Gratis videoreeks Thuisgeluk

In het najaar van 2022 verschijnt een educatieve videoreeks voor thuiszorgmedewerkers, praktijkondersteuners en mantelzorgers. De korte films kunnen als gesprekinstrument benut worden, en de kijkers prikkelen tot nieuwsgierigheid, creativiteit en lef, om samen de kwaliteit van zorg te verbeteren.

In de ouderenzorg is er steeds meer aandacht voor geluk, zinvol en waardevol leven, sociale relaties, kwaliteit van leven en welbevinden. Thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers spelen hierin een belangrijke rol. Zij hebben dagelijks te maken met diversiteit onder thuiswonende ouderen, hun wensen en verlangens en de daarbij horende keuzes en afwegingen. Iedereen heeft immers andere wensen en verlangens. Hoe gaan verzorgers om met deze diversiteit? De reeks videoportretten van thuiswonende ouderen die gebruik maken van thuiszorg laten voorbeelden zien over hoe zorgmedewerkers en mantelzorgers ruimte (kunnen) maken voor de unieke verlangens en identiteit van hun cliënt.

De ca. 20 korte video’s brengen elk een herkenbare praktijksituatie in beeld, die inspireert en aanzet tot een gesprek over goede zorg. Filmen start in het najaar van 2021, na een verkennend onderzoek bij thuiszorgorganisaties en -medewerkers, thuiswonende ouderen en hun naasten. De inhoud is dus nog niet vastomlijnd, maar we schetsen een aantal mogelijke onderwerpen:

 • Leren kennen van de cliënt: wat maakt dat iemand zich thuis voelt, graag thuis woont en wat zorgt voor welbevinden en leefplezier?
 • Welke anderen dragen bij aan thuisgeluk en leefplezier? Hoe doen zij dat en wat is belangrijk in de leefomgeving?
 • Hoe kunnen ouderen, hun mantelzorger(s) en thuiszorgmedewerker(s) samen optrekken en leren van elkaar?
 • Omgaan met dilemma’s en eigen regie: bijvoorbeeld het wel of niet langer thuis kunnen blijven wonen?

Microlearning als gespreksinstrument 
We kiezen voor microlearning, een manier om lesmateriaal aan te bieden in korte, hapklare leereenheden van maximaal 1,5 minuut. Microlearning gaat vaak hand-in-hand met mobiel en video-based leren en sluit daarbij naadloos aan bij de tijdsgeest en media-ervaringen van de doelgroep. Microlearning leent zich bij uitstek voor diverse leerdoelen en toepassingen, zoals instrueren, informeren, oefenen, etc. In dit geval laat iedere video een echte situatie zien uit de dagelijkse praktijk, een illustratie van liefdevol contact tussen bewoner, familie en zorgverlener. Ieder filmpje eindigt met een vraag die mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers uitnodigt om ermee aan de slag te gaan, met elkaar in gesprek te gaan en te leren van elkaars ervaringen.

Gratis te gebruiken
Mede dankzij de financiële steun van het Jo Visser fonds, Fonds SGS (gelieerd aan zorgverzekeraar Zilveren Kruis) en Stichting Het R.C. Maagdenhuis en Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms kunnen we de video’s ontwikkelen en gratis beschikbaar stellen. Opleiders kunnen de complete afspeellijst gebruiken of losse filmpjes als lesmateriaal inbedden in bestaande curricula, trainingen en portfolio’s (door bijvoorbeeld de video’s in het eigen leerplatform te plaatsen). Denk bij opleiders bijvoorbeeld aan:

 • thuiszorgorganisaties;
 • onderwijsinstellingen, (zelfstandige) trainers en coaches in de zorgsector;
 • mantelzorgorganisaties;
 • educatieve uitgevers in zorgonderwijs.

Eerder maakte Leyden Academy de videoreeks ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ over o.a. leefplezier, omgaan met dilemma’s en het leren kennen van de bewoner in het verpleeghuis. Hier vindt u de afspeellijst op YouTube.

Heeft u suggesties of wilt u meer informatie? Of wilt u worden geïnformeerd als de videoreeks gepubliceerd wordt? Neem dan contact op met Marie-Louise Kok via tel. (071) 524 0964 of via e-mail.

Gratis videoreeks ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ voor medewerkers zorg en welzijn

Gratis videoreeks ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ voor medewerkers zorg en welzijn

Leiden, 25 november 2019 – Veel organisaties in de ouderenzorg maken momenteel de omslag naar persoonsgerichte zorg, met meer ruimte en aandacht voor de persoonlijke wensen en verlangens van bewoners. Om hierbij te ondersteunen, ontwikkelde Leyden Academy in samenwerking met Jo Visser fonds de gratis videoreeks Liefdevolle zorg in de praktijk. De 19 korte video’s brengen elk een herkenbare praktijksituatie in beeld, die inspireert en aanzet tot een gesprek over goede zorg. De videoreeks is vanaf vandaag gratis beschikbaar op YouTube.

Vier thema’s
De videoreeks Liefdevolle zorg in de praktijk is opgenomen in het najaar van 2019 bij zorgorganisaties Azora (locatie Den Es, Varsseveld), Respect Zorg (locatie Quintus, Den Haag), Schakelring (locatie Zandley, Drunen) en Topaz (locatie Zuydtwijck, Leiden). De volgende thema’s komen aan bod:

 • Leren kennen van de bewoner. 5 video’s, waaronder verzorgende Theresa die op een bijzondere manier contact maakt;
 • Bijdragen aan leefplezier. 6 video’s, met onder meer Ilse en Jeanette die laten zien dat leefplezier soms zomaar kan ontstaan;
 • Delen van ervaringen. 4 video’s, waaronder activiteitenbegeleider Monique die foto’s deelt om de familie te betrekken;
 • Omgaan met dilemma’s. 4 video’s, met onder meer de vraag of het hondje van bewoner Willy bij hem in huis mag komen wonen.

Deze vier thema’s vormen ook de basis van het Leefplezierplan voor de zorg, een nieuw ontwikkelde werkwijze waarin het positief welbevinden van bewoners centraal wordt gesteld.

Samen met de doelgroep
De videoreeks is ontwikkeld in samenspraak met de doelgroep: circa 200 vooral mbo-opgeleide verzorgenden IG, woon- of activiteitenbegeleiders, coördinatoren zorg en welzijn en zorgassistenten. Op basis van hun voorkeuren voor de vorm, leerdoelen en stijl is gekozen voor microlearning: korte, inspirerende leereenheden van circa 1,5 minuut. Elke video laat een echte praktijksituatie zien, met voorbeelden die leefplezier en liefdevolle zorg illustreren. Alle filmpjes eindigen met een vraag die uitnodigt om er zelf mee aan de slag te gaan of er met collega’s over in gesprek te gaan.

Breed toepasbaar
Dankzij de financiële steun van het Jo Visser fonds kunnen de video’s gratis beschikbaar worden gesteld. Opleiders in de (ouderen)zorg kunnen de complete reeks gebruiken of losse filmpjes inbedden in bestaande trainingen en onderwijsprogramma’s. De videoreeks kan ook goed worden toegepast binnen onderwijsinstellingen, door trainers en educatieve uitgevers in zorg en welzijn.

De videoreeks Liefdevolle zorg in de praktijk is hier te vinden als afspeellijst op YouTube.

Bent u benieuwd hoe u de videoreeks kunt inzetten in uw eigen training, LMS of onderwijsprogramma? Meld u dan aan voor de bijeenkomst in Leiden op donderdag 6 februari 2020.

Neem in geval van vragen contact op met Niels Bartels, manager communicatie, via tel. (071) 524 0960 of via e-mail.

“Zonder poeha” aan de slag met microlearning

“Zonder poeha” aan de slag met microlearning

Op donderdag 7 februari jl. kwam een divers gezelschap uit zorg en welzijn, variërend van marketing managers, projectmanagers en HR-professionals, naar Leiden voor de training Maak je eigen microlearning. Microlearning is een relatief nieuwe onderwijsvorm waarbij kennis in kleine, hapklare brokken wordt overgedragen, die de cursist kan volgen op een moment en plek die hem of haar het beste uitkomt. De leereenheden zijn bijvoorbeeld samenvattingen van artikelen, quizzen, polls, video’s en informatieve afbeeldingen.

De deelnemers leerden hoe ze zelf een boeiende microlearning kunnen ontwikkelen en hoe zij deze kunnen inzetten in de eigen organisatie. Naast theorie en voorbeelden zoals de minicursus Ontpillen van Leyden Academy, was de dag vooral heel praktisch ingestoken. Zo leerden de deelnemers wat wel en niet werkt op sociale media, werden leerdoelen geformuleerd en ontwikkelingsplannen gecreëerd en kregen zij praktische tips over hoe zij cursisten kunnen werven. Ook werd er geoefend met het filmen en monteren met de smartphone.

Deelnemer Cassandra van den Berg, manager Kwaliteit, Onderzoek & Opleidingen bij zorgorganisatie Wonen bij September, was enthousiast over de training: “Geen stoffige collegezalen, dikke pillen of langdradige docenten, maar gewoon to-the-point en zonder poeha. Precies zoals we dat ook bij Wonen bij September willen. Praktisch, direct toepasbaar en vooral ook leuk. Topdag met een volle rugzak om aan de slag te gaan!”

Nieuwe mini cursus Ontpillen per e-mail

Nieuwe mini cursus Ontpillen per e-mail

Jaarlijks slikken we in Nederland met elkaar negen miljard medicijnen. Volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen bedroegen de uitgaven aan farmaceutische zorg binnen het basispakket via openbare apotheken in 2016 maar liefst 4,3 miljard euro. Wij kunnen veel gezonder oud worden, met minder pillen en vervelende bijwerkingen, en tegen aanzienlijk lagere kosten. Googelen naar medische aandoeningen en oplossingen doen we graag en vaak. Maar wat is waar en wat niet? Daarom starten we op vrijdag 1 juni 2018 met een nieuwe gratis online mini cursus: Ontpillen.

In tien edities zullen Dr. David van Bodegom en andere experts van Leyden Academy aan de hand van relevante, actuele artikelen, infographics en video’s, praktische tips geven om een gezonde leefstijl in uw dagelijkse routine in te passen. Onderstaande thema’s zullen aan bod komen:

 • slapeloosheid
 • hart en vaten, en hoge bloeddruk
 • botontkalking
 • depressie
 • dementie
 • diabetes
 • hoog cholesterolgehalte
 • incontinentie, constipatie en prostaatklachten
 • ademhalingswegen
 • erectiestoornissen

Startdatum: vrijdag 1 juni 2018
Aantal en vorm: maandelijks een e-mailnieuwsbrief. Na tien edities stopt de verzending automatisch
Inhoud: enkele artikelen en video’s over het thema, samen met infographics en een korte persoonlijke videoboodschap
Taal: Nederlands, met soms een verwijzing naar een Engels item
Voorkennis: niet nodig

Wilt u deze gratis online mini cursus Ontpillen volgen? Schrijft u nu alvast in via onderstaand formulier:

  Hierbij geef ik Leyden Academy toestemming om mijn persoonsgegevens te bewaren.


  Minicursus Ontpillen

  Minicursus Ontpillen


  Jaarlijks slikken we in Nederland met elkaar negen miljard medicijnen. Dat is per persoon gemiddeld 500 pillen per jaar, bij ouderen zelfs drie keer zoveel. Wij kunnen veel gezonder oud worden, met minder pillen en vervelende bijwerkingen, en tegen aanzienlijk lagere kosten. Googelen naar medische aandoeningen en oplossingen doen we graag en vaak. Maar wat is waar en wat niet? Daarom zijn we gestart met een nieuwe online minicursus Ontpillen.

  In tien maandelijkse edities geven David van Bodegom en andere experts van Leyden Academy aan de hand van relevante, actuele artikelen, infographics en video’s praktische tips om een gezonde leefstijl in de dagelijkse routine in te passen. Onderstaande thema’s komen in de cursus aan bod (klik op het thema om de link te openen):

  1. Slapeloosheid (verscheen vrijdag 1 juni 2018)
  2. Hoge bloeddruk (verscheen vrijdag 6 juli 2018)
  3. Botontkalking (verscheen vrijdag 3 augustus 2018)
  4. Depressie (verscheen vrijdag 7 september 2018)
  5. Dementie (verscheen vrijdag 5 oktober 2018)
  6. Diabetes (verscheen vrijdag 2 november 2018)
  7. Hoog cholesterol (verscheen vrijdag 7 december 2018)
  8. Obstipatie (verscheen vrijdag 4 januari 2019)
  9. Brandend maagzuur (verscheen vrijdag 1 februari 2019)
  10. Erectiestoornissen (verscheen vrijdag 1 maart 2019)
  11. Ontpillen top 10 tips – slotaflevering (verscheen vrijdag 5 april 2019)

  Aantal en vorm: maandelijks een e-mailnieuwsbrief. Na elf edities stopt de verzending automatisch
  Inhoud: enkele artikelen en video’s over het thema, samen met infographics en een korte persoonlijke videoboodschap
  Taal: Nederlands, met soms een verwijzing naar een Engels item
  Voorkennis: niet nodig. Deze minicursus wordt mede mogelijk gemaakt door onze partner EIT Health.