Internationaal resultaten delen: “Samen” levert zoveel meer op!

Onderzoekers Marleen Dohmen en Charlotte van den Eijnde presenteerden recent hun bevindingen van verschillende onderzoeken tijdens het jaarlijkse congres van de internationale vereniging van psychogeriatrie. Het thema dit jaar: “nieuwe perspectieven in een veranderende wereld: sociale verbinding, ouder worden en mentale gezondheid”.

Marleen deelde de resultaten van het onderzoek ‘Samen Werken aan Liefdevolle Zorg’, uitgevoerd in samenwerking met Topaz. Welke waarden, rollen én aannames zijn er in de relatie tussen zorgprofessionals, bewoners van het verpleeghuis en hun naasten? En hoe bemoeilijken deze dynamieken de samenwerkingsrelatie? Meer inzicht hierin helpt om ons oplossingen te ontwerpen die het probleem bij de wortels aanpakken. Haar posterpresentatie ging daar op in.

Charlotte ging met haar posterpresentatie in op onderzoek naar de perspectieven van zorgprofessionals op het werken met ervaringen in de dagelijkse zorgpraktijk. Wat brengt het zorgprofessionals om hun eigen ervaringen in de zorg vast te leggen en hierop te reflecteren? En hoe kan dit bijdragen in het bieden van persoonsgerichte zorg? De resultaten van dit onderzoek helpen ons om meer inzicht te krijgen hoe je kunt leren in de praktijk over persoonsgerichte zorg voor bewoners in verpleeghuizen.

Daarnaast presenteerden Marleen en Charlotte de methode Ervaringen Centraal. Een methode waarin de dagelijkse ervaringen van zorgprofessionals, bewoners en naasten gebruikt kunnen worden voor het in kaart brengen én evalueren van de kwaliteit van zorg. Deze presentatie was onderdeel van een symposium over het gebruik van narratieven in de verpleeghuiszorg, in samenwerking met Universiteit Maastricht en Erasmus Universiteit Rotterdam.

De internationale deelnemers spraken met veel lof over de Nederlandse aanpak en beoordeelden deze als vooruitstrevend! Een mooie bevestiging van ons werk en de impact die we willen maken binnen de zorgsector.

 

Archief 2023



Archief
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009