Organisatie

Team
De maatschappelijke vraagstukken waaraan we bij Leyden Academy willen bijdragen, vragen om een multidisciplinaire benadering. Om die reden bevinden zich in ons team onder meer artsen, bewegingswetenschappers, sociaal-cultureel antropologen, psychologen en communicatiespecialisten. Een nadere introductie van onze experts en hun specifieke aandachtsgebieden vindt u hier.

Op de foto (van achter naar voor en van links naar rechts):
Albert van DuijnJan Ravensbergen, Niels Bartels
Marie-Louise KokBelia SchuurmanRhea BreedveldJosanne Huijg
Jacqueline Leijs, Paul van de VijverLex van Delden
David van BodegomEllen PlasmeijerSanne Schweers
Nina Conkova, Ineke VlekJolanda LindenbergMiriam Verhage
Daniëlle Swart, Yvonne Schinkel-KoemansFrank Schalkwijk
Marieke van der Waal, Tineke Abma, Joris Slaets.

 

 

 


Directie
De directeur van Leyden Academy is prof. dr. Tineke A. Abma.

 


Raad van Commissarissen
In onze Raad van Commissarissen hebben zitting (op de foto van links naar rechts): ir. Boudewijn F. Dessing, mr. Jos W.B. Westerburgen, dr. Wim M. van den Goorbergh (voorzitter), prof. dr. Marianne de Visser en drs. Mark Janssen.