Foto: Harmen Meinsma

Social design in de zorg, superhero of zero?

Steeds vaker spelen ontwerpers een rol in de zorg. Voor iedere uitdaging wordt op zoek gegaan naar een creatieve, innovatieve, betaalbare, duurzame en inclusieve oplossing. Social designers richten zich bijvoorbeeld op de mens achter de aandoening, op de sociale interactie of op het trainen van (toekomstige) zorgprofessionals. Toch is de combinatie van design en zorg niet vanzelfsprekend succesvol. Want wat vraagt deze uitwisseling nu werkelijk van alle betrokkenen? En wat zijn de uitdagingen voor ontwerpers binnen de gezondheidszorg?

Een beeldend onderzoek
De tentoonstelling Superhero of design zero van ontwerper Joost van Wijmen is van 22 tot en met 30 oktober te zien tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Aanleiding hiervoor is de realisatie van ENCOUNTER#9, een serie ontmoetingen tussen ouderen in woon-zorglocaties en jongeren in opleiding tot sociaal werker. Deze ontmoetingen verliepen grillig, gecompliceerd en lieten zich nauwelijks sturen. Van Wijmen raakte verstrikt toen hij doelen, opdrachten en aanpak probeerde af te stemmen op de werkelijke situatie. Van Wijmen toont de complexe werkelijkheid waarbinnen (social) design in de zorg opereert en hoe veelbelovende theorie zich verhoudt tot de vaak weerbarstige praktijk. Dit alles toont niet alleen de knelpunten maar ook de waarde van de aanpak.

Tour en Talk: Durf te falen!
Wat is de kwaliteit van ongemak in een ontwerpproject? Hoe kun je leren binnen een ingewikkelde realiteit? Is schaamte een kracht of een zwakte? Stichting ENCOUNTER organiseert op zondag 23 oktober, van 16.00-18.00 uur, een bezoek aan de bovengenoemde tentoonstelling en een gesprek. Aan de hand van projectervaringen en in gesprek met enkele betrokkenen brengen we waardevolle inzichten uit de soms schurende ontwerpwerkelijkheid in kaart. We gaan samen met onderzoekers Barbara Groot en Lieke de Kock (Leyden Academy), Désirée Bierlaagh (Practor bij het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg) en de aanwezigen onderzoeken wat de waarde van falen is.

Voor het bezoeken van de tentoonstelling en deelname aan de Talk en Tour is een entreebewijs van de Dutch Design Week nodig. Aanmelden kan via Embassy of Health.

ENCOUNTER#9 werd mede mogelijk gemaakt door:

Archief 2022Archief
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009