Leyden Academy on Vitality and Ageing bestaat vijftien jaar!

Vanmiddag vierden we het vijftienjarig bestaan van Leyden Academy on Vitality and Ageing. Sinds de oprichting op 11 november 2008 is de missie onveranderd: namelijk, het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen. Samen met samenwerkingspartners en onze doelgroep maakt het team van Leyden Academy zich sterk voor een samenleving waarin de kwaliteiten van jong en oud op waarde worden geschat en mensen zich tot op hoge leeftijd uitgenodigd voelen mee te doen.

Jubileumjaar
Dit jubileumjaar is een bijzonder jaar, met in juni de benoeming van Tineke Abma tot bijzonder hoogleraar Ouderenparticipatie aan de Universiteit van Leiden, een symposium, een dansworkshop en een tentoonstelling. Dit alles stond in het teken van The art of belonging. Want het belang van meedoen voor ouderen draagt niet alleen bij aan hun welbevinden maar is omgekeerd een groot ‘geschenk’ voor onze samenleving. Verder hebben we in september een speciale editie van de Vitality walk georganiseerd. Maar liefst zestig enthousiaste wandelaars namen hieraan deel, onder begeleiding van gidsen van OpStep Leiden. Als afsluiting vierden we vanmiddag een verjaardagsfeestje bij Galerie Café Leidse Lente. Medewerkers, samenwerkingspartners en een gezellige groep ouderen hebben geproost en gedanst op muziek uit de oude doos van Plaatjes vullen Gaatjes. Ook onthulde Julius Terpstra, wethouder Bouwen, Wonen, Welzijn, het nieuwe ‘gezicht’ van Leyden Academy. Het portret van de 77-jarige Aad van der Linden zal een jaar lang onze communicatie-uitingen sieren. Lees hier Aad zijn verhaal.

Hoogtepunten
Enkele hoogtepunten van de afgelopen vijftien jaar waren:

  • De jaarlijkse executive leergang voor zorgbestuurders biedt inspiratie en inhoudelijke verdieping op het gebied van betekenisvol langer leven en goede zorg voor ouderen. In januari gaat de veertiende editie van start.
  • De omschakeling naar meer persoonsgerichte zorg heeft in veel Nederlandse verpleeghuizen bijgedragen aan liefdevolle zorg voor bewoners én aan het werkplezier van de medewerkers.
  • Silver Starters: in dit gratis online leerprogramma dat we samen met Ageon hebben mogelijk gemaakt, krijgen zogeheten ‘olderpeneurs’, met behulp van coaching, de basis om hun idee om te zetten in een eigen bedrijf.
  • Op ongeveer veertig locaties verspreid door Nederland zijn Vitality clubs. Samen bewegen in de buitenlucht draagt immers bij aan de vitaliteit van ouderen, zowel fysiek als sociaal. Inmiddels zijn de Vitality clubs opgenomen als erkende beweeginterventie.
  • Kunst in de zorg: participatief actieonderzoek naar de impact van kunst in de zorg voor ouderen. Het bewijs dat kunst plezier, positiviteit en diepgaand contact brengt, en dat het uitdaagt.
  • Voor ouderen met een migratieachtergrond verrichten we diverse onderzoeken, onder andere op het gebied van zorg en welzijn, digitale vaardigheid, sociale verbondenheid en veerkracht.
  • Vanuit het actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’ van het ministerie van VWS en in opdracht van ZonMw, hebben we kennis vergaard uit diverse initiatieven en projecten die zich richten op het verminderen van eenzaamheid bij oudere mensen.
  • Samen met vijftigplussers die laaggeletterdheid zijn, is de cursus Met plezier gezonder oud! Relevante thema’s over goed ouder worden komen op een laagdrempelige manier aan bod en tegelijkertijd worden de lees- en digitale vaardigheden vergroot.

Vooruitkijkend
Ook de komende jaren zal Leyden Academy bijdragen aan vele mooie initiatieven, waaronder Zorg voor de buurtvisites van stichting Thuis Voelen. Gemeenten zijn vanaf 2024 verplicht een woonzorgvisie op te stellen. Zorg voor de buurtvisites helpen om de vertaalslag van visie naar praktijk te maken. Het onderwerp seksualiteit en intimiteit is een belangrijk onderdeel in het leven en van het emotioneel welzijn. Toch weten we onvoldoende over hoe thuiswonende mensen van zestig jaar en ouder over het onderwerp denken en hoe zij hun eigen seksualiteit en intimiteit ervaren. Verder vertellen in een literair en intergenerationeel project met stichting Watershed jongeren en ouderen elkaars verhalen.

Met vijftien jaar aan ervaring en toewijding spelen we samen met onze relaties een belangrijke rol in het verbeteren van het welzijn van ouderen. De komende jaren blijven we ouderen ondersteunen in het behouden van hun vitaliteit, het vinden van betekenis in hun leven en het versterken van hun verbondenheid met anderen. Gezamenlijk kunnen we een positieve bijdrage leveren aan een meer inclusieve en zorgzame samenleving voor ouderen!

Archief 2023Archief
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009