Videoreeks Liefdevolle zorg in de praktijk

Op 25 november 2019 wordt de nieuwe, gratis videoreeks ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ beschikbaar gesteld aan medewerkers zorg en welzijn in de ouderenzorg.

Wat maakt het leven de moeite waard in de laatste fase van het leven in een verpleeghuis? Kunnen we mensen de ruimte geven om zoveel mogelijk te doen wat zij graag willen doen en de persoon te zijn die zij graag willen zijn? Het centraal stellen van persoonlijke wensen en verlangens van bewoners en het vergroten van het bewustzijn over leefplezier en liefdevolle zorg, zijn thema’s die nog onvoldoende aan bod komen in het huidige lesmateriaal, terwijl het in onze beleving essentieel is voor goede zorg. De reeks van in totaal 19 video’s zal de volgende thema’s behandelen:

  1. Leren kennen van de bewoner
  2. Bijdragen aan leefplezier
  3. Delen van ervaringen
  4. Omgaan met dilemma’s

“Ik vind leren aan de hand van beelden heel prettig”
Na uitvoerig onderzoek onder zo’n 200 zorgverleners naar de juiste vorm, leerdoelen en stijl van de videoreeks, hebben we gekozen voor microlearning: korte, hapklare leereenheden van maximaal 1,5 minuut. Iedere video laat een echte situatie zien uit de dagelijkse praktijk, echte voorbeelden van contact tussen bewoners, familie en zorgverleners die leefplezier en liefdevolle zorg illustreren. Ieder filmpje eindigt met een vraag die uitnodigt om ermee aan de slag te gaan, of met elkaar in gesprek te gaan. De beoogde doelgroep van de videoreeks is overwegend vrouw met als hoogst genoten afgeronde opleiding MBO, werkzaam in functies als verzorgende IG, woon- of activiteitenbegeleider, coördinator zorg en welzijn of zorgassistent.

Gratis te gebruiken
De video’s worden als online lesmateriaal gratis beschikbaar gesteld. Opleiders kunnen de complete afspeellijst gebruiken of losse filmpjes inbedden in bestaande curricula, trainingen en portfolio’s (door bijvoorbeeld de video’s in het eigen Learning Management Systeem te plaatsen). Denk bij opleiders bijvoorbeeld aan o.a.

  • zorginstellingen en verpleeghuizen;
  • onderwijsinstellingen in zorg en welzijn;
  • zelfstandige trainers, coaches en trainingsbureaus in de zorgsector;
  • educatieve uitgevers in zorgonderwijs.

Op donderdag 6 februari 2020 organiseren we van 14.45-17.00 uur in het Poortgebouw in Leiden een bijeenkomst over deze videoreeks voor opleiders of L&D-specialisten in de ouderenzorg. Wilt u hier bij zijn? Klik hier voor meer informatie.

De videoreeks maakt deel uit van het project Leefplezierplan voor de zorg van Leyden Academy en is ontwikkeld mede dankzij de financiële steun van het Jo Visser fonds. De video’s komen op 25 november 2019 beschikbaar op YouTube. Neem voor meer informatie contact op met Marie-Louise Kok via tel. (071) 524 0964 of via e-mail.