Inschrijving geopend voor executive leergang Goed leven, goede zorg voor ouderen

Inschrijving geopend voor executive leergang Goed leven, goede zorg voor ouderen

Op 14 januari 2021 gaat de elfde editie van start van de executive leergang Goed leven, goede zorg voor ouderen, een succesvolle opleiding voor inhoudelijk gedreven bestuurders en directeuren die kennis willen nemen van, en willen reflecteren op de meest actuele inzichten over goede zorg voor ouderen.

Bijzondere editie door corona
De editie van 2020 kreeg door de corona-uitbraak een bijzonder karakter. Zo is de leergang in twee delen opgesplitst: enkele collegeblokken vonden nog begin dit jaar plaats, de overige zijn doorgeschoven tot na de zomer. De studiereis naar Zweden die in mei gepland stond, is naar 2021 uitgesteld. Tussentijds zijn er Zoom-overleggen gepland waarin de deelnemers ervaringen konden uitwisselen over de impact van corona op de ouderenzorg. Cursiste Saskia Danen, eigenaar van de Dementie Academie, vertelt: “We hadden elkaar nog maar twee blokken gezien, toen corona roet in het eten gooide. Toch hebben we in de tussentijd contact gehouden en zijn we af en toe bij elkaar te rade gegaan. Ook hebben we een moreel beraad gehouden rondom de dilemma’s in coronatijd en via Zoom ervaringen uitgewisseld, en daarbij ook filosofische en ethische aspecten meegenomen.” Armand Lagrouw, regiomanager bij Surplus, vult aan: “Veel waardering voor de Leyden Academy, hoe zij in een ingewikkelde corona context zijn omgegaan met de cursus en de cursisten. Ondanks de verbrokkeling van de leergang die onvermijdelijk was, blijf ik de leergang zeker aanbevelen.”

Het unieke karakter van de leergang in 2020 komt ook tot uiting in de groepsfoto, gemaakt door kunstenares Janine Schrijver. Waar de cursisten normaal gesproken dicht opeen voor het groepsportret poseren, is de fysieke afstand nu treffend door hoepels verbeeld.

Kleinschalige setting in 2021
De volgende editie van de executive leergang start op donderdag 14 januari a.s. We hebben een gevarieerd programma samengesteld waarin we antwoorden zoeken op vragen als: hoe ziet goede zorg voor ouderen eruit, nu en in de toekomst? Hoe navigeert u als bestuurder tussen diverse, soms tegenstrijdige belangen en verwachtingen? Hoe formuleert u uw visie en beleid in een voortdurend veranderende context? Welke waarden geven u houvast, wat geeft u bezieling in uw werk? De leergang biedt colleges van topdocenten, volop ruimte voor bespiegeling en discussie en bijzondere ontmoetingen met ouderen. Waar we normaal gesproken ruimte bieden aan 20 deelnemers, kiezen we voor de komende executive leergang voor een iets kleinschaliger, ‘corona proof’ setting.

Bent u geïnteresseerd in de executive leergang die in januari 2021 van start gaat? Kijk voor meer informatie en inschrijving op de cursus website.

Jet Bussemaker over “zorg met een ziel”

Jet Bussemaker over “zorg met een ziel”

“Onze zorg is heel goed als je het internationaal vergelijkt, maar het mist een ziel. We zijn de mens uit het oog verloren.” Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en hoogleraar aan Universiteit Leiden en het LUMC, sprak vandaag in onze executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg over “zorg met een ziel”. Hoe komen we tot een ander zorgbegrip, waarin de mens meer centraal staat? En wat kan hierin de bijdrage zijn van kunst en cultuur? “Kunst, en ook sport, kunnen wat losmaken. Om een keer uit die rol te komen van verzorgd worden en kwetsbaar zijn. Om je te kunnen uiten en andere manieren te ontdekken om contact te maken.”

Hoe ziet goede zorg eruit vanuit het perspectief van ouderen zelf? Deze vraag staat vandaag en morgen centraal in het derde collegeblok van de executive leergang. Met naast Jet Bussemaker o.a. Tineke Abma over hoe we ouderen beter kunnen betrekken bij zorg en beleid, Job Kievit over de vraag waar de grenzen liggen van medisch handelen en Ronald Schmidt, bestuurder van Cordaan, over het laveren tussen de eigen visie op kwaliteit van zorg en die van toezichthouders. Dat goede zorg ook betekent: naar elkaar omkijken en elkaar helpen, komt tot uiting in burgerinitiatieven als de Laakse Lente van het Haagse echtpaar Leo en Netty Olffers en de Stadsdorpen in Amsterdam.

Lees hier meer informatie over de executive leergang en over ons onderzoek naar de waarde van kunst en cultuur in de langdurige zorg

Start 11e editie executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg

Start 11e editie executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg

Vandaag is een nieuwe editie van de executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg van start gegaan. De groep van twintig deelnemers, bestaande uit bestuurders en managers vanuit diverse organisaties in de (ouderen)zorg, verdiept zich de komende maanden in vijf collegeblokken in alle facetten van goede zorg voor oudere mensen. De studiereis in mei leidt dit jaar naar Stockholm, Zweden. In het eerste collegeblok op donderdag 9 en vrijdag 10 januari staat het verouderingsproces centraal. Wat is veroudering eigenlijk? Waarom leven we steeds langer, en welke factoren zijn van invloed op onze levensverwachting?

Coming out op je 68ste
Naast wetenschappelijke bijdragen van onder meer David van Bodegom, Fanny Janssen (NIDI) en Diana van Heemst (LUMC) krijgt tijdens elk collegeblok ook een ervaringsdeskundige het podium. Directeur van Leyden Academy Tineke Abma ging vandaag samen met de cursisten in gesprek met Leny Wiggers (86), een kleurrijke en avontuurlijke dame: “Mijn moeder was een feministe, zij ging haar eigen gang. Een voorbeeld voor mij”. Leny had op haar 68ste haar ‘coming out’, toen ze op fietsvakantie in Nieuw-Zeeland de liefde van haar leven ontmoette. Haar nichtje Tara Fallaux maakte er een indrukwekkende korte documentaire over, Over the Rainbow. Leny is er trots op en ziet het als een “statement voor tolerantie over seksuele diversiteit”.

Meer informatie over het programma van de executive leergang vindt u hier.

EL alumnibijeenkomst cultuursensitieve zorg: “In het Wereldhuis is altijd wel wat te vieren”

EL alumnibijeenkomst cultuursensitieve zorg: “In het Wereldhuis is altijd wel wat te vieren”

Hoe ziet een goede oude dag eruit voor iemand die niet in Nederland is geboren? Hoe kunnen we in zorg en welzijn optimaal inspelen op hun wensen en behoeften? Interessante en relevante vragen, want Nederland wordt steeds diverser en dit geldt ook voor onze ouderen. Op maandag 7 oktober jl. gingen we erover in gesprek tijdens de jaarlijkse alumnibijeenkomst van de executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg.

Scheer groepen niet over één kam
Jolanda Lindenberg en Nina Conkova van Leyden Academy zetten eerst uiteen wat (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek ons leert over oudere migranten. Wat weten we over goede zorg voor deze mensen en hoe kijken zij naar het ouder worden in Nederland? Lindenberg en Conkova vertelden onder meer over hun eigen onderzoek naar het welbevinden van ouderen met een niet-Nederlandse achtergrond en de uitkomsten van acht focusgroepen in 2018 met ouderen met een Nederlands-Indische en Molukse, Europese, Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse achtergrond. Een belangrijke conclusie is dat ‘dé oudere migrant’ niet bestaat: er zijn grote verschillen in de beleving van het ouder worden tussen, en zeker ook binnen deze groepen. Verschillen die niet zomaar te verklaren zijn door de etnische achtergrond. De aanbeveling van Lindenberg en Conkova: scheer groepen oudere migranten niet over één kam en kies in plaats daarvan voor een cultuursensitieve, persoonsgerichte benadering. Zoals die onder meer in de verpleeghuiszorg wordt toegepast in het experiment Leefplezierplan voor de zorg.

Eenheid in verscheidenheid
Na de theorie, was het aan Jan Kees Metz om de vertaalslag naar de praktijk te maken. Metz is als directeur bij Zorggroep Elde Maasduinen onder meer verantwoordelijk voor het Wereldhuis (voorheen Şefkat) in Boxtel waarover NRC Handelsblad onlangs berichtte. Deze video geeft ook een goed beeld van het Wereldhuis, dat in 1972 is opgericht voor paters en zusters die veelal vanuit missiewerk over de hele wereld “terugkeerden als vreemden in hun eigen land”. Vanuit die oorsprong is de filosofie ontstaan van ‘eenheid in verscheidenheid’, met ruimte voor ieders levensgewoonten en religieuze beleving. Het Wereldhuis is in de huidige vorm in 2017 opgericht en biedt een thuis aan 124 mensen, met onder meer afdelingen voor bewoners uit de voormalige koloniën en mensen met een migratieachtergrond uit bijvoorbeeld Turkije, Marokko en Irak. De samenstelling van het huis wordt weerspiegeld in het team, bestaande uit verpleegkundigen en verzorgenden met diverse culturele achtergronden. “Er zijn geen tolken meer nodig”, aldus Metz. Het team is hecht en zeer gemotiveerd, het personeelsverloop is laag.

Vrij bewegen binnen leefcirkels
Hoewel het Wereldhuis afdelingen heeft die specifiek op bepaalde doelgroepen zijn gericht, worden bewoners gestimuleerd om elkaar te ontmoeten. Zo doet iedereen gezellig mee met de tai chi en er is altijd wel wat te vieren, of het nu Suikerfeest, Lichtjesfeest of Carnaval is. Binnen persoonlijke ‘leefcirkels’, begrensd door slimme technologie, kan elke bewoner zich vrij bewegen binnen en buiten het Wereldhuis. Dit geeft een leuke dynamiek en soms ook bijzondere contacten, zoals tussen Algerijnse bewoners en oudere missiezusters, die Frans met elkaar spreken. Jan Kees Metz vertelde ook eerlijk over de knelpunten. Zo was het in het begin een uitdaging om voldoende aanwas te krijgen, om zo de business case rond te krijgen. Ook kost de intake van nieuwe bewoners van Marokkaanse en Turkse afkomst relatief veel tijd: het vergt vaak meerdere afspraken, dagjes meelopen en sfeer proeven, voordat de familie moeder of vader aan de zorg van het Wereldhuis toevertrouwt. Ze hebben vaak ook langer met deze stap gewacht. Metz: “Deze mensen komen eigenlijk altijd te laat binnen”.

Na afloop van de presentaties en tijdens de afsluitende borrel was er alle ruimte om met elkaar over het onderwerp van gedachten te wisselen.

De volgende editie van de executive leergang gaat van start op 9 januari 2020. Voor meer informatie en inschrijving kunt u hier terecht.

Blog Skipr: Kegelen in de gang van het verpleeghuis

Blog Skipr: Kegelen in de gang van het verpleeghuis

In mei 2018 brachten de deelnemers aan de executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg een bezoek aan Finland. Tijdens deze studiereis van vier dagen werden in en rond Helsinki diverse verpleeghuizen, ziekenhuizen en instituten bezocht met als doel een beeld te krijgen van de Finse ouderenzorg en deze te vergelijken met de situatie in Nederland. Joris Slaets, die samen met collega-directeur Marieke van der Waal namens Leyden Academy de studiereis begeleidde, heeft enkele observaties samengevat in een blog. Op veel vlakken lijkt Nederland voorop te lopen. Toch maakte de sfeer in de verpleeghuizen indruk op Joris, evenals de wijze waarop de acute zorg voor kwetsbare ouderen is georganiseerd in dit dunbevolkte EU-land.

De blog is op 23 juli 2018 gepubliceerd op Skipr. U kunt deze hier teruglezen.

 

Zelforganisatie als sleutel tot persoonsgerichte zorg?

Zelforganisatie als sleutel tot persoonsgerichte zorg?

“Zelfsturing is geen hype, maar een trend.” Met deze vaststelling opende Ben Wenting van het Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken de jaarlijkse alumnibijeenkomst van de executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg op maandag 12 juni 2017. Een inventarisatie vooraf onder oud-deelnemers leek inderdaad aan te geven dat het onderwerp in de (ouderen)zorg hoog op de bestuursagenda’s staat. Wenting zette uiteen hoe zelfsturing werkt en wat de randvoorwaarden zijn voor een succesvolle invoering. In de daaropvolgende discussie volgde geen lofzang op zelfsturing, maar een eerlijke uitwisseling van lessen, inzichten en dilemma’s door de circa dertig aanwezigen.

Meer levensplezier en werkplezier
Twee oud-deelnemers van de executive leergang kregen de gelegenheid om hun eigen ervaringen uitgebreider met de groep te delen. Wim Driesse, oud-bestuurder van CuraMare in Dirksland, gelooft zeker in het concept maar ziet ook dat veel organisaties meelopen in de trend en soms niet goed  doordacht tot uitvoering overgaan. Hierdoor ontstaan behoorlijke risico’s op verwarring en een hoger ziekteverzuim, met als gevolg verlies aan kwaliteit en doelmatigheid. Lies Zuidema (zie foto), bestuursvoorzitter van Brentano in Amstelveen, heeft zelf positieve ervaringen met zelfsturing, of ‘zelforganisatie’ zoals zij het liever noemt. Werk vanuit een heldere visie, toon als bestuurder lef en geef je teams “vertrouwen, aandacht en liefde”. Cliënten, familie, medewerkers: ieder mens is uniek en dit vraagt dus ook om een verschillende aanpak. Volgens Zuidema kan zelforganisatie bij uitstek de benodigde ruimte creëren om – binnen zekere kaders – samen te bepalen hoe de zorg eruit komt te zien. Dit kan het levensplezier én werkplezier vergroten.

Rol bestuurder verandert totaal
Onderwerp van discussie was het samenspel tussen team, coach en manager. Een heldere en consequent doorgevoerde rolverdeling is volgens Wenting cruciaal voor het welslagen van zelfsturing. Zo kan een manager niet ook coach zijn; die petten zijn onverenigbaar. De eerste stap bij invoering zou moeten zijn dat het bestuur of managementteam een eigen visie op zelfsturing ontwikkelt en bedenkt wat het voor henzelf betekent. Zoals een deelnemer het verwoordde: “Je baan als bestuurder verandert totaal. Dat moet je leuk vinden.” Daarbij zal niet iedereen binnen de teams mee willen of kunnen. Wenting: “Er zullen altijd mensen zijn die de boel vertragen en mensen die te hard lopen. Van de middengroep moet je het hebben.” Zuidema kreeg ten slotte de vraag of de zorg bij Brentano is verbeterd sinds de overgang naar zelforganisatie. “Ik denk dat het eerst leuker wordt, dan beter,” besloot zij. Een deelnemer viel haar bij: “Ja, het leidt tot dilemma’s en confrontaties. Maar die had je voorheen ook, toen kwamen ze alleen niet boven water.”

Meer informatie over de executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg vindt u hier.

Achtste editie executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg gestart

Achtste editie executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg gestart

Vandaag is een nieuwe editie van de executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg van start gegaan. Twintig deelnemers – bestuurders en managers vanuit ouderenzorgorganisaties, ziekenhuizen en zorgverzekeraars – verdiepen zich in vijf collegeblokken in alle facetten van goede zorg voor oudere mensen. De studiereis in mei leidt dit jaar naar Denemarken.

In het eerste collegeblok op donderdag 19 en vrijdag 20 januari staat het verouderingsproces centraal. Wat is veroudering eigenlijk? Waarom leven we steeds langer, en welke factoren zijn van invloed op onze levensverwachting?  Naast wetenschappelijke bijdragen van onder meer Joris Slaets en Diana van Heemst (LUMC, zie foto) krijgt ook een ervaringsdeskundige het podium: dhr. Berlee, die in 2017 de gezegende leeftijd van honderd jaar hoopt te bereiken.

Inschrijven

De executive leergang Goed leven, goede zorg voor ouderen die op 14 januari 2021 van start gaat, is inmiddels volgeboekt. In verband met de coronarestricties was voor dit jaar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Wilt u alvast uw interesse kenbaar maken in de leergang van 2022, neem dan s.v.p. contact op met Ellen Plasmeijer, via e-mail of telefonisch: (071) 524 0960.

Ervaringen van deelnemers

Saskia Danen, eigenaar Dementie Academie (deelnemer 2020):
“De executive leergang heeft me gesterkt in mijn ideeën over de noodzaak van persoonsgerichte zorg en welbevinden in de ouderenzorg, en deze van wetenschappelijke onderbouwing voorzien. Nog altijd overheerst het medische model, terwijl ouderen zelf steeds duidelijk aangeven dat vooral welbevinden en zingeving belangrijk zijn. Juist in tijden van crisis! De coronatijd, die we als cursisten gezamenlijk hebben beleefd, heeft dit nog eens extra benadrukt.”

“Heel bijzonder om een aantal mensen van wie ik al wel het een en ander gelezen had nu in het echt te ontmoeten, hun presentaties te horen en vragen te kunnen stellen. De sfeer was informeel en laagdrempelig. Ook de ontmoeting met ouderen zelf vond ik heel waardevol.”

“Naast de leerzame colleges vond ik vooral de gesprekken na afloop met docent, medecursisten en stafleden van Leyden Academy heel inspirerend. Overdag hangen aan de lippen van de bijzondere en afwisselende gastdocenten en ’s avonds, onder het genot van lekker eten, goede gesprekken voeren met medecursisten.”

“Los van de inhoud die heel sterk is en de professionele en prettige begeleiding, is de ambiance van de Leyden Academy in hartje Leiden ook bijzonder. Ik voelde me af en toe echt weer een student, terug in de collegebanken.”

Armand Lagrouw, regiomanager bij Surplus (deelnemer 2020):
“De executive leergang heeft mij als regiomanager meer inzicht gegeven in de sociale, mentale, sociale en fysieke context van de doelgroep waar ik voor mag werken. Het verruimt je blik, ik stel nu vragen die ik anders nooit zou hebben gesteld.”

“Ik heb genoten van de wisselwerking met mijn mede-cursisten. Mooi om alles zo met elkaar te kunnen delen, de openhartigheid van een ieder is opmerkelijk.”

“Veel waardering voor de Leyden Academy, hoe zij in een ingewikkelde corona context zijn omgegaan met de cursus en de cursisten. Ondanks de verbrokkeling van de leergang die onvermijdelijk was, blijf ik de leergang zeker aanbevelen.

 

Ans Haagsma, locatiemanager Patyna (deelnemer 2019):
“De leergang is inspirerend en verrijkend, steeds weer redenerend vanuit wetenschappelijk perspectief. Gecombineerd met de brede ervaring en visie van mijn medecursisten leverde dit interessante discussies op.”

“Heel boeiende en interessante lezingen door topsprekers! Echt een compliment waard.”

“In de leergang zijn de meest uiteenlopende relevante vraagstukken rond de zorg voor ouderen aan de orde gekomen. Ik neem deze mee als bagage in mijn werk en visie als locatiemanager.”

“We hadden een erg leuke groep cursisten, we blijven elkaar ontmoeten en weten elkaar inmiddels te vinden bij vraagstukken zoals huisvesting en het goed inzetten van geldstromen.”

Hassan Najja, bestuurder woningcorporatie SOR, Rotterdam (deelnemer 2019):
“Ik zoek geen bevestiging van wat ik al weet, maar verrassende invalshoeken en intervisie met collega’s uit andere sectoren. Ik heb heel veel uit de executive leergang kunnen putten.”

“Voor elke woningcorporatie zijn senioren een belangrijke, snel groeiende en relatief kwetsbare doelgroep. Ik raad elke collega-bestuurder dan ook aan om deze leergang te volgen en zo senioren beter te begrijpen.”

“De fysieke aspecten van wonen hebben we goed in beeld: veiligheid, mobiliteit in en rondom het huis. Wat ik meeneem uit de executive leergang is hoe belangrijk welzijn en ontmoetingen zijn. Als je dat kunt organiseren, dan doet dat echt iets voor de kwaliteit van leven van oudere mensen.”

“De studiereis naar Zweden was helemaal top. Een paar dagen samen optrekken, geïnspireerd raken door bijzondere projecten, hierover doorpraten met elkaar. De omgeving doet ook wat.”

Willem Wolter, zorginkoper Coöperatie VGZ (deelnemer 2018):
“Ben je bestuurlijk of beleidsmatig betrokken bij de ouderenzorg, wil je de kwaliteit verbeteren en ben je bereid je eigen denkbeelden ter discussie te stellen? Schrijf je dan meteen in voor deze leergang.”

“De inleidende colleges zijn echt geweldig en ook de andere sprekers zijn top. Ik krijg er enorme energie van.”

“Rode draad in de leergang en een echte eyeopener voor mij: we moeten de medische bril afzetten in de (ouderen)zorg en veel meer uitgaan van wat mensen belangrijk en prettig vinden in hun leven.”

Annemieke de Vries, gebiedsmanager Topaz Overduin (deelnemer 2018):
“De strategische presentaties gaven mij inzichten om mijn eigen beleid op te stellen. De discussies en ethische verdiepingen hebben mijn visie op de ouderenzorg verder versterkt.”

“Dankzij de executive leergang heb ik mijn netwerk vergroot. Je kunt met vraagstukken bij elkaar te rade gaan.”

“De studiereis was heel goed georganiseerd, de organisaties die we bezochten in Finland waren zeer divers waardoor je een compleet beeld kreeg.”

Wout Oldhoff, Raad van Bestuur Vreedenhoff, Arnhem (deelnemer 2017):
“Een leergang die het gezonde boerenverstand combineert met wetenschappelijke inzichten, waarin gepraat wordt over en vooral ook met ouderen en die stemt tot nadenken. En dat met een evenwichtig samengestelde gevarieerde groep sprekers en luisteraars uit de gezondheidszorg. Een aanrader!”

Esther Vink, directeur-eigenaar De Zorgspecialist, Santpoort (deelnemer 2017):
“Ik heb mijn hart opgehaald tijdens een gevarieerd programma. Kennis, wijsheid en inspiratie.”

Lies Zuidema, voorzitter Raad van Bestuur Brentano, Amstelveen (deelnemer 2016):
“In de leergang worden zaken consequent vanuit wetenschappelijk perspectief benaderd. Dit heeft mij geïnspireerd om binnen Brentano meer onderzoek op te zetten. Het onderwerp? Minder interventies, minder geneesmiddelen, meer geluk!”

“Het fijne van de leergang is de wisselwerking in de groep, met managers en bestuurders vanuit alle werkvelden, beleidsadviseurs gemeente, ziekenhuis en zorgkantoren.”

Dian Paasman, beleidsadviseur ouderengeneeskunde Isala klinieken, Zwolle (deelnemer 2016):
“Om goede zorg te organiseren voor een steeds grotere groep ouderen, móet je breder kijken dan je eigen organisatie. De leergang heeft mij inspiratie en handvatten gegeven om het beleid voor ouderen in ons ziekenhuis verder te verbeteren.”

“De colleges waren veelzijdig en relevant, met sprekers van topniveau.”

“De studiereis was een verrijkende ervaring. Nederland en Zweden delen dezelfde uitdaging: niet het systeem dienen, maar de mens.”

Marius van de Veen, locatiemanager Vivium Zorggroep (deelnemer 2015):
“Ik kan de executive leergang van harte aanbevelen. Het programma is afwisselend en biedt diverse invalshoeken, ontmoetingen en dilemma’s. Verwacht visie, wetenschap, trends en toekomst.”

“De opgedane inzichten nodigen uit om kritisch te reflecteren op je eigen werkomgeving en werkzaamheden.”

“De studiereis was verrijkend en bood zicht op de gehele keten van de ouderenzorg, die in Denemarken zeer vooruitstrevend is ingericht. Mooi om samen met de groep te ontdekken.”

Bekijk ook de blogs van oud-deelnemers Renske Siezen (studiereis naar Londen, 2014), Marc Vieten (werkbezoek aan Zorghotel De Kim, 2013) en Monique Spierenburg (executive leergang 2013).

 

Praktische informatie

Kosten
De officiële leergangprijs voor 2021 is vastgesteld op €5.995,- (BTW-vrij). In de leergangprijs zijn inbegrepen: collegeblokken en werkbezoeken in Nederland, het lesmateriaal, lunch en maaltijden tijdens de studieblokken en toegang tot de faciliteiten van Leyden Academy.

Niet inbegrepen zijn reis- en verblijfskosten van de internationale studiereis (circa €1.300-1.500). Ook de reiskosten van en naar Leiden en eventuele overnachtingkosten in Leiden zijn voor eigen rekening. Wij kunnen u suggesties doen voor nabijgelegen hotels tegen een gereduceerd tarief.

Organisatie
De supervisie van de opleiding berust bij de directie van Leyden Academy. Alle colleges worden in beginsel gegeven in de collegezaal van Leyden Academy on Vitality and Ageing, in het Poortgebouw in Leiden (recht tegenover NS-station Leiden Centraal, uitgang LUMC-zijde).

Veelgestelde vragen
Hoe wordt in de leergang rekening gehouden met de geldende coronarichtlijnen?
Cursisten moeten bij Leyden Academy kunnen vertrouwen op een veilige, hygiënische leeromgeving. U kunt hierbij denken aan een collegezaal waarin aanwezigen voldoende afstand kunnen houden van elkaar en van de docenten, veilige looproutes, volop middelen om de handen te wassen en te ontsmetten. Uit voorzorg houden we de groep in 2021 iets kleiner dan de gebruikelijke 20 deelnemers.  We streven naar colleges die fysiek worden bijgewoond in Leiden, voor een optimale uitwisseling en interactie in de collegezaal. Mochten de coronaregels dit onmogelijk maken, dan worden colleges in beginsel uitgesteld.

Waarin onderscheidt de executive leergang zich van andere opleidingen op het gebied van veroudering en gezondheidszorg?
De executive leergang is de enige leergang die specifiek ingaat op wat veroudering is en wat de gevolgen zijn van de vergrijzende samenleving. De leergang onderscheidt zich verder van andere opleidingen door de manier waarop goede zorg voor ouderen aan bod komt, en geeft bouwstenen om anders naar ouderenzorg te kijken.

Wat leer ik tijdens de executive leergang?

  • U bent op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van goede zorg voor ouderen.
  • U leert ouderenzorg vanuit een andere invalshoek te bekijken.
  • U ontwikkelt een duidelijke visie op het gebied van goede zorg voor ouderen.
  • U krijgt handvatten aangereikt om uw visie in beleid te vertalen en vervolgens uit te rollen in de praktijk.
  • U breidt uw netwerk in de zorg uit.
  • U kunt anderen inspireren op het gebied van ouderenzorg.

Zijn de studiekosten aftrekbaar van de belasting?
Als uw werkgever de opleiding betaalt, kan deze de kosten van scholing volledig als bedrijfskosten in mindering brengen op het resultaat. Betaalt u de opleiding zelf en volgt u deze als opleiding of studie voor uw (toekomstige) beroep, mag u de uitgaven hiervoor, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, in veel gevallen aftrekken als persoonsgebonden aftrek in uw belastingaangifte. Op deze manier betaalt de fiscus een gedeelte van uw opleiding. Voor meer informatie en de meest recente regelgeving kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen.

Hoe wordt de deelnemersgroep samengesteld en hoe groot is deze?
Om didactische redenen bestaat een groep uit maximaal 20 personen (of kleiner, afhankelijk van wat er mogelijk is binnen de geldende coronarichtlijnen). We proberen een groep samen te stellen met een optimale mix van deelnemers met verschillende achtergronden en functies, vanuit verschillende velden van de zorg. Een ander criterium is motivatie; de executive leergang is bedoeld voor mensen die het verschil willen maken in de zorg.

Van welke docenten krijg ik les?
Elke nieuwe jaargang stelt Leyden Academy een exclusief docentencorps samen van personen op kernposities in de wereld van beleid, onderzoek en praktijk. Zo wordt optimaal aangesloten bij de actualiteit. De docenten beschikken over relevante vakkennis, zijn in staat grenzen te verleggen of nodigen uit bestaande denkbeelden te kantelen. Zij zijn in staat een gezamenlijk zoekproces aan te gaan met de deelnemers, waarbij vragen en antwoorden vooraf niet altijd gegeven zijn.

Ontvang ik een diploma?
Bij afronding van de executive leergang ontvangen deelnemers een certificaat.

Kan ik gemiste blokken inhalen?
Indien u een dag(deel) moet missen, ontvangen wij graag uw afmelding. Bij goede argumenten kunt u dit blok in het daaropvolgende jaar inhalen. Er wordt geen geld teruggegeven voor niet-gevolgde dagdelen.

Wat is de aanvangstijd van de executive leergang?
De leergang vindt vijf keer plaats op een donderdag en vrijdag. De inloop is beide dagen om 09.00 uur en het programma start om 09.30 uur. Het programma eindigt donderdag omstreeks 20.00-20.30 uur en op vrijdag om 16.30-17.00 uur. Naast deze reguliere lesdagen is er een vierdaagse Europese studiereis.

Wat zijn de kosten van de studiereis?
De Europese studiereis vindt plaats van maandag t/m donderdag. De kosten voor de studiereis worden apart in rekening gebracht en bedragen tussen de € 1.300 en € 1.500.

Is de studiereis verplicht?
De studiereis is een waardevol onderdeel van de leergang en geeft de deelnemers een unieke kans om te zien hoe en vanuit welke visie de ouderenzorg in een ander land wordt georganiseerd. Deelname aan de studiereis is daarom verplicht. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan met opgaaf van reden van deelname worden afgezien.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact op met Ellen Plasmeijer via tel. (071) 524 0962 of per e-mail.