Zorgonderwijs en oudere patiënt

November 2011 werd bij Leyden Academy on Vitality and Ageing een tweetal rapporten over de stand van zaken in het medisch en verpleegkundig onderwijs (MBO, HBO, WO) met betrekking tot goede zorg voor ouderen gepresenteerd. De oudere patiënt bevolkt immers grotendeels de wachtkamers en bedden. Uit beide onderzoeken blijkt dat de huidige studenten zich dit onvoldoende realiseren, te weinig kennis over de oudere patiënt krijgen aangereikt, amper affiniteit met oudere patiënten hebben en er in veel gevallen net zo weinig vanaf weten als de gemiddelde Nederlander. Leyden Academy blijft initiatieven ontplooien om dit te veranderen en haar missie – het promoten en verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen – door middel van integraal onderzoek, opleiding en maatschappelijk debat te realiseren.

Leyden Academy en Vereniging Het Zonnehuis hebben op 21 juni 2012. een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de bovengenoemde onderzoeksresultaten verder vorm te geven. Belangrijke aanbeveling is het inzetten van rolmodellen in de opleidingen en de praktijk om studenten, leerlingen en professionals te motiveren. Ook moeten er verbeteringen in onderlinge opleidingseisen worden doorgevoerd. Wetenschappers, medische en verpleegkundige studenten, verzorgenden, helpers en zij-instromers in de ouderenzorg: op elk opleidingsniveau moet er aandacht zijn voor het groeiend aantal ouderen dat nu of straks afhankelijk is van zorg. Een eerste uiting van de samenwerking is een congres voor stakeholders op 14 november a.s. in het Poortgebouw in Leiden. Meer informatie hierover volgt later.

 

Verder zal Prof. dr. Rudi G.J. Westendorp zitting nemen in het curatorium van de leerstoel ‘Organisatie en beleid van zorg’, afdeling organisatiewetenschappen, VU, die door prof. dr. Henk L.G.R. Nies wordt bekleed.

Klik hier voor het rapport ‘Inventarisatie ouderengeneeskunde in medische curricila’ en hier voor het rapport ‘Gerontologische en geriatrische inhoud van verpleegkunde
opleidingen in Nederland’.