Zomervisite, een mooi en dankbaar project

Zomervisite, een mooi en dankbaar project

Regelmatig ontvangen we hartverwarmende verhalen van jongeren die in 2019 aan Zomervisite hebben deelgenomen. Leyden Academy en het Jo Visser fonds brengen zo sinds drie jaar, samen met enkele betrokken zorgorganisaties, jongeren op een laagdrempelige manier met ouderen in contact. Door deze ontmoetingen ontstaat persoonlijk, gelijkwaardig contact en waardering, en worden beelden bijgesteld.

Hieronder leest u de ervaring van Judith bij Woon- en Zorgcentrum Groot Hoogwaak in Noordwijk:

“Alvorens de persoon-specifieke bevindingen te delen, wil ik vermelden dat ik het een erg geslaagd project vind. Ik heb gedurende de afgelopen weken gemerkt dat meedoen aan dit project zoveel teweegbrengt bij de ouderen. Ondanks dat je eigenlijk een vreemde bent genieten ze zichtbaar van de persoonlijke aandacht en kijken ze echt uit naar de volgende keer dat je komt. Die dankbaarheid die ze uitstralen is zoveel waard. Zo vreemd als je in het begin dan ook was, zo bekend ben je aan het einde van het traject met elkaar. In een zeer korte tijd creëer je een band. Niet alleen met de bewoners/ouderen zelf, maar ook met de familie die je (per toeval) ontmoet. Ook zij waarderen zichtbaar dat er iemand persoonlijke aandacht geeft aan hun naaste en daarmee bijdraagt aan hun welzijn.

Gedurende dit project ben ik op bezoek geweest bij drie oudere dames, waarvan twee wonend op de dementie-afdeling. Bij de dame die niet op de dementie-afdeling woont ben ik maar twee keer geweest. Deze mevrouw vond het een erg leuk project, maar gaf heel eerlijk aan dat zij zelf zoveel bezoek kreeg van familie dat ze vrijwel zeker wist dat er iemand in het huis was die de aandacht ‘beter kon gebruiken’.

Een bewoonster van Kleinschalig Wonen (dementie-afdeling) wilde erg graag een sigaretje roken en een lekker bakkie doen in het grand café. Dat heeft ze sinds haar 16e gedaan en dat doet ze dan ook nog steeds erg graag. Helaas mag ze dit niet meer zonder begeleiding. Ik was dan ook haar beste vriendin als ik haar kwam ophalen. Daarnaast benadrukte zij ook meermaals dat ze het onwijs leuk vond om zo goed contact te hebben met iemand van mijn generatie en dat ze het toch wel erg goed vond klikken met mij. Dit deed mij natuurlijk deugd, maar wat me nog het meest raakte was de lach die op haar gezicht ontstond als ze mij zag binnenkomen.

Van een andere dame die ik bezocht was het gehoor erg slecht en praten doet ze eigenlijk ook niet (tot mijn en de zusters verbazing vroeg ze halverwege de zomer opeens waar ik woon, maar hier is het bij gebleven). Dit vond ik wel uitdagend, want anders dan bij de andere dame is het krijgen van bevestiging of ze jouw aanwezigheid en de dingen die je met haar doet waardeert een stuk lastiger doordat ze het niet met woorden uitdrukt. Desalniettemin was het vrij snel duidelijk dat deze vrouw het ook enorm kon waarderen. Het handje dat de lucht in ging om te zwaaien als ze me zag, de guitige oogjes en meest lieve, aandoenlijke lach als je naast haar ging zitten waarop ze me altijd een aai over mijn arm gaf of even mijn hand vastpakte. Naast het drinken van een kopje thee hebben we ook geregeld door prentenboeken of natuurtijdschriften gebladerd, en zijn we met goed weer in de rolstoel naar buiten gegaan om lekker door de duinen of over de boulevard te wandelen. Eén keer zijn we tezamen met haar oude overbuurman (ook een bewoner van Groot Hoogwaak, maar op een andere afdeling) wezen wandelen, ook dit waardeerde zij (beiden overigens) enorm.

Al met al, een geslaagd project, niet alleen voor mij (ik heb onwijs genoten van de tijd die ik met ze heb doorgebracht), maar vooral voor de ouderen zelf, die hier zichtbaar van hebben genoten waardoor je ze dit eigenlijk elke week, het gehele jaar door zou gunnen.”

Het Jo Visser fonds en Leyden Academy hebben het voornemen om in juli en augustus 2020 Zomervisite weer mogelijk te maken. Neem voor meer informatie contact op met Danielle Swart, manager Jo Visser fonds.

Zomervisite: zinvolle ontmoetingen in de ouderenzorg

Zomervisite: zinvolle ontmoetingen in de ouderenzorg

Voor het derde jaar op rij brengen Leyden Academy on Vitality and Ageing en Jo Visser fonds jongeren op een laagdrempelige manier met ouderen en hun woon- en leefwereld in contact. Onder de noemer Zomervisite worden 16- tot 25-jarigen uitgenodigd om samen met ouderen uit een zorgorganisatie in de zomermaanden juli en augustus iets gezellig te ondernemen. Dat kan variëren van wandelen en een ijsje eten tot muziek luisteren of een spelletje spelen.

Meer ouderen, minder verzorgenden
Dat het aantal ouderen ieder jaar toeneemt, en dus ook in zorgorganisaties, is geen verrassing. Helaas blijft het aantal jongeren dat uiteindelijk voor een loopbaan in de ouderenzorg kiest achter. Met Zomervisite willen we jongeren uitdagen om met een frisse blik te kijken naar ouderenzorg en zo hun beeldvorming positiever kleuren. Deelnemende zorgorganisaties zijn Roomburgh in Leiden, Topaz in Leiden en Voorschoten, Activite in Sassenheim, Roelofarendsveen en Nieuwveen, DSV-verzorgd leven in Rijnsburg en Katwijk, Groot Hoogwaak in Noordwijk en ZonnehuisGroep in Vlaardingen. Jongeren kunnen zich tot aanmelden door een mail te sturen naar zomervisite@leydenacademy.nl.

Klein gebaar, groot plezier
De sleutel ligt in ontmoetingen tussen jong en oud: want in persoonlijk, gelijkwaardig contact ontstaat waardering en worden beelden bijgesteld. Zowel de jongeren als de ouderen ervaren deze ontmoetingen als zeer waardevol. Wat de jongeren, naast een vrijwilligersvergoeding van 7,50 euro per uur, terugkrijgen van de ouderen was enthousiasme en waardering. Zo blijkt uit de reactie van Rosemarijn, die deelnam aan Zomervisite in 2018: “Mevrouw H. wilde mij graag het beste koffie- en gebakplekje laten zien én proeven. Ze vertelt me dat ze dat ze hier vroeger altijd naar toe ging. We zoeken een lekker taartje uit en zoeken een plekje op. ‘Ja soms moet je jezelf wel eens kietelen, anders lach je niet!’, zegt mevrouw H.” De ouderen vinden het op hun beurt fijn om met jonge mensen in gesprek te gaan en iets te ondernemen. Ook de zorgorganisaties zijn enthousiast en waarderen de gezelligheid en reuring die de jongeren met zich meebrengen.

Op visite bij ouderen en ook nog een zakcentje verdienen? Doe mee aan Zomervisite!

Op visite bij ouderen en ook nog een zakcentje verdienen? Doe mee aan Zomervisite!

In navolging op de succesvolle Zomervisite 2017 geven Jo Visser fonds en Leyden Academy deze zomervakantie 50 (aankomende) studenten Zorg & Welzijn (16-25 jaar) de mogelijkheid om kennis te maken met de woon- en leefwereld van (kwetsbare) ouderen. Het doel is om door persoonlijke ontmoetingen met ouderen de mening over ouderen en de ouderenzorg te achterhalen.

Wat is het idee?
Het idee is dat jongeren in juli en augustus als vrijwilliger op visite gaan bij ouderen die in een woonzorglocatie of nog thuis wonen (thuiszorg, dagopvang). Het is de bedoeling dat het contact tussen jong en oud zoveel mogelijk 1-op-1 is en niet voor de gezamenlijke activiteitenbegeleiding of ondersteuning in de huiskamer wordt ingezet. De jongere kan samen met een oudere iets gezelligs doen, bijvoorbeeld lekker naar buiten, muziek luisteren, winkelen, naar de bioscoop of een spelletje doen.

Hoe werkt het?
De jongere krijgt van de zorgorganisatie een vrijwilligerscontract voor 25 uur, zodat hij/zij verzekerd is. De uren worden via een stempelkaart bijgehouden. De kosten voor de vrijwilligersvergoeding (7,50 euro netto per uur) worden door ons betaald, alsmede eventuele kosten voor extraatjes met een maximum van 50 euro (op basis van bonnetjes). 
Vooraf en na afloop zullen wij middels interviews met de jongeren hun beeld over ouderen en de ouderenzorg achterhalen. Ook wordt hen gevraagd om een dagboekje bij te houden met hun ervaringen (natuurlijk geanonimiseerd). De uitkomsten zullen worden gebruikt om aandacht te vragen voor betere beeldvorming over (werken in de) ouderen(zorg).

Heb je interesse om deel te nemen (als student of zorgorganisatie) of wil je meer informatie? Laat het ons weten via levensles@leydenacademy.nl. Let wel, vol is vol.

 

Zomervisite, jong ontmoet oud

Meer ouderen, minder verzorgenden
Meer studenten kiezen voor een opleiding in de zorg. Helaas kiest minder dan 5 procent van de studenten uiteindelijk voor een baan in de ouderenzorg. En met het groeiende aantal ouderen is dat zorgwekkend. In Nederland wonen ongeveer 110.000 mensen in een verpleeghuis, en in 2025 zullen dat er naar verwachting ruim 140.000 zijn. En dat terwijl er nu al ruim 10.000 vacatures in deze sector onvervuld zijn. Om dit nijpende tekort aan goed opgeleid personeel de komende jaren op te lossen, is het van groot belang om de beeldvorming over ouderenzorg positiever te kleuren.

Zinvolle en leuke ontmoetingen in de ouderenzorg
Hoe verleid je jonge mensen tot een loopbaan in de ouderenzorg? De sleutel ligt in ontmoetingen tussen jong en oud: door persoonlijk contact ontstaat waardering en kunnen beelden worden bijgesteld. Daarom brengen Leyden Academy en het Jo Visser fonds middels Zomervisite jongeren op een laagdrempelige manier in contact met ouderen en hun woon- en leefwereld. De bedoeling is het contact tussen jong en oud zoveel mogelijk 1-op-1 te laten zijn. Sinds de start van Zomervisite in 2017 hebben ruim honderd 16- tot 25-jarigen samen met ouderen die in een zorgorganisatie wonen iets ondernomen. Zo hebben ze gewandeld, koffie gedronken, een ijsje gegeten, boodschapjes gedaan, spelletjes gespeeld, foto’s bekeken, gefietst op een duofiets en gekletst.

Klein gebaar, groot plezier
Het verbaasde veel deelnemers dat de ouderen vaak zo open zijn en veel over zichzelf en over vroeger vertellen. Wat ze vooral terugkregen van de ouderen was waardering. Ook bezorgde deze ervaring de deelnemers een duidelijker beeld van ouderen en van de zorg eromheen. Een paar deelnemers gaven van te voren al aan dat zij een zorgopleiding gaan doen en in de ouderenzorg willen gaan werken. Voor hen was dit een manier om ook in de praktijk te zien of dit bij hun past. Naar aanleiding van Zomervisite hebben enkele deelnemers zelfs de mogelijkheid van een welzijnscontract aangeboden gekregen.

“Zomervisite was heel verrassend. Ik ging er heen met de gedachte om een steentje bij te dragen, maar ook heb ik een band met de bewoners gekregen. Het was fantastisch om te zien hoe gelukkig ik de ouderen kon maken met iets simpels als een ijsje eten.”
Klik hier voor meer ervaringen van jongeren aan voorgaande Zomervisites.

Beeldvorming van jongeren over ouderen
Aan Zomervisite hebben we in 2018 een onderzoek gekoppeld om inzicht te krijgen in de beeldvorming van jongeren rondom ouderen en de motivatie om met ouderen te werken. De evaluatie richtte zich op de ervaringen van de deelnemers, hun beeldvorming van ouderen en de ouderenzorg, en procesevaluatie van het project zelf. Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van kwalitatieve interviews en ondersteunende vragenlijsten. Voorbeelden van vragen: Hoe ervaren ouderen en jongeren het intergenerationele contact? Hoe draagt Zomervisite bij aan een betere beeldvorming over ouderen? In hoeverre motiveert Zomervisite jongeren daadwerkelijk om in de ouderenzorg te gaan werken? Het onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten worden gebruikt voor Zomervisite 2019 en het vervolgtraject.

Deelnemende zorgorganisaties
In de zomer van 2019 hebben de volgende zorgorganisaties enkele jongeren ontvangen: Roomburgh in Leiden, Topaz in Leiden en Voorschoten, Activite in Sassenheim, Roelofarendsveen en Nieuwveen, DSV-verzorgd leven in Katwijk, Lisse en Rijnsburg, Groot Hoogwaak in Noordwijk en ZonnehuisGroep in Vlaardingen.
In verband met het coronavirus en de beperkingen die dit met zich meebrengt kan Zomervisite 2020 helaas niet plaatsvinden. We hopen dat we in 2021 Zomervisite weer kunnen organiseren.

Ga voor meer informatie naar de website van Zomervisite of neem contact op met Danielle Swart.

 

Herfstvisite: zinvol en leuk vakantiewerk in de ouderenzorg

Herfstvisite: zinvol en leuk vakantiewerk in de ouderenzorg

Veel jongeren hebben een negatief beeld van ouderen. Ook als het gaat om werken in de ouderenzorg. Vereniging Het Zonnehuis en Leyden Academy willen daar verandering in brengen door studenten Zorg & Welzijn op een laagdrempelige en ludieke manier met ouderen in contact te brengen. Na een succesvolle Zomervisite roepen we in de maand oktober 16- tot 25-jarige studenten op om op Herfstvisite te gaan bij ouderen via een zorgorganisatie, met het idee om samen iets te ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een ommetje maken, muziek luisteren, een boodschapje doen, een spelletje doen of naar de bioscoop gaan. De studenten krijgen een vergoeding van 10,- euro per uur bij een volle stempelkaart van 15 uur. Zo verdienen ze wat bij en leren tegelijkertijd meer over ouderen en hun leefomgeving.

Een klein gebaar, een groot plezier
Hoe verleid je jonge mensen tot een loopbaan in de ouderenzorg? De sleutel ligt in ontmoetingen tussen jong en oud: in persoonlijk, gelijkwaardig contact ontstaat waardering en worden beelden bijgesteld. Dat blijkt ook uit de ervaringen van deelnemers van de Zomervisite afgelopen juli en augustus: Nadeshda – “De bezoekjes aan de ouderen die ik heb bezocht waren open, kwetsbaar, waardevol en leerzaam.” en Inge – “Hoe klein is de moeite, en hoe groot is het plezier. Het is fijn om dit voor deze mensen te kunnen betekenen. En omdat ze hebben aangegeven het erg op prijs te stellen als ik in de toekomst nog met hen zou wandelen heb ik besloten om op vrijwillige basis nog twee uur in de week naar het verzorgingshuis te gaan.”

Meer ouderen, minder verzorgenden
Meer studenten kiezen voor de opleiding Verpleegkunde. Helaas kiest minder dan 5 procent van de studenten uiteindelijk voor een baan in de ouderenzorg. En met het groeiende aantal ouderen is dat zorgwekkend. Op dit moment wonen in Nederland 110.000 mensen in een verpleeghuis, en in 2025 zullen dat er naar verwachting 141.000 zijn. En dat terwijl er nu al ruim 10.000 vacatures in deze sector onvervuld zijn, aldus actualiteitenrubriek EenVandaag. Om dit nijpende tekort aan goed opgeleid personeel de komende jaren op te lossen, is het van groot belang om de beeldvorming over ouderenzorg positiever te kleuren. Dat kan alleen door het te ervaren, aldus Wytske – “Ik denk dat het belangrijk is dat mensen eerst kennis moeten maken met de ouderenzorg voordat ze er een positiever beeld over krijgen. Eerst met eigen ogen zien dan geloven dat de ouderenzorg echt heel leuk en interessant is.”

Over Levensles
Met Levensles streven we naar een betere kwaliteit van het onderwijs in de ouderenzorg en een positievere beeldvorming over oudere mensen. Ga voor meer informatie over Levensles naar de website of neem contact op met Danielle Swart: tel. 071-5240960, e-mail levensles@leydenacademy.nl.

Helaas is aanmelden voor de Herfstvisite niet meer mogelijk, het maximale aantal aanmeldingen hebben we reeds bereikt. Bedankt voor al het enthousiasme. 

Studenten op Zomervisite als vakantiebaantje? Leuk en zinvol!

Studenten op Zomervisite als vakantiebaantje? Leuk en zinvol!

Leyden Academy en Vereniging Het Zonnehuis dragen gezamenlijk bij aan een betere kwaliteit van het onderwijs in de ouderenzorg en willen de negatieve beeldvorming over oudere mensen bijstellen. Met het initiatief Levensles willen we jong en oud met elkaar in contact brengen en zodoende begrip en bewustwording over elkaars wensen en behoeften vergroten. Onbekend maakt namelijk onbemind, terwijl intergenerationele ontmoetingen juist van enorm belang zijn en bovendien voor iedereen leerzaam en plezierig.

In dit kader nodigen we studenten Zorg & Welzijn (16-25 jaar) uit om deze zomer op bezoek te gaan bij ouderen, die in een woonzorglocatie of nog thuis wonen. Ons doel is dat studenten hun toekomstige cliënten en leefomgeving beter leren kennen. In de maanden juli en augustus kan de student op visite om samen met een oudere iets leuks te gaan doen zoals bijvoorbeeld lekker naar buiten, muziek luisteren, winkelen of naar de bioscoop of doe een spelletje. Ze verdienen 10,- euro per uur, uitbetaald door Levensles. We vergoeden ook de kosten voor bijvoorbeeld het kopje koffie of toegangskaartjes, reiskosten etc. Als de student een stempelkaart van 25 uur volmaakt (controle door zorglocatie), betaalt Levensles maar liefst 250,- euro uit. Klik hier voor meer informatie of om aan te melden. NB: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.