Symposium ouderenmishandeling

Op woensdag 30 maart vond op de Leyden Academy on Vitality and Ageing een symposium plaats over ouderenmishandeling. Twaalf (inter)nationale sprekers gavenhun zienswijzen op ouderenmishandeling om dit onderwerp in Nederland een nieuwe impuls te geven. Tevens presenteerde Marlies Veldhuijzen van Zanten- Hyllner, staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport, haar actieplan ouderenmishandeling.

Gerenommeerde, internationale wetenschappers als emeritus hoogleraar Elizabeth Podnieks, professor Simon Biggs, professor Paul Kingston, maar ook Nederlandse onderzoekers als Hannie Comijs en Anne Margriet Pot kwamen aan het woord op deze dag. U kunt hier hun presentaties downloaden:

Dr. Hannie Comijs, GGZinGeest/VU University Medical Center
Em. Prof. Elizabeth Podnieks, Ryerson University
Prof. Simon Biggs, Melbourne University
Yulya Mysyuk, MA, MSc, Leyden Academy on Vitality and Ageing
Prof. Anne Margriet Pot, VU University/Trimbos-Institute
Dr. Mei-Chen Lin, Kent State University & Prof. Howie Giles, University of California
Susan Kurrle, MD., PhD., University of Sydney
Prof. Hélène Thomas, Institute of Political Studies Aix-en Provence
Prof. Josef Hörl, University of Vienna
Dr. Claire Scodellaro, Université Nancy 2

 

 
Staatssecretaris Drs. Veldhuijzen van Zanten
op het symposium

Achtergrondinformatie
In de afgelopen decennia is er wereldwijd groeiende aandacht voor ouderenmishandeling. Prevalentiestudies tonen aan dat het onder ongeveer 5% van de ouderen voorkomt. Studies in Nederland geven aan dat het percentage hier niet veel lager ligt. Mishandeling van ouderen gaat niet alleen om fysieke mishandeling, zoals de term wellicht doet denken. Er kan ook sprake zijn van financiële, psychische, of verbale mishandeling. Uitbuiting en verwaarlozing zijn uitingsvormen van mishandeling. In sommige gevallen spelen er meerdere vormen tegelijkertijd.

Hoewel in Nederland de aandacht voor ouderenmishandeling in het verleden achterbleef, staat dit thema nu wel meer en meer op de agenda. Vanuit de praktijk komen er steeds meer handreikingen hoe te signaleren en te interveniëren in gevallen van mishandeling. Op wetenschappelijk gebied lijkt er in Nederland echter nog wel sprake van relatieve stilstand. Een echt wetenschappelijk begrip van het fenomeen is er nog niet. Vooral als het gaat om de inbedding van het fenomeen in een bredere, sociale context, blijft de kennis achter. De sprekers gingen op dit laatste specifiek in en een wetenschappelijke publicatie is in voorbereiding.

Verslag van de dag
Het Nederlandstalig verslag is hier te downloaden. Mocht u opmerkingen of vragen hebben dan kunt u contact opnemen met dr. Jolanda Lindenberg.
 
Voor meer informatie kunt u emailen naar info@leydenacademy.nl