Jongeren brengen met Zomervisite een andere energie met zich mee

Jongeren brengen met Zomervisite een andere energie met zich mee

Dat het aantal ouderen in Nederland toeneemt, is al langer bekend. Zo zal volgens het CBS in 2050 de verhouding tussen het aantal 65-plussers ten opzichte van het aantal 20-65-jarigen 47,2% bedragen, terwijl dat in 2021 slechts 33,7% was. Ook hebben we te maken met een groeiend personeelstekort in de ouderenzorg. Dit ligt niet alleen aan de toename van het aantal ouderen, maar ook aan een afnemende belangstelling voor het werken in de ouderenzorg.

“We weten allemaal dat de zorg in een penibele situatie zit, en de ouderenzorg helemaal. Je moet er alles aan doen om mensen te motiveren en te laten zien dat ouderenzorg niet alleen billen wassen is, dat iemand ook een persoon met onwijs veel levenslessen en humor is. Dat het dus ook gewoon leuk is.” – contactpersoon van een zorglocatie

Persoonlijk contact
Hoe kleur je de beeldvorming over ouderen positiever en hoe laat je jonge mensen zien hoe leuk en waardevol werken in de ouderenzorg kan zijn? De sleutel ligt in ontmoetingen tussen jong en oud: door persoonlijk contact ontstaat waardering en kunnen beelden worden bijgesteld. Daarom brengen Leyden Academy en het Jo Visser fonds middels Zomervisite jongeren op een laagdrempelige manier in contact met ouderen en hun woon- en leefwereld. Sinds de start in 2017 hebben meer dan honderd 16- tot 25-jarigen samen met ouderen die in een zorgorganisatie wonen iets ondernomen. Zo hebben ze gewandeld, koffie gedronken, een ijsje gegeten, boodschappen gedaan, spelletjes gespeeld, foto’s bekeken, gefietst op een duofiets en zijn ze zelfs naar de kermis geweest.

“De bewoners zijn zo blij als je ze even mee naar buiten neemt. Als ik aan kwam lopen zeiden ze eerst ‘Nou ik weet het niet, moet het nou..’ en als we buiten waren dan leefden ze helemaal op. En als we dan terugkwamen vroegen ze ‘Kom je volgende week weer?’. Dat vond ik het leukste, dat zij zo blij zijn met iets kleins.” – Samira, 25 jaar

Extra aandacht
Voor Zomervisite 2021 hebben we de handen ineengeslagen met stichting JOW!, die met een app de jongeren aan ouderen in zorglocaties koppelt. Om meer inzicht te krijgen in de ervaring met Zomervisite en het gebruik van de app, heeft junior onderzoeker Evelien Kelfkens van Leyden Academy een evaluatieonderzoek uitgevoerd. Hieruit komt onder andere naar voren dat de deelnemende jongeren Zomervisite een leuke ervaring vinden, mede door de positieve reacties en waardering van de ouderen. Een aantal van hen heeft aangegeven dat Zomervisite bijdraagt aan het maken van hun studiekeuze in de ouderenzorg. De zorglocaties waarderen de extra aandacht voor de bewoners tijdens een rustige zomerperiode waarin de aandacht voor de ouderen veelal beperkt is omdat personeel en familie op vakantie zijn. Bovendien hebben de jongeren een aanvullende waarde voor de bewoners naast het contact met reguliere vrijwilligers en medewerkers omdat ze andere activiteiten met hen ondernemen, een andere energie met zich meebrengen en een andere positie ten opzichte van de bewoners hebben. Tijdens het contact ligt de focus op welzijn en niet op zorg. De bewoners worden zichtbaar vrolijk van de persoonlijke aandacht die ze krijgen.

Ik vond het interessant om te horen over dingen die zij hebben meegemaakt, Zoals bijvoorbeeld Nederland in oorlog, extreem veel armoede en honger. Het is waardevol dat je meer van een andere generatie weet en ik een positiever beeld over hen heb gekregen. Ik ging altijd met een enorme glimlach weg en kwam blijer thuis na Zomervisite.” – André, 16 jaar

Positieve dingen
Samenvattend laat de evaluatie zien dat Zomervisite alle betrokken partijen – contactpersonen binnen de zorgorganisaties, jongeren en ouderen – positieve dingen heeft gebracht, ondanks dat het door het coronavirus en de daarmee samenhangende beperkingen op kleine schaal is uitgevoerd. Daarbij is Zomervisite voor de initiatiefnemers een mooie manier om voeling te houden met het werk van de zorgmedewerkers en het leefplezier van de bewoners in zorgorganisaties.

Klik hier voor het rapport met ervaringen en aanbevelingen naar aanleiding van het evaluatieonderzoek.

Ben je 16 tot 25 jaar en lijkt het je leuk om in juli en augustus 2022 samen met een bewoner iets gezelligs te ondernemen of wil jouw zorglocatie mogelijk Zomervisite-jongeren ontvangen? Laat het ons alvast weten door een mail te sturen!

Zomervisite: betekenisvol vakantiewerk in de ouderenzorg

Zomervisite: betekenisvol vakantiewerk in de ouderenzorg

Als er al behoefte was om jong en oud in contact te brengen door iets gezelligs met elkaar te ondernemen dan is nu wel het moment. Met Zomervisite willen het Jo Visser fonds en Leyden Academy on Vitality and Ageing voor wat lichtpuntjes zorgen. We nodigen dan ook graag 16- tot 25-jarigen uit om in juli en augustus samen met een bewoner van een zorgorganisatie iets gezelligs te ondernemen.

Een klein gebaar, een groot plezier
Zomervisite is in 2017 opgezet om jongeren op een laagdrempelige manier in contact te brengen met ouderen en hun woon- en leefwereld. Tijdens 1-op-1-contact ligt de focus op welzijn en niet op zorg. Met alleen al een wandelingetje maken, koffiedrinken, een ijsje eten, een spelletje spelen, of foto’s bekijken en kletsen wordt men al erg blij. Het positieve effect is op meerdere vlakken zichtbaar: de ervaring levert jongeren voldoening en een vergoeding, het geeft de ouderen persoonlijke aandacht en interactie met jongeren, en het ondersteunt de zorgprofessionals en geeft hoop dat meer jongeren de weg naar de ouderenzorg weten te vinden. Dat alle betrokkenen het initiatief enorm waarderen, blijkt uit de vele positieve reacties en mooie verhalen die we de afgelopen jaren hebben ontvangen. “Zomervisite was heel verrassend. Het was fantastisch om te zien hoe gelukkig ik de ouderen kon maken met iets simpels als een gebakje eten.” Klik hier voor meer ervaringen.

Meer ouderen maar minder zorgprofessionals
Over het algemeen hebben jongeren een vrij negatief beeld van ouderen. Ook als het gaat om werken in de ouderenzorg. En met het groeiende aantal ouderen is dat zorgwekkend. De sleutel ligt in ontmoetingen tussen jong en oud: in persoonlijk contact ontstaat waardering en worden beelden bijgesteld. Zomervisite draagt hieraan bij, zo blijkt ook uit de ervaring van Sietske: “Aan het begin van mijn studie riep ik dat ik nooit met ouderen zou willen werken. Mijn beeld is door Zomervisite echt totaal anders.” Wat de jongeren, naast een vakantiewerkvergoeding van 6,50 euro per uur, terugkrijgen is enthousiasme en waardering. Zo verdienen ze wat bij en leren ze tegelijkertijd meer over ouderen en hun leefomgeving. Een win-winsituatie!

Samenwerking met stichting JOW!
Dit jaar worden jongeren en ouderen gekoppeld middels een door stichting JOW! ontwikkelde app. Deze app verzorgt reeds dagelijks matches en wordt goed ontvangen. We willen met deze samenwerking nog meer waardevolle, en wie weet blijvende, contacten realiseren.

Deelnemende zorgorganisaties
Dit jaar hebben zorglocaties in Amstelveen, Leiden, Naaldwijk en Vlaardingen zich aangemeld. Natuurlijk kunnen andere geïnteresseerde zorgorganisaties zich ook aanmelden. Vol is echter vol.

Ga voor meer informatie of om aan te melden naar de website van Zomervisite of mail stichting JOW!.

Voorbij leeftijd: betekenisvol contact tussen jong en oud

Voorbij leeftijd: betekenisvol contact tussen jong en oud

Het juni-nummer van Gerōn, tijdschrift over ouder worden en samenleving, staat in het teken van ontmoetingen tussen generaties en de meerwaarde van contact en wederkerigheid tussen jong en oud. Leyden Academy is gevraagd om hierop te reflecteren en enkele intergenerationele projecten te belichten. Tineke Abma, Jolanda Lindenberg, Lieke de Kock, Lucia Thielman, Danielle Swart en Joost van Wijmen (stichting ENCOUNTER) schreven gezamenlijk het artikel Voorbij leeftijd: hoe betekenisvol contact beeldvorming kan beïnvloeden.

Aan de hand van de projecten Slowdates van Amphion Cultuurbedrijf, Zomervisite, een initiatief van het Jo Visser fonds en ENCOUNTER#8, ontworpen door Joost van Wijmen, wordt in het artikel verkend of en hoe intergenerationeel contact de beeldvorming over en weer in positieve zin kan beïnvloeden. De conclusie van de auteurs luidt dat het draait om de kwaliteit van het contact, voorbij de leeftijd. In een gelijkwaardige ontmoeting en bij een gedeelde fascinatie verandert de beeldvorming: deelnemers gaan elkaar zien als een individu, en niet enkel als een lid van een groep.

U kunt het artikel in tijdschrift Gerōn hier lezen.

Zomervisite, een mooi en dankbaar project

Zomervisite, een mooi en dankbaar project

Regelmatig ontvangen we hartverwarmende verhalen van jongeren die in 2019 aan Zomervisite hebben deelgenomen. Leyden Academy en het Jo Visser fonds brengen zo sinds drie jaar, samen met enkele betrokken zorgorganisaties, jongeren op een laagdrempelige manier met ouderen in contact. Door deze ontmoetingen ontstaat persoonlijk, gelijkwaardig contact en waardering, en worden beelden bijgesteld.

Hieronder leest u de ervaring van Judith bij Woon- en Zorgcentrum Groot Hoogwaak in Noordwijk:

“Alvorens de persoon-specifieke bevindingen te delen, wil ik vermelden dat ik het een erg geslaagd project vind. Ik heb gedurende de afgelopen weken gemerkt dat meedoen aan dit project zoveel teweegbrengt bij de ouderen. Ondanks dat je eigenlijk een vreemde bent genieten ze zichtbaar van de persoonlijke aandacht en kijken ze echt uit naar de volgende keer dat je komt. Die dankbaarheid die ze uitstralen is zoveel waard. Zo vreemd als je in het begin dan ook was, zo bekend ben je aan het einde van het traject met elkaar. In een zeer korte tijd creëer je een band. Niet alleen met de bewoners/ouderen zelf, maar ook met de familie die je (per toeval) ontmoet. Ook zij waarderen zichtbaar dat er iemand persoonlijke aandacht geeft aan hun naaste en daarmee bijdraagt aan hun welzijn.

Gedurende dit project ben ik op bezoek geweest bij drie oudere dames, waarvan twee wonend op de dementie-afdeling. Bij de dame die niet op de dementie-afdeling woont ben ik maar twee keer geweest. Deze mevrouw vond het een erg leuk project, maar gaf heel eerlijk aan dat zij zelf zoveel bezoek kreeg van familie dat ze vrijwel zeker wist dat er iemand in het huis was die de aandacht ‘beter kon gebruiken’.

Een bewoonster van Kleinschalig Wonen (dementie-afdeling) wilde erg graag een sigaretje roken en een lekker bakkie doen in het grand café. Dat heeft ze sinds haar 16e gedaan en dat doet ze dan ook nog steeds erg graag. Helaas mag ze dit niet meer zonder begeleiding. Ik was dan ook haar beste vriendin als ik haar kwam ophalen. Daarnaast benadrukte zij ook meermaals dat ze het onwijs leuk vond om zo goed contact te hebben met iemand van mijn generatie en dat ze het toch wel erg goed vond klikken met mij. Dit deed mij natuurlijk deugd, maar wat me nog het meest raakte was de lach die op haar gezicht ontstond als ze mij zag binnenkomen.

Van een andere dame die ik bezocht was het gehoor erg slecht en praten doet ze eigenlijk ook niet (tot mijn en de zusters verbazing vroeg ze halverwege de zomer opeens waar ik woon, maar hier is het bij gebleven). Dit vond ik wel uitdagend, want anders dan bij de andere dame is het krijgen van bevestiging of ze jouw aanwezigheid en de dingen die je met haar doet waardeert een stuk lastiger doordat ze het niet met woorden uitdrukt. Desalniettemin was het vrij snel duidelijk dat deze vrouw het ook enorm kon waarderen. Het handje dat de lucht in ging om te zwaaien als ze me zag, de guitige oogjes en meest lieve, aandoenlijke lach als je naast haar ging zitten waarop ze me altijd een aai over mijn arm gaf of even mijn hand vastpakte. Naast het drinken van een kopje thee hebben we ook geregeld door prentenboeken of natuurtijdschriften gebladerd, en zijn we met goed weer in de rolstoel naar buiten gegaan om lekker door de duinen of over de boulevard te wandelen. Eén keer zijn we tezamen met haar oude overbuurman (ook een bewoner van Groot Hoogwaak, maar op een andere afdeling) wezen wandelen, ook dit waardeerde zij (beiden overigens) enorm.

Al met al, een geslaagd project, niet alleen voor mij (ik heb onwijs genoten van de tijd die ik met ze heb doorgebracht), maar vooral voor de ouderen zelf, die hier zichtbaar van hebben genoten waardoor je ze dit eigenlijk elke week, het gehele jaar door zou gunnen.”

Het Jo Visser fonds en Leyden Academy hebben het voornemen om in juli en augustus 2020 Zomervisite weer mogelijk te maken. Neem voor meer informatie contact op met Danielle Swart, manager Jo Visser fonds.

Zomervisite: zinvolle ontmoetingen in de ouderenzorg

Zomervisite: zinvolle ontmoetingen in de ouderenzorg

Voor het derde jaar op rij brengen Leyden Academy on Vitality and Ageing en Jo Visser fonds jongeren op een laagdrempelige manier met ouderen en hun woon- en leefwereld in contact. Onder de noemer Zomervisite worden 16- tot 25-jarigen uitgenodigd om samen met ouderen uit een zorgorganisatie in de zomermaanden juli en augustus iets gezellig te ondernemen. Dat kan variëren van wandelen en een ijsje eten tot muziek luisteren of een spelletje spelen.

Meer ouderen, minder verzorgenden
Dat het aantal ouderen ieder jaar toeneemt, en dus ook in zorgorganisaties, is geen verrassing. Helaas blijft het aantal jongeren dat uiteindelijk voor een loopbaan in de ouderenzorg kiest achter. Met Zomervisite willen we jongeren uitdagen om met een frisse blik te kijken naar ouderenzorg en zo hun beeldvorming positiever kleuren. Deelnemende zorgorganisaties zijn Roomburgh in Leiden, Topaz in Leiden en Voorschoten, Activite in Sassenheim, Roelofarendsveen en Nieuwveen, DSV-verzorgd leven in Rijnsburg en Katwijk, Groot Hoogwaak in Noordwijk en ZonnehuisGroep in Vlaardingen. Jongeren kunnen zich tot aanmelden door een mail te sturen naar zomervisite@leydenacademy.nl.

Klein gebaar, groot plezier
De sleutel ligt in ontmoetingen tussen jong en oud: want in persoonlijk, gelijkwaardig contact ontstaat waardering en worden beelden bijgesteld. Zowel de jongeren als de ouderen ervaren deze ontmoetingen als zeer waardevol. Wat de jongeren, naast een vrijwilligersvergoeding van 7,50 euro per uur, terugkrijgen van de ouderen was enthousiasme en waardering. Zo blijkt uit de reactie van Rosemarijn, die deelnam aan Zomervisite in 2018: “Mevrouw H. wilde mij graag het beste koffie- en gebakplekje laten zien én proeven. Ze vertelt me dat ze dat ze hier vroeger altijd naar toe ging. We zoeken een lekker taartje uit en zoeken een plekje op. ‘Ja soms moet je jezelf wel eens kietelen, anders lach je niet!’, zegt mevrouw H.” De ouderen vinden het op hun beurt fijn om met jonge mensen in gesprek te gaan en iets te ondernemen. Ook de zorgorganisaties zijn enthousiast en waarderen de gezelligheid en reuring die de jongeren met zich meebrengen.

Op visite bij ouderen en ook nog een zakcentje verdienen? Doe mee aan Zomervisite!

Op visite bij ouderen en ook nog een zakcentje verdienen? Doe mee aan Zomervisite!

In navolging op de succesvolle Zomervisite 2017 geven Jo Visser fonds en Leyden Academy deze zomervakantie 50 (aankomende) studenten Zorg & Welzijn (16-25 jaar) de mogelijkheid om kennis te maken met de woon- en leefwereld van (kwetsbare) ouderen. Het doel is om door persoonlijke ontmoetingen met ouderen de mening over ouderen en de ouderenzorg te achterhalen.

Wat is het idee?
Het idee is dat jongeren in juli en augustus als vrijwilliger op visite gaan bij ouderen die in een woonzorglocatie of nog thuis wonen (thuiszorg, dagopvang). Het is de bedoeling dat het contact tussen jong en oud zoveel mogelijk 1-op-1 is en niet voor de gezamenlijke activiteitenbegeleiding of ondersteuning in de huiskamer wordt ingezet. De jongere kan samen met een oudere iets gezelligs doen, bijvoorbeeld lekker naar buiten, muziek luisteren, winkelen, naar de bioscoop of een spelletje doen.

Hoe werkt het?
De jongere krijgt van de zorgorganisatie een vrijwilligerscontract voor 25 uur, zodat hij/zij verzekerd is. De uren worden via een stempelkaart bijgehouden. De kosten voor de vrijwilligersvergoeding (7,50 euro netto per uur) worden door ons betaald, alsmede eventuele kosten voor extraatjes met een maximum van 50 euro (op basis van bonnetjes). 
Vooraf en na afloop zullen wij middels interviews met de jongeren hun beeld over ouderen en de ouderenzorg achterhalen. Ook wordt hen gevraagd om een dagboekje bij te houden met hun ervaringen (natuurlijk geanonimiseerd). De uitkomsten zullen worden gebruikt om aandacht te vragen voor betere beeldvorming over (werken in de) ouderen(zorg).

Heb je interesse om deel te nemen (als student of zorgorganisatie) of wil je meer informatie? Laat het ons weten via levensles@leydenacademy.nl. Let wel, vol is vol.

 

Zomervisite, jong ontmoet oud

Zomervisite, jong ontmoet oud

Met Zomervisite brengen Leyden Academy en het Jo Visser fonds jongeren in contact met ouderen in een zorgorganisatie. Ze ondernemen samen gezellige activiteiten op basis van de interesses van de ouderen. Zo brengen we jong en oud met elkaar op een plezierige manier in contact en laten we jongeren kennismaken met de ouderenzorg.

Meer ouderen, minder verzorgenden
Meer studenten kiezen voor een opleiding in de zorg. Helaas kiest minder dan 5 procent van de studenten uiteindelijk voor een baan in de ouderenzorg. En met het groeiende aantal ouderen is dat zorgwekkend. In Nederland wonen ongeveer 115.000 mensen in een verpleeghuis, en in 2025 zullen dat er naar verwachting ruim 145.000 zijn. En dat terwijl er nu al ruim 55.000 vacatures in deze sector onvervuld zijn. Om dit nijpende tekort aan goed opgeleid personeel de komende jaren op te lossen, is het van groot belang om de beeldvorming over ouderenzorg positiever te kleuren.

Zinvolle en leuke ontmoetingen in de ouderenzorg
Hoe verleid je jonge mensen tot een loopbaan in de ouderenzorg? De sleutel ligt in ontmoetingen tussen jong en oud: door persoonlijk contact ontstaat waardering en kunnen beelden worden bijgesteld. Daarom brengen Leyden Academy en het Jo Visser fonds middels Zomervisite jongeren op een laagdrempelige manier in contact met ouderen en hun woon- en leefwereld. We maken daarbij gebruik van een door stichting JOW! ontwikkelde app. De bedoeling is het contact tussen jong en oud zoveel mogelijk 1-op-1 te laten zijn. Sinds de start van Zomervisite in 2017 hebben ruim honderdvijftig 16- tot 25-jarigen samen met ouderen die in een zorgorganisatie wonen iets ondernomen. Zo hebben ze gewandeld, koffie gedronken, een ijsje gegeten, boodschapjes gedaan, spelletjes gespeeld, foto’s bekeken, gefietst op een duofiets en gekletst.

Klein gebaar, groot plezier
Het verbaasde veel deelnemers dat de ouderen vaak zo open zijn en veel over zichzelf en over vroeger vertellen. Wat ze vooral terugkregen van de ouderen was waardering. Ook bezorgde deze ervaring de deelnemers een duidelijker beeld van ouderen en van de zorg eromheen. Een paar deelnemers gaven van te voren al aan dat zij een zorgopleiding gaan doen en in de ouderenzorg willen gaan werken. Voor hen was dit een manier om ook in de praktijk te zien of dit bij hun past. Naar aanleiding van Zomervisite hebben enkele deelnemers zelfs de mogelijkheid van een welzijnscontract aangeboden gekregen.

“Ik ging altijd met een enorme glimlach weg en kwam blijer thuis na Zomervisite”, “Het is waardevol dat je meer van een andere generatie weet” en “Ik vond het zo leuk dat ik nu een opleiding in de zorg start en in de ouderenzorg een baan zoek” is een greep uit de vele enthousiaste reacties die we naar aanleiding van Zomervisite 2021 hebben ontvangen. Klik hier voor meer ervaringen van jongeren aan voorgaande Zomervisites.

Beeldvorming van jongeren over ouderen
Aan Zomervisite hebben we in 2018 en 2022 onderzoek gekoppeld om inzicht te krijgen in de beeldvorming van jongeren rondom ouderen en de motivatie om met ouderen te werken en hoe ouderen deze ontmoetingen ervaren. Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van kwalitatieve interviews en ondersteunende vragenlijsten. Samenvattend laat die evaluatie zien dat alle betrokken partijen – contactpersonen binnen de zorgorganisaties, jongeren en ouderen – positieve dingen heeft gebracht, van ‘andere energie’ tot andere beeldvorming over ouderen en de ouderenzorg. Klik hier voor ons nieuwsbericht over Zomervisite 2022.

Meer weten over Zomervisite? Neem dan contact op met Danielle Swart, manager Jo Visser fonds of met stichting JOW! Wil je zelf Zomervisite organiseren? Klik dan hier voor de infographic.

Herfstvisite: zinvol en leuk vakantiewerk in de ouderenzorg

Herfstvisite: zinvol en leuk vakantiewerk in de ouderenzorg

Veel jongeren hebben een negatief beeld van ouderen. Ook als het gaat om werken in de ouderenzorg. Vereniging Het Zonnehuis en Leyden Academy willen daar verandering in brengen door studenten Zorg & Welzijn op een laagdrempelige en ludieke manier met ouderen in contact te brengen. Na een succesvolle Zomervisite roepen we in de maand oktober 16- tot 25-jarige studenten op om op Herfstvisite te gaan bij ouderen via een zorgorganisatie, met het idee om samen iets te ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een ommetje maken, muziek luisteren, een boodschapje doen, een spelletje doen of naar de bioscoop gaan. De studenten krijgen een vergoeding van 10,- euro per uur bij een volle stempelkaart van 15 uur. Zo verdienen ze wat bij en leren tegelijkertijd meer over ouderen en hun leefomgeving.

Een klein gebaar, een groot plezier
Hoe verleid je jonge mensen tot een loopbaan in de ouderenzorg? De sleutel ligt in ontmoetingen tussen jong en oud: in persoonlijk, gelijkwaardig contact ontstaat waardering en worden beelden bijgesteld. Dat blijkt ook uit de ervaringen van deelnemers van de Zomervisite afgelopen juli en augustus: Nadeshda – “De bezoekjes aan de ouderen die ik heb bezocht waren open, kwetsbaar, waardevol en leerzaam.” en Inge – “Hoe klein is de moeite, en hoe groot is het plezier. Het is fijn om dit voor deze mensen te kunnen betekenen. En omdat ze hebben aangegeven het erg op prijs te stellen als ik in de toekomst nog met hen zou wandelen heb ik besloten om op vrijwillige basis nog twee uur in de week naar het verzorgingshuis te gaan.”

Meer ouderen, minder verzorgenden
Meer studenten kiezen voor de opleiding Verpleegkunde. Helaas kiest minder dan 5 procent van de studenten uiteindelijk voor een baan in de ouderenzorg. En met het groeiende aantal ouderen is dat zorgwekkend. Op dit moment wonen in Nederland 110.000 mensen in een verpleeghuis, en in 2025 zullen dat er naar verwachting 141.000 zijn. En dat terwijl er nu al ruim 10.000 vacatures in deze sector onvervuld zijn, aldus actualiteitenrubriek EenVandaag. Om dit nijpende tekort aan goed opgeleid personeel de komende jaren op te lossen, is het van groot belang om de beeldvorming over ouderenzorg positiever te kleuren. Dat kan alleen door het te ervaren, aldus Wytske – “Ik denk dat het belangrijk is dat mensen eerst kennis moeten maken met de ouderenzorg voordat ze er een positiever beeld over krijgen. Eerst met eigen ogen zien dan geloven dat de ouderenzorg echt heel leuk en interessant is.”

Over Levensles
Met Levensles streven we naar een betere kwaliteit van het onderwijs in de ouderenzorg en een positievere beeldvorming over oudere mensen. Ga voor meer informatie over Levensles naar de website of neem contact op met Danielle Swart: tel. 071-5240960, e-mail levensles@leydenacademy.nl.

Helaas is aanmelden voor de Herfstvisite niet meer mogelijk, het maximale aantal aanmeldingen hebben we reeds bereikt. Bedankt voor al het enthousiasme. 

Studenten op Zomervisite als vakantiebaantje? Leuk en zinvol!

Studenten op Zomervisite als vakantiebaantje? Leuk en zinvol!

Leyden Academy en Vereniging Het Zonnehuis dragen gezamenlijk bij aan een betere kwaliteit van het onderwijs in de ouderenzorg en willen de negatieve beeldvorming over oudere mensen bijstellen. Met het initiatief Levensles willen we jong en oud met elkaar in contact brengen en zodoende begrip en bewustwording over elkaars wensen en behoeften vergroten. Onbekend maakt namelijk onbemind, terwijl intergenerationele ontmoetingen juist van enorm belang zijn en bovendien voor iedereen leerzaam en plezierig.

In dit kader nodigen we studenten Zorg & Welzijn (16-25 jaar) uit om deze zomer op bezoek te gaan bij ouderen, die in een woonzorglocatie of nog thuis wonen. Ons doel is dat studenten hun toekomstige cliënten en leefomgeving beter leren kennen. In de maanden juli en augustus kan de student op visite om samen met een oudere iets leuks te gaan doen zoals bijvoorbeeld lekker naar buiten, muziek luisteren, winkelen of naar de bioscoop of doe een spelletje. Ze verdienen 10,- euro per uur, uitbetaald door Levensles. We vergoeden ook de kosten voor bijvoorbeeld het kopje koffie of toegangskaartjes, reiskosten etc. Als de student een stempelkaart van 25 uur volmaakt (controle door zorglocatie), betaalt Levensles maar liefst 250,- euro uit. Klik hier voor meer informatie of om aan te melden. NB: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.