde individuen zich aanmelden. Ze vormen de multidisciplinaire teams, bestaande uit ten minste één persoon met een medisch-wetenschappelijke achtergrond, één persoon met een achtergrond in het bedrijfsleven en één persoon met een sociaal-wetenschappelijke achtergrond.
Uitdagingen: De uitdagingen worden aangedragen door bedrijven of jonge professionals en academici. Klik hier voor meer informatie over het aanmelden van een uitdaging. Aanmelden kan tot 15 augustus via http://www.euvention.eu/.
Beurzen: Deelname is kosteloos. Voor reis- en verblijfskosten kan een beurs worden aangevraagd. De eventuele toezegging en de hoogte van het bedrag zal worden bepaald nadat het selectieproces is voltooid.
Partners: Universiteit van Heidelberg; Heidelberg University Hospital; Heidelberg startup partners e.V.; Leyden Academy on Vitality and Ageing; Universiteit van Maastricht; SAP.
Voertaal:
Engels.
Locatie: Marsilius-Kolleg, Universiteit van Heidelberg, institutionele hub voor interdisciplinaire samenwerking.
Deadline voor aanvragen: 15 juni 2017.
Contactpersoon: Mr. Raoul Haschke, raoul.haschke@zuv.uni-heidelberg.de.
Meer informatie en/of registratie: http://www.euvention.eu/.

Leyden Academy summer school in de krant

De summer school ‘Why we age’ die 11-15 juli 2011 plaats vond bij de Leyden Academy was een groot succes. Er waren gedurende de hele week ongeveer 50 studenten die met veel enthousiasme de colleges van prof. dr. George Martin (84 jaar) bijwoonden. Het Leidsch Dagblad maakte een kort verslag van de summer school. Dit kun je hier nalezen.
 


Prof. dr. George Martin