Nieuwe Master Honours Class ‘Innovating Health and Well-being through Entrepreneurship’

De Honours Academy van Universiteit Leiden biedt van 19 maart tot 25 juni a.s. de nieuwe Master Honours Class Innovating Health and Well-being through Entrepreneurship (5 EC) aan. Gemotiveerde masterstudenten kunnen daarin werken aan een innovatie voor de gezondheidszorg.

In de Master Honours Class gaan studenten naast hun reguliere master aan de Universiteit Leiden op zoek naar innovaties voor de gezondheidszorg en het welzijn van mensen. “Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop laaggeletterden kunnen begrijpen hoe ze gezond blijven’, aldus coördinator Lex van Delden van Leyden Academy. Een andere opdracht voor de studenten zou kunnen zijn om naar het ontwerp van een nieuw te bouwen verpleeghuis te kijken, “waarbij de nadruk meer op leefplezier moet liggen dan op zorg”, aldus Van Delden.

Het gaat er in dit vak om dat studenten dichtbij de eindgebruikers van zorg en welzijn komen te staan, zegt Van Delden. “Naast dat we de theorie behandelen en de studenten in gesprek gaan met experts, zijn juist die ontvangers van zorg heel belangrijk om te achterhalen wat precies de vraag is die voorligt.” In groepjes van vier studenten, begeleid door een coach, wordt gewerkt aan een presentatie van het plan. “Daarin moeten ze uiteindelijk laten zien dat het plan ook marktpotentie heeft: dat het haalbaar en betaalbaar is.”

Gemotiveerde masterstudenten kunnen zich vanaf vandaag tot en met 16 februari a.s. aanmelden. Om de kleinschaligheid te waarborgen, is het aantal plaatsen beperkt. Selectie geschiedt op basis van motivatie, eerdere studieprestaties en -achtergrond.

Kijk voor meer informatie over het programma, studiebelasting en aanmelding op de website van de Master Honours Class Innovating Health and Well-being through Entrepreneurship.

Archief 2020Archief
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009