Educatieve videoreeks Liefdevolle zorg in de praktijk

In het najaar van 2019 verschijnt de gratis educatieve videoreeks ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ voor medewerkers zorg en welzijn in de ouderenzorg.

Wat maakt het leven de moeite waard in de laatste fase van het leven in een verpleeghuis? Kunnen we mensen de ruimte geven om zoveel mogelijk te doen wat zij graag willen doen en de persoon te zijn die zij graag willen zijn? Het centraal stellen van persoonlijke wensen en verlangens van bewoners en het vergroten van het bewustzijn over leefplezier en liefdevolle zorg, zijn thema’s die nog onvoldoende aan bod komen in het huidige lesmateriaal, terwijl het essentieel is voor goede zorg. De reeks van in totaal ca. 20 video’s zal de volgende thema’s behandelen:

  1. Leren kennen van de bewoner
  2. Bijdragen aan leefplezier
  3. Delen van ervaringen
  4. Omgaan met dilemma’s

“Ik vind leren aan de hand van beelden heel prettig”
Na uitvoerig onderzoek onder zo’n 200 zorgverleners naar de juiste vorm, leerdoelen en tone-of-voice van de videoreeks, hebben we gekozen voor microlearning: hapklare leereenheden van maximaal 1,5 minuut. Iedere video laat een echte situatie in de dagelijkse praktijk zien, voorbeelden van contact tussen bewoners en zorgverleners die leefplezier en liefdevolle zorg illustreren. Ieder filmpje eindigt met een actiegerichte boodschap ‘wat kun jij vandaag zelf doen voor een bewoner?’. De beoogde doelgroep van de videoreeks is overwegend vrouw met als hoogst genoten afgeronde opleiding MBO, werkzaam in functies als verzorgende IG, woon- of activiteitenbegeleider, coördinator zorg en welzijn of zorgassistent.

Gratis te gebruiken
De video’s worden als online lesmateriaal gratis beschikbaar gesteld. Opleiders kunnen de complete afspeellijst gebruiken of losse filmpjes inbedden in bestaande curricula, trainingen en portfolio’s (door bijvoorbeeld de video’s in het eigen Learning Management Systeem te plaatsen). Denk bij opleiders bijvoorbeeld aan o.a.

  • zorginstellingen en verpleeghuizen;
  • onderwijsinstellingen in zorg en welzijn;
  • zelfstandige trainers, coaches en trainingsbureaus in de zorgsector;
  • educatieve uitgevers in zorgonderwijs.

De videoreeks wordt ontwikkeld mede dankzij de financiële steun van het Jo Visser fonds en zal in het najaar van 2019 verschijnen. Neem voor meer informatie contact op met Marie-Louise Kok via tel. (071) 524 0964 of via e-mail.