Schrijf u in voor de online conferentie Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe en dat heeft impact op onze maatschappij, op ouderen zelf en op het werk van professionals in diverse werkvelden. Hoe kunnen we ons als samenleving op deze veranderingen voorbereiden?

Het online congres Een nieuwe generatie ouderen langer thuis op woensdag 25 november a.s. is voor iedereen toegankelijk die zich betrokken voelt bij het onderwerp. Deelname is gratis. Bent u werkzaam in zorg en welzijn, oudere, mantelzorger, onderzoeker, beleidsmaker of op een andere manier bij betrokken bij de ouderenzorg? Laat u inspireren door een omvangrijk en gevarieerd programma. Met bijdragen van minister Hugo de Jonge, professor Erik Scherder, Jan Terlouw en zijn dochter Sanne. U kunt leren van talloze interessante praktijkvoorbeelden en meepraten over belangrijke actuele onderwerpen.

Leyden Academy is betrokken bij de volgende vijf sessies:

  • Hoe geven we ouderen echt een stem? (sessieronde 1). Hoe zorgen we dat ouderen een volwaardige stem krijgen in beleid, onderzoek en zorg? Tineke Abma vertelt over de wetenschap achter ouderenparticipatie, van goede intenties naar geslaagde voorbeelden. Met een bijdrage van Marilyn Haimé namens de Raad van Ouderen en interessante innovaties om ouderen direct inspraak te geven.
  • Leefplezierplan op locatie: van theorie naar praktijk (sessieronde 2). In deze talkshow onder leiding van Josanne Huijg delen projectleider Jan Ravensbergen, Lieke Sips en Sandra Veldhuis van Zorggroep Elde Maasduinen en Mariët Tonen van Stichting Azora hun ervaringen met de implementatie van het Leefplezierplan op twee locaties voor de verpleeghuiszorg. Wat levert het voor moois op, waar lopen zij tegenaan?
  • Samen oud worden: hebben woongemeenschappen de toekomst? (sessieronde 2). In deze sessie van Yvonne Witter en Lex van Delden krijgt u een overzicht van de laatste trends rond het wonen van ouderen. Welke gemeenschappelijke woonvormen zijn er? Welke woonwensen hebben ouderen? En hoe betrek je ouderen bij de vormgeving van gemeenschappelijk woonvormen?
  • Kunst in langdurige zorg en ondersteuning (sessieronde 2). Er is steeds meer bewijs voor de positieve impact van kunst en cultuur op de gezondheid en het welbevinden van ouderen. Ook nu, in coronatijd. Kunstinitiatieven zijn echter nog vaak incidenteel van aard en het aanbod is versnipperd. Hoe kunnen we kunst in de zorg verduurzamen? Presentator Judith de Bruijn gaat in gesprek met o.a. Tineke Abma, Sanne Scholten (LKCA), Erik Zwiers en Franc Janssen (Participatiekoren) en Machteld van der Meij (Kunst aan de Keukentafel).
  • Leren in de zorgpraktijk (sessieronde 3). Hoe leren medewerkers in de ouderenzorg het liefst? Sanne Schweers en Marie-Louise Kok delen hun ervaringen met een ‘microlearning’ over liefdevolle zorg, in hapklare leereenheden van maximaal 1,5 minuut. Dit korte en krachtige lesmateriaal past goed bij de doelgroep, zo blijkt onder meer uit een onderzoek onder 200 zorgverleners.

Komt u ook? We hopen u virtueel te ontmoeten tijdens één van onze sessies of bij onze digitale stand!

U kunt zich inschrijven via de event website. U kunt vervolgens een keuze maken welke online sessies en presentaties u wilt volgen.

Archief 2020Archief
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009