Charlotte van den Eijnde: “Thuiszorgmedewerkers zijn een spin in het web voor veel mensen in de wijk”

In elke kwartaalnieuwsbrief van Leyden Academy introduceren we één van onze wetenschappelijke stafleden aan de hand van een actueel onderzoek of nieuwsfeit. In deze editie vertelt Charlotte van den Eijnde over de nieuwe videoreeks over Thuisgeluk, welke in het najaar beschikbaar zal zijn.

Allereerst de vraag wat je achtergrond is?
Ik heb een bachelor Ergotherapie en een master Sociologie. In mijn studies heb ik mij vooral gericht op informele zorg en participatievraagstukken. Ik werk inmiddels tweeënhalf jaar bij Leyden Academy als lid van de wetenschappelijke staf.

Waar houdt je je bij Leyden Academy mee bezig?
Ik werk als promovenda en ben bij verschillende onderzoeken betrokken waarin ik voortdurend praktijk en wetenschap probeer te verbinden. De onderzoeken vinden plaats in de intramurale- en extramurale zorg en in het MBO-onderwijs. Ik doe vooral onderzoek naar het moreel ethisch leren van (aankomende) zorgprofessionals. Met moreel ethisch bedoel ik het stellen van vragen, als ‘doe ik het goede?’ en ‘waarom doe ik wat ik doe?’. Zorgmedewerkers krijgen dagelijks te maken met vraagstukken waarin er een moreel ethisch component zit. Dit zit niet altijd in grote dingen, maar kan ook in de kleine alledaagse handelingen zitten. Uit onderzoeken in de praktijk weten we dat het belangrijk is voor de kwaliteit van zorg en het werkplezier van medewerkers dat er aandacht en ruimte is voor stilstaan, bezinning en reflectie op het werk en deze vraagstukken. De context wordt echter gekenmerkt door grote complexiteit en staat voortdurend onder druk, hierdoor is dit nog niet zo eenvoudig. Ik doe daarom onderzoek naar praktische handvatten die goed aansluiten bij de dagelijkse praktijk en die (aankomende) zorgmedewerkers ondersteunen.

Je richt je nu onder andere op de binnenkort te verschijnen videoreeks over Thuisgeluk. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
De videoreeks Thuisgeluk bestaat uit ongeveer twintig filmpjes die opgenomen zijn bij oudere mensen die thuiszorg ontvangen. Voor de reeks hebben we dus echte situaties gefilmd bij mensen thuis, waarbij niets in scene is gezet. Voorafgaand hebben we onderzoek gedaan in de praktijk naar de thema’s die spelen. Belangrijk, omdat de filmpjes wel aan moeten sluiten bij hoe de praktijk werkelijk is. Vervolgens hebben we bij vier organisaties gefilmd en zijn er in totaal acht medewerkers gevolgd in hun werk. Iedere gefilmde situatie proberen we te reduceren tot een kort filmpje van maximaal twee minuten waarin een voorbeeld van liefdevolle zorg te zien is. De filmpjes kunnen onder andere in het onderwijs voor zorg- en welzijnsprofessionals worden gebruikt. Wij hopen mensen met de videoreeks Thuisgeluk te inspireren.

Wat heeft Thuisgeluk jou gebracht?
Thuisgeluk heeft mij veel meer inzicht gegeven in de context van de thuiszorg. Waar ik voorheen vooral onderzoek heb gedaan in de verpleeghuiszorg, mocht ik nu met medewerkers in de wijk meelopen. Wat mij vooral is bijgebleven is hoe belangrijk de thuiszorg is. Als je nog nooit hebt gewerkt, meegelopen of iemand kent die thuiszorg ontvangt, besef je het misschien niet, maar thuiszorgmedewerkers zijn een spin in het web voor veel mensen in de wijk. Zorgrelaties duren vaak jaren, waarin de medewerker een centrale rol speelt. Werken in de thuiszorg is een complexe en veelzijdige baan, met verschillende rollen en taken. Zo werk je samen met mantelzorgers maar ook met formele zorg, ben je er voor iemand die bijvoorbeeld eenzaam is of even een verhaal kwijt wil, regel je soms het huishouden en voer je ook nog medische handelingen uit. En dan vergeet ik vast nog belangrijke rollen en taken te noemen. Kern is echt het werken vanuit de relatie samen met de persoon, waardoor je bijdraagt aan het thuisgeluk van mensen.

Meer lezen over Thuisgeluk? Klik dan hier. Wilt u worden geïnformeerd zodra de videoreeks beschikbaar is? Neem dan contact op met Marie-Louise Kok.

Archief 2022Archief
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009