Inschrijving geopend voor executive leergang Goed leven, goede zorg voor ouderen

Op 13 januari 2022 gaat de twaalfde editie van start van de executive leergang Goed leven, goede zorg voor ouderen, een jaarlijkse opleiding voor inhoudelijk gedreven bestuurders en directeuren die kennis willen nemen van, en willen reflecteren op de meest actuele inzichten over goede zorg voor ouderen. Inmiddels zijn de cursusdata vastgesteld en is de inschrijving geopend.

Editie 2021 kleinschaliger van opzet
Door de coronamaatregelen was de editie van 2021 kleinschaliger van opzet, met twaalf deelnemers in plaats van de gebruikelijke groep van twintig. Ook vonden de eerste collegeblokken noodgedwongen online plaats. Volgens deelnemer Shequita Kalloe, bestuurder bij Argos Zorggroep, kwam er toch een goede uitwisseling tot stand binnen de groep cursisten en met de docenten: “Ook digitaal was sprake van goede onderlinge interactie. Zeker het regelmatig opsplitsen in kleinere groepen droeg hieraan bij.” Wel was het fijn om de laatste colleges in Leiden te kunnen volgen: “Toen bleek wel weer hoe waardevol het is om fysiek bij elkaar te komen. De informele gesprekken tijdens de koffiemomenten en lunch leveren erg veel op, naast de meer natuurlijke interacties tijdens de colleges.” De studiereis naar Zweden is ook uitgesteld en vindt, als de coronamaatregelen het toelaten, plaats in oktober.

Toekomst van de ouderenzorg
De volgende editie van de executive leergang start op donderdag 13 en vrijdag 14 januari a.s. Er is een gevarieerd programma samengesteld waarin we antwoorden zoeken op vragen als: hoe ziet goede zorg voor ouderen eruit, nu en in de toekomst? Hoe navigeert u als bestuurder tussen diverse, soms tegenstrijdige belangen en verwachtingen? Hoe formuleert u uw visie en beleid in een voortdurend veranderende context? Welke waarden geven u houvast, wat geeft u bezieling in uw werk? De leergang biedt inspirerende colleges, volop ruimte voor bespiegeling en discussie en bijzondere ontmoetingen met ouderen. Ook voor ervaren bestuurders die een overstap maken naar de ouderenzorg, kan de leergang uitkomst bieden. Zo werkt Shequita Kalloe al meer dan twintig jaar binnen de gezondheidszorg, maar is zij pas recent als bestuurder actief in ouderenzorg: “Ik was nadrukkelijk op zoek naar onderbouwde kennis over wat goede zorg aan ouderen vraagt en hoe de toekomst van de ouderenzorg eruit ziet. Het sterke aan deze leergang vind ik dan ook de theoretische opzet en de sterk inhoudelijke focus. De leergang levert kennis op die je niet makkelijk langs andere wegen tot je krijgt. De thema’s die worden behandeld zijn relevant en bieden de beloofde verdieping.”

Bent u geïnteresseerd in de executive leergang die in januari 2022 van start gaat? Kijk voor meer informatie en inschrijving op de cursuspagina.

Archief 2021Archief
2024
2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009