Gratis mini-training Met plezier gezonder oud!

Met de week van lezen en schrijven in volle gang wijzen we u graag op de activiteiten die de Leyden Academy doet samen met ouderen met laaggeletterdheid. Eerder gaven wij de cursus Met plezier gezonder oud! Deze cursus is ontwikkeld volgens de principes betekenisvol leren en samen leren. Benaderingen die beter passen bij de ervaringen en leerbehoeften van de meeste oudere laaggeletterden. Hierbij staat het uitwisselen van ervaringen en kennis, samen ontdekken, peer learning, gezelligheid en plezier voorop. Op 16 oktober starten we de online mini-training voor mensen die de cursus zelf willen gaan geven. U kunt zich hier gratis inschrijven.

Nieuwsgierig? Dan kunt u ook deze uitzending van het Glazen Radiohuis luisteren. Hierin vertellen onderzoeker Miriam Verhage en voormalig gezicht Leyden Academy Theo Warmenhoven over laaggeletterdheid onder ouderen en de cursus. Theo Warmenhoven is laaggeletterd en heeft op latere leeftijd lessen gevolgd om te leren lezen en schrijven. Hij vertelt in het interview hoe trots het hem maakt zijn (digitale) vaardigheden te vergroten en hoe fijn het is om minder afhankelijk van anderen te zijn.

“Laaggeletterden zijn weinig zichtbaar omdat ze zichzelf vaak trucjes hebben aangeleerd om hun laaggeletterdheid te verbloemen. Het is echter van belang die groep goed in beeld te krijgen, omdat hun aantal groeit, vanwege de toenemende vergrijzing. Om gezond ouder te worden en deel te kunnen blijven nemen aan de maatschappij is het belangrijk dat mensen (beter) kunnen lezen en schrijven.” – onderzoeker Miriam Verhage

 

Archief 2023Archief
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009