Vereniging Het Zonnehuis en Leyden Academy blijven zich gezamelijk inzetten voor waardige ouderenzorg en zorgonderwijsvernieuwing

Donderdag 22 mei jl. hebben Vereniging Het Zonnehuis en Leyden Academy hun samenwerking bekrachtigd tijdens de ALV van de vereniging. Zij zullen zich komende drie jaar blijven inzetten voor het verbeteren van het onderwijs voor (toekomstige) zorgprofessionals, het verbeteren van de negatieve beeldvorming over ouderenzorg en het toepassen van weten­schappelijk onderzoek.


Een inspirerend voorbeeld van de  samenwerking is ‘Levensles’. Dit zijn regionale Inspiratie- en Kennisdagen die Studio Moio in opdracht van Vereniging Het Zonnehuis,  Leyden Academy en ZonMw in 2013 hebben georganiseerd en in 2014 zullen organiseren (14, 18, 20, 25 november en 3 december in resp. Roosendaal, Assen, Heerlen, Den Haag en Amersfoort). Studenten Zorg en Welzijn wordt een podium geboden om hun verfrissende perspectieven op de zorg voor ouderen te presenteren. Samen met onderwijs- en zorgpartijen, gemeenten, ouderen en experts wordt nagedacht hoe de kwaliteit van het onderwijs in de zorg kan worden verbeterd en hoe de negatieve beeldvorming over werken in de ouderenzorg kan worden bijgesteld.

Prof. dr. Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie, heeft aan Studio Moio uit Leiden de geldprijs van de Jo Visser Award uitgereikt. Studio Moio zal met deze prijs jongeren uitdagen om na te denken over de laatste levensfase van kwetsbare ouderen en om met verfrissende en vernieuwende inzichten te komen voor dit maatschappelijke vraagstuk. De uitkomsten zullen aan een wetenschappelijke denktank van professor The worden gekoppeld, om zo kennis uit de praktijk en wetenschap te verbinden.

Archief 2014Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009