Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen n.a.v. onderzoek Leyden Academy

Op 23 juni jl. heeft Henk Krol, fractievoorzitter 50PLUS, schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van onderzoek naar ouderenmishandeling van Leyden Academy on Vitality and Ageing. Dit onderzoek toont onder meer aan dat oudere mensen zich opvallend vaak gekwetst en beschadigd voelen door de wijze waarop instituties in onze maatschappij functioneren en georganiseerd zijn.

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft op 17 augustus jl. deze vragen beantwoord. De staatssecretaris geeft hierin onder meer aan de Tweede Kamer reeds toegezegd te hebben vervolgonderzoek te laten doen, waarbij hij de opvatting van ouderen zelf over ouderenmishandeling zeker wil betrekken. Hij onderschrijft de aanbeveling van Leyden Academy om ouderen actiever te betrekken bij het beleid, de preventie en de interventie in ouderenmishandeling: “Ik ben het daar zeer mee eens.”

De volledige beantwoording kunt u hier teruglezen.

Archief 2015Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009