Video’s over zorgen voor Indische en Molukse ouderen

Nederland kent naar schatting twee miljoen mensen die op een of andere manier een binding hebben met voormalig Nederlands-Indië. Ouderen uit deze doelgroep die aangewezen zijn op zorg, ervaren soms dat zorgverleners te weinig kennis hebben over hun specifieke historische en culturele achtergronden. Wat weer van invloed kan zijn op de kwaliteit van de zorgverlening.
Stichting Pelita en ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld bouwden in de loop der jaren veel kennis op over hoe de zorg beter kan aansluiten bij de leefwereld, zorgvragen en -behoeften van Indische en Molukse ouderen. Door onder meer kennis te delen met zorgmedewerkers over cultuur, geschiedenis, oorlogsverleden, persoonsgerichte zorg en trauma en dementie.

Ontwikkeling videoleerlijn
In het najaar van 2023 ontwikkelen Pelita en ARQ tien korte video’s met elk een herkenbare praktijksituatie. Marie-Louise Kok, digital learning specialist bij Leyden Academy, geeft daarbij advies en brengt kennis en ervaringen in over twee eerder ontwikkelde videoreeksen over zorg in het verpleeghuis en thuiszorg. Centraal staan steeds de oudere en de zorgverlener.
De nieuwe videoreeks gaat over de relatie tussen oorlogservaringen in Nederlands-Indië en gezondheidsklachten, het belang van kennis over culturele achtergronden in de communicatie met ouderen en waar de zorgprofessional rekening mee moet houden bij ouderen met dementie. Ook wordt kort uiteengezet over welke (ingrijpende) historische achtergronden de zorgverlener kennis zou moeten hebben.

Voor wie?
De videoleerlijn is bestemd voor zorgverleners in de eerste lijn, met specifieke aandacht voor het werk van huisartsen, praktijkondersteuners, casemanagers dementie en clientondersteuners. Maar ze zijn ook breed inzetbaar in e-learning, trainingen, lezingen en onderwijsprogramma’s voor andere extramurale zorgmedewerkers, mantelzorgers en hulpverleners.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de lancering van de videoreeks? Stuur een mail naar projectleider Bertine Mitima via b.verloop@arq.org of lees hier meer.

Archief 2023Archief
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009