SCP-rapport ouderenmishandeling met bijdrage Leyden Academy

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteert vandaag het rapport ‘Ouderenmishandeling in Nederland’ dat een actueel beeld schetst van de aard, omvang en oorzaken van ouderenmishandeling in Nederland. Het rapport is ontwikkeld in het kader van het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ dat is geïnitieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het SCP heeft bij de totstandkoming van dit rapport diverse partijen betrokken die beschikken over actuele gegevens over ouderenmishandeling, waaronder Leyden Academy on Vitality and Ageing. Dr. Jolanda Lindenberg en drs. Yuliya Mysyuk van Leyden Academy verrichten in 2012-2013 kwalitatief onderzoek naar wat betrokkenen onder ouderenmishandeling verstaan en wat zij als oorzaken zien. Er zijn individuele diepte-interviews afgenomen met slachtoffers, niet-mishandelde ouderen, professionals en experts en ook zijn groepsgesprekken gevoerd met experts, beleidsmakers, hulpverleners en leden van belangenorganisaties. De bevindingen zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van het SCP-rapport (Perspectieven van betrokkenen – een kwalitatieve studie) en in het intermezzo vanaf pagina 20.

Het gehele rapport, bijlagen en persbericht vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Jolanda Lindenberg via e-mail lindenberg@leydenacademy.nl of tel. (071) 524 0960.

Archief 2015Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009