Samen tegen eenzaamheid

Deze week is het Week tegen Eenzaamheid en zijn er honderden activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Ook de overheid spant zich in om eenzaamheid tegen te gaan. Vanuit het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ZonMw de opdracht gegeven om met subsidies startende en bestaande lokale initiatieven (extra) te ondersteunen bij het doorbreken, terugdringen en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen.

Op verzoek van ZonMw onderzochten we de kennis opgedaan uit initiatieven en projecten die zich richten op het verminderen van eenzaamheid bij oudere mensen. Hoe kan deze kennis geborgd en gedeeld worden? Leyden Academy kwamen tot de volgende adviezen:
1. Maak eenzaamheid onderdeel van een breder onderwerp, zoals anti-ageism, ouderenparticipatie en age-friendliness.
2. Verduurzaam het subsidiebeleid, zodat het tot structurele financiering van projecten kan leiden.
3. Geef duidelijke projectvoorwaarden op het gebied van kennisoverdracht binnen initiatieven en projecten.
4. Leg verbinding tussen academische kennis en vakkennis.
5. Ontwikkel de leergemeenschap verder.
6. Stimuleer het gebruik van creatieve onderzoeksmethoden, om ook impliciete kennis te verkrijgen.

Meer weten? Lees hier de rapportage die we in mei 2023 voor ZonMw maakten.

“We werken meestal participatief. Dat betekent dat wij onze eigen kennis niet centraal willen stellen, maar de kennis van onze partners. We gaan daar met hen over in gesprek.” – onderzoeker Elena Bendien

 

Archief 2023Archief
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009