Videoreeks Liefdevolle zorg in de praktijk

Op 25 november 2019 is de nieuwe, gratis videoreeks Liefdevolle zorg in de praktijk beschikbaar gesteld aan medewerkers zorg en welzijn in de ouderenzorg.

Veel organisaties in de ouderenzorg maken momenteel de omslag naar persoonsgerichte zorg, met meer ruimte en aandacht voor de persoonlijke wensen en verlangens van bewoners. Om hierbij te ondersteunen, ontwikkelden we de videoreeks Liefdevolle zorg in de praktijk. De 19 korte video’s brengen elk een herkenbare praktijksituatie in beeld, die inspireert en aanzet tot een gesprek over goede zorg. De volgende vier thema’s komen aan bod:

  1. Leren kennen van de bewoner (5 video’s)
  2. Bijdragen aan leefplezier (6 video’s)
  3. Delen van ervaringen (4 video’s)
  4. Omgaan met dilemma’s (4 video’s)

“Ik vind leren aan de hand van beelden heel prettig”
Na uitvoerig onderzoek onder zo’n 200 zorgverleners naar de juiste vorm, leerdoelen en stijl van de videoreeks, hebben we gekozen voor microlearning: korte, hapklare leereenheden van maximaal 1,5 minuut. Iedere video laat een echte situatie zien uit de dagelijkse praktijk, echte voorbeelden van contact tussen bewoners, familie en zorgverleners die leefplezier en liefdevolle zorg illustreren. Ieder filmpje eindigt met een vraag die uitnodigt om ermee aan de slag te gaan, of met elkaar in gesprek te gaan. De beoogde doelgroep van de videoreeks overwegend mbo-opgeleid en werkzaam in functies als verzorgende IG, woon- of activiteitenbegeleider, coördinator zorg en welzijn of zorgassistent.

Gratis te gebruiken
Dankzij de financiële steun van het Jo Visser fonds kunnen de video’s gratis beschikbaar worden gesteld. Opleiders kunnen de complete afspeellijst gebruiken of losse filmpjes inbedden in bestaande curricula, trainingen en portfolio’s (door bijvoorbeeld de video’s in het eigen Learning Management Systeem te plaatsen). Denk bij opleiders bijvoorbeeld aan o.a.

  • zorginstellingen en verpleeghuizen;
  • onderwijsinstellingen in zorg en welzijn;
  • zelfstandige trainers, coaches en trainingsbureaus in de zorgsector;
  • educatieve uitgevers in zorgonderwijs.

Deze film is onderdeel van de gratis videoreeks ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ en gaat over het omgaan met dilemma’s, want soms botsen de wensen van bewoners met het beleid en de regels die bij een zorgorganisatie gelden. Alle video’s bekijken? Ga dan naar de afspeellijst op YouTube.

De 19 filmpjes uit de videoserie worden sinds 2021 ook ingezet binnen Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs. Lees dit interview met onze digital learning expert Marie-Louise Kok, onderzoeker Lucia Thielman, Danielle Swart (Jo Visser fonds) en Hanny de Bruin (mbo Rijnland).

De videoreeks maakt deel uit van het project Leefplezierplan voor de zorg van Leyden Academy. Neem voor meer informatie contact op met Marie-Louise Kok via tel. (071) 524 0964 of via e-mail.