Verhalen inzetten voor kwaliteitsverbetering en verantwoording

Wil je met jouw zorgorganisatie werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg? En de ervaringen van cliënten, naasten en zorgprofessionals hiervoor inzetten? Dan vind je in het kennisdossier Verhalend leren en verbeteren, met daarin ook onze methode Ervaringen Centraal, onderbouwde methoden om hiermee aan de slag te gaan. Verhalen van cliënten, naasten en zorgprofessionals laten zien wat zij belangrijk vinden in de zorg en ondersteuning.

Kwaliteitsverbetering
In het verleden gebruikten organisaties vaak uitsluitend kwantitatieve methoden om inzicht te krijgen in kwaliteit van zorg. Denk hierbij aan vragenlijsten met meerkeuzevragen. Maar hiermee mis je de individuele verwachtingen, behoeften en wensen. Ook wordt niet duidelijk welke verhalen achter een bepaalde score zitten. De laatste jaren worden verhalen steeds vaker gebruikt voor leren en verbeteren in de zorg. Waar zijn cliënten, naasten en zorgprofessionals tevreden over en wat kan er beter? Deze verhalen worden vastgelegd, besproken en ingezet voor het verbeteren van kwaliteit van leven, zorg en de zorgrelatie. Verhalende methoden kunnen gebruikt worden voor het ophalen van ervaringen. De gedeelde ervaringen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt bij een reflectiebijeenkomst, waarbij er ruimte is voor verschillende perspectieven. Vervolgens worden de verhalen naar verbeteracties vertaald.

Verschillende methodes
Er zijn verschillende manieren om in het verpleeghuis met verhalend leren en verbeteren aan de slag te gaan. Het kennisdossier richt zich op onderbouwde methoden die verhalen een volwaardige plek geven in de uitvoering, verbetering, beleidsvorming en verantwoording van de zorg. De verhalen kunnen worden ingezet voor het team, op een locatie, voor de gehele zorgorganisatie of voor een individuele cliënt. Naast het verbeteren van de kwaliteit van zorg, kan een zorgorganisatie de uitkomsten ook gebruiken bij de verantwoording aan het zorgkantoor. Kies in het overzicht van methoden welke methode past bij jou, je team en jullie organisatie.

Het kennisdossier Verhalend leren en verbeteren wordt uitgevoerd door Leyden Academy, Vilans, Maastricht University, Erasmus University Rotterdam en Tilburg University in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Archief 2023Archief
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009