Denk mee over de train de trainer ‘Met plezier gezonder oud!’

Train de trainer voor professionals en vrijwilligers
We gaan van start met de ontwikkeling van een training voor professionals en vrijwilligers over de cursus Met plezier gezonder oud! In mei organiseren we in Leiden enkele meedenk-sessies over de train de trainer. Bent u vrijwilliger of professional en wilt u de cursus Met plezier gezonder oud! misschien gaan geven? Dan bent u van harte uitgenodigd. We bespreken vragen zoals: Wat vindt u een handige manier om meer te weten te komen over de cursus? Wat heeft u nodig om de cursus te geven? Wat moet er aan bod komen in zo’n training? Wilt u meedenken? Meldt u dan aan!

Pilots en inspiratiesessie
De cursus Met plezier gezonder oud! is ontwikkeld samen met ouderen die laaggeletterd zijn. De pilots vonden plaats in Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Noord. De deelnemers aan de pilots leerden onder andere over het ouder wordende lichaam en over voeding. Belangrijk principes zijn dat zij samen leren en hun ervaringen en expertise delen (het zogeheten ‘meaningful play’ en ‘collaborative learning’ waarin deelnemers met en van elkaar leren). De deelnemers aan de pilots gaven na afloop aan er meer op uit te gaan, meer zelfvertrouwen te hebben en meer kennis te hebben gekregen over ouder worden en het opzoeken van informatie. In februari van dit jaar zijn de eerste bevindingen van de pilots gepresenteerd tijdens een interactieve inspiratiesessie. Ruim veertig professionals en vrijwilligers kwamen in persoon en online samen om meer te weten te komen over de cursus.

De cursus voor vijftigplussers die laaggeletterdheid zijn
De cursus ‘Met plezier gezonder oud!’ is in Europees verband ontwikkelt volgens het principe van ‘betekenisvol spelen’ De cursus heeft als doel de kennis (over goed en gezond ouder worden) en vaardigheden (zoals lezen, schrijven en digitale basisvaardigheden) op een betekenisvolle en plezierige manier te versterken. Begin 2022 hebben we tijdens groepsgesprekken met vijftigplussers die laaggeletterdheid zijn diverse thema’s geïdentificeerd die voor hen van belang zijn bij het ouder worden. Denk hierbij aan het ouder wordende lichaam, voeding, sociale betrokkenheid, digitale veiligheid en gehoord worden. Gedurende acht sessies worden deze thema’s behandeld aan de hand van speelkaarten met korte doel- of deelopdrachten (op B1-niveau). Naast de kaarten wordt er gebruik gemaakt van (online) zoekopdrachten, gesprekstools en quizzen om op een laagdrempelige manier informatie over goed ouder worden te delen en tegelijkertijd lees-, en digitale vaardigheden te vergroten.

Meer weten over de cursus of de train de trainer? Neem dan contact op met Jolanda Lindenberg: lindenberg@leydenacademy.nl.

Dit project is een samenwerking tussen Leyden Academy, Stichting Lezen en Schrijven, de Universiteit van Kopenhagen (Denemarken) en de Universiteit van Coimbra en AI9.pt (Portugal). Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Erasmus+.

 

Archief 2023Archief
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009