13 juni: Conferentie Nieuwe Generatie Ouderen Langer Thuis

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden, mantelzorgers én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen? Hoe organiseren we een passend hulp- en ondersteuningsaanbod voor als de kwetsbaarheid toeneemt? Hoe zorgen we ervoor dat mantelzorgers het volhouden? Wat kunnen we leren van verbindende initiatieven vanuit zorg, ondersteuning, wonen, cultuur, welzijn en ouderen zelf?

Op de landelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ van dinsdag 13 juni a.s. in ’s-Hertogenbosch delen professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land hun kennis, ervaringen en leerpunten rond deze urgente vragen. De conferentie heeft als thema ‘Pionieren met de levensfase’. Inspirerende pioniersverhalen over hoe invulling gegeven kan worden aan de 3e levensfase. Met gedeelde kennis en inspiratie, kunnen we dan weer verder met, voor en als nieuwe generatie ouderen.

Leyden Academy is kennispartner van deze toonaangevende jaarlijkse conferentie en verzorgt ook dit jaar weer een aantal sessies:

  1. Hoe draagt kunst bij aan welbevinden van ouderen én aan het werkplezier van zorgprofessionals?
  2. Cultuursensitieve zorg: Omgaan met dilemma’s
  3. Ouder worden met laaggeletterdheid
  4. Ervaringen centraal: Verhalende informatie voor goede zorg
  5. Seksualiteit en intimiteit op latere leeftijd
  6. Zorgesthetiek, over de rol en waarde van lichamen in zorgpraktijken

Meer weten over deze verschillende sessies? Klik hier! Bezoek de conferentie website voor meer informatie over inschrijving. Daar staat ook het totale programma.

Archief 2023Archief
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009