Zorgonderwijs is toe aan Florence Nightingale 2.0

Extra maatregelen zijn nodig om de zorg voor ouderen te blijven verbeteren. Daarbij is het nodig dat de zorgopleidingen meer aandacht besteden aan de specifieke problematiek rond ouderen. Minister Bussemaker van OCW zei op 14 november  tijdens een invitational conference over de kwaliteit van het zorgonderwijs, dat het moeilijk is studenten te motiveren in de ouderenzorg te gaan werken: we moeten opleiden vanuit een ander perspectief. Zij noemde Florence Nightingale versie 2.0 als rolmodel.

Samenwerking
De minister roept de aanwezigen op goed te kijken naar wat ouderen in onze samenleving nodig hebben. “Ik weet uit ervaring dat ouderenzorg maatwerk is. En dat verschillende partijen moeten samenwerken vanuit de behoefte van ouderen. We moeten er hard aan werken om voldoende mensen te winnen voor de zorg aan ouderen. Bedenk manieren om het vak scherper, mooier en realistischer in beeld te brengen,” zegt de minister. “Tevens is er nog een wereld te winnen in de samenwerking tussen MBO/HBO/WO zorgopleidingen.”

Eenduidige zorgopleidingen
ZonMw organiseerde de invitational conference samen met kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing en Vereniging Het Zonnehuis. In de studieprogramma’s van diverse opleidingen wordt te weinig aandacht besteed aan de specifieke problematiek rond ouderen. Ook het werken met ouderen binnen de zorg is niet heel populair. Aanwezigen uit zowel de zorg als het onderwijs bespraken hoe onderwijsinstellingen het onderwijs beter af kunnen stemmen op de groeiende groep oudere patiënten. Daarbij kwam ook aan bod hoe studenten van zorgopleidingen een eenduidig en voldoende kennis krijgen over goede zorg voor ouderen.

Mogelijke verbeteringen
Uit onderzoek in het medisch en verpleegkundig onderwijs (MBO, HBO, WO) bleek eerder dat de huidige studenten zich soms onvoldoende realiseren dat zij met name zorg zullen verlenen aan ouderen. Ook blijkt dat de kennis van deze studenten over oudere patiënten niet altijd toereikend is. Experts uit zowel de ouderenzorg als het onderwijs spiegelen tijdens de bijeenkomst daarom welke verbeteringen mogelijk zijn.
Bussemaker wil op korte termijn een voorstel over hoe de bestaande opleidingen beter op de huidige maatschappelijke behoefte kunnen worden ingericht . Bussemaker, die zichzelf omschrijft als ongeduldig, pleit in deze voor tempo.