Organisatie

Team
De maatschappelijke vraagstukken waaraan we bij Leyden Academy willen bijdragen, vragen om een multidisciplinaire benadering. Om die reden bevinden zich in ons team onder meer artsen, bewegingswetenschappers, sociaal-cultureel antropologen, psychologen en communicatiespecialisten. Een nadere introductie van onze experts en hun specifieke aandachtsgebieden vindt u hier.

Op de foto (van achter naar voor en van links naar rechts):
Albert van DuijnJan RavensbergenJosanne Huijg
Belia Schuurman, Marie-Louise KokRhea BreedveldLex van Delden
Jacqueline Leijs, Paul van de VijverSanne Schweers
David van BodegomEllen Plasmeijer, Jolanda Lindenberg
Nina Conkova, Ineke Vlek, Miriam Verhage, Frank Schalkwijk
Daniëlle Swart, Niels Bartels, Yvonne Schinkel-Koemans
Tineke Abma

Niet op de foto: Lucia Thielman, Marleen Dohmen, Charlotte van den Eijnde, Lieke de Kock, Elena Bendien en Susan Woelders

 

 


Directie
De directeur van Leyden Academy is prof. dr. Tineke A. Abma.

 


Raad van Commissarissen
In onze Raad van Commissarissen hebben zitting (op de foto van links naar rechts): ir. Boudewijn F. Dessing, mr. Jos W.B. Westerburgen, dr. Wim M. van den Goorbergh (voorzitter), prof. dr. Marianne de Visser en drs. Mark Janssen.