Waardevol Virtual Reality (VR)-onderwijs in de ouderenzorg

Na aanleiding van een Virtual Reality film over ongewenst gedrag bij mensen met dementie en eerder onderzoek hebben Zorg4Effect en LOC Waardevolle zorg het initiatief genomen VR-onderwijs te ontwikkelen rondom twee actuele thema’s in de ouderenzorg, te weten: werken onder tijdsdruk in de thuiszorg, en seksualiteit en intimiteit. Naar verwachting zijn de modules gereed in het voorjaar 2023.

VR-onderwijs kan gezien worden als een krachtige leeroplossing. Een realistische situatie wordt als virtuele werkelijkheid in 360 graden video getoond via een bril. De situatie komt als levensecht over waarbij de student leert door te ervaren. Op deze wijze kan de student vaardigheden aanleren in een controleerbare en veilige omgeving. Dat inspireert en ondersteunt docenten en professionals bij het bieden van gepersonaliseerde, blended leertrajecten met een sterke focus op de praktijkervaring. Met andere woorden: de praktijk wordt stevig verankerd binnen het leertraject.

Doelgroepen voor het eindresultaat zijn:

 • Mbo-docenten en -studenten van de opleiding helpende zorg en welzijn (verzorgende IG-niveau 3, Verpleegkunde niveau 4, medewerker maatschappelijke zorg niveau 3)
 • Hbo-docenten en -studenten van de bachelor verpleegkunde (niveau 6)
 • Docenten, artsen en studenten van de wo-(vervolg)opleidingen verpleegkunde en specialist ouderengeneeskunde
 • Leden van cliëntenraden
 • Zorgmedewerkers, verpleegkundigen, vrijwilligers en mantelzorgers van bewoners en cliënten
 • Praktijkopleiders

In dit project werken de volgende organisaties samen:

 • Zorg4effect/LOC waardevolle zorg (initiatiefnemers)
 • Leyden Academy on Vitality and Ageing
 • mboRijnland
 • Hogeschool Windesheim
 • Specialisme Ouderengeneeskunde Opleiding Universiteit van Leiden
 • Academische verpleegkunde LUMC Opleidingen
 • Centre for Innovation van Universiteit van Leiden (ontwikkelaar VR toepassing)
 • ActiVite
 • DSVǀverzorgd leven
 • Topaz
 • Libertas Leiden
 • WIJdezorg
 • Vilans kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning
 • Rutgers expertisecentrum seksualiteit

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Leiden, Jo Visser fonds, Stichting Else/pleindoneren, transitiesubsidie Zuid Holland en ZonMw SIVIL project.
Voor meer informatie, neem contact op met Zorg4effect, Mieke Hollander-Pasma via m.hollander@zorg4effect.com.

Archief 2022Archief
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009