Wanneer zijn de rapen gaar?

Debat over risico’s, dilemma’s en grenzen aan eigen regie van zorg


"Ik houd mijn hart vast als ik mijn moeder in de keuken zie rondscharrelen. Ze is al twaalf keer gevallen. Dat thuiszorg dat niet verbiedt!"
Het zijn herkenbare dilemma’s: Je zou het graag goed geregeld willen hebben voor je ouders. Maar je gunt ze ook een eigen leven en daar horen eigen keuzes bij. Zoals het besluit om nog thuis te blijven wonen, ook als dat moeilijk gaat.

Een leven zonder risico’s bestaat niet. Kun je het dan wel veilig en goed regelen voor je ouders? Wie beslist daarover? En wie is verantwoordelijk? Wat als het dan toch misgaat?
Praat samen met ActiZ, V&VN en NPCF mee over veiligheid in de zorg. Dit debat gaat over de risico’s, de dilemma’s en de grenzen aan eigen regie en aan professionele verantwoordelijkheid. Over het snijvlak van veiligheid enerzijds en kwaliteit van leven anderzijds in een maatschappij waarin in toenemende mate de verantwoordelijkheid bij de burger zelf wordt gelegd. Graag willen we alles veilig stellen en goed regelen, maar dat staat haaks op de ontwikkeling dat er meer en meer bij de burgers en mantelzorgers wordt neergelegd. En als er dan iets misgaat, wie gaan we dan aanspreken….? Of mág er iets misgaan waar veiligheid op gespannen voet staat met kwaliteit van leven? Waar eigen regie en professionele verantwoordelijkheid kunnen schuren…

Onder leiding van Rudi Westendorp werd op 16 april in de Rode Hoed dit maatschappelijke debat gevoerd met zorgprofessionals, cliënten, mantelzorgers, wetenschappers, studenten en bestuurders.

Klik hier voor het verslag van dit debat van Guus Bannenberg voor Zorgvisie.nl.

Archief 2014Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009