Lex van Delden

Lex van Delden 2015-Websize

Dr. Lex van Delden maakt sinds 2014 deel uit van de wetenschappelijke staf van Leyden Academy. Hij werkt aan diverse projecten binnen de themagebieden van Leyden Academy met de nadruk op het speerpunt Vitaal. Lex leidt onderzoeks- en implementatieprojecten met betrekking tot een gezonde omgeving en hij adviseert over omgevingsaanpassingen die verleiden tot een gezondere leefstijl en meer sociale interactie, voor oud en voor jong. Lees hier een interview met Lex over het experiment met zit-/statafeltjes op een Leidse school. Ook onderzoekt Lex de wensen en behoeften van ouderen, en de effecten van activiteitenprogramma’s voor zorgorganisaties. Daarnaast is hij betrokken bij onderwijs, trainingen en opleidingen: Lex verzorgt trainingen voor zorg- en welzijnsorganisaties, hij begeleidt (onderzoeks)stages van hbo- en wo-studenten en van 2014 tot 2016 was hij docent en coördinator bij de masteropleiding Vitality and Ageing (waarvoor nu het LUMC zorg draagt). Bovendien verzorgt Lex lezingen en workshops over thema’s als gezond verouderen, cognitie en veroudering, vitaliteit, sociale structuren, en de invloed van de omgeving op gedrag.

Het brede werkveld van Lex komt logischerwijs voort uit zijn interesses, opleidingen en ervaringen. Lex heeft na zijn dienstplicht als blauwhelm in voormalig Joegoslavië vier jaar als fysiotherapeut en teamleider bij het MCH Westeinde in Den Haag gewerkt. Daar begeleidde hij voornamelijk patiënten met neurologische problemen. Vanwege zijn toenemende interesse in het functioneren van het brein, is hij vervolgens Cognitieve Psychologie aan de Universiteit Leiden gaan studeren en heeft hij de research master Cognitieve Neurowetenschappen voltooid. Aansluitend heeft Lex promotieonderzoek verricht naar armfunctieherstel bij mensen met een beroerte aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Vervolgens is hij docent en cursuscoördinator geweest bij het Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen in Haarlem, alvorens hij bij Leyden Academy ging werken.

Thema’s
De invloed van de omgeving op een gezonde leefstijl en sociale interactie, veroudering en cognitie, sociale innovatie, vitaliteit

Een greep uit de media

Contact
E-mail
LinkedIn