Zijn de basiscompetenties van artsen ouderenproof?

Nederland vergrijst en iedere arts zal in toenemende mate met oudere patiënten te maken krijgen. Kwalitatief goede zorg voor deze oudere patiënten vraagt om artsen met kennis en vaardigheden over de ouderengeneeskunde. Een recente inventarisatie van ouderengeneeskundig onderwijs in de medische curricula liet zien dat dit in Nederland nog onvoldoende het geval is.

Op dit moment worden veel curricula herzien en vinden er verbeteringen plaats, maar een eenduidige leidraad voor de ouderengeneeskunde ontbreekt. In samenwerking met ZonMw wordt daarom gewerkt aan een lijst van basiscompetenties ouderengeneeskunde op basis van een internationale inventarisatie en met inbreng van deskundigen, ouderen en studenten. Deze leidraad is een nadere uitwerking van het Raamplan 2009 waarbij de algemene competenties vertaald worden tot specifieke competenties op het gebied van de ouderengeneeskunde. Wij hopen dat dit een eerste stap zal zijn om te waarborgen dat toekomstige artsen de competenties op het gebied van de ouderengeneeskunde beheersen die zij in hun latere praktijk nodig zullen hebben.

Klik hier voor het complete artikel van Hiltsje Heemskerk en David van Bodegom in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde.

Archief 2014Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009